Andras Meszaros  

Games played by Andras Meszaros

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Meszaros, A 2360 Fritz, R 2305 1-0 33 A43 1991 Eger op
Meszaros, A 2360 Dzhaparidze, M ½-½ 32 D34 1991 Budapest op
Meszaros, A 2360 Oberst, T 0-1 34 B88 1991 Eger op
Almasi, I 2280 Meszaros, A 2360 1-0 21 B12 1991 Cansys IM
Petracco, G Meszaros, A 2360 ½-½ 36 E03 1991 Cansys IM
Meszaros, A 2360 Fogarasi, T 2410 0-1 25 A89 1991 Cansys IM
Gocheva, R 2220 Meszaros, A 2360 1-0 23 C14 1991 Cansys IM
Elbilia, J 2305 Meszaros, A 2360 1-0 40 D36 1991 Cansys IM
Meszaros, A 2360 Szollosi, L 2320 0-1 32 B06 1991 Cansys IM
Orso, M 2400 Meszaros, A 2360 1-0 30 A14 1991 Cansys IM
Meszaros, A 2360 Sziva, E 2245 0-1 28 E97 1991 Cansys IM
Meszaros, A 2360 Orgovan, S 2330 0-1 36 E15 1991 Cansys IM
Meszaros, A 2360 Payen, A 2215 0-1 18 D13 1991 Cansys IM
Meszaros, A 2360 Salus, S 2205 ½-½ 42 E91 1991 Cansys IM
Somlai, L 2340 Meszaros, A ½-½ 69 B83 1990 Utasellato IM-B
Kahn, E 2240 Meszaros, A 1-0 21 E76 1990 Utasellato IM-B
Zivkovic, Z 2300 Meszaros, A 1-0 48 C89 1990 Utasellato IM-B
Fette, M 2360 Meszaros, A ½-½ 45 B01 1990 Utasellato IM-B
Dautov, R 2560 Meszaros, A 2355 1-0 36 A58 1990 Muenster op
Szabo, Z 2235 Meszaros, A ½-½ 8 C68 1990 Utasellato IM-B
Maahs, E Meszaros, A 2355 0-1 62 B48 1990 Muenster op
Meszaros, A Horvath, Z 2345 1-0 39 B88 1990 Utasellato IM-B
Meszaros, A Sherzer, A 2440 0-1 37 B57 1990 Utasellato IM-B
Kishnev, S 2495 Meszaros, A 2355 1-0 50 E94 1990 Muenster op
Meszaros, A 2355 Dormann, L 1-0 39 C44 1990 Muenster op
Meszaros, A Lengyel, B 2375 0-1 45 D00 1990 Utasellato IM-B
Meszaros, A Koch, T 0-1 72 B95 1990 Utasellato IM-B
Meszaros, A Nemeth, Z 2365 ½-½ 72 B47 1990 Utasellato IM-B
Meszaros, A 2355 Gutman, L 2475 1-0 38 B06 1990 Muenster op
Oltean, D 2390 Meszaros, A 2355 1-0 17 D20 1990 Eger op
Meszaros, A 2355 Parkanyi, A 2275 0-1 79 B70 1990 Eger op
Mann, G 2230 Meszaros, A 0-1 22 C44 1990 Kecskemet op1
Meszaros, A Beck, H 2265 1-0 28 B87 1990 Eger Agria
Meszaros, A 2355 Paal, A ½-½ 40 E00 1990 Eger op
Meszaros, A 2355 O'Donnell, M 2270 0-1 51 B76 1990 Eger op
Meszaros, A Kure, A 1-0 24 D94 1990 Eger Agria
Meszaros, A Madl, I 2390 1-0 33 B88 1990 Eger Agria
Meszaros, A Titz, H 2245 1-0 30 B88 1990 Eger Agria
Meszaros, A 2355 Thormann, R 1-0 30 D30 1990 Eger op
Meszaros, A Vadasz, L 2345 ½-½ 7 A45 1990 Kecskemet op1
Herpai, J 2320 Meszaros, A 2355 0-1 27 E68 1990 Eger op
Nemeth, Z 2365 Meszaros, A 2355 ½-½ 63 D11 1990 Eger op
Vadasz, L 2345 Meszaros, A 2355 0-1 27 E68 1990 Eger op
Sinowjew, J 2260 Meszaros, A 0-1 57 C95 1990 Eger Agria
Lilja, R Meszaros, A 0-1 30 B48 1990 Eger Agria
Meszaros, A 2355 Middendorf, F 1-0 20 B46 1990 Muenster op
Meszaros, A 2355 Trzaska, P 1-0 27 D94 1990 Muenster op
Fiol, F Meszaros, A ½-½ 23 B34 1990 Eger Agria
Meszaros, A Kovacs, A 1-0 34 C95 1990 Eger Agria
Meszaros, A Gauglitz, G 2410 0-1 49 B26 1989 Kecskemet op
  , , ... , 12, ,