Zhou Weiqi

Zhou Weiqi Repertoire with White pieces (most played)

ECO Opening Games
D10 Queen's Gambit Declined Slav defence 10 games
D11 Queen's Gambit Declined Slav, 3.Nf3 9 games
B52 Sicilian, Canal-Sokolsky attack, 3...Bd7 8 games
E11 Bogo-Indian defence 7 games

Zhou Weiqi Repertoire with Black pieces (most played)

ECO Opening Games
C11 French defence 8 games
B32 Sicilian defence 8 games
D38 Queen's Gambit Declined, Ragozin variation 7 games
D15 Queen's Gambit Declined Slav, 4.Nc3 7 games
Name: Zhou Weiqi
Federation:  
Years: 2000 - 2013
Wins: 177 (37.9 %)
Draws: 182 (38.97 %)
Losses: 108 (23.13 %)
Score: 57.39 %

Games played by Zhou Weiqi

Download all the games of Zhou Weiqi

White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Zhou Weiqi, 2616 Shulman, Y 2542 ½-½ 61 E04 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Kaidanov, G 2577 Zhou Weiqi, 2616 0-1 70 A85 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Zhou Weiqi, 2616 Kaidanov, G 2577 ½-½ 133 D45 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Zhou Weiqi, 2616 Robson, R 2628 1-0 85 A15 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Lenderman, A 2548 Zhou Weiqi, 2616 ½-½ 91 E94 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Shankland, S 2599 Zhou Weiqi, 2616 1-0 45 E92 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Zhou Weiqi, 2616 Shankland, S 2599 0-1 93 D10 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Robson, R 2628 Zhou Weiqi, 2616 ½-½ 38 B12 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Shulman, Y 2542 Zhou Weiqi, 2616 0-1 94 D15 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Zhou Weiqi, 2616 Lenderman, A 2548 1-0 97 A26 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Kaidanov, G 2577 Zhou Weiqi, 2616 1-0 125 A15 2013 Yinzhou Cup CHN-USA
Zhou Weiqi, 2616 Shulman, Y 2542 1-0 81 A15 2013 Yinzhou Cup CHN-USA
Shankland, S 2599 Zhou Weiqi, 2616 ½-½ 92 C11 2013 Yinzhou Cup CHN-USA
Zhou Weiqi, 2616 Robson, R 2628 0-1 114 D02 2013 Yinzhou Cup CHN-USA
Lenderman, A 2548 Zhou Weiqi, 2616 ½-½ 113 E94 2013 Yinzhou Cup CHN-USA
Zhou Jianchao, 2607 Zhou Weiqi, 2590 0-1 54 A13 2013 4th Hainan Danzhou GM
Zhou Weiqi, 2590 Ni, H 2646 1-0 77 D10 2013 4th Hainan Danzhou GM
Wei Yi, 2530 Zhou Weiqi, 2590 ½-½ 108 C07 2013 4th Hainan Danzhou GM
Zhou Weiqi, 2590 Ding Liren, 2707 ½-½ 80 B13 2013 4th Hainan Danzhou GM
Lu Shanglei, 2551 Zhou Weiqi, 2590 ½-½ 135 C25 2013 4th Hainan Danzhou GM
Zhou Weiqi, 2590 Bu, X 2662 ½-½ 60 C42 2013 4th Hainan Danzhou GM
Xiu, D 2534 Zhou Weiqi, 2590 1-0 129 A15 2013 4th Hainan Danzhou GM
Zhou Weiqi, 2590 Wen, Y 2618 ½-½ 60 C45 2013 4th Hainan Danzhou GM
Yu Yangyi, 2675 Zhou Weiqi, 2590 0-1 182 C53 2013 4th Hainan Danzhou GM
Li Shilong, 2558 Zhou Weiqi, 2590 1-0 129 A12 2013 Chinese Teams 2013
Zhou Weiqi, 2590 Hou Yifan, 2617 1-0 97 A08 2013 ch-CHN 2013
Li Shilong, 2558 Zhou Weiqi, 2590 ½-½ 92 D15 2013 ch-CHN 2013
Zhou Weiqi, 2590 Wang, Y 2706 0-1 208 E32 2013 ch-CHN 2013
Zhou Weiqi, 2622 Wu Wenjin, 2355 1-0 57 A08 2013 Chinese Teams 2013
Wei Yi, 2530 Zhou Weiqi, 2590 ½-½ 119 C50 2013 ch-CHN 2013
Wang Chen, 2503 Zhou Weiqi, 2622 ½-½ 0 2013 Chinese Teams 2013
Zhou Weiqi, 2590 Xiu, D 2534 0-1 100 E11 2013 ch-CHN 2013
Zhou Weiqi, 2622 Wei Yi, 2604 ½-½ 131 A15 2013 Chinese Teams 2013
Li, C 2686 Zhou Weiqi, 2590 1-0 95 D15 2013 ch-CHN 2013
Li, C 2679 Zhou Weiqi, 2622 1-0 140 A62 2013 Chinese Teams 2013
Zhou Weiqi, 2590 Bu, X 2662 ½-½ 63 E37 2013 ch-CHN 2013
Zhou Jianchao, 2607 Zhou Weiqi, 2590 ½-½ 156 E32 2013 ch-CHN 2013
Zhou Weiqi, 2590 Ma Qun, 2559 1-0 97 D10 2013 ch-CHN 2013
Zhao Jun, 2589 Zhou Weiqi, 2590 ½-½ 112 B10 2013 ch-CHN 2013
Zhou Weiqi, 2590 Yu Yangyi, 2675 ½-½ 0 2013 ch-CHN 2013
Zhou Weiqi, 2622 Bu, X 2683 ½-½ 61 E34 2013 Chinese Teams 2013
Xu, Y 2331 Zhou Weiqi, 2622 1-0 113 E11 2013 Chinese Teams 2013
Zhou Weiqi, 2614 Wan, Y 2512 1-0 75 E94 2013 Chinese Teams 2013
Wang, Y 2713 Zhou Weiqi, 2614 1-0 79 A07 2013 Chinese Teams 2013
Zhou Weiqi, 2622 Lou, Y 2491 ½-½ 21 D45 2013 Chinese Teams 2013
Zeng, C 2508 Zhou Weiqi, 2614 0-1 97 C00 2013 Chinese Teams 2013
Yu Lie, 2374 Zhou Weiqi, 2622 1-0 14 C45 2013 Chinese Teams 2013
Wang, Y 2258 Zhou Weiqi, 2614 0-1 100 C07 2013 Chinese Teams 2013
Zhou Weiqi, 2614 Gao Rui, 2469 1-0 95 A61 2013 Chinese Teams 2013
Yu Ruiyuan, 2554 Zhou Weiqi, 2614 ½-½ 94 C49 2013 Chinese Teams 2013
1, , , , , , , , ,