Qi Guo  

Games played by Qi Guo

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Guo, Q 2331 Wang, J 2275 1-0 104 E98 2011 Chinese League
Guo, Q 2331 Tan, Z 2428 ½-½ 53 E99 2011 Chinese League
Tan, Z 2428 Guo, Q 2331 ½-½ 51 D31 2011 Chinese League
Hou, Y 2602 Guo, Q 2331 1-0 54 B18 2011 Chinese League
Guo, Q 2331 Gu Xiaobing, 2369 1-0 39 E94 2011 Chinese League
Guo, Q 2331 Zhang, X 2344 ½-½ 50 E97 2011 Chinese League
Vijayalakshmi, S 2431 Guo, Q 2331 0-1 61 A01 2011 Chinese League
Guo, Q 2331 Ning Chunhong, 2313 ½-½ 32 D17 2011 Chinese League
Guo, Q 2331 Wang, D 2182 1-0 78 E97 2011 Chinese League
Zhai Mo, 2136 Guo, Q 2331 1-0 54 B16 2011 Chinese League
Guo, Q 2331 Harika, D 2524 1-0 40 D92 2011 Chinese League
Guo, Q 2331 Zhang, X 2344 0-1 63 E97 2011 ch-CHN w 2011
Tan, Z 2428 Guo, Q 2331 1-0 35 E58 2011 ch-CHN w 2011
Huang, Q 2394 Guo, Q 2331 1-0 46 D31 2011 FIDE Zonal 3.5 w 2011
Guo, Q 2331 Shen, Y 2443 ½-½ 22 C11 2011 FIDE Zonal 3.5 w 2011
Wang Yu A, 2398 Guo, Q 2331 ½-½ 27 C03 2011 FIDE Zonal 3.5 w 2011
Guo, Q 2331 Xu Tong, 2217 1-0 0 2011 ch-CHN w 2011
Ju, W 2519 Guo, Q 2331 0-1 82 A07 2011 ch-CHN w 2011
Gu Xiaobing, 2369 Guo, Q 2331 0-1 38 C07 2011 ch-CHN w 2011
Guo, Q 2331 Wang, J 2275 0-1 48 E92 2011 ch-CHN w 2011
Ding, Y 2376 Guo, Q 2331 ½-½ 47 C11 2011 ch-CHN w 2011
Guo, Q 2331 Huang, Q 2394 1-0 36 E97 2011 ch-CHN w 2011
Shen, Y 2443 Guo, Q 2331 ½-½ 30 D39 2011 ch-CHN w 2011
Guo, Q 2331 Zhao, X 2495 0-1 47 E11 2011 ch-CHN w 2011
Wang Yu A, 2398 Guo, Q 2331 0-1 51 C03 2011 ch-CHN w 2011
Hamitevici, V 2412 Guo, Q 2310 ½-½ 36 E04 2011 Aeroflot Open B
Guo, Q 2310 Yuferev, O 2367 1-0 56 D27 2011 Aeroflot Open B
Tunik, G 2450 Guo, Q 2310 ½-½ 48 D38 2011 Aeroflot Open B
Guo, Q 2310 Kovanova, B 2391 1-0 29 E15 2011 Aeroflot Open B
Kremenietsky, A 2372 Guo, Q 2310 1-0 43 E37 2011 Aeroflot Open B
Guo, Q 2310 Lou, Y 2429 0-1 45 D85 2011 Aeroflot Open B
Shukh, N 2442 Guo, Q 2310 ½-½ 56 C11 2011 Aeroflot Open B
Guo, Q 2310 Bogdanovich, S 2484 ½-½ 32 D11 2011 Aeroflot Open B
Zilberman, Y 2468 Guo, Q 2310 ½-½ 88 D38 2011 Aeroflot Open B
Guo, Q 2143 Zhang, X 2437 0-1 41 E92 2010 TCh-CHN
Guo, Q 2143 Zhai Mo, 2110 0-1 56 E58 2010 TCh-CHN
Paehtz, E 2486 Guo, Q 2143 0-1 74 C03 2010 TCh-CHN
Wang Xiaohui, 2238 Guo, Q 2143 0-1 54 A13 2010 TCh-CHN
Guo, Q 2143 Wang Yu A, 2335 ½-½ 35 D18 2010 TCh-CHN
Li, X 1957 Guo, Q 2143 0-1 49 E20 2010 TCh-CHN
Tan, Z 2464 Guo, Q 2143 0-1 20 E37 2010 TCh-CHN
Xu Yuhua, 2478 Guo, Q 2143 1-0 46 C10 2010 TCh-CHN
Kuang Yinghui, 2202 Guo, Q 2143 0-1 40 C00 2010 TCh-CHN
Guo, Q 2143 Zhang, J 2281 ½-½ 48 A70 2010 TCh-CHN
Wang, J 2180 Guo, Q 2143 0-1 69 C11 2010 TCh-CHN
Fan, Y 1962 Guo, Q 2143 0-1 40 C01 2010 TCh-CHN
Huang, Q 2439 Guo, Q 2143 1-0 35 A00 2010 TCh-CHN
Wang Xiaohui, 2238 Guo, Q 2143 0-1 46 A13 2010 6th TCh-CHN
Guo, Q 2143 Zhang, X 2437 1-0 36 E97 2010 TCh-CHN
Zhai Mo, 2110 Guo, Q 2143 0-1 40 C11 2010 TCh-CHN
  , , ... , , 10,