Mykyta Volkov  

Games played by Mykyta Volkov

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Volkov, M 1905 Senay, B 1450 0-1 82 D36 2005 NRW-ch U16
Meschede, T 1790 Volkov, M 1905 ½-½ 12 C18 2005 NRW-ch U16
Volkov, M 1905 Steves, D 1980 0-1 26 E11 2005 NRW-ch U16
Volkov, M 1872 Memili, S 1419 1-0 33 E40 2005 SJNR-ch U16
Borodin, I 1428 Volkov, M 1872 0-1 24 C00 2005 SJNR-ch U16
Volkov, M 1872 Otten, T 1567 1-0 43 D09 2005 SJNR-ch U16
Harff, M 1709 Volkov, M 1872 0-1 49 C19 2005 SJNR-ch U16
Kaminarovs, S 1448 Volkov, M 1872 0-1 25 C01 2005 SJNR-ch U16
Volkov, M 1872 Zoglowek, S 1605 1-0 26 A71 2005 SJNR-ch U16
Volkov, M 1872 Hannewald, A 1386 1-0 22 E91 2005 SJNR-ch U16
Strathoff, J 1599 Volkov, M 1888 0-1 26 C02 2004 Dortmund op-B
Volkov, M 1888 Heyden, J 1792 0-1 28 D52 2004 Dortmund op-B
Aulich, M 1721 Volkov, M 1888 ½-½ 30 C10 2004 Dortmund op-B
Volkov, M 1888 Hellwig, T 1769 1-0 28 D87 2004 Dortmund op-B
Langaditis, S 1770 Volkov, M 1888 1-0 39 A06 2004 Dortmund op-B
Volkov, M 1888 Gueine, F 1814 ½-½ 38 D59 2004 Dortmund op-B
Pittag, A 1744 Volkov, M 1888 0-1 38 C13 2004 Dortmund op-B
Volkov, M 1888 Maszewski, M 1649 1-0 34 D36 2004 Dortmund op-B
Dorobeck, U 1519 Volkov, M 1888 0-1 57 E16 2004 Dortmund op-B
Krug, K 2052 Volkov, M 1791 ½-½ 7 C01 2004 NRW-ch U16
Volkov, M 1791 Rehberg, R 2056 ½-½ 53 D35 2004 NRW-ch U16
Volkov, M 1791 Strathoff, M 2079 ½-½ 37 D56 2004 NRW-ch U16
Annegarn, A 1793 Volkov, M 1791 0-1 55 C10 2004 NRW-ch U16
Krutwig, L 1918 Volkov, M 1791 1-0 45 D02 2004 NRW-ch U16
Volkov, M 1791 Stopka, T 1763 1-0 23 E92 2004 NRW-ch U16
Volkov, M 1791 Ratkovitch, D 2099 ½-½ 51 E92 2004 NRW-ch U16
Volkov, M 1852 Zill, S 1642 ½-½ 23 A65 2003 Dortmund op-B
Thesing, I 1398 Volkov, M 1852 0-1 42 C13 2003 Dortmund op-B
Volkov, M 1852 Klug, A 1641 0-1 39 A52 2003 Dortmund op-B
Kalkhoff, T 1819 Volkov, M 1852 1-0 33 D05 2003 Dortmund op-B
Volkov, M 1852 Avram, I 1670 1-0 39 D35 2003 Dortmund op-B
Volkov, M 1852 Heesemann, M 1715 0-1 36 A42 2003 Dortmund op-B
Duschek, G 1679 Volkov, M 1852 0-1 36 A46 2003 Dortmund op-B
Volkov, M 1852 Watzlawek, V 1680 ½-½ 20 A85 2003 Dortmund op-B
Schoettler, R 1588 Volkov, M 1852 0-1 29 C02 2003 Dortmund op-B
Berelowitsch, A 2534 Volkov, M 1860 1-0 61 C10 2003 Duisburg op 10th
Volkov, M 1717 Kanevski, V 1677 ½-½ 40 D35 2003 NRW-ch U14
Ebert, M 1739 Volkov, M 1717 ½-½ 54 C13 2003 NRW-ch U14
Volkov, M 1717 Meschede, T 1522 1-0 51 A59 2003 NRW-ch U14
Babczyk, A 1677 Volkov, M 1717 ½-½ 55 D58 2003 NRW-ch U14
Volkov, M 1717 Fox, D 1658 ½-½ 27 D94 2003 NRW-ch U14
Tereick, B 1697 Volkov, M 1717 1-0 34 E01 2003 NRW-ch U14
Volkov, M 1717 Lazarev, S 1344 1-0 33 E91 2003 NRW-ch U14
Volkov, M Scharnowski, T 1-0 21 D50 2001 NRW-ch U12
Lueders, M Volkov, M 0-1 16 A52 2001 NRW-ch U12
Schuette, T Volkov, M 0-1 24 B45 2001 NRW-ch U12
Kesten, S Volkov, M ½-½ 33 D38 2001 GER-ch U12
Babczyk, A Volkov, M 1-0 29 B21 2001 NRW-ch U12
Volkov, M Rehberg, R 0-1 36 A46 2001 NRW-ch U12
Volkov, M Pilat, D 1-0 44 E10 2001 NRW-ch U12
  , 2,