Vladimir Alatortsev  

Games played by Vladimir Alatortsev

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Alatortsev, V Goglidze, V 0-1 49 D64 1935 Moscow
Alatortsev, V Bohatirchuk, F ½-½ 75 E18 1935 Moscow
Alatortsev, V Capablanca, J 0-1 23 D53 1935 Moscow
Mazel, I Alatortsev, V ½-½ 37 A09 1934 URS-ch09
Alatortsev, V Freiman, S 1-0 46 D93 1934 URS-ch09
Yudovich, M Alatortsev, V ½-½ 23 C06 1934 URS-ch09
Makogonov, V Alatortsev, V 1-0 34 D13 1934 URS-ch09
Chekhover, V Alatortsev, V 1-0 34 D80 1934 URS-ch09
Alatortsev, V Savitsky, L 1-0 50 E36 1934 URS-ch09
Alatortsev, V Ragozin, V ½-½ 45 E37 1934 URS-ch09
Bohatirchuk, F Alatortsev, V 1-0 31 C18 1934 URS-ch09
Alatortsev, V Dubinin, P ½-½ 53 D36 1934 URS-ch09
Alatortsev, V Belavenets, S 0-1 54 D30 1934 URS-ch09
Panov, V Alatortsev, V 0-1 53 C18 1934 URS-ch09
Rabinovich, I Alatortsev, V 0-1 36 D05 1934 URS-ch09
Rauzer, V Alatortsev, V 0-1 41 C18 1934 URS-ch09
Alatortsev, V Kan, I ½-½ 91 E37 1934 URS-ch09
Alatortsev, V Ilyin Zhenevsky, A 1-0 25 D32 1934 URS-ch09
Alatortsev, V Riumin, N ½-½ 78 A53 1934 URS-ch09
Alatortsev, V Levenfish, G ½-½ 44 D36 1934 URS-ch09
Alatortsev, V Lisitsin, G 0-1 60 E37 1934 URS-ch09
Veresov, G Alatortsev, V 0-1 44 D93 1934 URS-ch09
Rabinovich, I Alatortsev, V 1-0 61 C01 1934 Leningrad
Botvinnik, M Alatortsev, V 1-0 20 D61 1934 Leningrad
Chekhover, V Alatortsev, V 1-0 74 D48 1934 Leningrad
Euwe, M Alatortsev, V ½-½ 53 E17 1934 Leningrad
Kan, I Alatortsev, V ½-½ 41 D35 1934 Leningrad
Riumin, N Alatortsev, V ½-½ 32 E19 1934 Leningrad
Alatortsev, V Kmoch, H 1-0 43 D64 1934 Leningrad
Alatortsev, V Yudovich, M 0-1 35 E36 1934 Leningrad
Alatortsev, V Romanovsky, P ½-½ 47 A43 1934 Leningrad
Alatortsev, V Levenfish, G 1-0 51 D46 1934 Leningrad
Alatortsev, V Lisitsin, G ½-½ 77 E37 1934 Leningrad
Dus Chotimirsky, F Alatortsev, V 0-1 41 D44 1933 URS-ch08
Alatortsev, V Bohatirchuk, F 1-0 43 E16 1933 URS-ch08
Kirillov, V Alatortsev, V 0-1 17 A25 1933 URS-ch08
Lisitsin, G Alatortsev, V 1-0 39 A09 1933 URS-ch08
Rauzer, V Alatortsev, V 1-0 27 C18 1933 URS-ch08
Rabinovich, I Alatortsev, V ½-½ 45 A84 1933 URS-ch08
Alatortsev, V Goglidze, V 1-0 55 E17 1933 URS-ch08
Botvinnik, M Alatortsev, V 1-0 38 A90 1933 URS-ch08
Budo, A Alatortsev, V 0-1 30 A50 1932 Leningrad-ch
Savitsky, L Alatortsev, V ½-½ 46 D79 1932 Leningrad-ch
Botvinnik, M Alatortsev, V 1-0 46 D26 1932 Leningrad-ch
Alatortsev, V Ragozin, V 1-0 27 E22 1932 Leningrad-ch
Miasoedov, G Alatortsev, V ½-½ 86 D27 1932 Leningrad-ch
Model, A Alatortsev, V 1-0 58 E60 1932 Leningrad-ch
Alatortsev, V Ilyin Zhenevsky, A 1-0 34 A98 1932 Leningrad-ch
Alatortsev, V Goldberg, G 1-0 48 E43 1932 Leningrad-ch
Alatortsev, V Chekhover, V ½-½ 32 E43 1932 Leningrad-ch
  , , , , , , , 8,