Wang Yu  

Games played by Wang Yu

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Can, I 2018 Wang Yu, 2357 1-0 48 C43 2004 Internet Section 06B g/8'+2
Ferreira, V 1986 Wang Yu, 2357 0-1 22 C44 2004 Internet Section 06B g/8'+2
Wang Yu, 2357 Edwards, K 1566 1-0 18 B53 2004 Internet Section 06B g/8'+2
Wang Yu, 2393 Dembo, Y 2424 ½-½ 39 B80 2004 Moscow Aeroflot op-B
Tseitlin, M 2455 Wang Yu, 2393 1-0 44 C85 2004 Moscow Aeroflot op-B
Wang Yu, 2393 Bakre, T 2497 ½-½ 30 B80 2004 Moscow Aeroflot op-B
Gorbatow, A 2427 Wang Yu, 2393 0-1 43 A11 2004 Moscow Aeroflot op-B
Wang Yu, 2393 Yagupov, I 2441 ½-½ 51 B90 2004 Moscow Aeroflot op-B
Aveskulov, V 2400 Wang Yu, 2393 0-1 46 C99 2004 Moscow Aeroflot op-B
Wang Yu, 2393 Bagaturov, G 2444 0-1 59 B56 2004 Moscow Aeroflot op-B
Hoeksema, H 2351 Wang Yu, 2367 ½-½ 69 D15 2003 Groningen Harmonie op-A
Wang Yu, 2367 Struik, T 2182 1-0 45 B80 2003 Groningen Harmonie op-A
Van der Marel, L 2186 Wang Yu, 2367 ½-½ 44 D15 2003 Groningen Harmonie op-A
Wang Yu, 2367 Rietman, F 2192 ½-½ 45 B90 2003 Groningen Harmonie op-A
Van Kooten, L 2269 Wang Yu, 2367 ½-½ 51 C42 2003 Groningen Harmonie op-A
Wang Yu, 2367 Boersma, J 2229 1-0 12 C07 2003 Groningen Harmonie op-A
Li Ruofan, 2407 Wang Yu, 2367 ½-½ 3 C42 2003 Groningen Harmonie op-A
Wang Yu, 2367 Kamstra, J 1-0 32 B80 2003 Groningen Harmonie op-A
Van Oosterom, C Wang Yu, 2367 ½-½ 43 C59 2003 Groningen Harmonie op-A
Wang Yu, 2357 Harika, D 2351 0-1 46 B30 2003 Asia-ch (Women) 10th
Sergeyeva, M 2356 Wang Yu, 2357 0-1 53 C77 2003 Asia-ch (Women) 10th
Wang Yu, 2357 Hoang, T 2458 0-1 29 A04 2003 Asia-ch (Women) 10th
Zhang, J 2300 Wang Yu, 2357 ½-½ 17 C97 2003 Asia-ch (Women) 10th
Wang Yu, 2357 Ramaswamy, A 2316 1-0 36 B30 2003 Asia-ch (Women) 10th
Xu Yuanyuan, 2347 Wang Yu, 2357 1-0 66 D11 2003 Asia-ch (Women) 10th
Wang Yu, 2357 Safira, S 2120 1-0 53 B30 2003 Asia-ch (Women) 10th
Ruan, L 2307 Wang Yu, 2357 ½-½ 29 C45 2003 Asia-ch (Women) 10th
Wang Yu, 2357 Koneru, C 2193 1-0 33 B12 2003 Asia-ch (Women) 10th
Zhang, J 2300 Wang Yu, 2357 1-0 56 D02 2003 Yongchuan zt 3.3 (Women)
Wang Yu, 2357 Ruan, L 2307 1-0 40 C45 2003 Yongchuan zt 3.3 (Women)
Li Ruofan, 2433 Wang Yu, 2357 ½-½ 47 C99 2003 Yongchuan zt 3.3 (Women)
Wang Yu, 2357 Xu Yuanyuan, 2347 0-1 47 B12 2003 Yongchuan zt 3.3 (Women)
Zhao, X 2467 Wang Yu, 2357 0-1 40 D11 2003 Yongchuan zt 3.3 (Women)
Wang Yu, 2357 Shen, Y 2113 ½-½ 22 C45 2003 Yongchuan zt 3.3 (Women)
Gu Xiaobing, 2346 Wang Yu, 2357 0-1 65 A28 2003 Yongchuan zt 3.3 (Women)
Wang Yu, 2357 Tan, Z 1-0 36 B80 2003 Yongchuan zt 3.3 (Women)
Wang Yu, 2357 Tan, Z 1-0 36 B80 2003 Yongchuan zt 3.3 (Women)
Wang Yu, 2357 Huang, Q 2313 1-0 49 C07 2003 Yongchuan zt 3.3 (Women)
Wang Yu, 2359 Kulkarni, V 2301 0-1 41 C03 2003 Commonwealth-ch
Safin, S 2523 Wang Yu, 2359 1-0 47 D12 2003 Commonwealth-ch
Wang Yu, 2359 Ghaem Maghami, E 2528 ½-½ 25 B23 2003 Commonwealth-ch
Murshed, N 2419 Wang Yu, 2359 ½-½ 45 D12 2003 Commonwealth-ch
Wang Yu, 2359 Natarajan, C 2244 1-0 54 C11 2003 Commonwealth-ch
Gokhale, A 2213 Wang Yu, 2359 0-1 38 D19 2003 Commonwealth-ch
Wang Yu, 2359 Ganguly, S 2542 0-1 21 C29 2003 Commonwealth-ch
Zhang Pengxiang, 2557 Wang Yu, 2359 ½-½ 25 B33 2003 Commonwealth-ch
Wang Yu, 2359 Vishal, S 2086 1-0 26 B45 2003 Commonwealth-ch
Wang Yu, 2359 Hallaeva, B 2135 ½-½ 7 C55 2003 Asia-chT (Women)
Salman, M 2050 Wang Yu, 2359 1-0 31 C55 2003 Asia-chT (Women)
Wang Yu, 2359 Imanbaeva, A 1-0 58 C10 2003 Asia-chT (Women)
  , , 3, ,