Vitaly Tseshkovsky  

Games played by Vitaly Tseshkovsky

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Tseshkovsky, V Nezhmetdinov, R 1-0 35 C91 1972 Kislovodsk
Tseshkovsky, V Hennings, A 1-0 43 C91 1972 Kislovodsk
Langeweg, K Tseshkovsky, V 0-1 47 D40 1972 Kislovodsk
Tseshkovsky, V Podgaets, M 1-0 38 B06 1972 URS-ch sf
Gurgenidze, B Tseshkovsky, V ½-½ 22 D00 1972 Kislovodsk
Tseshkovsky, V Gutman, L 1-0 31 B01 1972 URS-ch sf
Rukavina, J Tseshkovsky, V 1-0 38 E05 1972 YUG-URS
Kholmov, R Tseshkovsky, V 0-1 44 E67 1972 Kislovodsk
Unzicker, W Tseshkovsky, V ½-½ 16 B09 1972 Kislovodsk
Tseshkovsky, V 2480 Zhidkov, V 2490 ½-½ 40 B08 1972 URS-chT
Lukin, A 2430 Tseshkovsky, V 2480 ½-½ 39 C62 1972 URS-chT
Tseshkovsky, V 2480 Tarve, U 2385 1-0 31 C91 1972 URS-chT
Tseshkovsky, V 2480 Gurgenidze, B 2520 1-0 41 C02 1972 URS-chT
Vitolinsh, A 2430 Tseshkovsky, V 2480 ½-½ 44 C66 1972 URS-chT
Tseshkovsky, V Steinberg, M ½-½ 53 B84 1971 URS-ch sf
Tseshkovsky, V Gulko, B 0-1 28 C09 1971 URS-ch sf
Tseshkovsky, V Tseitlin, M 0-1 40 B07 1971 URS-ch sf
Tseshkovsky, V Tseitlin, M 0-1 33 B08 1971 URS Army-ch
Furman, S Tseshkovsky, V 1-0 21 E45 1971 URS Army sf
Sanakoev, G Tseshkovsky, V ½-½ 39 B06 1971 Voronezh
Klovans, J Tseshkovsky, V 1-0 37 C71 1971 URS Army-ch
Vaisser, A Tseshkovsky, V 0-1 56 E45 1971 URS-ch sf
Kernazhitsky, L Tseshkovsky, V 0-1 38 C75 1971 URS Army-ch
Tseshkovsky, V Karpov, A ½-½ 27 C90 1971 URS Army-chT
Tseshkovsky, V Karpov, A ½-½ 51 B44 1970 RUS-ch
Tseshkovsky, V Gutman, L 1-0 40 B92 1970 Sevastopol
Tseshkovsky, V Liberzon, V 1-0 31 C92 1970 Sevastopol
Doroshkievich, V Tseshkovsky, V 0-1 43 E33 1970 RUS-ch
Antoshin, V Tseshkovsky, V 1-0 59 E14 1970 RUS-ch
Pavlyuttin, J Tseshkovsky, V 1-0 41 E43 1970 RUS-ch
Tseshkovsky, V Korchnoi, V 0-1 25 C91 1970 Sochi schev
Tseshkovsky, V Shamkovich, L 1-0 41 C93 1970 Sochi schev
Korchnoi, V Tseshkovsky, V 1-0 65 E09 1970 Sochi schev
Tal, M Tseshkovsky, V 0-1 29 C90 1970 Sochi schev
Shamkovich, L Tseshkovsky, V 1-0 37 E38 1970 Sochi schev
Lutikov, A Tseshkovsky, V 1-0 36 D03 1970 Sochi schev
Tseshkovsky, V Tal, M 0-1 48 C90 1970 Sochi schev
Stein, L Tseshkovsky, V 1-0 53 A14 1969 URS-ch sf
Shamkovich, L Tseshkovsky, V 0-1 33 C78 1969 URS-ch sf
Tseshkovsky, V Bronstein, D 0-1 32 B11 1969 URS-ch sf
  , , ... , 51, ,