Home Explorer Search My Games Bookmarks ECO News F.A.Q. Contact Us


July 2016

Magnus Carlsen wins the Bilbao Masters 2016

Posted by 365Chess.com on July 22, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 16
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 11
3 Wei, Yi CHN 2696 10
4 So, Wesley USA 2770 10
5 Karjakin, Sergey RUS 2773 8
6 Giri, Anish NED 2785 6

Nakamura, Hikaru (2787) – Karjakin, Sergey (2773) [D37]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (9.1), 2016-07-22
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Nbd7 5. Bf4 dxc4 6. e3 b5 7. Nxb5 Bb4+ 8. Nc3 Ne4 9. a3 Nxc3 10. Qd2 Nd5 11. axb4 Nxf4 12. exf4 Bb7 13. Be2 O-O 14. O-O Nb6 15. Ne5 Qd6 16. Rfd1 Rfb8 17. Rac1 a6 18. h4 Bd5 19. h5 h6 20. Re1 Rb7 21. Nxc4 Nxc4 22. Bxc4 Bxc4 23. Rxc4 Rab8 24. Ra1 Rxb4 25. Rxb4 Qxb4 26. Qxb4 Rxb4 27. Rxa6 Rxd4 28. Ra8+ Kh7 29. g3 Rb4 30. Ra7 Rxb2 31. Rxc7 Kg8 32. Rc8+ Kh7 33. Rc7 Kg8 34. Rc8+ Kh7  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Giri, Anish (2785) [D00]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (9.2), 2016-07-22
1. d4 d5 2. Bf4 Bf5 3. e3 e6 4. Bd3 Bxd3 5. Qxd3 c6 6. Nd2 Nf6 7. Ngf3 Be7 8. O-O O-O 9. h3 Nbd7 10. a4 c5 11. a5 c4 12. Qe2 b5 13. axb6 axb6 14. Ne5 Nxe5 15. dxe5 Nd7 16. Qg4 Re8 17. h4 f5 18. Qh3 Rxa1 19. Rxa1 c3 20. bxc3 Qc7 21. c4 Nxe5 22. Qg3 Bd6 23. cxd5 exd5 24. Nb3 Qxc2 25. Nd4 Qc8 26. h5 Qd7 27. Rb1 Bc7 28. f3 Qf7 29. Ra1 Bd6 30. Ra6 Qxh5 31. Rxb6 Nc4 32. Rxd6 Nxd6 33. Bxd6 Rxe3 34. Be5 Qg6 35. Qf4 Re1+ 36. Kf2 Ra1 37. Qd2 Ra8 38. Nxf5 Qe6 39. Qg5 g6 40. Nh6+ Kf8 41. Ng4 Ke8 42. Nf6+ Kf7 43. Nxh7 Ra4 44. Qd8 Ra2+ 45. Kg1  1 – 0 (view game)

Wei, Yi (2696) – So, Wesley (2770) [E06]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (9.3), 2016-07-22
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 Be7 5. Nf3 O-O 6. O-O dxc4 7. Ne5 Nc6 8. Bxc6 bxc6 9. Nxc6 Qe8 10. Nxe7+ Qxe7 11. Na3 Rd8 12. Qc2 Ba6 13. Nxc4 c5 14. dxc5 Qxc5 15. b3 Bxc4 16. Bb2 Rac8 17. Bxf6 gxf6 18. Rfc1 Qe5 19. bxc4 Rd4 20. Rab1 Rdxc4 21. Qxc4 Rxc4 22. Rxc4 Qxe2 23. Ra4 a6 24. Kg2 Qe5 25. Rd1 h5 26. Rd3 Qb5 27. Raa3 Qc6+ 28. Kg1 Qc1+ 29. Kg2 Qc6+ 30. Kg1 Qc1+ 31. Kg2  ½ – ½ (view game)

Official Site

  • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 8

Posted by 365Chess.com on July 21, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 13
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 10
3 So, Wesley USA 2770 9
4 Wei, Yi CHN 2696 9
5 Karjakin, Sergey RUS 2773 7
6 Giri, Anish NED 2785 6

So, Wesley (2770) – Giri, Anish (2785) [C50]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (8.1), 2016-07-21
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. Re1 Ng4 7. Re2 Kh8 8. h3 f5 9. Nc3 Nf6 10. Be3 Bxe3 11. fxe3 fxe4 12. dxe4 d6 13. a3 Qe8 14. Qd3 Nd8 15. Rf2 Be6 16. Raf1 a6 17. Nd2 b5 18. Bxe6 Nxe6 19. Nd5 Nd7 20. Rxf8+ Ndxf8 21. c4 c6 22. Nc3 Qe7 23. b4 Nd7 24. Nb3 Nf6 25. Na5 Qc7 26. Rc1 Qd7 27. cxb5 axb5 28. a4 bxa4 29. Nxa4 Rf8 30. Nb6 Qf7 31. Nxc6 Ng5 32. Rf1 Qc7 33. Qb5 Ngxe4 34. Nd5 Qd7 35. Nxf6 gxf6 36. Qd5 Nc3 37. Qc4 Na4 38. b5 Nb6 39. Qd3 Rg8 40. e4 Qe6 41. Rd1 Nd7 42. Kh2 Nc5 43. Qxd6 Qxd6 44. Rxd6 Nxe4 45. Re6 Nc5 46. Rxf6 e4 47. Rf5 Nb7 48. Re5 Nd6 49. Nd4 Rb8 50. g4 Kg8 51. Kg3 Kf7 52. Nf5 Kf6 53. Kf4 Nxb5 54. g5+ Kg6 55. Re7 Rh8 56. Kg4 h5+ 57. Kf4  1 – 0 (view game)

Karjakin, Sergey (2773) – Carlsen, Magnus (2855) [D38]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (8.2), 2016-07-21
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Qa4+ Nc6 6. e3 O-O 7. Qc2 Re8 8. Bd2 a6 9. a3 Bd6 10. h3 Bd7 11. cxd5 exd5 12. Bd3 Na7 13. Qb3 c6 14. Qxb7 Nb5 15. Nxb5 axb5 16. Ne5 Rb8 17. Qa6 Ra8 18. Qb7 Rb8 19. Qa6 Ra8  ½ – ½ (view game)

Wei, Yi (2696) – Nakamura, Hikaru (2787) [E06]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (8.3), 2016-07-21
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 Be7 5. Nf3 O-O 6. Nc3 dxc4 7. Ne5 Nc6 8. Bxc6 bxc6 9. Nxc6 Qe8 10. Nxe7+ Qxe7 11. Qa4 c5 12. dxc5 Qxc5 13. Be3 Qc7 14. Rd1 Bd7 15. Qa3 Nd5 16. Bd4 a5 17. Rd2 Nb4 18. O-O Qb7 19. Na4 Bxa4 20. Qxa4 Rfc8 21. Rc1 f6 22. f3 Qa6 23. Bf2 Nd5 24. Rdc2 Nb4 25. Rd2 Nd5 26. Rdc2 Nb4 27. Rc3 h6 28. Kg2 Rab8 29. b3 cxb3 30. Rxc8+ Rxc8 31. Rxc8+ Qxc8 32. Qxb3 Kf7 33. Qa4 Qa6 34. Qd7+ Kg8 35. Qd2 Qc4 36. Qd8+ Kh7 37. Qxa5 Nxa2 38. Qd2 Nb4 39. Qb2 Nc6 40. Qb1+ Kg8 41. Qb7 Ne5 42. Qb8+ Kh7 43. Qb1+ Kg8 44. Qb8+ Kh7 45. Qb1+ Kg8  ½ – ½ (view game)

Official Site

  • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 7

Posted by 365Chess.com on July 20, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 12
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 9
3 Wei, Yi CHN 2696 8
4 Giri, Anish NED 2785 6
5 So, Wesley USA 2770 6
6 Karjakin, Sergey RUS 2773 6

Giri,Anish (2785) – Karjakin,Sergey (2773) [E00]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (7), 2016-07-20
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Bd2 Be7 5. Bg2 d5 6. Nf3 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 Nbd7 9. Bf4 b6 10. cxd5 cxd5 11. Rc1 Bb7 12. Qb3 Rc8 13. Rxc8 Qxc8 14. Nc3 Nh5 15. Bg5 Bxg5 16. Nxg5 Qb8 17. e3 Nhf6 18. Bf1 Rc8 19. a4 h6 20. Nf3 Ne4 21. a5 Bc6 22. Ba6 bxa5 23. Qc2 Bb7 24. Rxa5 Bxa6 25. Rxa6 Rc7 26. Kg2 Qb4 27. Ra4 Qb7 28. Ra3 Nb6 29. Ne5 Nc4 30. Nxc4 Rxc4 31. Qe2 Nxc3 32. bxc3 Qe7 33. Qa2 Rc7 34. Ra5 g6 35. h4 h5 36. Qa3 Qxa3 37. Rxa3 a5 38. Rxa5 Rxc3 39. Ra8+ Kg7 40. Ra5 Kg8 41. Ra8+ Kg7 42. Ra5 Kg8 43. Ra8+  ½ – ½ (view game)

Carlsen,Magnus (2855) – Wei Yi (2696) [D76]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (7), 2016-07-20
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O Nf6 5. c4 O-O 6. cxd5 Nxd5 7. d4 Nb6 8. Nc3 Nc6 9. d5 Na5 10. e4 c6 11. Bf4 Nac4 12. Qe2 cxd5 13. exd5 Bg4 14. h3 Bxf3 15. Bxf3 Nd6 16. Rfe1 Re8 17. Rac1 a6 18. b3 Rc8 19. Qd2 Nd7 20. Na4 Rxc1 21. Qxc1 Bd4 22. Qd2 Bg7 23. h4 h5 24. Nb2 Nb5 25. Re3 Nd4 26. Bg2 e5 27. dxe6 Nxe6 28. Nc4 Nxf4 29. Rxe8+ Qxe8 30. Qxf4 b5 31. Ne3 Qe5 32. Qxe5 Bxe5 33. b4 Bd6 34. Bb7 Nb8 35. Nd5 Kf8 36. Kg2 Ke8 37. f3 f5 38. Kf2 Kd7 39. Nf4 Kc7 40. Bd5 Bxf4 41. gxf4 Kd6 42. Bf7 Nc6 43. a3 Ne7 44. Ke1 Kd7 45. Kd1 Kd6 46. Kd2 Kd7 47. Kd3 Kd6 48. Kc2 Kd7 49. Kb3 Kd6 50. a4 Nc6 51. axb5 axb5 52. Kc3 Ne7 53. Kd2 Nd5 54. Bxg6 Nxb4 55. Bxh5 Nd5 56. Be8 Nxf4 57. Bxb5 Ke5 58. Bf1 Ng6 59. h5 Nh4 60. Ke2 Nxf3  ½ – ½ (view game)

Nakamura,Hikaru (2787) – So,Wesley (2770) [D02]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (7), 2016-07-20
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 b6 9. Rd1 Nbd7 10. b3 Ba6 11. a4 c5 12. Na3 Bb7 13. Qb2 Qc8 14. Rac1 Bc6 15. dxc5 bxc5 16. cxd5 exd5 17. Nh4 Re8 18. Nf5 Bf8 19. Bf4 Qb7 20. Nb5 Bxb5 21. axb5 Qxb5 22. Ne3 Rac8 23. Nxd5 Nxd5 24. Bxd5 Nb6 25. Bc4 Nxc4 26. Rxc4 Rcd8 27. Ra1 Re6 28. Be3 Rb8 29. Qc2 Qxb3 30. Qxb3 Rxb3 31. Rxa7 Re8 32. Rc7 Rb2 33. Bxc5 Bxc5 34. R7xc5 Rbxe2 35. Rc8 Re1+ 36. Kg2 g6 37. h4 Rxc8 38. Rxc8+ Kg7 39. Rc7 Rd1 40. Rc8 Re1 41. Rc7 Rd1 42. Rc8  ½ – ½ (view game)

Official Site

  • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 6

Posted by 365Chess.com on July 19, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 11
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 8
3 Wei, Yi CHN 2696 7
4 Karjakin, Sergey RUS 2773 5
5 So, Wesley USA 2770 5
6 Giri, Anish NED 2785 5

Wei, Yi (2696) – Giri, Anish (2785) [C67]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (6.1), 2016-07-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 Nd6 6. Bxc6 dxc6 7. dxe5 Nf5 8. Qxd8+ Kxd8 9. h3 h5 10. Nc3 Be7 11. Bf4 Be6 12. Rad1+ Kc8 13. Ng5 Bxg5 14. Bxg5 b6 15. g4 hxg4 16. hxg4 Nh4 17. Bxh4 Rxh4 18. f3 Kb7 19. Kg2 Rah8 20. Rh1 Rxh1 21. Rxh1 Rxh1 22. Kxh1 c5 23. Kg2 Kc6 24. a4 a6 25. Kg3 b5 26. axb5+ axb5 27. f4 b4 28. Ne4 Ba2 29. Nd2 Kd5 30. c3 bxc3 31. bxc3 g5 32. Kf3 Ke6 33. c4 gxf4 34. Kxf4 f6 35. exf6 Kxf6 36. g5+ Kg6 37. Kg4 Kh7 38. g6+ Kg7 39. Kg5 c6 40. Kh5 Kg8 41. Kh6  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Carlsen, Magnus (2855) [E06]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (6.2), 2016-07-19
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. Qc2 c6 7. O-O b6 8. Rd1 Bb7 9. b3 Nbd7 10. Nc3 Rc8 11. e4 c5 12. dxc5 dxc4 13. b4 a5 14. a3 axb4 15. axb4 bxc5 16. b5 Qc7 17. Bf4 e5 18. Bg5 Nb6 19. Nd2 Rfd8 20. Bxf6 Bxf6 21. Nd5 Bxd5 22. exd5 e4 23. Rab1 Rxd5 24. Nxc4 Rd4 25. Nxb6 Qxb6 26. Bxe4 Rxd1+ 27. Rxd1 Qxb5 28. Bxh7+ Kf8 29. Bf5 Rd8 30. Rxd8+ Bxd8 31. Qd3 Qxd3 32. Bxd3 Bf6  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Karjakin, Sergey (2773) [E46]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (6.3), 2016-07-19
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Ne2 d5 6. a3 Be7 7. cxd5 exd5 8. Nf4 Re8 9. Bd3 Bd6 10. O-O Bxf4 11. exf4 Nc6 12. Be3 Ne7 13. Qc2 g6 14. f3 h5 15. Qd2 Bf5 16. Be2 Qd7 17. Rfe1 Be6 18. Bf2 Nf5 19. Bd3 Nd6 20. Re5 c6 21. Rae1 Bf5 22. Bh4 Nh7 23. Be7 Bxd3 24. Bxd6 Bf5 25. Bb4 b6 26. a4 a5 27. Ba3 Re6 28. h3 Rae8 29. g4 Rxe5 30. fxe5 hxg4 31. hxg4 Bxg4 32. fxg4 Qxg4+ 33. Kf1 Ng5 34. Qg2 Qf5+ 35. Qf2 Nf3 36. Ke2 Nxe1 37. Qxf5 gxf5 38. Kxe1 f6 39. Bd6 Kf7 40. Ne2 fxe5 41. dxe5 Ke6 42. Kf2 Kd7 43. Nf4 Rg8 44. Ba3 Re8 45. Bd6 Rg8 46. Ba3 Re8 47. Bc5  ½ – ½ (view game)

Official Site

  • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 4

Posted by 365Chess.com on July 18, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 10
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 7
3 Giri, Anish NED 2785 5
4 Karjakin, Sergey RUS 2773 4
5 Wei, Yi CHN 2696 4
6 So, Wesley USA 2770 4

Karjakin, Sergey (2773) – Nakamura, Hikaru (2787) [D37]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (5.1), 2016-07-17
1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. Nf3 d5 4. d4 Be7 5. Bf4 O-O 6. e3 c5 7. dxc5 Bxc5 8. Qc2 Nc6 9. a3 Qa5 10. Rd1 Re8 11. Nd2 e5 12. Bg5 Nd4 13. Qa4 Qxa4 14. Nxa4 Nc2+ 15. Ke2 Nd4+ 16. Ke1 Nc2+ 17. Ke2 Nd4+ 18. Ke1 Nc2+  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2785) – Carlsen, Magnus (2855) [D22]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (5.2), 2016-07-17
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 a6 4. e3 Bg4 5. Bxc4 e6 6. h3 Bh5 7. Nc3 Nc6 8. O-O Nf6 9. b3 Bd6 10. Bb2 O-O 11. Be2 Qe7 12. Rc1 Rad8 13. Ne5 Nxe5 14. Bxh5 Ng6 15. Bxg6 hxg6 16. Qf3 c6 17. Rfd1 e5 18. dxe5 Bxe5 19. Rxd8 Rxd8 20. Rd1 b5 21. g3 Rxd1+ 22. Qxd1 c5 23. Qd3 Kh7 24. Nd1 Bxb2 25. Nxb2 Qe6 26. g4 Qc6 27. Qe2 Ne4 28. Qc2 Ng5 29. f4 Ne6 30. Qg2 Qd6 31. Qe2 Qd5 32. Qg2 Qd6 33. h4 Nc7 34. h5 gxh5 35. gxh5 Qe7 36. Qf3 Qd7 37. Nd1 Qd5 38. Qe2 Qf5 39. Nf2 Nd5 40. Kg2 c4 41. bxc4 bxc4 42. Kg3 c3 43. Qxa6 c2 44. Qd3 Ne7 45. Qc4 Qxh5 46. Qxc2+ Nf5+ 47. Kg2 Qg6+ 48. Kh2 Qg3+ 49. Kh1 g6 50. Qe2 Nxe3 51. Ne4 Qxf4 52. Qh2+ Qxh2+ 53. Kxh2 Nc4 54. Kg3 Kg7 55. a4 f5 56. Ng5 Kf6 57. Kh4 Na5 58. Nh7+ Kg7 59. Ng5 Nc6 60. Ne6+ Kf6 61. Ng5 Ke5 62. Nh3  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Wei, Yi (2696) [C42]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (5.3), 2016-07-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. Nc3 Nxc3 6. dxc3 Nc6 7. Bf4 Be7 8. Qd2 Be6 9. O-O-O Qd7 10. h3 Bf6 11. g4 h6 12. Bg2 O-O-O 13. b3 Rde8 14. Rhe1 Kb8 15. Be3 a6 16. Ng1 g5 17. Ne2 h5 18. f3 Qe7 19. Ng3 d5 20. Kb2 Rd8 21. Ne2 Rhe8 22. Nd4 Nxd4 23. cxd4 Rg8 24. Bf1 Qd6 25. f4 hxg4 26. fxg5 Be7 27. hxg4 Bxg4 28. Be2 Bxe2 29. Rxe2 f6 30. gxf6 Bxf6 31. Bf4 Qd7 32. Rde1 Qg7 33. Kb1 Bg5 34. Bxg5 Qxg5 35. Qb4 Rg6 36. Re5 Qh4 37. Re8 Rd6 38. R1e7 Rxe8 39. Rxe8+ Rd8 40. Re6 b6 41. a4 a5 42. Qc3 Rg8 43. Ka2 Qh7 44. Qc6 Rd8 45. b4 axb4 46. a5 Qd7 47. axb6 Qxc6 48. Rxc6 cxb6 49. Rxb6+ Kc7 50. Rxb4 Rh8 51. Rb5 Kc6 52. Rc5+ Kd6 53. Kb3 Rh4 54. c3 Rh8 55. Kb4 Rb8+ 56. Rb5 Rc8 57. Rb6+ Kd7 58. Kb3 Ke7 59. Rh6 Kd7 60. Kb4 Rc4+ 61. Kb3 Rc8 62. Kc2 Rg8 63. Rh3 Kd6 64. Kd3 Rc8 65. Ke2 Kd7 66. Re3 Kd6 67. Kf3 Rf8+ 68. Kg4 Rg8+ 69. Kf5 Rf8+ 70. Kg4 Rg8+ 71. Kf4 Rf8+ 72. Kg4 Rg8+ 73. Kf4 Rb8  ½ – ½ (view game)

Official Site

  • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 4

Posted by 365Chess.com on July 16, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 9
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 6
3 Giri, Anish NED 2785 4
4 Wei, Yi CHN 2696 3
5 So, Wesley USA 2770 3
6 Karjakin, Sergey RUS 2773 3

Wei, Yi (2696) – Karjakin, Sergey (2773) [E00]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (4.1), 2016-07-16
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Nd2 c5 5. a3 Bxd2+ 6. Qxd2 cxd4 7. Nf3 b6 8. Bg2 Bb7 9. O-O Bxf3 10. exf3 Nc6 11. f4 O-O 12. b4 Rc8 13. Bb2 d6 14. Bxc6 Rxc6 15. Qxd4 Qc7 16. Rfc1 Rc8 17. b5 Rc5 18. a4 Ne8 19. Qe3 Qb7 20. Qd3 Qc7 21. Qe3 Qb7 22. Qd3 Qc7 23. Qe3  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – So, Wesley (2770) [C65]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (4.2), 2016-07-16
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. Qe2 Qe7 7. Nbd2 Bg4 8. h3 Bh5 9. a3 Nd7 10. b4 Bd6 11. Nc4 f6 12. Ne3 a5 13. Nf5 Qf8 14. bxa5 Rxa5 15. O-O Qf7 16. a4 Nc5 17. Qe1 b6 18. Nd2 Rxa4 19. Nc4 Bf8 20. Be3 Kd7 21. Qc3 Nxe4 22. Nxb6+ cxb6 23. dxe4 Qc4 24. Qd2+ Kc7 25. g4 Bg6 26. Rfd1  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Giri, Anish (2785) [D45]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (4.3), 2016-07-16
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. e3 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. Be2 O-O 8. O-O dxc4 9. Bxc4 b5 10. Be2 Bb7 11. a3 a5 12. e4 e5 13. Rd1 Qc7 14. g3 Rfe8 15. dxe5 Nxe5 16. Bg5 Nxf3+ 17. Bxf3 Be5 18. Bxf6 gxf6 19. Bg4 Rad8 20. Bf5 Bc8 21. Bxc8 Qxc8 22. Ne2 a4 23. f4 Bb8 24. Kg2 Ba7 25. h3 h5 26. f5 Qc7 27. h4 Qe5 28. Kf3 Rd5 29. Nf4 Rc5 30. Qe2 Rc4 31. Re1 Rd4 32. Nxh5 Red8 33. Rad1 Rxd1 34. Rxd1 Rxd1 35. Qxd1 Bd4 36. Qc1 Kh7 37. Qxc6 Bxb2 38. Qb7 Qc3+ 39. Kg2 Qc4 40. Nf4 Be5 41. Ne6 Kh6 42. Qa8 Qe2+ 43. Kh3 Qf1+ 44. Kg4 Qd1+ 45. Kh3 Qh1+ 46. Kg4 Qd1+ 47. Kh3 Qh1+  ½ – ½ (view game)

Official Site

  • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 3

Posted by 365Chess.com on July 16, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 6
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 5
3 So, Wesley USA 2770 3
4 Giri, Anish NED 2785 3
5 Wei, Yi CHN 2696 2
6 Karjakin, Sergey RUS 2773 2

Giri, Anish (2785) – So, Wesley (2770) [C50]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (3.1), 2016-07-15
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. Re1 a6 7. a4 Ng4 8. Rf1 h6 9. c3 d6 10. Nbd2 Ba7 11. h3 Nf6 12. Re1 Nh5 13. Nf1 Qf6 14. Ne3 Nf4 15. Ng4 Qg6 16. Bxf4 exf4 17. d4 Bxg4 18. hxg4 Qxg4 19. Qd3 Ne7 20. Re2 Rad8 21. b4 Bb8 22. b5 axb5 23. axb5 c6 24. Rb1 d5 25. Ba2 dxe4 26. Rxe4 Bd6 27. bxc6 bxc6 28. Rxe7 Bxe7 29. Ne5 Qg5 30. Qc4 Qf6 31. Rb7 c5 32. Nd7 Rxd7 33. Rxd7 cxd4 34. Rxd4 Rd8 35. Rxd8+ Bxd8 36. Qe4 Be7 37. Qd4 Qxd4 38. cxd4 Bf6 39. d5 Be7 40. f3 Bc5+ 41. Kf1 Kf8 42. Bc4 Ke7 43. Bb5 Kd6 44. Be8 f6 45. Bf7 Ke5 46. Be6 f5 47. Bd7 Kf6 48. Ke2 g6 49. Be8 g5 50. Bd7 Bb6 51. Kf1 Ba7 52. Ke2 Bc5 53. Kf1 h5 54. Be8 h4 55. Bd7 Ke5 56. Ke2  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Karjakin, Sergey (2773) [B50]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (3.2), 2016-07-15
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 4. Be2 g6 5. O-O Bg7 6. Bb5+ Nc6 7. d4 Qb6 8. Ba4 cxd4 9. cxd4 O-O 10. d5 Nb8 11. Nc3 Bg4 12. h3 Bxf3 13. Qxf3 Nbd7 14. Rb1 Rfc8 15. Bc2 Ne5 16. Qe2 Nfd7 17. Bg5 h6 18. Bh4 g5 19. Bg3 Qa6 20. Qd1 Rc4 21. Kh1 Rac8 22. f4 gxf4 23. Bxf4 Qb6 24. Qh5 Nf6 25. Qf5 Qd8 26. Bb3 Rd4 27. Bxe5 dxe5 28. Rbd1 Qd7 29. Qf3 Rb4 30. Rd2 Rf8 31. g4 a5 32. Rg2 Nh7 33. h4 Rb6 34. g5 Kh8 35. Rfg1 f5 36. Qh3 Rb4 37. gxh6 Bxh6 38. Qg3 Nf6 39. Qg6 Ng4 40. Rxg4  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Wei, Yi (2696) [D41]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (3.3), 2016-07-15
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Bxd2+ 10. Qxd2 O-O 11. Bc4 Nd7 12. O-O b6 13. Rfe1 Bb7 14. a4 Rc8 15. Bd3 a5 16. Bb5 h6 17. Qb2 Bc6 18. Rad1 Bxb5 19. Qxb5 Qc7 20. d5 exd5 21. exd5 Qd6 22. Nd4 Rc5 23. Qf1 Rxd5 24. Nf5 Rxd1 25. Nxd6 Rxd6 26. Rd1 Rxd1 27. Qxd1 Nc5 28. h4 Re8 29. h5 Re6 30. f4 Kh7 31. Qd5 Rf6 32. Qe5 Re6 33. Qd5 Rf6 34. Qe5 Re6 35. Qd5  ½ – ½ (view game)

Official Site

  • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 2

Posted by 365Chess.com on July 14, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Nakamura, Hikaru USA 2787 4
2 Carlsen, Magnus NOR 2855 3
3 So, Wesley USA 2770 2
4 Karjakin, Sergey RUS 2773 2
5 Giri, Anish NED 2785 2
6 Wei, Yi CHN 2696 1

So, Wesley (2770) – Nakamura, Hikaru (2787) [E32]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (2.1), 2016-07-14
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. a3 Bxc3+ 6. Qxc3 d5 7. Nf3 dxc4 8. Qxc4 b6 9. Bg5 Ba6 10. Qa4 Qd7 11. Qc2 c5 12. dxc5 Rc8 13. Bxf6 gxf6 14. Rd1 Qe7 15. Qe4 Qxc5 16. e3 Bxf1 17. Kxf1 Nc6 18. g3 Ne5 19. Kg2 Qc6 20. Qxc6 Rxc6 21. Nxe5 fxe5 22. Rd2 Rac8 23. Rhd1 Rc2 24. Kf3 Kg7 25. e4 a5 26. Ke3 R2c5 27. Rb1 a4 28. b3 axb3 29. Rxb3 Ra5 30. Rdd3 b5 31. Kd2 Rc4 32. f3 Rca4 33. Rdc3 Rd4+ 34. Ke3 Rxa3 35. Rxa3 b4 36. f4 bxa3 37. Rxa3 Rb4 38. fxe5 Rb5 39. Kf4 Rb2 40. h4 h6 41. g4 Rh2 42. h5 Rh1 43. Rf3 Rg1 44. Rf2 Rh1 45. Rf3 Rg1 46. Rf2  ½ – ½ (view game)

Wei, Yi (2696) – Carlsen, Magnus (2855) [B06]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (2.2), 2016-07-14
1. d4 g6 2. e4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 a6 5. f4 b5 6. Nf3 Nd7 7. e5 Bb7 8. Bd3 c5 9. Be4 Bxe4 10. Nxe4 Nh6 11. dxc5 dxe5 12. c6 Nf6 13. Qxd8+ Rxd8 14. Nxf6+ exf6 15. c7 Rc8 16. Bb6 Kd7 17. Ba5 Nf5 18. O-O-O+ Kc6 19. Rd8 Nd6 20. fxe5 fxe5 21. Rd1 Nc4 22. Bc3 Rxc7 23. b3 Ne3 24. Bxe5 Nxd1 25. Rd6+ Kb7 26. Bxg7 Rg8 27. Bd4 Nc3 28. Rb6+ Kc8 29. Be5 Rd8 30. Kb2 Nd5 31. Bxc7 Kxc7 32. Rxa6 Kb7 33. Ra3 Ne3 34. c4 bxc4 35. Ne5 Rd2+ 36. Kc3 Rc2+ 37. Kd4 Nf5+ 38. Kd5 c3 39. Kc5 Nd6 40. Nc6 Ne4+ 41. Kb5 Kc7 42. Ra7+ Kd6 43. Ra4 f5 44. Kb6 Rxg2 45. Rd4+ Ke6 46. a4 Ra2 47. a5 Rb2 48. Kc7 Nc5 49. Rc4 Na6+ 50. Kb6 Rxb3+ 51. Kxa6 Kd5 52. Rb4 c2 53. Ne7+ Kc5 54. Rxb3 c1=Q 55. Rb6 Qc4+ 56. Kb7 Qe4+ 57. Nc6 Qd5 58. Kc7 Qd6+ 59. Kb7 Qd7+ 60. Kb8 f4  0 – 1 (view game)

Karjakin, Sergey (2773) – Giri, Anish (2785) [C50]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (2.3), 2016-07-14
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. c3 d5 7. exd5 Nxd5 8. a4 a6 9. a5 b5 10. axb6 Nxb6 11. Bb3 Bg4 12. Qe2 Kh8 13. Be3 Bd6 14. h3 Bh5 15. g4 Bg6 16. Nbd2 Be7 17. Ne4 f5 18. gxf5 Bxf5 19. Kh2 Qe8 20. Nfd2 Qd7 21. Rg1 Bxh3 22. Qh5 Bf5 23. Rxg7 Kxg7 24. Rg1+ Kh8 25. Qh6 Bd6 26. Bxb6 Bxe4 27. Nxe4 cxb6 28. Rg6 Na5 29. Rxd6 Qg7 30. Qxg7+ Kxg7 31. Rd7+ Kh8 32. Be6 h6 33. b4 Nc6 34. Bd5 Rac8 35. Rb7 b5 36. Kh3 Rf4 37. Kg2 Rg4+ 38. Kf1 Rg7 39. Rb6 Ne7 40. Rxh6+ Rh7 41. Rd6 Nxd5 42. Rxd5 Re7 43. Rd6 Ra8 44. Kg2 Rf7 45. Kf1 Re7 46. Ke2 a5 47. bxa5 Rxa5 48. Rb6 Rc7 49. Ke3 Kg8 50. Re6 b4 51. cxb4 Rb5 52. Nc5 Ra7 53. Rxe5 Rxb4 54. Ne4 Kf7 55. f4 Ra1 56. f5 Re1+ 57. Kd2 Rf1 58. Nd6+ Kf8 59. Re8+ Kg7 60. Re6 Rbf4 61. f6+ Kg6 62. f7+ Kg7 63. Re8 Rf6 64. Rg8+ Kh7 65. Rd8 Kg7 66. Ke2 R6f2+ 67. Ke3 Rxf7 68. Nxf7 Kxf7 69. Rd4 Ke6 70. Rf4 Rxf4 71. Kxf4 Kd5 72. Ke3 Ke5 73. d4+ Kd5 74. Kd3 Kd6 75. Kc4 Kc6 76. d5+ Kd6 77. Kd4 Kd7 78. Ke5 Ke7 79. d6+ Kd7 80. Kd5 Kd8 81. Ke6 Ke8 82. d7+ Kd8 83. Kd6  ½ – ½ (view game)

Official Site

  • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 1

Posted by 365Chess.com on July 13, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Nakamura, Hikaru USA 2787 1
2 Giri, Anish NED 2785 0.5
3 Karjakin, Sergey RUS 2773 0.5
4 So, Wesley USA 2770 0.5
5 Wei, Yi CHN 2696 0.5
6 Carlsen, Magnus NOR 2855 0

Karjakin, Sergey (2773) – So, Wesley (2770) [C65]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (1.1), 2016-07-13
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. h3 Ne7 8. d4 Bb6 9. Bd3 Ng6 10. Re1 Re8 11. Nbd2 c6 12. Nf1 d5 13. Bg5 dxe4 14. Rxe4 h6 15. Bxf6 Qxf6 16. Re3 Bf5 17. Bxf5 Qxf5 18. Ng3 Qd7 19. Nxe5 Nxe5 20. Rxe5 Rxe5 21. dxe5 Qe7 22. Qh5 g6 23. Qe2 Qg5 24. Kf1 Kf8 25. Re1 Re8 26. Qd3 Rxe5 27. Qd6+ Re7 28. Ne4 Qf5 29. Re2 Bc7 30. Qd4 Qe5 31. Qxa7 Qh2 32. Ng3 Bxg3 33. Rxe7 Qh1+ 34. Ke2 Kxe7 35. Qe3+ Kf6 36. Qxg3 Qb1 37. Qf4+ Kg7 38. Qd4+ Kg8 39. Qb4 Qxa2 40. Qxb7 Qc4+ 41. Ke3 Qc5+ 42. Kf3 Qd5+ 43. Kg3 Qg5+ 44. Kh2 Qf4+ 45. Kg1 Qc1+ 46. Kh2 Qf4+  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Nakamura, Hikaru (2787) [B20]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (1.2), 2016-07-13
1. e4 c5 2. Ne2 d6 3. Nbc3 a6 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7 6. d4 cxd4 7. Nxd4 Nf6 8. O-O O-O 9. b3 Nc6 10. Nxc6 bxc6 11. Bb2 Qa5 12. Na4 Bg4 13. Qe1 Qh5 14. f3 Bh3 15. g4 Qh6 16. Rd1 g5 17. Bc1 Bxg2 18. Kxg2 Qg6 19. h4 gxh4 20. Qxh4 d5 21. g5 dxe4 22. f4 e6 23. c4 Rfd8 24. Rde1 Ne8 25. Nc5 Nd6 26. Qf2 f5 27. Bb2 Nf7 28. Bxg7 Kxg7 29. Qg3 Rd6 30. Rd1 Rad8 31. Rxd6 Rxd6 32. Qc3+ Kg8 33. Rf2 Qh5 34. Qh3 Qd1 35. Qe3 e5 36. Qg3 Rg6 37. Kh2 exf4 38. Qxf4 Qh5+ 39. Kg1 Qd1+ 40. Kh2 Qh5+ 41. Kg1 Nxg5 42. Qb8+ Kg7 43. Qe5+ Kh6 44. Qf4 Qd1+ 45. Kh2 Qd4 46. b4 Kg7 47. Qc7+ Kh8 48. Qc8+ Rg8 49. Qxf5 Nf3+ 50. Kh3 Qd6  0 – 1 (view game)

Giri, Anish (2785) – Wei, Yi (2696) [C50]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (1.3), 2016-07-13
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 h6 8. Nbd2 O-O 9. Re1 Ne7 10. Nf1 Ng6 11. Bb3 c6 12. h3 d5 13. exd5 Nxd5 14. Nxe5 Bxf2+ 15. Kxf2 Nxe5 16. d4 Ng6 17. Kg1 Qh4 18. Bd2 Bd7 19. Qf3 Rae8 20. Ng3 Re6 21. Nh5 Rfe8 22. Rf1 Qe7 23. Qg3 Re2 24. Rae1 Rxe1 25. Rxe1 Qh4 26. Rxe8+ Bxe8 27. Qxh4 Nxh4 28. c4 Ne7 29. Kf2 Nhf5 30. d5 Nd4 31. Ba2 cxd5 32. cxd5 Bxa4 33. Bc3 Bb3 34. d6 Nec6 35. Bxd4 Bxa2 36. Bxg7 Kh7 37. Bc3 Be6 38. Nf6+ Kg6 39. d7 a5 40. g4 b5 41. h4 b4 42. Be5 a4 43. h5+ Kg7 44. Ne4+ Kh7 45. Bd6 f5 46. Nc5 a3 47. bxa3 b3 48. Be5 Bxd7 49. Bc3 Bc8 50. Nxb3 fxg4 51. Kg3 Ne7 52. Nc5 Nf5+ 53. Kxg4 Nd4+ 54. Kh4 Nf5+ 55. Kh3 Ng7+ 56. Kh4 Nf5+ 57. Kh3 Ng7+  ½ – ½ (view game)

Official Site

  • Share/Bookmark