Teimour Radjabov  

Games played by Teimour Radjabov

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Radjabov, T 2438 Thiruchelvam, M 2020 ½-½ 30 D02 2000 Kasparov Cadet GP
Thiruchelvam, M 2020 Radjabov, T 2438 0-1 67 C06 2000 Kasparov Cadet GP
Grachev, B 2192 Radjabov, T 2395 0-1 29 C06 1999 Baku-C U18
Radjabov, T 2395 Gagunashvili, M 2251 1-0 41 A30 1999 Baku-C U18
Takhirov, F Radjabov, T 2395 0-1 50 A10 1999 Baku-C U18
Mamedyarov, S 2201 Radjabov, T 2395 ½-½ 53 A90 1999 Baku-C U18
Radjabov, T 2395 Kinsic, O 2140 1-0 36 E67 1999 Baku-C U18
Radjabov, T 2395 Volokitin, A 2285 0-1 29 A13 1999 Baku-C U18
Al Modiahki, M 2553 Radjabov, T 2438 ½-½ 40 C10 1999 Groningen op
Radjabov, T 2438 Jonker, M 2335 1-0 33 A48 1999 Groningen op
Wiersma, E 2362 Radjabov, T 2438 ½-½ 54 C11 1999 Groningen op
Radjabov, T 2438 Lalic, B 2550 0-1 60 A06 1999 Groningen op
Rechel, B 2404 Radjabov, T 2438 0-1 42 C05 1999 Groningen op
Radjabov, T 2438 Te Llalemand, R 2330 1-0 35 A11 1999 Groningen op
Spielmann, A 2241 Radjabov, T 2438 0-1 39 A84 1999 Groningen op
Radjabov, T 2438 Kozamernik, J 2117 1-0 40 A06 1999 Groningen op
Florath, P 2284 Radjabov, T 2438 1-0 43 C13 1999 Groningen op
Radjabov, T 2438 Leroy, D 2325 0-1 60 A30 1999 Groningen op
Pel, B 2224 Radjabov, T 2438 0-1 35 C00 1999 Groningen op
Postny, E 2400 Radjabov, T 2438 ½-½ 23 A85 1999 Wch U18
Radjabov, T 2438 Kundin, A 2403 1-0 41 A12 1999 Wch U18
Kapnisis, S 2324 Radjabov, T 2438 0-1 22 C00 1999 Wch U18
Radjabov, T 2438 Stryjecki, M 2448 ½-½ 32 E63 1999 Wch U18
Radjabov, T 2438 Ghonimy, S 2247 1-0 39 A37 1999 Wch U18
Deseatnicov, I 2288 Radjabov, T 2438 0-1 16 C11 1999 Wch U18
Fressinet, L 2440 Radjabov, T 2438 ½-½ 26 C02 1999 Wch U18
Kokarev, D 2370 Radjabov, T 2438 1-0 37 A00 1999 Wch U18
Radjabov, T 2438 Danilovic, A 2364 ½-½ 30 D03 1999 Wch U18
Fedorchuk, S 2457 Radjabov, T 2438 0-1 68 C06 1999 Wch U18
Radjabov, T 2438 Kundin, A 2403 ½-½ 32 D13 1999 EU-ch U18
Radjabov, T 2438 Potkin, V 2478 1-0 72 D32 1999 EU-ch U18
Postny, E 2400 Radjabov, T 2438 1-0 55 A85 1999 EU-ch U18
Radjabov, T 2438 Horvath, A 2412 1-0 41 A37 1999 EU-ch U18
Szelag, M 2389 Radjabov, T 2438 0-1 40 C11 1999 EU-ch U18
Radjabov, T 2438 Ardelean, G 2374 1-0 37 A26 1999 EU-ch U18
Korobov, A 2336 Radjabov, T 2438 0-1 56 A90 1999 EU-ch U18
Radjabov, T 2438 Kovaljov, D 2270 1-0 28 D11 1999 EU-ch U18
Rasic, D 2191 Radjabov, T 2438 0-1 56 C13 1999 EU-ch U18
Radjabov, T 2438 Joksic, S 2288 1-0 51 A16 1999 Biel MTO op
Kalinitschew, S 2524 Radjabov, T 2438 ½-½ 62 C06 1999 Biel MTO op
Radjabov, T 2438 Schmidt, J 2301 1-0 27 A49 1999 Biel MTO op
Sasikiran, K 2536 Radjabov, T 2438 1-0 41 A90 1999 Biel MTO op
Radjabov, T 2438 Milov, V 2626 0-1 61 A30 1999 Biel MTO op
Sundararajan, K 2334 Radjabov, T 2438 ½-½ 31 A90 1999 Biel MTO op
Radjabov, T 2438 Kveinys, A 2515 ½-½ 43 E94 1999 Biel MTO op
Radjabov, T 2395 Hoang, T 2450 0-1 52 A26 1999 Budapest FS02 GM
Horvath, C 2524 Radjabov, T 2395 ½-½ 21 A10 1999 Budapest FS02 GM
Boricsev, O 2360 Radjabov, T 2395 ½-½ 60 D20 1999 Budapest FS02 GM
Radjabov, T 2395 Miroshnichenko, E 2500 0-1 51 A12 1999 Budapest FS02 GM
Nguyen Anh Dung, 2485 Radjabov, T 2395 1-0 58 A84 1999 Budapest FS02 GM
  , , ... , 35, ,