Mariya Muzychuk  

Games played by Mariya Muzychuk

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Goroshkova, L Muzychuk, M 1-0 66 A51 2001 UKR-ch U10 Girls
Sharovskaya, O Muzychuk, M 0-1 27 D37 2001 UKR-ch U10 Girls
Muzychuk, M Dhyani, B 1-0 47 B54 2001 Wch U10 Girls
Zhang, D Muzychuk, M 0-1 50 A52 2001 Wch U10 Girls
Muzychuk, M Wierzbicka, W 1-0 45 B12 2001 Wch U10 Girls
Velmamedova, Z Muzychuk, M 0-1 20 B01 2001 Wch U10 Girls
Muzychuk, M Giria, O ½-½ 57 A01 2001 Wch U10 Girls
Tan, Z Muzychuk, M 1-0 51 A90 2001 Wch U10 Girls
Malekhina, A Muzychuk, M 0-1 28 B02 2001 Wch U10 Girls
Muzychuk, M Aleksanyan, H 1-0 36 C00 2001 Wch U10 Girls
Muzychuk, M Abbaszade, A 1-0 23 C18 2001 Wch U10 Girls
Muzychuk, M Saulyte, E ½-½ 33 B20 2001 Wch U10 Girls
Tairova, A Muzychuk, M ½-½ 40 B01 2001 Wch U10 Girls
Muzychuk, M Zeynalova, H 1-0 25 A03 2001 EU-ch U10 Girls
Porat, M Muzychuk, M 0-1 76 A52 2001 EU-ch U10 Girls
Muzychuk, M Skinke, K ½-½ 53 B07 2001 EU-ch U10 Girls
Vetrila, S Muzychuk, M ½-½ 26 B40 2001 EU-ch U10 Girls
Muzychuk, M Gabrilaviciuete, K 1-0 16 C50 2001 EU-ch U10 Girls
Muzychuk, M Jussupow, E ½-½ 95 A01 2001 EU-ch U10 Girls
Berintan, T Muzychuk, M ½-½ 20 A85 2001 EU-ch U10 Girls
Muzychuk, M Zarubinskaya, I 1-0 44 C21 2000 UKR-ch U10 Girls
Mamedova, L 2235 Muzychuk, M 1-0 27 B06 2000 UKR-ch U10 Girls
Gnidash, N Muzychuk, M 1-0 40 B56 2000 UKR-ch U10 Girls
Muzychuk, M Bodrova, N 1-0 29 B15 2000 UKR-ch U10 Girls
Korniiuk, M Muzychuk, M ½-½ 60 B01 2000 UKR-ch U10 Girls
Muzychuk, M Gunchenko, M 1-0 39 C51 2000 UKR-ch U10 Girls
Muzychuk, M Choba, Y 1-0 49 B45 2000 UKR-ch U10 Girls
Muzychuk, M Filonenko, K 0-1 58 B72 2000 UKR-ch U10 Girls
Shchipanova, S Muzychuk, M 1-0 44 B01 2000 UKR-ch U10 Girls
Pastushenko, V Muzychuk, M ½-½ 58 C20 1999 UKR-ch U10
Skilkova, E Muzychuk, M 1-0 42 B24 1999 UKR-ch U10
Guba, M 2182 Muzychuk, M 0-1 23 A07 1999 UKR-ch U10
Muzychuk, M Breslavskaya, M 0-1 52 B02 1999 UKR-ch U10
Pastushenko, V Muzychuk, M 1-0 30 A22 1999 UKR-ch U10
Muzychuk, M Ivanenko, O 0-1 55 B13 1999 UKR-ch U10
Muzychuk, M Kornejuk, M 1-0 38 C50 1999 UKR-ch U10
Muzychuk, M Bogdan, E ½-½ 24 C01 1999 UKR-ch U10
  , , ... , , 29,