Kateryna Dolzhykova  

Games played by Kateryna Dolzhykova

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Dolzhykova, K 2265 Popov, I 2613 0-1 35 C69 2011 12th ch-EUR
Berube, A 2146 Dolzhykova, K 2303 1-0 82 D47 2011 Aeroflot Open B
Dolzhykova, K 2303 Korchmar, V 2216 0-1 45 B18 2011 Aeroflot Open B
Filipenko, A 2357 Dolzhykova, K 2303 1-0 47 B50 2011 Aeroflot Open B
Dolzhykova, K 2303 Zhelesny, S 2194 1-0 43 B15 2011 Aeroflot Open B
Alavkin, A 2393 Dolzhykova, K 2303 1-0 36 B52 2011 Aeroflot Open B
Dolzhykova, K 2303 Adamowicz, K 2103 1-0 38 C69 2011 Aeroflot Open B
Hamitevici, V 2412 Dolzhykova, K 2303 1-0 57 D11 2011 Aeroflot Open B
Abbasifar, H 2411 Dolzhykova, K 2303 1-0 34 B70 2011 Aeroflot Open B
Dolzhykova, K 2303 Stukopin, A 2462 0-1 24 B40 2011 Aeroflot Open B
Dolzhykova, K 2291 Vasilevich, T 2399 ½-½ 34 B28 2009 ch-UKR w
Orlyanskaya, D 2053 Dolzhykova, K 2291 0-1 46 B78 2009 ch-UKR w
Dolzhykova, K 2291 Babiy, O 2159 0-1 27 B42 2009 ch-UKR w
Dolzhykova, K 2291 Horoschavina, O 2073 1-0 39 B30 2009 ch-UKR w
Krasiuk, K 2035 Dolzhykova, K 2291 0-1 36 B73 2009 ch-UKR w
Dolzhykova, K 2291 Zingaylo, A 1671 1-0 34 C63 2009 ch-UKR w
Zubova, M 2043 Dolzhykova, K 2291 1-0 70 B22 2009 ch-UKR w
Dolzhykova, K 2291 Barantseva, A 1892 1-0 30 B01 2009 ch-UKR w
Ostroverkhova, E 2036 Dolzhykova, K 2291 1-0 58 D43 2009 ch-UKR w
Dolzhykova, K 2294 Fakhiridou, E 2257 0-1 44 B01 2009 10th EICC w
Lupik, M 2163 Dolzhykova, K 2294 ½-½ 37 D11 2009 10th EICC w
Dolzhykova, K 2294 Sedina, E 2380 ½-½ 24 C18 2009 10th EICC w
Tsatsalashvili, K 2231 Dolzhykova, K 2294 0-1 51 D48 2009 10th EICC w
Dolzhykova, K 2294 Muzychuk, A 2540 0-1 50 A37 2009 10th EICC w
Muzychuk, M 2427 Dolzhykova, K 2294 ½-½ 46 B25 2009 10th EICC w
Dolzhykova, K 2294 Jinova, L 2131 1-0 72 C11 2009 10th EICC w
Stepovaia, T 2379 Dolzhykova, K 2294 1-0 59 B20 2009 10th EICC w
Dolzhykova, K 2294 Ni, V 2150 1-0 37 A37 2009 10th EICC w
Foisor, C 2412 Dolzhykova, K 2294 1-0 78 A07 2009 10th EICC w
Dolzhykova, K 2294 Azimova, K 1940 1-0 39 B05 2009 10th EICC w
Huang, Q 2430 Dolzhykova, K 2351 1-0 35 D43 2008 1st WMSG Rapid Team w KO
Bensdorp, M 2303 Dolzhykova, K 2351 0-1 56 D11 2008 1st WMSG Rapid Team w
Arnetta, M 2024 Dolzhykova, K 2351 ½-½ 27 B22 2008 1st WMSG Rapid Team w
Dolzhykova, K 2351 Dang Bich Ngoc, 2186 0-1 56 B31 2008 1st WMSG Rapid Team w
Dolzhykova, K 2351 Zhao, X 2518 ½-½ 55 B02 2008 1st WMSG Rapid Team w
Dolzhykova, K 2351 Skinke, K 2186 1-0 16 B09 2008 1st WMSG Rapid Team w
Dolzhykova, K 2351 Mohota, N 2311 1-0 86 B51 2008 1st WMSG Rapid Team w
Pogonina, N 2474 Dolzhykova, K 2351 1-0 54 B92 2008 1st WMSG Rapid Team w
Dolzhykova, K 2351 Horn, E 2041 0-1 68 C22 2008 1st WMSG Rapid Team w
Brunello, M 2117 Dolzhykova, K 2351 ½-½ 44 C02 2008 1st WMSG Blitz Team w
Dolzhykova, K 2351 Pogonina, N 2474 0-1 34 B52 2008 1st WMSG Blitz Team w
Dolzhykova, K 2351 Mariano, C 2045 1-0 22 B00 2008 1st WMSG Blitz Team w
Dolzhykova, K 2351 Rogule, L 2260 1-0 64 B52 2008 1st WMSG Blitz Team w
Dolzhykova, K 2351 Yildiz, B 2219 ½-½ 69 C68 2008 1st WMSG Blitz Team w
Sachdev, T 2425 Dolzhykova, K 2351 0-1 46 D13 2008 1st WMSG Blitz Team w
Zhao, X 2518 Dolzhykova, K 2351 1-0 38 D12 2008 1st WMSG Blitz Team w
Otgonjargal, S 2142 Dolzhykova, K 2351 0-1 32 B70 2008 1st WMSG Blitz Team w
Popova, N 2264 Dolzhykova, K 2351 0-1 53 B92 2008 1st WMSG Blitz Team w
Hoang Thi Nhu Y, 2127 Dolzhykova, K 2351 1-0 45 A22 2008 1st WMSG Blitz Team w
Medvegy, N 2355 Dolzhykova, K 2351 ½-½ 70 D23 2008 1st WMSG Blitz Team w
  , , 3, ... , ,