Tashkent Agzamov mem

  Tashkent 1987
Date Players Type Elo Average Games Rounds
Dec, 1987 18 Tourn 2430 153 17

  Name ELO Points
  GM Kuzmin, Gennadi P 2470 12.0
  Timoscenko, Genadij 2495 11.5
  GM Malaniuk, Vladimir P 2545 11.0
  GM Khalifman, Alexander 2520 11.0
  GM Epishin, Vladimir 2430 10.5
  GM Tseshkovsky, Vitaly 2485 10.0
  GM Kuzmin, Alexey 2415 10.0
  GM Vladimirov, Yevgeniy 2525 9.0
  GM Rashkovsky, Nukhim N 2470 9.0
  GM Loginov, Valery A 2355 8.5
  GM Serper, Grigory 2450 8.0
  GM Graf, Alexander 2415 7.5
  GM Saltaev, Mihail 2345 7.0
  GM Naumkin, Igor 2470 6.5
  GM Zagrebelny, Sergey 2270 6.5
  GM Yermolinsky, Alex 2445 5.0
  GM Ziatdinov, Raset 2365 5.0
  GM Vakhidov, Tahir 2275 5.0


Tashkent Agzamov mem Games

White Black Result Round Date Opening View
Epishin, V Graf, A 1-0 ? 1987 D25 Queen's Gambit Accepted, 4.e3  
Epishin, V Khalifman, A ½-½ ? 1987 D12 Queen's Gambit Declined Slav, 4.e3 Bf5  
Epishin, V Kuzmin, A 1-0 ? 1987 D58 Queen's Gambit Declined, Tartakower (Makagonov-Bondarevsky) system  
Epishin, V Naumkin, I 1-0 ? 1987 C10 French, Paulsen variation  
Epishin, V Rashkovsky, N ½-½ ? 1987 E11 Bogo-Indian defence  
Epishin, V Timoscenko, G 0-1 ? 1987 D31 Queen's Gambit Declined, 3.Nc3  
Epishin, V Vakhidov, T ½-½ ? 1987 D27 Queen's Gambit Accepted, classical, 6...a6  
Epishin, V Zagrebelny, S 1-0 ? 1987 E12 Queen's Indian defence  
Graf, A Khalifman, A 0-1 ? 1987 A38 English, symmetrical variation  
Graf, A Kuzmin, A ½-½ ? 1987 C77 Ruy Lopez, Morphy defence  
Graf, A Kuzmin, G 0-1 ? 1987 E43 Nimzo-Indian, Fischer variation  
Graf, A Loginov, V ½-½ ? 1987 B70 Sicilian, dragon variation  
Graf, A Rashkovsky, N 1-0 ? 1987 A57 Benko gambit  
Graf, A Saltaev, M 1-0 ? 1987 E69 King's Indian, fianchetto, classical main line  
Graf, A Serper, G 0-1 ? 1987 D46 Queen's Gambit Declined semi-Slav, 6.Bd3  
Graf, A Vakhidov, T 1-0 ? 1987 D87 Gruenfeld, exchange, Spassky variation  
Graf, A Zagrebelny, S 0-1 ? 1987 E72 King's Indian with e4 & g3  
Graf, A Ziatdinov, R 1-0 ? 1987 C94 Ruy Lopez, closed, Breyer defence  
Khalifman, A Kuzmin, A 1-0 ? 1987 C91 Ruy Lopez, closed, 9.d4  
Khalifman, A Loginov, V 0-1 ? 1987 B92 Sicilian, Najdorf, Opovcensky variation  
Khalifman, A Malaniuk, V 1-0 ? 1987 C78 Ruy Lopez, 5.O-O  
Khalifman, A Saltaev, M 1-0 ? 1987 E94 King's Indian, orthodox variation  
Khalifman, A Serper, G ½-½ ? 1987 D17 Queen's Gambit Declined Slav, Czech defence  
Khalifman, A Vakhidov, T 1-0 ? 1987 D85 Gruenfeld, exchange variation  
Khalifman, A Vladimirov, Y ½-½ ? 1987 D24 Queen's Gambit Accepted, 4.Nc3  
Khalifman, A Ziatdinov, R 1-0 ? 1987 C91 Ruy Lopez, closed, 9.d4  
Kuzmin, A Loginov, V ½-½ ? 1987 B93 Sicilian, Najdorf, 6.f4  
Kuzmin, A Malaniuk, V 1-0 ? 1987 C88 Ruy Lopez, closed  
Kuzmin, A Saltaev, M 1-0 ? 1987 B82 Sicilian, Scheveningen, 6.f4  
Kuzmin, A Serper, G 1-0 ? 1987 B52 Sicilian, Canal-Sokolsky attack, 3...Bd7  
Kuzmin, A Tseshkovsky, V ½-½ ? 1987 C92 Ruy Lopez, closed, 9.h3  
Kuzmin, A Vakhidov, T 1-0 ? 1987 C64 Ruy Lopez, classical (Cordel) defence  
Kuzmin, A Vladimirov, Y 1-0 ? 1987 C26 Vienna, Falkbeer variation  
Kuzmin, A Ziatdinov, R 1-0 ? 1987 C96 Ruy Lopez, closed (8...Na5)  
Kuzmin, G Epishin, V 1-0 ? 1987 E93 King's Indian, Petrosian system, main line  
Kuzmin, G Khalifman, A ½-½ ? 1987 B58 Sicilian, classical  
Kuzmin, G Kuzmin, A ½-½ ? 1987 C92 Ruy Lopez, closed, 9.h3  
Kuzmin, G Rashkovsky, N ½-½ ? 1987 E11 Bogo-Indian defence  
Kuzmin, G Tseshkovsky, V ½-½ ? 1987 A90 Dutch defence  
Kuzmin, G Vakhidov, T 1-0 ? 1987 D90 Gruenfeld, Three knights variation  
Kuzmin, G Yermolinsky, A 1-0 ? 1987 D85 Gruenfeld, exchange variation  
Kuzmin, G Ziatdinov, R 1-0 ? 1987 D61 Queen's Gambit Declined, Orthodox defence, Rubinstein variation  
Loginov, V Epishin, V ½-½ ? 1987 E07 Catalan, closed, 6...Nbd7  
Loginov, V Kuzmin, G ½-½ ? 1987 D38 Queen's Gambit Declined, Ragozin variation  
Loginov, V Malaniuk, V ½-½ ? 1987 A87 Dutch, Leningrad, main variation  
Loginov, V Rashkovsky, N ½-½ ? 1987 A30 English, symmetrical variation  
Loginov, V Serper, G 0-1 ? 1987 D61 Queen's Gambit Declined, Orthodox defence, Rubinstein variation  
Loginov, V Timoscenko, G 0-1 ? 1987 A04 Reti opening  
Loginov, V Tseshkovsky, V 0-1 ? 1987 A34 English, symmetrical variation  
Loginov, V Vladimirov, Y ½-½ ? 1987 A07 Reti, King's Indian attack (Barcza system)  
Loginov, V Yermolinsky, A 1-0 ? 1987 D44 Queen's Gambit Declined semi-Slav, 5.Bg5 dc  
Malaniuk, V Epishin, V ½-½ ? 1987 D03 Torre attack (Tartakower variation)  
Malaniuk, V Graf, A 1-0 ? 1987 D36 Queen's Gambit Declined, exchange, positional line, 6.Qc2  
Malaniuk, V Kuzmin, G ½-½ ? 1987 E20 Nimzo-Indian defence  
Malaniuk, V Naumkin, I 1-0 ? 1987 E27 Nimzo-Indian, Saemisch variation  
Malaniuk, V Rashkovsky, N ½-½ ? 1987 B22 Sicilian, Alapin's variation (2.c3)  
Malaniuk, V Timoscenko, G 1-0 ? 1987 D31 Queen's Gambit Declined, 3.Nc3  
Malaniuk, V Tseshkovsky, V 1-0 ? 1987 D04 Queen's pawn game  
Malaniuk, V Vladimirov, Y ½-½ ? 1987 D28 Queen's Gambit Accepted, classical, 7.Qe2  
Malaniuk, V Yermolinsky, A ½-½ ? 1987 D35 Queen's Gambit Declined, 3...Nf6  
Naumkin, I Graf, A ½-½ ? 1987 D45 Queen's Gambit Declined semi-Slav, 5.e3  
Naumkin, I Khalifman, A ½-½ ? 1987 E91 King's Indian, 6.Be2  
Naumkin, I Kuzmin, A 1-0 ? 1987 E92 King's Indian, classical variation  
Naumkin, I Kuzmin, G ½-½ ? 1987 E12 Queen's Indian defence  
Naumkin, I Loginov, V ½-½ ? 1987 E11 Bogo-Indian defence  
Naumkin, I Saltaev, M 0-1 ? 1987 E94 King's Indian, orthodox variation  
Naumkin, I Vakhidov, T 1-0 ? 1987 D87 Gruenfeld, exchange, Spassky variation  
Naumkin, I Zagrebelny, S 1-0 ? 1987 E69 King's Indian, fianchetto, classical main line  
Naumkin, I Ziatdinov, R 0-1 ? 1987 D63 Queen's Gambit Declined, Orthodox defence, 7.Rc1  
Rashkovsky, N Khalifman, A ½-½ ? 1987 D14 Queen's Gambit Declined Slav, exchange variation, 6.Bf4 Bf5  
Rashkovsky, N Kuzmin, A ½-½ ? 1987 E04 Catalan, open, 5.Nf3  
Rashkovsky, N Naumkin, I 1-0 ? 1987 E12 Queen's Indian defence  
Rashkovsky, N Timoscenko, G ½-½ ? 1987 E18 Queen's Indian, old main line, 7.Nc3  
Rashkovsky, N Vakhidov, T ½-½ ? 1987 D89 Gruenfeld, Spassky variation, main line, 13.Bd3  
Rashkovsky, N Zagrebelny, S ½-½ ? 1987 E14 Queen's Indian, 4.e3  
Rashkovsky, N Ziatdinov, R 1-0 ? 1987 D30 Queen's gambit declined  
Saltaev, M Epishin, V 0-1 ? 1987 B83 Sicilian, Scheveningen, 6.Be2  
Saltaev, M Kuzmin, G 0-1 ? 1987 C90 Ruy Lopez, closed (with ...d6)  
Saltaev, M Loginov, V ½-½ ? 1987 B90 Sicilian, Najdorf  
Saltaev, M Malaniuk, V ½-½ ? 1987 C88 Ruy Lopez, closed  
Saltaev, M Rashkovsky, N ½-½ ? 1987 B90 Sicilian, Najdorf  
Saltaev, M Serper, G 0-1 ? 1987 B34 Sicilian, accelerated fianchetto, exchange variation  
Saltaev, M Tseshkovsky, V 1-0 ? 1987 B80 Sicilian, Scheveningen variation  
Saltaev, M Vladimirov, Y 0-1 ? 1987 B18 Caro-Kann, classical variation  
Saltaev, M Yermolinsky, A 1-0 ? 1987 C61 Ruy Lopez, Bird's defence  
Serper, G Epishin, V 0-1 ? 1987 B47 Sicilian, Taimanov (Bastrikov) variation  
Serper, G Kuzmin, G 0-1 ? 1987 B45 Sicilian, Taimanov variation  
Serper, G Malaniuk, V 0-1 ? 1987 C88 Ruy Lopez, closed  
Serper, G Naumkin, I ½-½ ? 1987 C61 Ruy Lopez, Bird's defence  
Serper, G Rashkovsky, N 1-0 ? 1987 B50 Sicilian  
Serper, G Timoscenko, G ½-½ ? 1987 C90 Ruy Lopez, closed (with ...d6)  
Serper, G Tseshkovsky, V ½-½ ? 1987 C60 Ruy Lopez (Spanish opening)  
Serper, G Vladimirov, Y 0-1 ? 1987 C90 Ruy Lopez, closed (with ...d6)  
Serper, G Yermolinsky, A ½-½ ? 1987 B23 Sicilian, closed  
Timoscenko, G Graf, A 0-1 ? 1987 A40 Queen's pawn  
Timoscenko, G Khalifman, A ½-½ ? 1987 E15 Queen's Indian, 4.g3  
Timoscenko, G Kuzmin, A ½-½ ? 1987 E84 King's Indian, Saemisch, Panno main line  
Timoscenko, G Kuzmin, G 1-0 ? 1987 E15 Queen's Indian, 4.g3  
Timoscenko, G Naumkin, I 1-0 ? 1987 A99 Dutch, Ilyin-Genevsky variation with b3  
Timoscenko, G Saltaev, M 1-0 ? 1987 A48 King's Indian, East Indian defence  
1,