Qi Guo  

Games played by Qi Guo

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Gu, T 2197 Guo, Q 2396 0-1 25 A45 2017 ch-CHN Blitz Women 2017
Ning, K 2169 Guo, Q 2396 0-1 51 E15 2017 ch-CHN Blitz Women 2017
Zhang, L 2183 Guo, Q 2396 0-1 87 C65 2017 ch-CHN Blitz Women 2017
Guo, Q 2396 Zhai Mo, 2302 0-1 49 E12 2017 ch-CHN Rapid Women 2017
Guo, Q 2396 Wang, J 2359 1-0 41 D30 2017 ch-CHN Blitz Women 2017
Guo, Q 2396 Wang, D 2191 0-1 71 E91 2017 ch-CHN Blitz Women 2017
Wang, J 2359 Guo, Q 2396 ½-½ 21 C65 2017 ch-CHN Rapid Women 2017
Guo, Q 2396 Kuang Yinghui, 2220 1-0 54 D55 2017 ch-CHN Blitz Women 2017
Ni, S 2441 Guo, Q 2396 0-1 66 C70 2017 ch-CHN Rapid Women 2017
Huang, Q 2438 Guo, Q 2396 ½-½ 40 D31 2017 ch-CHN Rapid Women 2017
Guo, Q 2396 Zhu, J 2324 ½-½ 44 A50 2017 ch-CHN Rapid Women 2017
Guo, Q 2396 Xiao, Y 2311 1-0 63 D08 2017 ch-CHN Rapid Women 2017
Guo, Q 2396 Ning, K 2169 ½-½ 65 D50 2017 ch-CHN Rapid Women 2017
Ren, X 2254 Guo, Q 2396 ½-½ 78 E00 2017 ch-CHN Rapid Women 2017
Gu, T 2197 Guo, Q 2396 ½-½ 48 A07 2017 ch-CHN Rapid Women 2017
Guo, Q 2394 Fisabilillah, U 2225 0-1 38 E12 2017 5th Asian U23 Women KO Blitz
Alinasab, M 2245 Guo, Q 2394 ½-½ 61 B12 2017 5th Asian U23 Women KO Blitz
Nguyen Thi Mai Hung, 2321 Guo, Q 2394 0-1 56 D00 2017 5th Asian U23 Women KO Rapid
Saduakassova, D 2444 Guo, Q 2394 ½-½ 38 E15 2017 5th Asian U23 Women KO Rapid
Ehab, T 1750 Guo, Q 2417 0-1 39 D02 2017 11th World Teams Women
Guo, Q 2417 Kulon, K 2381 1-0 40 E92 2017 11th World Teams Women
Padmini, R 2375 Guo, Q 2417 1-0 61 B12 2017 11th World Teams Women
Guo, Q 2417 Yu, J 2319 ½-½ 41 D11 2017 11th World Teams Women
Batsiashvili, N 2469 Guo, Q 2417 ½-½ 65 D02 2017 11th World Teams Women
Luong Phuong Hanh, 2208 Guo, Q 2417 ½-½ 15 D30 2017 11th World Teams Women
Guo, Q 2417 Osmak, I 2350 ½-½ 68 D94 2017 11th World Teams Women
Guo, Q 2413 Ren, X 2262 ½-½ 80 D06 2017 ch-CHN w 2017
Guo, Q 2414 Sun, F 2055 ½-½ 54 A29 2017 TCh-CHN 2017
Zhu, Y 2107 Guo, Q 2413 0-1 49 D00 2017 ch-CHN w 2017
Chu, R 2217 Guo, Q 2414 ½-½ 44 E01 2017 TCh-CHN 2017
Guo, Q 2414 Ding, Y 2416 ½-½ 29 D41 2017 TCh-CHN 2017
Guo, Q 2413 Wang, J 2335 0-1 60 D11 2017 ch-CHN w 2017
Lagno, K 2535 Guo, Q 2414 1-0 55 B11 2017 TCh-CHN 2017
Zhai Mo, 2303 Guo, Q 2413 ½-½ 45 D37 2017 ch-CHN w 2017
Guo, Q 2420 Zhang, X 2351 0-1 52 D55 2017 TCh-CHN 2017
Guo, Q 2413 Lei, T 2471 1-0 39 D11 2017 ch-CHN w 2017
Yang, Y 1980 Guo, Q 2420 ½-½ 89 E15 2017 TCh-CHN 2017
Yuan, Y 2306 Guo, Q 2413 ½-½ 52 D37 2017 ch-CHN w 2017
Guo, Q 2413 Gu, T 2212 1-0 32 D43 2017 ch-CHN w 2017
Zhao, X 2498 Guo, Q 2420 ½-½ 45 E00 2017 TCh-CHN 2017
Ju, W 2578 Guo, Q 2404 1-0 63 D37 2017 TCh-CHN 2017
Guo, Q 2413 Ju, W 2596 ½-½ 33 E15 2017 TCh-CHN 2017
Zatonskih, A 2453 Guo, Q 2413 ½-½ 31 D38 2017 TCh-CHN 2017
Guo, Q 2404 Gu, T 2180 1-0 85 D11 2017 TCh-CHN 2017
Guo, Q 2413 Lei, T 2471 ½-½ 31 D11 2017 TCh-CHN 2017
Lei, T 2514 Guo, Q 2404 ½-½ 57 C42 2017 TCh-CHN 2017
Guo, Q 2404 Liu, S 2069 1-0 58 E11 2017 TCh-CHN 2017
Liu, S 2255 Guo, Q 2413 0-1 60 C01 2017 TCh-CHN 2017
Sun, F 2126 Guo, Q 2396 1-0 70 C70 2017 TCh-CHN 2017
Guo, Q 2413 Zhu, J 2154 1-0 36 E92 2017 ch-CHN w 2017
  , , 3, ... , ,