Konstantin Chernyshov  

Games played by Konstantin Chernyshov

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Chernyshov, K 2485 Kovalenko, I 2657 ½-½ 51 B31 2017 36th Zalakaros Open 2017
Chernyshov, K 2485 Li Bo, 2359 1-0 46 D78 2017 36th Zalakaros Open 2017
Rajdeep Sarkar, 2312 Chernyshov, K 2485 0-1 30 A05 2017 36th Zalakaros Open 2017
Ozen, B 2388 Chernyshov, K 2492 ½-½ 13 A01 2017 16th Marienbad GMA1 2017
Chernyshov, K 2492 Kononenko, D 2616 ½-½ 8 D02 2017 16th Marienbad GMA1 2017
Moehn, H 2381 Chernyshov, K 2492 0-1 66 E17 2017 16th Marienbad GMA1 2017
Chernyshov, K 2492 Kargin, A 2422 ½-½ 21 B22 2017 16th Marienbad GMA1 2017
Chernyshov, K 2492 Vykouk, J 2439 1-0 52 E15 2017 16th Marienbad GMA1 2017
Svoboda, S 2445 Chernyshov, K 2492 ½-½ 39 B61 2017 16th Marienbad GMA1 2017
Sergeev, V 2443 Chernyshov, K 2492 ½-½ 15 A10 2017 16th Marienbad GMA1 2017
Chernyshov, K 2492 Krishna Teja, N 2276 ½-½ 38 A03 2017 16th Marienbad GMA1 2017
Gaehwiler, G 2416 Chernyshov, K 2492 0-1 39 E17 2017 16th Marienbad GMA1 2017
Chernyshov, K 2503 Sarkar, J 2430 1-0 40 A04 2016 FSGM May 2016
Battey, A 2338 Chernyshov, K 2503 ½-½ 47 A43 2016 FSGM May 2016
Chernyshov, K 2503 Tan, J 2469 ½-½ 75 E06 2016 FSGM May 2016
Bagi, M 2456 Chernyshov, K 2503 ½-½ 13 B61 2016 FSGM May 2016
Chernyshov, K 2503 Atabayew, S 2359 1-0 39 A05 2016 FSGM May 2016
Varga, Z 2436 Chernyshov, K 2503 ½-½ 11 B15 2016 FSGM May 2016
Chernyshov, K 2503 Atabayev, Y 2426 ½-½ 130 A46 2016 FSGM May 2016
Atabayev, M 2483 Chernyshov, K 2503 1-0 47 E18 2016 FSGM May 2016
Chernyshov, K 2503 Esenov, A 2314 1-0 66 A45 2016 FSGM May 2016
Smolkov, I 2328 Chernyshov, K 2529 1-0 105 B12 2015 26th Czech Open A 2015
Chernyshov, K 2529 Zwardon, V 2397 0-1 44 E00 2015 26th Czech Open A 2015
Sorm, D 2347 Chernyshov, K 2529 0-1 30 A40 2015 26th Czech Open A 2015
Chernyshov, K 2529 Toporkova, S 1953 1-0 31 A07 2015 26th Czech Open A 2015
Lomasov, S 2342 Chernyshov, K 2529 1-0 51 B31 2015 26th Czech Open A 2015
Chernyshov, K 2529 Smid, M 2250 1-0 42 D00 2015 26th Czech Open A 2015
Skliarov, V 2368 Chernyshov, K 2529 1-0 54 B31 2015 26th Czech Open A 2015
Chernyshov, K 2529 Bartos, J 2240 1-0 25 A45 2015 26th Czech Open A 2015
Chernyshov, K 2529 Furman, B 2239 1-0 56 E10 2015 26th Czech Open A 2015
Chernyshov, K 2528 Ioannidis, E 2292 ½-½ 33 B20 2015 FSGM May 2015
Gulamali, K 2309 Chernyshov, K 2528 0-1 31 C00 2015 FSGM May 2015
Czebe, A 2474 Chernyshov, K 2528 ½-½ 19 A46 2015 FSGM May 2015
Chernyshov, K 2528 Payen, A 2338 ½-½ 20 A13 2015 FSGM May 2015
Kovalev, A 2487 Chernyshov, K 2528 ½-½ 15 C01 2015 FSGM May 2015
Ioannidis, E 2292 Chernyshov, K 2528 0-1 70 C00 2015 FSGM May 2015
Chernyshov, K 2528 Gulamali, K 2309 1-0 41 A22 2015 FSGM May 2015
Chernyshov, K 2528 Czebe, A 2474 ½-½ 33 A45 2015 FSGM May 2015
Payen, A 2338 Chernyshov, K 2528 ½-½ 31 E18 2015 FSGM May 2015
Chernyshov, K 2528 Kovalev, A 2487 ½-½ 10 A25 2015 FSGM May 2015
Flumbort, A 2469 Chernyshov, K 2520 ½-½ 16 C01 2014 FSGM October 2014
Chernyshov, K 2520 Tran Tuan Minh, 2341 1-0 39 A04 2014 FSGM October 2014
Chernyshov, K 2520 Ferreira, J 2422 ½-½ 38 A16 2014 FSGM October 2014
Englert, F 2333 Chernyshov, K 2520 0-1 57 B15 2014 FSGM October 2014
Chernyshov, K 2520 Szabo, K 2539 ½-½ 10 B51 2014 FSGM October 2014
Chernyshov, K 2520 Flumbort, A 2469 1-0 52 B10 2014 FSGM October 2014
Tran Tuan Minh, 2341 Chernyshov, K 2520 ½-½ 61 E17 2014 FSGM October 2014
Ferreira, J 2422 Chernyshov, K 2520 0-1 54 E32 2014 FSGM October 2014
Chernyshov, K 2520 Englert, F 2333 ½-½ 36 D00 2014 FSGM October 2014
Szabo, K 2539 Chernyshov, K 2520 ½-½ 14 B09 2014 FSGM October 2014
  , 2, , ... , ,