Roman Iankowski  

Games played by Roman Iankowski

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Iankowski, R 2285 Pessi, E 2355 ½-½ 64 A08 1996 Bucharest Dreptatea
Iankowski, R 2285 Cioara, A 2400 ½-½ 57 B14 1996 Bucharest Dreptatea
Iankowski, R 2285 Gilbert, C 2145 1-0 21 B73 1996 Bucharest Candidatilor
Iankowski, R 2285 Glodeanu, I 2385 0-1 24 C56 1996 Bucharest Candidatilor
Iankowski, R 2285 Hristodorescu, D 2265 0-1 55 B07 1996 Bucharest Candidatilor
Iankowski, R 2285 Ardeleanu, A 2390 ½-½ 46 A39 1996 Bucharest Candidatilor
Iankowski, R 2285 Vajda, A 2325 0-1 43 A05 1996 Bucharest Candidatilor
Iankowski, R 2285 Sanduleac, V 2385 ½-½ 44 C50 1996 Bucharest Candidatilor
Pasarelu, D 2325 Iankowski, R 2285 1-0 39 B03 1996 Bucharest Dreptatea
Dumitran, O 2380 Iankowski, R 2230 1-0 35 D45 1995 Bucharest Dreptatea
Milu, R 2415 Iankowski, R 2230 ½-½ 11 B30 1995 Bucharest Dreptatea
Breahna, R 2355 Iankowski, R 2230 1-0 45 D15 1995 Bucharest Dreptatea
Khachian, M 2400 Iankowski, R 2230 ½-½ 37 D01 1995 Bucharest Dreptatea
Popescu, C 2285 Iankowski, R 2230 0-1 40 B33 1995 Bucharest Dreptatea
Iankowski, R 2230 Grigore, G 2445 1-0 36 D73 1995 Bucharest Dreptatea
Iankowski, R 2230 Aronian, L 2330 0-1 67 D71 1995 Bucharest Dreptatea
Iankowski, R 2230 Vajda, A 2325 0-1 64 C50 1995 Bucharest Dreptatea
Iankowski, R 2230 Munteanu, A 2285 1-0 56 B07 1995 Bucharest Dreptatea
Iankowski, R 2230 Chernov, V 2350 1-0 35 B08 1995 Bucharest Dreptatea
Iankowski, R 2230 Tomescu, V 2395 1-0 27 B07 1995 Bucharest Dreptatea
Iankowski, R 2230 Popescu, D 2425 ½-½ 67 D02 1995 Bucharest Dreptatea
  , , 3