Arystanbek Urazayev  

Games played by Arystanbek Urazayev

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Urazayev, A 2349 Gomez Sanchez, J 2426 0-1 42 B36 2017 World Junior Open 2017
Sezdbekov, R 2188 Urazayev, A 2349 0-1 22 C54 2017 World Junior Open 2017
Urazayev, A 2349 Tahay, A 2285 ½-½ 32 B97 2017 World Junior Open 2017
Nikolovski, N 2412 Urazayev, A 2349 1-0 36 C45 2017 World Junior Open 2017
Thilakarathne, G 2141 Urazayev, A 2349 0-1 58 C69 2017 World Junior Open 2017
Urazayev, A 2349 Jarmula, L 2470 0-1 36 E52 2017 World Junior Open 2017
Urazayev, A 2349 Christiansen, J 2468 0-1 28 C02 2017 World Junior Open 2017
Van Foreest, L 2474 Urazayev, A 2349 ½-½ 39 C84 2017 World Junior Open 2017
Urazayev, A 2349 Boruchovsky, A 2565 1-0 17 C80 2017 World Junior Open 2017
Jeet, J 2191 Urazayev, A 2322 0-1 31 C50 2017 28th Czech Open A 2017
Urazayev, A 2322 Krasnokutskaya, S 2177 ½-½ 56 B48 2017 28th Czech Open A 2017
Kraus, T 2422 Urazayev, A 2322 1-0 49 A00 2017 28th Czech Open A 2017
Urazayev, A 2322 Sundararajan, K 2444 ½-½ 46 C53 2017 28th Czech Open A 2017
Carlsson, P 2453 Urazayev, A 2322 ½-½ 60 C88 2017 28th Czech Open A 2017
Urazayev, A 2322 Nasuta, G 2455 ½-½ 90 B94 2017 28th Czech Open A 2017
Leeb, S 2177 Urazayev, A 2322 0-1 81 A49 2017 28th Czech Open A 2017
Urazayev, A 2322 Prasanna, R 2466 0-1 63 C55 2017 28th Czech Open A 2017
Urazayev, A 2322 Kosakowski, J 2366 1-0 26 B90 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Zochowski, K 2240 Urazayev, A 2322 0-1 26 A15 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Urazayev, A 2322 Noe, C 2451 0-1 42 B40 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Urazayev, A 2322 Bilguun, S 2460 ½-½ 40 B40 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Lalith, B 2530 Urazayev, A 2322 ½-½ 59 A15 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Urazayev, A 2322 Sahil, T 2234 1-0 23 C10 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Aleksandrov, A 2581 Urazayev, A 2322 1-0 41 E53 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Urazayev, A 2322 Kiolbasa, O 2253 1-0 45 C50 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Tomczak, J 2596 Urazayev, A 2322 1-0 41 C45 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Urazayev, A 2327 Atabayev, Y 2454 ½-½ 58 B30 2017 Zonal 3.4 2017
Kazhgaleyev, M 2593 Urazayev, A 2342 1-0 23 C96 2017 11th Agzamov Mem 2017
Khusenkhojaev, M 2433 Urazayev, A 2342 1-0 27 A04 2017 11th Agzamov Mem 2017
Urazayev, A 2342 Bortnyk, O 2567 0-1 32 C46 2017 11th Agzamov Mem 2017
Urazayev, A 2377 Kostenko, P 2465 0-1 53 C11 2016 Almaty Open 2016
Malakhatko, V 2514 Urazayev, A 2377 ½-½ 73 A22 2016 Almaty Open 2016
Urazayev, A 2377 Sanikidze, T 2501 1-0 16 B51 2016 Almaty Open 2016
Kazakov, K 2285 Urazayev, A 2377 ½-½ 38 C91 2016 Almaty Open 2016
Urazayev, A 2354 Jumabayev, R 2618 0-1 47 B22 2016 ch-KAZ 2016
Ismagambetov, A 2559 Urazayev, A 2354 ½-½ 57 C90 2016 ch-KAZ 2016
Egorov, E 2387 Urazayev, A 2354 0-1 102 A46 2016 ch-KAZ 2016
Urazayev, A 2354 Gurkin, A 2276 ½-½ 55 A13 2016 ch-KAZ 2016
Utegaliyev, A 2485 Urazayev, A 2354 0-1 33 D70 2016 ch-KAZ 2016
Urazayev, A 2354 Khusnutdinov, R 2487 ½-½ 36 A20 2016 ch-KAZ 2016
  , , , , , 6,