Konstantin Chernyshov  

Games played by Konstantin Chernyshov

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Tomazini, Z 2313 Chernyshov, K 2508 0-1 86 B00 2014 25th Czech Open A 2014
Chernyshov, K 2508 Yagupov, I 2410 ½-½ 44 D02 2014 25th Czech Open A 2014
Kriebel, T 2398 Chernyshov, K 2508 ½-½ 32 C10 2014 25th Czech Open A 2014
Chernyshov, K 2508 Sundararajan, K 2414 1-0 33 D02 2014 25th Czech Open A 2014
Farid, F 2401 Chernyshov, K 2508 ½-½ 49 A80 2014 25th Czech Open A 2014
Chernyshov, K 2508 Rojicek, V 2433 ½-½ 32 B11 2014 25th Czech Open A 2014
Vlasak, L 2375 Chernyshov, K 2508 0-1 20 E18 2014 25th Czech Open A 2014
Chernyshov, K 2508 Sukandar, I 2375 ½-½ 46 A01 2014 25th Czech Open A 2014
Le Ruyet, L 2259 Chernyshov, K 2508 0-1 29 B15 2014 25th Czech Open A 2014
Chernyshov, K 2508 Nagy, G 2438 ½-½ 54 A45 2014 33rd Zalakaros Open 2014
Gledura, B 2395 Chernyshov, K 2508 ½-½ 35 A04 2014 33rd Zalakaros Open 2014
Chernyshov, K 2508 Seres, L 2435 ½-½ 54 D02 2014 33rd Zalakaros Open 2014
Bachmann, A 2589 Chernyshov, K 2508 1-0 47 E17 2014 33rd Zalakaros Open 2014
Almasi, I 2403 Chernyshov, K 2508 0-1 49 A05 2014 33rd Zalakaros Open 2014
Chernyshov, K 2508 Onischuk, V 2594 0-1 45 A41 2014 33rd Zalakaros Open 2014
Chernyshov, K 2508 Jones, G 2645 ½-½ 36 A45 2014 33rd Zalakaros Open 2014
Czebe, A 2409 Chernyshov, K 2508 0-1 29 B10 2014 33rd Zalakaros Open 2014
Chernyshov, K 2508 Vegh, E 2293 1-0 29 A41 2014 33rd Zalakaros Open 2014
Chernyshov, K 2520 Roesemann, R 2248 1-0 42 A57 2014 13th Marienbad GM
Mammadov, Z 2432 Chernyshov, K 2520 ½-½ 42 C02 2014 13th Marienbad GM
Chernyshov, K 2520 Golichenko, I 2430 1-0 31 E10 2014 13th Marienbad GM
Novikov, S 2554 Chernyshov, K 2520 ½-½ 10 C10 2014 13th Marienbad GM
Simacek, P 2489 Chernyshov, K 2520 ½-½ 58 B12 2014 13th Marienbad GM
Chernyshov, K 2520 Donchenko, A 2449 0-1 45 A04 2014 13th Marienbad GM
Simantsev, M 2479 Chernyshov, K 2520 ½-½ 11 D10 2014 13th Marienbad GM 2014
Chernyshov, K 2520 Plischki, S 2440 0-1 35 E04 2014 13th Marienbad GM 2014
Repka, C 2349 Chernyshov, K 2520 1-0 63 A40 2014 13th Marienbad GM 2014
Chernyshov, K 2514 Kononenko, D 2610 ½-½ 20 B30 2013 Czech Open A 2013
Gonda, L 2538 Chernyshov, K 2514 ½-½ 37 A41 2013 Czech Open A 2013
Michalik, P 2579 Chernyshov, K 2514 ½-½ 46 A90 2013 Czech Open A 2013
Chernyshov, K 2514 Fernando, D 2465 1-0 47 E15 2013 Czech Open A 2013
Chernyshov, K 2514 Simantsev, M 2473 ½-½ 40 A00 2013 Czech Open A 2013
Talla, V 2394 Chernyshov, K 2514 0-1 36 A41 2013 Czech Open A 2013
Chernyshov, K 2514 Yagupov, I 2389 ½-½ 83 A00 2013 Czech Open A 2013
Seyb, A 2380 Chernyshov, K 2514 0-1 56 B12 2013 Czech Open A 2013
Chernyshov, K 2514 Abhishek, K 2274 1-0 55 C29 2013 Czech Open A 2013
Papp, P 2307 Chernyshov, K 2518 0-1 33 B06 2013 FSGM May 2013
Chernyshov, K 2518 Berczes, D 2532 ½-½ 10 C01 2013 FSGM May 2013
Kalegin, E 2447 Chernyshov, K 2518 0-1 0 A00 2013 FSGM May 2013
Chernyshov, K 2518 Atabayev, Y 2407 ½-½ 67 A03 2013 FSGM May 2013
Annageldyev, O 2397 Chernyshov, K 2518 1-0 60 B06 2013 FSGM May 2013
Chernyshov, K 2518 Atabayev, M 2452 ½-½ 17 A45 2013 FSGM May 2013
Chernyshov, K 2518 Papp, P 2307 1-0 39 B20 2013 FSGM May 2013
Berczes, D 2532 Chernyshov, K 2518 ½-½ 11 A88 2013 FSGM May 2013
Chernyshov, K 2518 Kalegin, E 2447 1-0 61 E60 2013 FSGM May 2013
Atabayev, Y 2407 Chernyshov, K 2518 1-0 54 B33 2013 FSGM May 2013
Chernyshov, K 2518 Annageldyev, O 2397 1-0 21 A05 2013 FSGM May 2013
Atabayev, M 2452 Chernyshov, K 2518 ½-½ 35 C10 2013 FSGM May 2013
Bhakti, K 2238 Chernyshov, K 2530 0-1 28 A41 2013 Marianske Lazne GM 2013
Chernyshov, K 2530 Talla, V 2387 ½-½ 11 D02 2013 Marianske Lazne GM 2013
  , , 3, ... , ,