Arystanbek Urazayev  

Games played by Arystanbek Urazayev

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Zhao, C 2275 Urazayev, A 2333 0-1 31 C85 2018 57th World Juniors 2018
Urazayev, A 2333 Sezdbekov, R 2160 1-0 37 C42 2018 57th World Juniors 2018
Urazayev, A 2333 Ongut, T 2121 ½-½ 33 C77 2018 57th World Juniors 2018
De Block, Y 2118 Urazayev, A 2333 1-0 37 A45 2018 57th World Juniors 2018
Martirosyan, H 2597 Urazayev, A 2333 1-0 51 D37 2018 57th World Juniors 2018
Urazayev, A 2333 Petrosyan, M 2581 ½-½ 70 C77 2018 57th World Juniors 2018
Urazayev, A 2303 Sivuk, V 2526 0-1 51 B46 2018 Astana Open 2018
Sivuk, V 2526 Urazayev, A 2303 0-1 47 C00 2018 Astana Open GM Norm 2018
Urazayev, A 2303 Kuderinov, K 2455 0-1 48 B00 2018 Astana Open GM Norm 2018
Dauletova, G 2273 Urazayev, A 2303 1-0 41 C06 2018 Astana Open GM Norm 2018
Urazayev, A 2303 Amanov, Z 2340 0-1 43 C72 2018 Astana Open GM Norm 2018
Vakhidov, T 2405 Urazayev, A 2303 ½-½ 9 C47 2018 Astana Open GM Norm 2018
Urazayev, A 2303 Nogerbek, K 2293 ½-½ 48 C03 2018 Astana Open GM Norm 2018
Vakhidov, J 2546 Urazayev, A 2303 0-1 12 E04 2018 Astana Open GM Norm 2018
Urazayev, A 2303 Bocharov, I 2569 1-0 31 C77 2018 Astana Open GM Norm 2018
Debashis, D 2518 Urazayev, A 2331 1-0 75 E97 2018 20th Dubai Open 2018
Urazayev, A 2331 Minko, D 2145 1-0 58 C65 2018 20th Dubai Open 2018
Flores, D 2601 Urazayev, A 2331 1-0 41 A05 2018 20th Dubai Open 2018
Gupta, A 2617 Urazayev, A 2331 1-0 40 E00 2018 20th Dubai Open 2018
Urazayev, A 2346 Tsydypov, Z 2523 1-0 44 C77 2018 14th Moscow Open A 2018
Kozionov, K 2423 Urazayev, A 2346 0-1 38 A45 2018 14th Moscow Open A 2018
Urazayev, A 2346 Sindarov, J 2429 ½-½ 66 C70 2018 14th Moscow Open A 2018
Khanin, S 2458 Urazayev, A 2346 0-1 33 C50 2018 14th Moscow Open A 2018
Urazayev, A 2346 Efremov, V 1995 1-0 34 B13 2018 14th Moscow Open A 2018
Urazayev, A 2346 Yeletsky, I 2406 0-1 49 B53 2018 14th Moscow Open A 2018
Ushenina, A 2423 Urazayev, A 2346 0-1 37 E63 2018 14th Moscow Open A 2018
Urazayev, A 2346 Zakhartsov, V 2472 0-1 53 B38 2018 14th Moscow Open A 2018
Nabaty, T 2658 Urazayev, A 2346 1-0 40 C45 2018 14th Moscow Open A 2018
Urazayev, A 2349 Vykouk, J 2430 0-1 35 B32 2017 World Junior Open 2017
Tuomainen, F 2214 Urazayev, A 2349 0-1 18 E71 2017 World Junior Open 2017
Urazayev, A 2349 Gomez Sanchez, J 2426 0-1 42 B36 2017 World Junior Open 2017
Sezdbekov, R 2188 Urazayev, A 2349 0-1 22 C54 2017 World Junior Open 2017
Urazayev, A 2349 Tahay, A 2285 ½-½ 32 B97 2017 World Junior Open 2017
Nikolovski, N 2412 Urazayev, A 2349 1-0 36 C45 2017 World Junior Open 2017
Thilakarathne, G 2141 Urazayev, A 2349 0-1 58 C69 2017 World Junior Open 2017
Urazayev, A 2349 Jarmula, L 2470 0-1 36 E52 2017 World Junior Open 2017
Urazayev, A 2349 Christiansen, J 2468 0-1 28 C02 2017 World Junior Open 2017
Van Foreest, L 2474 Urazayev, A 2349 ½-½ 39 C84 2017 World Junior Open 2017
Urazayev, A 2349 Boruchovsky, A 2565 1-0 17 C80 2017 World Junior Open 2017
Jeet, J 2191 Urazayev, A 2322 0-1 31 C50 2017 28th Czech Open A 2017
Urazayev, A 2322 Krasnokutskaya, S 2177 ½-½ 56 B48 2017 28th Czech Open A 2017
Kraus, T 2422 Urazayev, A 2322 1-0 49 A00 2017 28th Czech Open A 2017
Urazayev, A 2322 Sundararajan, K 2444 ½-½ 46 C53 2017 28th Czech Open A 2017
Carlsson, P 2453 Urazayev, A 2322 ½-½ 60 C88 2017 28th Czech Open A 2017
Urazayev, A 2322 Nasuta, G 2455 ½-½ 90 B94 2017 28th Czech Open A 2017
Leeb, S 2177 Urazayev, A 2322 0-1 81 A49 2017 28th Czech Open A 2017
Urazayev, A 2322 Prasanna, R 2466 0-1 63 C55 2017 28th Czech Open A 2017
Urazayev, A 2322 Kosakowski, J 2366 1-0 26 B90 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Zochowski, K 2240 Urazayev, A 2322 0-1 26 A15 2017 Najdorf Mem Open A 2017
Urazayev, A 2322 Noe, C 2451 0-1 42 B40 2017 Najdorf Mem Open A 2017
  , 2,