Victor Arsentievich Goglidze  

Games played by Victor Arsentievich Goglidze

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Goglidze, V Ragozin, V 0-1 39 A85 1936 All-Union YM
Goglidze, V Chekhover, V ½-½ 61 E17 1936 All-Union YM
Goglidze, V Konstantinopolsky, A ½-½ 21 A46 1936 All-Union YM
Goglidze, V Rauzer, V ½-½ 23 D64 1936 All-Union YM
Goglidze, V Riumin, N ½-½ 21 D95 1936 All-Union YM
Rauzer, V Goglidze, V ½-½ 41 B76 1936 All-Union YM
Kan, I Goglidze, V 1-0 23 D27 1936 All-Union YM
Ragozin, V Goglidze, V 1-0 38 B11 1936 All-Union YM
Alatortsev, V Goglidze, V 1-0 27 D22 1936 All-Union YM
Riumin, N Goglidze, V ½-½ 20 B70 1936 All-Union YM
Konstantinopolsky, A Goglidze, V 1-0 30 A11 1936 All-Union YM
Goglidze, V Pirc, V 1-0 37 B66 1935 Moscow
Goglidze, V Stahlberg, G 0-1 31 D33 1935 Moscow
Goglidze, V Lisitsin, G ½-½ 103 B70 1935 Moscow
Goglidze, V Lasker, E 0-1 34 D28 1935 Moscow
Goglidze, V Botvinnik, M 0-1 28 D90 1935 Moscow
Goglidze, V Levenfish, G ½-½ 23 D70 1935 Moscow
Goglidze, V Flohr, S 0-1 29 E67 1935 Moscow
Goglidze, V Spielmann, R ½-½ 32 D70 1935 Moscow
Goglidze, V Menchik, V 1-0 19 D63 1935 Moscow
Goglidze, V Chekhover, V 1-0 52 A44 1935 Moscow
Alatortsev, V Goglidze, V 0-1 49 D64 1935 Moscow
Lilienthal, A Goglidze, V ½-½ 41 D62 1935 Moscow
Bohatirchuk, F Goglidze, V ½-½ 41 D85 1935 Moscow
Kan, I Goglidze, V ½-½ 30 C47 1935 Moscow
Rabinovich, I Goglidze, V ½-½ 61 D58 1935 Moscow
Capablanca, J Goglidze, V ½-½ 33 D60 1935 Moscow
Riumin, N Goglidze, V ½-½ 25 C42 1935 Moscow
Romanovsky, P Goglidze, V ½-½ 58 A13 1935 Moscow
Ragozin, V Goglidze, V ½-½ 40 D37 1935 Moscow
Goglidze, V Levenfish, G 1-0 52 E43 1933 URS-ch08
Kan, I Goglidze, V 1-0 50 E35 1933 URS-ch08
Bohatirchuk, F Goglidze, V 1-0 61 B85 1933 URS-ch08
Alatortsev, V Goglidze, V 1-0 55 E17 1933 URS-ch08
Lisitsin, G Goglidze, V 1-0 26 D45 1933 URS-ch08
Rabinovich, I Goglidze, V 1-0 51 D61 1933 URS-ch08
Kan, I Goglidze, V 1-0 49 B85 1931 URS-ch07
Kirillov, V Goglidze, V 0-1 39 B85 1931 URS-ch07
Mazel, I Goglidze, V ½-½ 33 A27 1931 URS-ch07
Kasparian, G Goglidze, V 0-1 43 A21 1931 URS-ch07
Ilyin Zhenevsky, A Goglidze, V ½-½ 40 B84 1931 URS-ch07
Bohatirchuk, F Goglidze, V 1-0 35 A06 1931 URS-ch07
Botvinnik, M Goglidze, V 1-0 48 D94 1931 URS-ch07
Alatortsev, V Goglidze, V 1-0 34 E14 1931 URS-ch07
Goglidze, V Zamikhovsky, A ½-½ 48 D60 1931 URS-ch07
Goglidze, V Rauzer, V 0-1 47 C11 1931 URS-ch07
Goglidze, V Lisitsin, G 0-1 42 D05 1931 URS-ch07
Goglidze, V Budo, A 1-0 42 E32 1931 URS-ch07
Goglidze, V Riumin, N ½-½ 29 C41 1931 URS-ch07
Goglidze, V Sorokin, N ½-½ 33 E16 1931 URS-ch07
  , 2,