Vitaly Tseshkovsky  

Games played by Vitaly Tseshkovsky

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Tseshkovsky, V 2517 Vastrukhin, O 2191 1-0 26 C18 2007 Doroshkevich mem op
Tseshkovsky, V 2517 Chernyshov, K 2567 ½-½ 43 C10 2007 RUS-chT2
Eraschenkov, D 2388 Tseshkovsky, V 2517 ½-½ 38 B09 2007 Doroshkevich mem op
Tseshkovsky, V 2517 Yandarbiev, R 2408 ½-½ 39 B92 2007 Doroshkevich mem op
Kalugin, S 2360 Tseshkovsky, V 2517 ½-½ 41 C54 2007 RUS-chT2
Weetik, V 2410 Tseshkovsky, V 2517 ½-½ 26 A58 2007 Doroshkevich mem op
Tseshkovsky, V 2517 Vitiugov, N 2592 0-1 32 B93 2007 RUS-chT2
Tseshkovsky, V 2517 Panarin, M 2528 ½-½ 13 B23 2007 Doroshkevich mem op
Beshukov, S 2461 Tseshkovsky, V 2517 ½-½ 11 C54 2007 Doroshkevich mem op
Tseshkovsky, V 2520 Murey, J 2472 ½-½ 7 C42 2007 EU-chT Seniors 09th
Clemens, C 2300 Tseshkovsky, V 2520 1-0 28 B20 2007 EU-chT Seniors 09th
Tseshkovsky, V 2520 Rodriguez Vargas, O 2409 ½-½ 26 B50 2007 EU-chT Seniors 09th
Vasiukov, E 2499 Tseshkovsky, V 2520 ½-½ 37 C88 2007 EU-chT Seniors 09th
Tseshkovsky, V 2520 Korchnoi, V 2629 ½-½ 39 C45 2007 EU-chT Seniors 09th
Uhlmann, W 2422 Tseshkovsky, V 2520 ½-½ 55 A21 2007 EU-chT Seniors 09th
Tseshkovsky, V 2520 Rahls, P 2338 1-0 51 B54 2007 EU-chT Seniors 09th
Hoelzl, F 2353 Tseshkovsky, V 2520 0-1 19 A41 2007 EU-chT Seniors 09th
Tseshkovsky, V 2520 Meier, W 2208 1-0 49 B84 2007 EU-chT Seniors 09th
Tseshkovsky, V 2576 Markus, R 2586 ½-½ 27 B48 2006 Serbia-chT
Vuckovic, B 2527 Tseshkovsky, V 2576 1-0 82 C45 2006 Serbia-chT
Tseshkovsky, V 2576 Marinkovic, S 2389 1-0 27 B23 2006 Serbia-chT
Perunovic, M 2526 Tseshkovsky, V 2576 1-0 38 B06 2006 Serbia-chT
Tseshkovsky, V 2576 Pikula, D 2545 ½-½ 29 B43 2006 Serbia-chT
Abramovic, B 2515 Tseshkovsky, V 2576 ½-½ 50 A48 2006 Serbia-chT
Velimirovic, D 2452 Tseshkovsky, V 2576 ½-½ 36 C44 2006 Serbia-chT
Tseshkovsky, V 2576 Sedlak, N 2519 0-1 39 B56 2006 Serbia-chT
Kostic, V 2433 Tseshkovsky, V 2576 ½-½ 39 B07 2006 Serbia-chT
Tseshkovsky, V 2576 Sutter, O 2407 1-0 47 C11 2006 Biel MTO op
Tania, S 2371 Tseshkovsky, V 2576 0-1 19 E60 2006 Biel MTO op
Tseshkovsky, V 2576 Klauser, M 2402 ½-½ 28 C45 2006 Biel MTO op
Tseshkovsky, V 2576 Gaponenko, I 2458 0-1 32 B79 2006 Biel MTO op
Haimovich, T 2435 Tseshkovsky, V 2576 ½-½ 36 B06 2006 Biel MTO op
Tseshkovsky, V 2576 Kuehn, P 2386 1-0 31 B12 2006 Biel MTO op
Schuette, M 2194 Tseshkovsky, V 2576 0-1 47 B06 2006 Biel MTO op
Tseshkovsky, V 2576 Sudakova, I 2376 1-0 25 C54 2006 Biel MTO op
Gerber, R 2363 Tseshkovsky, V 2576 0-1 38 A41 2006 Biel MTO op
Tseshkovsky, V 2576 Jenni, F 2481 0-1 65 C45 2006 Biel MTO op
Alekseev, E 2644 Tseshkovsky, V 2576 1-0 44 B22 2006 Biel MTO op
Tseshkovsky, V 2572 Shaposhnikov, E 2538 0-1 32 B43 2006 Voronezh op-A
Belozerov, A 2538 Tseshkovsky, V 2572 ½-½ 58 B09 2006 Voronezh op-A
Tseshkovsky, V 2572 Iljushin, A 2483 1-0 27 B43 2006 Voronezh op-A
Gabrielian, A 2520 Tseshkovsky, V 2572 1-0 27 B06 2006 Voronezh op-A
Tseshkovsky, V 2572 Kim, A 2446 1-0 40 B50 2006 Voronezh op-A
Kryakvin, D 2472 Tseshkovsky, V 2572 ½-½ 51 A41 2006 Voronezh op-A
Tseshkovsky, V 2572 Manelis, V 2327 1-0 25 C13 2006 Voronezh op-A
Zayac, E 2417 Tseshkovsky, V 2572 0-1 29 B07 2006 Nezhmetdinov mem 28th
Tseshkovsky, V 2572 Kalegin, E 2458 0-1 23 B90 2006 Nezhmetdinov mem 28th
Tseshkovsky, V 2572 Balashov, Y 2462 ½-½ 25 B83 2006 Nezhmetdinov mem 28th
Gerasimov, I 2227 Tseshkovsky, V 2572 1-0 29 B23 2006 Nezhmetdinov mem 28th
Tseshkovsky, V 2572 Andreev, E 2470 1-0 49 B56 2006 Nezhmetdinov mem 28th
  , , 3, ... , ,