URS-ch sf

  Leningrad 1956
Date Type Elo Average Games Rounds
1956 Tourn 189 19


  Name ELO Points
  Tolush, Alexander V 11.5
  IM Khasin, Abram 11.5
  GM Spassky, Boris V 11.5
  Klaman, Konstantin 11.5
  Aronin, Lev Solomonovich 11.5
  Stoliar, Efim Samoilovich 11.0
  Mikenas, Vladas 11.0
  Byvshev, Vasily Mikhailovich 10.5
  IM Osnos, Viatcheslav 10.0
  Novotelnov, Nikolay Alexandrovi 10.0
  Rovner, Dmitry Osipovich 9.5
  Goldberg, Grigory Abramovich 9.5
  Lisitsin, Georgy 9.5
  Kotov, Alexander 9.0
  Kondratiev, Pavel E 9.0
  Zilber, Israel 8.5
  Geller, Alexander G 8.5
  Ragozin, Viacheslav 7.0
  Slepoy, Iosif 5.5
  Neishtadt, Yakov Isaevich 3.0URS-ch sf Games

White Black Result Round Date Opening View
Aronin, L Klaman, K 1-0 ? 1956 B01 Scandinavian (centre counter) defence  
Aronin, L Kondratiev, P ½-½ ? 1956 B52 Sicilian, Canal-Sokolsky attack, 3...Bd7  
Aronin, L Kotov, A ½-½ ? 1956 B15 Caro-Kann defence  
Aronin, L Lisitsin, G 1-0 ? 1956 C61 Ruy Lopez, Bird's defence  
Aronin, L Mikenas, V ½-½ ? 1956 B15 Caro-Kann defence  
Aronin, L Neishtadt, Y 1-0 ? 1956 C98 Ruy Lopez, closed, Chigorin, 12...Nc6  
Aronin, L Novotelnov, N ½-½ ? 1956 C96 Ruy Lopez, closed (8...Na5)  
Aronin, L Rovner, D 1-0 ? 1956 B73 Sicilian, dragon, classical, 8.O-O  
Aronin, L Stoliar, E ½-½ ? 1956 C98 Ruy Lopez, closed, Chigorin, 12...Nc6  
Byvshev, V Aronin, L 1-0 ? 1956 B02 Alekhine's defence  
Byvshev, V Goldberg, G 0-1 ? 1956 B18 Caro-Kann, classical variation  
Byvshev, V Klaman, K ½-½ ? 1956 B33 Sicilian defence  
Byvshev, V Kondratiev, P 1-0 ? 1956 B77 Sicilian, dragon, Yugoslav attack, 9.Bc4  
Byvshev, V Lisitsin, G ½-½ ? 1956 B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation  
Byvshev, V Neishtadt, Y 1-0 ? 1956 C49 Four knights, double Ruy Lopez  
Byvshev, V Osnos, V ½-½ ? 1956 B65 Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...Be7 defence, 9...Nxd4  
Byvshev, V Ragozin, V ½-½ ? 1956 C91 Ruy Lopez, closed, 9.d4  
Byvshev, V Rovner, D ½-½ ? 1956 C90 Ruy Lopez, closed (with ...d6)  
Byvshev, V Zilber, I 1-0 ? 1956 B67 Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...a6 defence, 8...Bd7  
Geller, A Aronin, L ½-½ ? 1956 B14 Caro-Kann, Panov-Botvinnik attack, 5...e6  
Geller, A Byvshev, V ½-½ ? 1956 E91 King's Indian, 6.Be2  
Geller, A Goldberg, G 0-1 ? 1956 E16 Queen's Indian, Capablanca variation  
Geller, A Klaman, K ½-½ ? 1956 D30 Queen's gambit declined  
Geller, A Neishtadt, Y ½-½ ? 1956 C56 Two knights defence  
Geller, A Osnos, V ½-½ ? 1956 E59 Nimzo-Indian, 4.e3, main line  
Geller, A Ragozin, V 1-0 ? 1956 E52 Nimzo-Indian, 4.e3, main line with ...b6  
Geller, A Rovner, D ½-½ ? 1956 E19 Queen's Indian, old main line, 9.Qxc3  
Geller, A Tolush, A ½-½ ? 1956 E94 King's Indian, orthodox variation  
Geller, A Zilber, I ½-½ ? 1956 A64 Benoni, fianchetto, 11...Re8  
Goldberg, G Aronin, L ½-½ ? 1956 D78 Neo-Gruenfeld, 6.O-O c6  
Goldberg, G Klaman, K 0-1 ? 1956 D74 Neo-Gruenfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O  
Goldberg, G Kondratiev, P 0-1 ? 1956 A54 Old Indian, Ukrainian variation  
Goldberg, G Kotov, A ½-½ ? 1956 D13 Queen's Gambit Declined Slav, exchange variation  
Goldberg, G Lisitsin, G 0-1 ? 1956 A25 English, Sicilian reversed  
Goldberg, G Mikenas, V 1-0 ? 1956 D33 Queen's Gambit Declined, Tarrasch, Schlechter-Rubinstein system  
Goldberg, G Neishtadt, Y ½-½ ? 1956 C86 Ruy Lopez, Worrall attack  
Goldberg, G Rovner, D 0-1 ? 1956 B24 Sicilian, closed  
Goldberg, G Stoliar, E 0-1 ? 1956 E61 King's Indian defence, 3.Nc3  
Khasin, A Aronin, L ½-½ ? 1956 B45 Sicilian, Taimanov variation  
Khasin, A Byvshev, V 1-0 ? 1956 B07 Pirc defence  
Khasin, A Geller, A 0-1 ? 1956 B76 Sicilian, dragon, Yugoslav attack, 7...O-O  
Khasin, A Goldberg, G 0-1 ? 1956 C61 Ruy Lopez, Bird's defence  
Khasin, A Ragozin, V 1-0 ? 1956 C47 Four knights, Scotch variation  
Khasin, A Slepoy, I 1-0 ? 1956 B58 Sicilian, classical  
Khasin, A Spassky, B ½-½ ? 1956 B33 Sicilian defence  
Khasin, A Tolush, A 1-0 ? 1956 C81 Ruy Lopez, open, Howell attack  
Khasin, A Zilber, I ½-½ ? 1956 B05 Alekhine's defence, modern variation, 4...Bg4  
Klaman, K Khasin, A 0-1 ? 1956 D77 Neo-Gruenfeld, 6.O-O  
Klaman, K Kondratiev, P ½-½ ? 1956 C48 Four knights, Spanish variation  
Klaman, K Kotov, A ½-½ ? 1956 B07 Pirc defence  
Klaman, K Lisitsin, G 1-0 ? 1956 B76 Sicilian, dragon, Yugoslav attack, 7...O-O  
Klaman, K Mikenas, V 1-0 ? 1956 B12 Caro-Kann defence  
Klaman, K Neishtadt, Y ½-½ ? 1956 A30 English, symmetrical variation  
Klaman, K Novotelnov, N 1-0 ? 1956 E06 Catalan, closed, 5.Nf3  
Klaman, K Spassky, B 1-0 ? 1956 B07 Pirc defence  
Klaman, K Stoliar, E ½-½ ? 1956 D11 Queen's Gambit Declined Slav, 3.Nf3  
Kondratiev, P Geller, A ½-½ ? 1956 D54 Queen's Gambit Declined, Anti-neo-orthodox variation  
Kondratiev, P Khasin, A 0-1 ? 1956 A37 English, symmetrical variation  
Kondratiev, P Kotov, A 1-0 ? 1956 A42 Modern defence, Averbakh system  
Kondratiev, P Mikenas, V ½-½ ? 1956 B11 Caro-Kann, two knights, 3...Bg4  
Kondratiev, P Novotelnov, N ½-½ ? 1956 C90 Ruy Lopez, closed (with ...d6)  
Kondratiev, P Osnos, V ½-½ ? 1956 B65 Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...Be7 defence, 9...Nxd4  
Kondratiev, P Slepoy, I 0-1 ? 1956 B58 Sicilian, classical  
Kondratiev, P Spassky, B ½-½ ? 1956 E54 Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric system with 7...dc  
Kondratiev, P Stoliar, E ½-½ ? 1956 D13 Queen's Gambit Declined Slav, exchange variation  
Kondratiev, P Tolush, A 1-0 ? 1956 B85 Sicilian, Scheveningen, classical variation with ...Qc7 and ...Nc6  
Kotov, A Byvshev, V 0-1 ? 1956 A48 King's Indian, East Indian defence  
Kotov, A Geller, A 1-0 ? 1956 A24 English, Bremen system with ...g6  
Kotov, A Khasin, A ½-½ ? 1956 E35 Nimzo-Indian, classical, Noa variation, 5.cd ed  
Kotov, A Novotelnov, N ½-½ ? 1956 E06 Catalan, closed, 5.Nf3  
Kotov, A Osnos, V 1-0 ? 1956 E38 Nimzo-Indian, classical, 4...c5  
Kotov, A Ragozin, V 1-0 ? 1956 D06 Queen's Gambit  
Kotov, A Slepoy, I 0-1 ? 1956 A36 English, symmetrical variation  
Kotov, A Spassky, B ½-½ ? 1956 D36 Queen's Gambit Declined, exchange, positional line, 6.Qc2  
Kotov, A Tolush, A 0-1 ? 1956 A60 Benoni defence  
Kotov, A Zilber, I ½-½ ? 1956 A48 King's Indian, East Indian defence  
Lisitsin, G Geller, A ½-½ ? 1956 A13 English opening  
Lisitsin, G Khasin, A ½-½ ? 1956 A37 English, symmetrical variation  
Lisitsin, G Kondratiev, P ½-½ ? 1956 E68 King's Indian, fianchetto, classical variation, 8.e4  
Lisitsin, G Kotov, A ½-½ ? 1956 A41 Queen's Pawn  
Lisitsin, G Mikenas, V ½-½ ? 1956 A30 English, symmetrical variation  
Lisitsin, G Novotelnov, N 1-0 ? 1956 A49 King's Indian, fianchetto without c4  
Lisitsin, G Osnos, V ½-½ ? 1956 A46 Queen's pawn game  
Lisitsin, G Slepoy, I 1-0 ? 1956 B21 Sicilian, Grand Prix attack  
Lisitsin, G Spassky, B ½-½ ? 1956 A38 English, symmetrical variation  
Lisitsin, G Stoliar, E 0-1 ? 1956 C91 Ruy Lopez, closed, 9.d4  
Mikenas, V Byvshev, V 1-0 ? 1956 B07 Pirc defence  
Mikenas, V Geller, A 1-0 ? 1956 B71 Sicilian, dragon, Levenfish variation  
Mikenas, V Khasin, A 0-1 ? 1956 E55 Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric system, Bronstein variation  
Mikenas, V Kotov, A ½-½ ? 1956 B11 Caro-Kann, two knights, 3...Bg4  
Mikenas, V Novotelnov, N 1-0 ? 1956 A84 Dutch defence  
Mikenas, V Osnos, V ½-½ ? 1956 B67 Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...a6 defence, 8...Bd7  
Mikenas, V Slepoy, I 1-0 ? 1956 D40 Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch defence  
Mikenas, V Spassky, B ½-½ ? 1956 B65 Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...Be7 defence, 9...Nxd4  
Mikenas, V Stoliar, E 1-0 ? 1956 C75 Ruy Lopez, modern Steinitz defence  
Mikenas, V Tolush, A 0-1 ? 1956 A49 King's Indian, fianchetto without c4  
Neishtadt, Y Khasin, A ½-½ ? 1956 C17 French, Winawer, advance variation  
Neishtadt, Y Kotov, A 0-1 ? 1956 B06 Robatsch (modern) defence  
Neishtadt, Y Lisitsin, G 0-1 ? 1956 C56 Two knights defence  
Neishtadt, Y Mikenas, V ½-½ ? 1956 B38 Sicilian, accelerated fianchetto, Maroczy bind, 6.Be3  
1,