Mykyta Volkov  

Games played by Mykyta Volkov

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Volkov, M 1852 Avram, I 1670 1-0 39 D35 2003 Dortmund op-B
Volkov, M 1852 Heesemann, M 1715 0-1 36 A42 2003 Dortmund op-B
Duschek, G 1679 Volkov, M 1852 0-1 36 A46 2003 Dortmund op-B
Volkov, M 1852 Watzlawek, V 1680 ½-½ 20 A85 2003 Dortmund op-B
Schoettler, R 1588 Volkov, M 1852 0-1 29 C02 2003 Dortmund op-B
Berelowitsch, A 2534 Volkov, M 1860 1-0 61 C10 2003 Duisburg op 10th
Volkov, M 1717 Kanevski, V 1677 ½-½ 40 D35 2003 NRW-ch U14
Ebert, M 1739 Volkov, M 1717 ½-½ 54 C13 2003 NRW-ch U14
Volkov, M 1717 Meschede, T 1522 1-0 51 A59 2003 NRW-ch U14
Babczyk, A 1677 Volkov, M 1717 ½-½ 55 D58 2003 NRW-ch U14
Volkov, M 1717 Fox, D 1658 ½-½ 27 D94 2003 NRW-ch U14
Tereick, B 1697 Volkov, M 1717 1-0 34 E01 2003 NRW-ch U14
Volkov, M 1717 Lazarev, S 1344 1-0 33 E91 2003 NRW-ch U14
Volkov, M Scharnowski, T 1-0 21 D50 2001 NRW-ch U12
Lueders, M Volkov, M 0-1 16 A52 2001 NRW-ch U12
Schuette, T Volkov, M 0-1 24 B45 2001 NRW-ch U12
Kesten, S Volkov, M ½-½ 33 D38 2001 GER-ch U12
Babczyk, A Volkov, M 1-0 29 B21 2001 NRW-ch U12
Volkov, M Rehberg, R 0-1 36 A46 2001 NRW-ch U12
Volkov, M Pilat, D 1-0 44 E10 2001 NRW-ch U12
Volkov, M Lazarev, S 1-0 54 D37 2001 NRW-ch U12
Volkov, M 1529 Guenther, C 1412 ½-½ 22 D60 2001 GER-ch U12
Volkov, M 1529 Billing, C 1244 1-0 29 D12 2001 GER-ch U12
Kleine, J 1440 Volkov, M 1529 ½-½ 29 D38 2001 GER-ch U12
Volkov, M 1529 Brener, I 1946 0-1 42 A59 2001 GER-ch U12
Volkov, M 1529 Hofmann, C 1209 1-0 54 D38 2001 GER-ch U12
Kirch, D 1259 Volkov, M 1529 ½-½ 50 A52 2001 GER-ch U12
Volkov, M 1529 Zeitvogel, S 1349 ½-½ 41 A59 2001 GER-ch U12
Von Berg, M 1242 Volkov, M 1529 0-1 47 B45 2001 GER-ch U12
Volkov, M 1529 Lubbe, N 1268 0-1 84 D31 2001 GER-ch U12
Koehnke, T 1206 Volkov, M 1529 0-1 37 B30 2001 GER-ch U12
  , , 3