Vadim Malakhatko  

Games played by Vadim Malakhatko

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Yuksel, A 2248 Malakhatko, V 2508 0-1 36 B23 2019 GRENKE Chess Open 2019
Malakhatko, V 2508 Gheng, J 2233 ½-½ 66 D48 2019 GRENKE Chess Open 2019
Li, Z 2119 Malakhatko, V 2508 0-1 32 B47 2019 GRENKE Chess Open 2019
Gholami Orimi, M 2375 Malakhatko, V 2525 ½-½ 23 A40 2019 17th Caspian Cup 2019
Malakhatko, V 2525 Mosadeghpour, M 2531 ½-½ 38 A16 2019 17th Caspian Cup 2019
Malakhatko, V 2525 Bernadskiy, V 2570 ½-½ 10 D11 2019 17th Caspian Cup 2019
Mikaelyan, A 2465 Malakhatko, V 2525 0-1 103 A37 2019 17th Caspian Cup 2019
Malakhatko, V 2525 Daghli, A 2354 1-0 39 E97 2019 17th Caspian Cup 2019
Nazari, A 2210 Malakhatko, V 2525 ½-½ 44 C07 2019 17th Caspian Cup 2019
Malakhatko, V 2525 Veisi, B 2243 1-0 34 A80 2019 17th Caspian Cup 2019
Sedaghati, M 2219 Malakhatko, V 2525 ½-½ 47 C07 2019 17th Caspian Cup 2019
Malakhatko, V 2525 Yeritsyan, H 2152 1-0 43 A14 2019 17th Caspian Cup 2019
Ter Sahakyan, S 2593 Malakhatko, V 2525 1-0 51 C16 2019 27th Fajr Open 2019
Malakhatko, V 2525 Khodashenas, M 2455 1-0 106 D20 2019 27th Fajr Open 2019
Malakhatko, V 2525 Asgarizadeh, A 2423 0-1 26 A09 2019 27th Fajr Open 2019
Malakhatko, V 2525 Gholami Orimi, M 2375 ½-½ 22 A13 2019 27th Fajr Open 2019
Malakhatko, V 2545 Ly, D 2277 1-0 82 E06 2018 27th Donau Open 2018
Schwabeneder, F 2455 Malakhatko, V 2545 ½-½ 21 C00 2018 27th Donau Open 2018
Malakhatko, V 2545 Mostbauer, F 2341 ½-½ 55 D11 2018 27th Donau Open 2018
Rogulj, B 2409 Malakhatko, V 2545 ½-½ 24 B23 2018 27th Donau Open 2018
Malakhatko, V 2545 Leisch, L 2241 ½-½ 54 D37 2018 27th Donau Open 2018
Malakhatko, V 2545 Sandhoefner, F 2334 1-0 19 D11 2018 27th Donau Open 2018
Birklbauer, T 2022 Malakhatko, V 2545 0-1 26 E47 2018 27th Donau Open 2018
Malakhatko, V 2545 Delgado Ramirez, N 2620 0-1 32 A20 2018 5th Arica Open 2018
Cerda Albornoz, G 2188 Malakhatko, V 2545 0-1 31 B48 2018 5th Arica Open 2018
Malakhatko, V 2545 Abarca Gonzalez, N 2415 0-1 13 E91 2018 5th Arica Open 2018
Amonatov, F 2614 Malakhatko, V 2545 1-0 25 C07 2018 5th Arica Open 2018
Malakhatko, V 2545 Villanueva, M 2496 1-0 47 A14 2018 5th Arica Open 2018
Stamenkovic, D 2400 Malakhatko, V 2545 0-1 59 D02 2018 5th Arica Open 2018
Malakhatko, V 2545 Reinuaba, C 2159 1-0 42 E97 2018 5th Arica Open 2018
Cabrera Huaman, R 1942 Malakhatko, V 2545 0-1 26 B48 2018 5th Arica Open 2018
Malakhatko, V 2545 Zubarev, A 2484 0-1 58 A40 2018 Pavlodar Open 2018
Malakhatko, V 2545 Saiyn, Z 2378 1-0 67 A20 2018 Pavlodar Open 2018
Flom, G 2485 Malakhatko, V 2552 ½-½ 47 D20 2018 16th Cap D'Agde Open 2018
Malakhatko, V 2552 Cotonnec, M 2322 1-0 32 D94 2018 16th Cap D'Agde Open 2018
Khademalsharieh, S 2431 Malakhatko, V 2552 1-0 108 D25 2018 16th Cap D'Agde Open 2018
Malakhatko, V 2552 Onischuk, V 2623 0-1 52 A41 2018 16th Cap D'Agde Open 2018
Malakhatko, V 2499 Sadkowsky, D 2235 1-0 51 A13 2018 Pays de Charleroi Experts
Hovhanisian, M 2456 Malakhatko, V 2499 ½-½ 21 C01 2018 Pays de Charleroi Experts
Dardha, D 2330 Malakhatko, V 2499 0-1 70 A40 2018 Pays de Charleroi Experts
  , , 3, ... , ,