Mariya Muzychuk  

Games played by Mariya Muzychuk

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Dworakowska, J 2370 Muzychuk, M 2167 ½-½ 16 B01 2006 EU-ch (Women) 7th
Melia, S 2390 Muzychuk, M 2167 0-1 31 B33 2006 EU-ch (Women) 7th
Muzychuk, M 2167 Mkrtchian, L 2453 1-0 57 C54 2006 EU-ch (Women) 7th
Sedina, E 2371 Muzychuk, M 2167 0-1 40 B30 2006 EU-ch (Women) 7th
Muzychuk, M 2167 Kovaliova, V ½-½ 6 C41 2006 UKR-ch U14 Girls
Soloviova, L 1960 Muzychuk, M 2167 ½-½ 26 D20 2006 UKR-ch U14 Girls
Muzychuk, M 2167 Khaniuchenko, M 1-0 35 B20 2006 UKR-ch U14 Girls
Bulakh, O Muzychuk, M 2167 0-1 55 A04 2006 UKR-ch U14 Girls
Muzychuk, M 2167 Aganesova, E 1-0 27 B02 2006 UKR-ch U14 Girls
Zubova, M Muzychuk, M 2167 0-1 48 B54 2006 UKR-ch U14 Girls
Muzychuk, M 2167 Prudnykova, O 1-0 14 C00 2006 UKR-ch U14 Girls
Bodnarchuk, N Muzychuk, M 2167 0-1 54 B01 2006 UKR-ch U14 Girls
Muzychuk, M 2167 Kolba, A 1-0 57 B01 2006 UKR-ch U14 Girls
Belova, I Muzychuk, M 2167 0-1 26 B33 2006 UKR-ch U14 Girls
Tkachiova, A Muzychuk, M 2167 0-1 43 A87 2006 UKR-ch U14 Girls
Dolzhykova, K 2284 Muzychuk, M 2167 0-1 39 B30 2006 UKR-ch U20 Girls
Muzychuk, M 2167 Breslavska, G 2102 1-0 35 B30 2006 UKR-ch U20 Girls
Kryvoruchko, V 2279 Muzychuk, M 2167 0-1 47 B01 2006 UKR-ch U20 Girls
Muzychuk, M 2167 Babiy, O 2110 1-0 34 A31 2006 UKR-ch U20 Girls
Breslavskaya, M Muzychuk, M 2167 0-1 48 B28 2006 UKR-ch U20 Girls
Muzychuk, M 2167 Choba, Y 1783 1-0 56 A21 2006 UKR-ch U20 Girls
Muzychuk, M 2167 Arutyunova, D 2326 ½-½ 51 B00 2006 UKR-ch U20 Girls
Bidkova, V 2023 Muzychuk, M 2167 0-1 38 A87 2006 UKR-ch U20 Girls
Muzychuk, M 2167 Berdiugina, E 2121 0-1 63 C01 2006 UKR-ch U20 Girls
Muzychuk, M 2113 Khazhomia, S 2000 0-1 22 C01 2005 EU-ch U14 Girls
Girya, O 2110 Muzychuk, M 2113 1-0 50 A81 2005 EU-ch U14 Girls
Tairova, E 2232 Muzychuk, M 2113 ½-½ 36 B01 2005 EU-ch U14 Girls
Muzychuk, M 2113 Ni, V 2048 ½-½ 33 B44 2005 EU-ch U14 Girls
Muzychuk, M 2113 Karapetian, L 1-0 25 A34 2005 EU-ch U14 Girls
Guadamuro Torrente, A 2084 Muzychuk, M 2113 1-0 60 B30 2005 EU-ch U14 Girls
Muzychuk, M 2113 Savina, A 2004 1-0 46 B25 2005 EU-ch U14 Girls
Parmar, A 1956 Muzychuk, M 2113 0-1 33 B01 2005 EU-ch U14 Girls
Muzychuk, M 2113 Buchner, J 1-0 43 B10 2005 EU-ch U14 Girls
Muzychuk, M 2113 Melekhina, A 2163 1-0 63 C45 2005 Wch U14 Girls
Guramishvili, S 2104 Muzychuk, M 2113 ½-½ 43 A87 2005 Wch U14 Girls
Ramya, K 2165 Muzychuk, M 2113 0-1 50 A87 2005 Wch U14 Girls
Muzychuk, M 2113 Tairova, E 2232 1-0 47 C01 2005 Wch U14 Girls
Muzychuk, M 2113 Sukandar, I 2010 ½-½ 59 B22 2005 Wch U14 Girls
Zaichenko, D 2023 Muzychuk, M 2113 0-1 43 A80 2005 Wch U14 Girls
Muzychuk, M 2113 Skinke, K 2100 ½-½ 72 B07 2005 Wch U14 Girls
  , , ... , 27, ... , ,