Kurgan

  Kurgan 1995
Date Players Type Elo Average Games Rounds
1995 12 Tourn 2458 66 11

  Name ELO Points
  GM Kotsur, Pavel 2415 8.5
  GM Shcherbakov, Ruslan 2520 8.0
  GM Rublevsky, Sergei 2585 7.5
  IM Vorontsov, Nickolay 2360 6.0
  IM Pugachov, Alexey 2475 5.5
  Chuprov, A. 2420 5.5
  GM Komliakov, Viktor 2535 5.0
  GM Balashov, Yuri S 2505 4.5
  GM Kupreichik, Viktor D 2500 4.5
  GM Obukhov, Alexander 2445 4.5
  FM Pospelov, Evgeny 2385 3.5
  IM Predein, Vladimir 2355 3.0


Kurgan Games

White Black Result Round Date Opening View
Komliakov, V Balashov, Y ½-½ 1 1995 D14 Queen's Gambit Declined Slav, exchange variation, 6.Bf4 Bf5  
Kotsur, P Chuprov, A 1-0 1 1995 B42 Sicilian, Kan, 5.Bd3  
Kupreichik, V Pugachov, A ½-½ 1 1995 B22 Sicilian, Alapin's variation (2.c3)  
Obukhov, A Predein, V 1-0 1 1995 A53 Old Indian defence  
Pospelov, E Vorontsov, N 0-1 1 1995 D88 Gruenfeld, Spassky variation, main line, 10...cd, 11.cd  
Shcherbakov, R Rublevsky, S ½-½ 1 1995 E10 Queen's pawn game  
Balashov, Y Obukhov, A ½-½ 2 1995 E06 Catalan, closed, 5.Nf3  
Chuprov, A Shcherbakov, R ½-½ 2 1995 B30 Sicilian defence  
Komliakov, V Pugachov, A ½-½ 2 1995 C69 Ruy Lopez, exchange variation, 5.O-O  
Predein, V Pospelov, E 0-1 2 1995 C41 Philidor's defence  
Rublevsky, S Kupreichik, V 1-0 2 1995 C45 Scotch game  
Vorontsov, N Kotsur, P ½-½ 2 1995 B93 Sicilian, Najdorf, 6.f4  
Kotsur, P Predein, V 1-0 3 1995 B95 Sicilian, Najdorf, 6...e6  
Kupreichik, V Chuprov, A 1-0 3 1995 C41 Philidor's defence  
Obukhov, A Komliakov, V 1-0 3 1995 E61 King's Indian defence, 3.Nc3  
Pospelov, E Balashov, Y ½-½ 3 1995 A30 English, symmetrical variation  
Pugachov, A Rublevsky, S ½-½ 3 1995 B25 Sicilian, closed  
Shcherbakov, R Vorontsov, N 1-0 3 1995 D85 Gruenfeld, exchange variation  
Balashov, Y Kotsur, P ½-½ 4 1995 B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation  
Chuprov, A Pugachov, A 1-0 4 1995 A20 English opening  
Komliakov, V Rublevsky, S ½-½ 4 1995 B40 Sicilian defence  
Obukhov, A Pospelov, E ½-½ 4 1995 E61 King's Indian defence, 3.Nc3  
Predein, V Shcherbakov, R 0-1 4 1995 A85 Dutch with c4 & Nc3  
Vorontsov, N Kupreichik, V ½-½ 4 1995 B04 Alekhine's defence, modern variation  
Kotsur, P Obukhov, A 1-0 5 1995 C77 Ruy Lopez, Morphy defence  
Kupreichik, V Predein, V 0-1 5 1995 B74 Sicilian, dragon, classical, 9.Nb3  
Pospelov, E Komliakov, V 0-1 5 1995 C44 King's pawn game  
Pugachov, A Vorontsov, N ½-½ 5 1995 B36 Sicilian, accelerated fianchetto, Maroczy bind  
Rublevsky, S Chuprov, A 1-0 5 1995 C41 Philidor's defence  
Shcherbakov, R Balashov, Y 1-0 5 1995 E35 Nimzo-Indian, classical, Noa variation, 5.cd ed  
Balashov, Y Kupreichik, V ½-½ 6 1995 C68 Ruy Lopez, exchange variation  
Komliakov, V Chuprov, A ½-½ 6 1995 B07 Pirc defence  
Obukhov, A Shcherbakov, R ½-½ 6 1995 B30 Sicilian defence  
Pospelov, E Kotsur, P ½-½ 6 1995 A61 Benoni defence  
Predein, V Pugachov, A ½-½ 6 1995 E97 King's Indian, orthodox, Aronin-Taimanov variation (Yugoslav attack / Mar del Plata variation)  
Vorontsov, N Rublevsky, S ½-½ 6 1995 B42 Sicilian, Kan, 5.Bd3  
Chuprov, A Vorontsov, N 0-1 7 1995 A48 King's Indian, East Indian defence  
Kotsur, P Komliakov, V 1-0 7 1995 B15 Caro-Kann defence  
Kupreichik, V Obukhov, A ½-½ 7 1995 C78 Ruy Lopez, 5.O-O  
Pugachov, A Balashov, Y ½-½ 7 1995 C47 Four knights, Scotch variation  
Rublevsky, S Predein, V 1-0 7 1995 B07 Pirc defence  
Shcherbakov, R Pospelov, E 1-0 7 1995 E94 King's Indian, orthodox variation  
Balashov, Y Rublevsky, S ½-½ 8 1995 B40 Sicilian defence  
Komliakov, V Vorontsov, N ½-½ 8 1995 B27 Sicilian defence  
Kotsur, P Shcherbakov, R ½-½ 8 1995 C77 Ruy Lopez, Morphy defence  
Obukhov, A Pugachov, A 0-1 8 1995 E61 King's Indian defence, 3.Nc3  
Pospelov, E Kupreichik, V ½-½ 8 1995 E92 King's Indian, classical variation  
Predein, V Chuprov, A ½-½ 8 1995 C00 French defence  
Chuprov, A Balashov, Y 1-0 9 1995 B46 Sicilian, Taimanov variation  
Kupreichik, V Kotsur, P 0-1 9 1995 B81 Sicilian, Scheveningen, Keres attack  
Pugachov, A Pospelov, E 1-0 9 1995 C41 Philidor's defence  
Rublevsky, S Obukhov, A 1-0 9 1995 A45 Queen's pawn game  
Shcherbakov, R Komliakov, V 1-0 9 1995 D15 Queen's Gambit Declined Slav, 4.Nc3  
Vorontsov, N Predein, V ½-½ 9 1995 C92 Ruy Lopez, closed, 9.h3  
Balashov, Y Vorontsov, N ½-½ 10 1995 B74 Sicilian, dragon, classical, 9.Nb3  
Komliakov, V Predein, V 1-0 10 1995 B52 Sicilian, Canal-Sokolsky attack, 3...Bd7  
Kotsur, P Pugachov, A 1-0 10 1995 B42 Sicilian, Kan, 5.Bd3  
Obukhov, A Chuprov, A 0-1 10 1995 B43 Sicilian, Kan, 5.Nc3  
Pospelov, E Rublevsky, S ½-½ 10 1995 D27 Queen's Gambit Accepted, classical, 6...a6  
Shcherbakov, R Kupreichik, V ½-½ 10 1995 E35 Nimzo-Indian, classical, Noa variation, 5.cd ed  
Chuprov, A Pospelov, E 1-0 11 1995 C41 Philidor's defence  
Kupreichik, V Komliakov, V ½-½ 11 1995 B07 Pirc defence  
Predein, V Balashov, Y ½-½ 11 1995 C92 Ruy Lopez, closed, 9.h3  
Pugachov, A Shcherbakov, R ½-½ 11 1995 B30 Sicilian defence  
Rublevsky, S Kotsur, P ½-½ 11 1995 C47 Four knights, Scotch variation  
Vorontsov, N Obukhov, A ½-½ 11 1995 C47 Four knights, Scotch variation