Platonov mem

  Kiev 1995
Date Players Type Elo Average Games Rounds
1995 14 Tourn 2496 91 13

  Name ELO Points
  GM Kruppa, Yuri 2570 10.0
  GM Komarov, Dimitri 2575 8.0
  GM Savchenko, Stanislav 2590 7.5
  IM Mochalov, Evgeny V 2470 7.5
  GM Baklan, Vladimir 2490 7.0
  IM Boric, Muhamed 2435 7.0
  GM Timoshenko, Georgy 2550 6.5
  Golubev, Mihail 2525 6.5
  IM Frolov, Artur 2520 6.5
  GM Mikhalevski, Victor 2495 6.0
  IM Koutsin, Sergey 2455 6.0
  IM Ostojic, Nikola 2455 5.5
  GM Sergeev, Vladimir 2415 4.0
  Nikolaevsky, Yuri V 2405 3.0


Platonov mem Games

White Black Result Round Date Opening View
Frolov, A Boric, M ½-½ 1 1995 B07 Pirc defence  
Golubev, M Sergeev, V 1-0 1 1995 B00 King's pawn opening  
Komarov, D Mikhalevski, V ½-½ 1 1995 D82 Gruenfeld, 4.Bf4  
Kruppa, Y Savchenko, S ½-½ 1 1995 C11 French defence  
Mochalov, E Koutsin, S 1-0 1 1995 D30 Queen's gambit declined  
Ostojic, N Nikolaevsky, Y 1-0 1 1995 E81 King's Indian, Saemisch, 5...O-O  
Timoshenko, G Baklan, V ½-½ 1 1995 B05 Alekhine's defence, modern variation, 4...Bg4  
Baklan, V Mochalov, E 0-1 2 1995 B31 Sicilian, Nimzovich-Rossolimo attack (with ...g6, without ...d6)  
Boric, M Mikhalevski, V ½-½ 2 1995 A16 English opening  
Frolov, A Kruppa, Y 0-1 2 1995 C92 Ruy Lopez, closed, 9.h3  
Koutsin, S Ostojic, N ½-½ 2 1995 E12 Queen's Indian defence  
Nikolaevsky, Y Golubev, M 0-1 2 1995 E94 King's Indian, orthodox variation  
Savchenko, S Timoshenko, G 1-0 2 1995 E34 Nimzo-Indian, classical, Noa variation  
Sergeev, V Komarov, D 0-1 2 1995 A46 Queen's pawn game  
Golubev, M Koutsin, S ½-½ 3 1995 C18 French, Winawer, advance variation  
Komarov, D Nikolaevsky, Y 1-0 3 1995 A42 Modern defence, Averbakh system  
Kruppa, Y Boric, M ½-½ 3 1995 B92 Sicilian, Najdorf, Opovcensky variation  
Mikhalevski, V Sergeev, V 1-0 3 1995 D15 Queen's Gambit Declined Slav, 4.Nc3  
Mochalov, E Savchenko, S ½-½ 3 1995 A60 Benoni defence  
Ostojic, N Baklan, V 0-1 3 1995 A57 Benko gambit  
Timoshenko, G Frolov, A ½-½ 3 1995 B54 Sicilian  
Baklan, V Golubev, M ½-½ 4 1995 B50 Sicilian  
Boric, M Sergeev, V ½-½ 4 1995 A90 Dutch defence  
Frolov, A Mochalov, E 1-0 4 1995 B32 Sicilian defence  
Koutsin, S Komarov, D ½-½ 4 1995 E12 Queen's Indian defence  
Kruppa, Y Timoshenko, G ½-½ 4 1995 A12 English, Caro-Kann defensive system  
Nikolaevsky, Y Mikhalevski, V 0-1 4 1995 A16 English opening  
Savchenko, S Ostojic, N ½-½ 4 1995 E11 Bogo-Indian defence  
Golubev, M Savchenko, S ½-½ 5 1995 C42 Petrov's defence  
Komarov, D Baklan, V ½-½ 5 1995 A21 English opening  
Mikhalevski, V Koutsin, S 0-1 5 1995 D30 Queen's gambit declined  
Mochalov, E Kruppa, Y ½-½ 5 1995 D43 Queen's Gambit Declined semi-Slav  
Ostojic, N Frolov, A ½-½ 5 1995 E92 King's Indian, classical variation  
Sergeev, V Nikolaevsky, Y ½-½ 5 1995 A63 Benoni, fianchetto, 9...Nbd7  
Timoshenko, G Boric, M ½-½ 5 1995 B92 Sicilian, Najdorf, Opovcensky variation  
Baklan, V Mikhalevski, V 1-0 6 1995 C68 Ruy Lopez, exchange variation  
Boric, M Nikolaevsky, Y 1-0 6 1995 D02 Queen's pawn game  
Frolov, A Golubev, M ½-½ 6 1995 B70 Sicilian, dragon variation  
Koutsin, S Sergeev, V ½-½ 6 1995 A90 Dutch defence  
Kruppa, Y Ostojic, N 1-0 6 1995 B65 Sicilian, Richter-Rauzer, Rauzer attack, 7...Be7 defence, 9...Nxd4  
Savchenko, S Komarov, D ½-½ 6 1995 E12 Queen's Indian defence  
Timoshenko, G Mochalov, E ½-½ 6 1995 B32 Sicilian defence  
Golubev, M Kruppa, Y 0-1 7 1995 B87 Sicilian, Sozin with ...a6 and ...b5  
Komarov, D Frolov, A 1-0 7 1995 A68 Benoni, four pawns attack  
Mikhalevski, V Savchenko, S 0-1 7 1995 D43 Queen's Gambit Declined semi-Slav  
Mochalov, E Boric, M 0-1 7 1995 D72 Neo-Gruenfeld, 5.cd, main line  
Nikolaevsky, Y Koutsin, S 1-0 7 1995 A11 English, Caro-Kann defensive system  
Ostojic, N Timoshenko, G ½-½ 7 1995 E12 Queen's Indian defence  
Sergeev, V Baklan, V 1-0 7 1995 B22 Sicilian, Alapin's variation (2.c3)  
Baklan, V Nikolaevsky, Y 1-0 8 1995 B06 Robatsch (modern) defence  
Boric, M Koutsin, S ½-½ 8 1995 B15 Caro-Kann defence  
Frolov, A Mikhalevski, V 1-0 8 1995 C83 Ruy Lopez, open, classical defence  
Kruppa, Y Komarov, D ½-½ 8 1995 B04 Alekhine's defence, modern variation  
Mochalov, E Ostojic, N 1-0 8 1995 A39 English, symmetrical, main line with d4  
Savchenko, S Sergeev, V 1-0 8 1995 A43 Old Benoni defence  
Timoshenko, G Golubev, M ½-½ 8 1995 B76 Sicilian, dragon, Yugoslav attack, 7...O-O  
Golubev, M Mochalov, E 0-1 9 1995 B31 Sicilian, Nimzovich-Rossolimo attack (with ...g6, without ...d6)  
Komarov, D Timoshenko, G ½-½ 9 1995 C47 Four knights, Scotch variation  
Koutsin, S Baklan, V ½-½ 9 1995 B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation  
Mikhalevski, V Kruppa, Y 0-1 9 1995 A40 Queen's pawn  
Nikolaevsky, Y Savchenko, S ½-½ 9 1995 A09 Reti opening  
Ostojic, N Boric, M 1-0 9 1995 D85 Gruenfeld, exchange variation  
Sergeev, V Frolov, A 1-0 9 1995 B25 Sicilian, closed  
Boric, M Baklan, V ½-½ 10 1995 A46 Queen's pawn game  
Frolov, A Nikolaevsky, Y 1-0 10 1995 C93 Ruy Lopez, closed, Smyslov defence  
Kruppa, Y Sergeev, V 1-0 10 1995 B05 Alekhine's defence, modern variation, 4...Bg4  
Mochalov, E Komarov, D ½-½ 10 1995 A11 English, Caro-Kann defensive system  
Ostojic, N Golubev, M ½-½ 10 1995 E90 King's Indian, 5.Nf3  
Savchenko, S Koutsin, S 0-1 10 1995 A84 Dutch defence  
Timoshenko, G Mikhalevski, V ½-½ 10 1995 C83 Ruy Lopez, open, classical defence  
Baklan, V Savchenko, S ½-½ 11 1995 B52 Sicilian, Canal-Sokolsky attack, 3...Bd7  
Golubev, M Boric, M ½-½ 11 1995 B86 Sicilian, Sozin attack  
Komarov, D Ostojic, N ½-½ 11 1995 E95 King's Indian, orthodox, 7...Nbd7, 8.Re1  
Koutsin, S Frolov, A ½-½ 11 1995 E99 King's Indian, orthodox, Aronin-Taimanov, main line  
Mikhalevski, V Mochalov, E 1-0 11 1995 A32 English, symmetrical variation  
Nikolaevsky, Y Kruppa, Y 0-1 11 1995 A35 English, symmetrical variation  
Sergeev, V Timoshenko, G 0-1 11 1995 A05 Reti opening  
Boric, M Savchenko, S ½-½ 12 1995 A36 English, symmetrical variation  
Frolov, A Baklan, V ½-½ 12 1995 B15 Caro-Kann defence  
Golubev, M Komarov, D ½-½ 12 1995 C11 French defence  
Kruppa, Y Koutsin, S 1-0 12 1995 C18 French, Winawer, advance variation  
Mochalov, E Sergeev, V 1-0 12 1995 D15 Queen's Gambit Declined Slav, 4.Nc3  
Ostojic, N Mikhalevski, V 0-1 12 1995 D85 Gruenfeld, exchange variation  
Timoshenko, G Nikolaevsky, Y ½-½ 12 1995 E32 Nimzo-Indian, classical variation  
Baklan, V Kruppa, Y ½-½ 13 1995 C02 French, advance variation  
Komarov, D Boric, M ½-½ 13 1995 D94 Gruenfeld, 5.e3  
Koutsin, S Timoshenko, G ½-½ 13 1995 E99 King's Indian, orthodox, Aronin-Taimanov, main line  
Mikhalevski, V Golubev, M ½-½ 13 1995 A84 Dutch defence  
Nikolaevsky, Y Mochalov, E ½-½ 13 1995 A57 Benko gambit  
Savchenko, S Frolov, A ½-½ 13 1995 E92 King's Indian, classical variation  
Sergeev, V Ostojic, N ½-½ 13 1995 D02 Queen's pawn game