Vitaly Tseshkovsky  

Games played by Vitaly Tseshkovsky

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Zara, D Tseshkovsky, V ½-½ 32 E18 1969 WchT U26 qual-A
Tseshkovsky, V Kristjansson, B 1-0 16 B85 1969 WchT U26 qual-A
Tseshkovsky, V Timoscenko, G ½-½ 32 C62 1968 URS-ch U26
Tseshkovsky, V Doroshkievich, V ½-½ 55 B92 1968 Grozny
Tseshkovsky, V Sveshnikov, E 1-0 22 B45 1968 URS-ch U26
Balashov, Y Tseshkovsky, V 1-0 44 E13 1968 URS-ch U26
Klovans, J Tseshkovsky, V ½-½ 59 C73 1968 URS-ch36
Tseshkovsky, V Gurgenidze, B 0-1 34 B11 1968 URS-ch36
Averbakh, Y Tseshkovsky, V ½-½ 19 E43 1968 URS-ch36
Platonov, I Tseshkovsky, V 1-0 25 E45 1968 URS-ch36
Lein, A Tseshkovsky, V 1-0 38 E45 1968 URS-ch36
Cherepkov, A Tseshkovsky, V 0-1 41 E59 1968 URS-ch36
Bagirov, V Tseshkovsky, V 0-1 75 C50 1968 URS-ch36
Nikitin, Y Tseshkovsky, V 0-1 41 C29 1968 URS-ch36
Kholmov, R Tseshkovsky, V ½-½ 41 D03 1968 URS-ch36
Tal, M Tseshkovsky, V 1-0 28 A25 1968 URS-ch36
Tseshkovsky, V Podgaets, M ½-½ 28 D42 1968 URS-ch36
Tseshkovsky, V Sakharov, Y 1-0 68 C00 1968 URS-ch36
Tseshkovsky, V Polugaevsky, L ½-½ 25 B92 1968 URS-ch36
Tseshkovsky, V Zaitsev, I 1-0 39 C89 1968 URS-ch36
Zaitsev, A Tseshkovsky, V 1-0 42 A47 1968 URS-ch36
Tseshkovsky, V Vasiukov, E 1-0 60 C91 1968 URS-ch36
Tseshkovsky, V Liberzon, V 1-0 36 B92 1968 URS-ch36
Tseshkovsky, V Lutikov, A 1-0 24 C41 1968 URS-ch36
Tseshkovsky, V Osnos, V ½-½ 26 B44 1968 URS-ch36
Tseshkovsky, V Sakharov, Y 0-1 41 B92 1967 URS-ch35
Khodos, G Tseshkovsky, V ½-½ 44 E25 1967 RUS Spartakiad
Zilberstein, V Tseshkovsky, V 0-1 34 C47 1967 URS ol
Yukhtman, J Tseshkovsky, V 1-0 41 D11 1966 URS-chT
Levin, N Tseshkovsky, V ½-½ 36 C28 1966 URS-chT
Giterman, S Tseshkovsky, V 0-1 39 C29 1966 URS-chT
Tseshkovsky, V Zilberman, N 0-1 44 C05 1964 URS
Tseshkovsky, V Cheremisin, F 1-0 36 B84 1964 Burevestnik CC-ch
Stoliar, E Tseshkovsky, V 1-0 42 A26 1964 Burevestnik CC-ch
Roshal, A Tseshkovsky, V ½-½ 43 A11 1964 Burevestnik CC-ch
Tseshkovsky, V Polgar, I 1-0 35 B43 1964 RSFSR-HUN
Tseshkovsky, V Polgar, I 1-0 30 C11 1964 RSFSR-HUN
Polgar, I Tseshkovsky, V 0-1 57 E14 1964 RSFSR-HUN
Polgar, I Tseshkovsky, V 1-0 39 E14 1964 RSFSR-HUN
Tseshkovsky, V Bukhover, A 1-0 48 B84 1963 URS
Nemet, I Tseshkovsky, V 0-1 86 C75 1963 YUG-URS
Zlotnik, B Tseshkovsky, V 0-1 38 C75 1963 URS-ch U26
Tseshkovsky, V Nemet, I 0-1 35 B92 1963 YUG-URS
Tseshkovsky, V Voskanian, V ½-½ 58 B48 1963 URS
Szekely, M Tseshkovsky, V 1-0 56 C50 1963 HUN-RSFSR
Tseshkovsky, V Szekely, M 0-1 35 C83 1963 HUN-RSFSR
Szekely, M Tseshkovsky, V 1-0 42 C75 1963 HUN-RSFSR
Tseshkovsky, V Szekely, M 1-0 33 C41 1963 HUN-RSFSR
  , , ... , , 42