Pavel Skatchkov  

Games played by Pavel Skatchkov

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Skatchkov, P 2468 Lahiri, A 2355 1-0 33 E68 2005 Alushta Summer
Shtyrenkov, V 2447 Skatchkov, P 2468 ½-½ 12 C42 2005 Alushta Summer
Kharchenko, B 2313 Skatchkov, P 2468 ½-½ 105 C42 2005 Alushta Summer
Lahiri, A 2355 Skatchkov, P 2468 1-0 62 A84 2005 Alushta Victory Cup
Skatchkov, P 2468 Zinchenko, Y 2460 0-1 44 D31 2005 Alushta Victory Cup
Skatchkov, P 2468 Belikov, V 2517 ½-½ 9 C42 2005 Alushta Victory Cup
Tukhaev, A 2419 Skatchkov, P 2468 1-0 37 C43 2005 Alushta Victory Cup
Skatchkov, P 2468 Semiev, S 2287 1-0 31 B08 2005 Alushta Victory Cup
Annageldyev, O 2483 Skatchkov, P 2468 1-0 35 C42 2005 Alushta Victory Cup
Skatchkov, P 2468 Shtyrenkov, V 2447 ½-½ 13 A31 2005 Alushta Victory Cup
Hasangatin, R 2416 Skatchkov, P 2468 ½-½ 20 D00 2005 Alushta Victory Cup
Skatchkov, P 2468 Annaberdyev, B 2335 ½-½ 55 A44 2005 Alushta Victory Cup
Sharma, D 2381 Skatchkov, P 2468 0-1 28 C42 2005 Alushta Victory Cup
Skatchkov, P 2468 Kharchenko, B 2313 1-0 28 D18 2005 Alushta Victory Cup
Skatchkov, P 2468 Tishin, D 2355 ½-½ 27 B10 2005 Alushta Summer
Tukhaev, A 2419 Skatchkov, P 2468 0-1 38 C42 2005 Alushta Summer
Skatchkov, P 2468 Sharma, D 2381 1-0 32 E07 2005 Alushta Summer
Semiev, S 2287 Skatchkov, P 2468 1-0 47 D11 2005 Alushta Summer
Skatchkov, P 2468 Timofeev, A 2622 0-1 55 D87 2005 RUS-chT
Skatchkov, P 2468 Rustemov, A 2573 1-0 31 D23 2005 RUS-chT
Dyachkov, S 2559 Skatchkov, P 2468 1-0 54 D53 2005 RUS-chT
Bachin, V 2510 Skatchkov, P 2468 ½-½ 28 C47 2005 RUS-chT
Skatchkov, P 2468 Chuprikov, D 2416 ½-½ 20 D15 2005 RUS-chT
Skatchkov, P 2483 Filipenko, A 2388 0-1 82 D47 2005 Privolzhsky Region-ch
Kuporosov, V 2472 Skatchkov, P 2483 ½-½ 32 C42 2005 Privolzhsky Region-ch
Skatchkov, P 2483 Pushin, V 2256 1-0 32 E15 2005 Privolzhsky Region-ch
Kalegin, E 2468 Skatchkov, P 2483 1-0 75 C42 2005 Privolzhsky Region-ch
Skatchkov, P 2483 Alavkin, A 2476 ½-½ 9 B10 2005 Privolzhsky Region-ch
Voitsekhovsky, S 2511 Skatchkov, P 2483 ½-½ 22 C24 2005 Privolzhsky Region-ch
Skatchkov, P 2483 Gubajdullin, A 2342 1-0 36 A37 2005 Privolzhsky Region-ch
Nesterov, A 2392 Skatchkov, P 2483 ½-½ 9 D10 2005 Privolzhsky Region-ch
Skatchkov, P 2483 Fayzrakhmanov, R 2283 1-0 35 D48 2005 Privolzhsky Region-ch
Skatchkov, P 2483 Adrian, C 2305 1-0 51 E15 2005 Cappelle op 21st
Olszewski, M 2339 Skatchkov, P 2483 ½-½ 24 C47 2005 Cappelle op 21st
Skatchkov, P 2483 Bruned, B 2168 ½-½ 48 E15 2005 Cappelle op 21st
Wang Yu A, 2390 Skatchkov, P 2483 ½-½ 13 C47 2005 Cappelle op 21st
Montagard, G 2178 Skatchkov, P 2483 ½-½ 56 D02 2005 Cappelle op 21st
Skatchkov, P 2483 Mohandesi, S 2332 1-0 33 D19 2005 Cappelle op 21st
Zawadzka, B 2321 Skatchkov, P 2483 ½-½ 38 C40 2005 Cappelle op 21st
Navinsek, T 2337 Skatchkov, P 2516 ½-½ 57 C40 2004 Zadar op
  , , 3, ... , ,