Viacheslav Bashkov  

Games played by Viacheslav Bashkov

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Bashkov, V 2430 Vasilchenko, O 2425 ½-½ 10 B80 1993 Policka
Bashkov, V 2430 Zigura, O 2310 ½-½ 54 B22 1993 Policka
Bashkov, V 2430 Hausner, I 2465 ½-½ 23 C03 1993 Policka
Bashkov, V 2430 Pribyl, M 2300 1-0 34 B84 1993 Policka
Donchenko, A 2405 Bashkov, V 2450 ½-½ 23 D11 1993 Minsk-B
Mozny, M 2395 Bashkov, V 2430 ½-½ 42 E04 1993 Policka
Stajcic, N 2350 Bashkov, V 2430 ½-½ 12 E04 1993 Policka
Pribyl, J 2470 Bashkov, V 2430 ½-½ 11 C00 1993 Policka
Myc, M 2245 Bashkov, V 2450 ½-½ 42 D31 1993 Warsaw op
Deszczynski, A 2255 Bashkov, V 2450 0-1 38 B80 1993 Warsaw op
Kaminski, M 2395 Bashkov, V 2450 0-1 46 C05 1993 Warsaw op
Sibriaev, A 2335 Bashkov, V 2450 0-1 40 D48 1993 Warsaw op
Apel, S 2250 Bashkov, V 2430 1-0 26 B46 1993 Policka
Koerholz, L 2295 Bashkov, V 2430 0-1 33 D31 1993 Policka
Merklejn, K Bashkov, V 2450 0-1 45 C05 1993 Police op
Kalegin, E 2355 Bashkov, V 2450 1-0 36 C18 1993 Minsk-B
Baturin, M Bashkov, V 2450 ½-½ 29 D35 1993 Minsk-B
Skalik, P 2340 Bashkov, V 2450 0-1 66 D45 1993 Police op
Czerwonski, A 2370 Bashkov, V 2450 ½-½ 17 D43 1993 Police op
Jaracz, P 2355 Bashkov, V 2450 0-1 36 A33 1993 Police op
Gryniakow, J 2265 Bashkov, V 2450 ½-½ 39 D35 1993 Police op
Bashkov, V 2450 Ryskin, A 2505 1-0 32 B22 1993 Warsaw op
Botvinnik, I 2395 Bashkov, V 2450 ½-½ 10 D31 1993 Minsk-B
Bashkov, V 2430 Shcherbakov, R 2580 ½-½ 11 B33 1993 Cheliabinsk
Bashkov, V 2430 Panchenko, A 2475 ½-½ 12 D36 1993 Cheliabinsk
Bashkov, V 2430 Magomedov, M 2435 1-0 40 C75 1993 Cheliabinsk
Bashkov, V 2430 Kayumov, D 2425 ½-½ 13 C92 1993 Cheliabinsk
Gleizerov, E 2525 Bashkov, V 2430 1-0 48 D28 1993 Cheliabinsk
Bashkov, V 2430 Temirbayev, S 2450 1-0 48 C06 1993 Cheliabinsk
Tolstikh, N 2380 Bashkov, V 2430 ½-½ 11 A84 1993 Cheliabinsk
Kiselev, S 2470 Bashkov, V 2430 ½-½ 30 D45 1993 Cheliabinsk
Vakhidov, T 2470 Bashkov, V 2430 1-0 61 C00 1993 Cheliabinsk
Rublevsky, S 2525 Bashkov, V 2430 1-0 25 C01 1993 Cheliabinsk
Ulibin, M 2560 Bashkov, V 2430 0-1 61 B46 1993 Cheliabinsk
Bashkov, V 2430 Kogan, A 2340 ½-½ 83 C64 1993 Mlada Boleslav op
Bashkov, V 2430 Hoepfl, T 2240 1-0 58 B92 1993 Mlada Boleslav op
Bashkov, V 2430 Bagaturov, G 2495 ½-½ 48 B22 1993 Mlada Boleslav op
Bashkov, V 2430 Oral, T 2335 1-0 35 C63 1993 Mlada Boleslav op
Bashkov, V 2430 Stefanova, A 2215 ½-½ 23 B01 1993 Mlada Boleslav op
Matous, M Bashkov, V 2430 0-1 33 B44 1993 Mlada Boleslav op
Stohl, I 2545 Bashkov, V 2430 ½-½ 24 D48 1993 Mlada Boleslav op
Horak, M 2310 Bashkov, V 2430 ½-½ 26 B40 1993 Mlada Boleslav op
Bashkov, V 2450 Kalegin, E 2355 1-0 26 B85 1993 Alushta op
Bashkov, V 2450 Pasko, P 2220 1-0 36 C02 1993 Alushta op
Tolstikh, N 2345 Bashkov, V 2450 0-1 52 D31 1993 Alushta op
Varavin, V 2460 Bashkov, V 2450 1-0 46 B85 1993 Alushta op
Golod, V 2485 Bashkov, V 2450 1-0 43 D45 1993 Alushta op
Furdzik, R 2235 Bashkov, V 2450 0-1 25 C02 1993 Katowice Fibak op
Fornal, A 2135 Bashkov, V 2450 0-1 33 D43 1993 Katowice Fibak op
Maciejewski, A 2375 Bashkov, V 2450 1-0 25 B85 1993 Katowice Fibak op
  , , 3, , ,