Zhou Weiqi

Zhou Weiqi Repertoire with White pieces (most played)

ECO Opening Games
D10 Queen's Gambit Declined Slav defence 11 games
D11 Queen's Gambit Declined Slav, 3.Nf3 9 games
B52 Sicilian, Canal-Sokolsky attack, 3...Bd7 8 games
E11 Bogo-Indian defence 7 games

Zhou Weiqi Repertoire with Black pieces (most played)

ECO Opening Games
C11 French defence 8 games
B32 Sicilian defence 8 games
D15 Queen's Gambit Declined Slav, 4.Nc3 7 games
D38 Queen's Gambit Declined, Ragozin variation 7 games
Name: Zhou Weiqi
Federation:  
Years: 2000 - 2014
Wins: 190 (38.15 %)
Draws: 195 (39.16 %)
Losses: 113 (22.69 %)
Score: 57.73 %

Games played by Zhou Weiqi

Download all the games of Zhou Weiqi

White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Zhou Weiqi, 2601 Xiu, D 2550 1-0 83 D38 2014 5th Hainan Danzhou 2014
Ma Qun, 2609 Zhou Weiqi, 2601 1-0 111 C92 2014 5th Hainan Danzhou 2014
Zhou Weiqi, 2601 Yu Yangyi, 2675 ½-½ 113 D38 2014 5th Hainan Danzhou 2014
Zhao Jun, 2603 Zhou Weiqi, 2601 ½-½ 127 C49 2014 5th Hainan Danzhou 2014
Ponomariov, R 2723 Zhou Weiqi, 2601 ½-½ 77 E46 2014 5th Hainan Danzhou 2014
Zhou Weiqi, 2601 Wei Yi, 2634 ½-½ 108 A37 2014 5th Hainan Danzhou 2014
Bu, X 2693 Zhou Weiqi, 2601 1-0 85 D12 2014 5th Hainan Danzhou 2014
Zhou Weiqi, 2601 Naiditsch, A 2705 1-0 157 D63 2014 5th Hainan Danzhou 2014
Ding Liren, 2714 Zhou Weiqi, 2601 1-0 71 E10 2014 5th Hainan Danzhou 2014
Fang, Y 2351 Zhou Weiqi, 2606 0-1 108 A46 2014 TCh-CHN 2014
Zhou Weiqi, 2606 Lou, Y 2492 ½-½ 64 A36 2014 TCh-CHN 2014
Zhou Weiqi, 2606 Wang, H 2734 ½-½ 40 D85 2014 TCh-CHN 2014
Wang Rui, 2398 Zhou Weiqi, 2606 0-1 90 C92 2014 TCh-CHN 2014
Yu Lie, 2327 Zhou Weiqi, 2614 0-1 126 E15 2014 TCh-CHN Division A 2014
Zhou Weiqi, 2614 Zhao Jun, 2578 ½-½ 55 E39 2014 TCh-CHN Division A
Wei Yi, 2629 Zhou Weiqi, 2606 1-0 83 C53 2014 TCh-CHN Division A 2014
Mu, K 2413 Zhou Weiqi, 2614 0-1 87 A65 2014 TCh-CHN Division A
Zhou Weiqi, 2606 Xu, Y 2381 1-0 93 D00 2014 TCh-CHN Division A 2014
Wang, Y 2717 Zhou Weiqi, 2606 ½-½ 151 E16 2014 TCh-CHN Division A 2014
Zhou Weiqi, 2606 Li, D 2172 ½-½ 72 A16 2014 TCh-CHN Division A 2014
Zhou Weiqi, 2606 Wei Yi, 2629 ½-½ 99 D85 2014 TCh-CHN Division A 2014
Xu, Y 2381 Zhou Weiqi, 2606 0-1 132 D21 2014 TCh-CHN Division A 2014
Zhou Weiqi, 2606 Malakhov, V 2694 ½-½ 61 D10 2014 TCh-CHN Division A 2014
Liu, G 2358 Zhou Weiqi, 2606 0-1 88 C69 2014 TCh-CHN Division A 2014
Zhou Weiqi, 2614 Li, W 1846 1-0 63 A11 2014 TCh-CHN Division A 2014
Zhou Weiqi, 2614 Zhao, Z 2569 1-0 177 D37 2014 TCh-CHN Division A 2014
Lou, Y 2461 Zhou Weiqi, 2614 ½-½ 205 E39 2014 TCh-CHN Division A 2014
Yu Yangyi, 2705 Zhou Weiqi, 2614 0-1 158 C96 2014 TCh-CHN Division A 2014
Zhou Weiqi, 2606 Ding Liren, 2710 0-1 70 E70 2014 TCh-CHN Division A 2014
Bu, X 2699 Zhou Weiqi, 2606 ½-½ 108 A17 2014 TCh-CHN Division A 2014
Zhou Weiqi, 2606 Mu, K 2325 1-0 49 A16 2014 TCh-CHN Division A 2014
Kaidanov, G 2577 Zhou Weiqi, 2616 0-1 70 A85 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Zhou Weiqi, 2616 Shulman, Y 2542 ½-½ 61 E04 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Zhou Weiqi, 2616 Kaidanov, G 2577 ½-½ 133 D45 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Zhou Weiqi, 2616 Robson, R 2628 1-0 85 A15 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Shankland, S 2599 Zhou Weiqi, 2616 1-0 45 E92 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Lenderman, A 2548 Zhou Weiqi, 2616 ½-½ 91 E94 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Zhou Weiqi, 2616 Lenderman, A 2548 1-0 97 A26 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Zhou Weiqi, 2616 Shankland, S 2599 0-1 93 D10 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Robson, R 2628 Zhou Weiqi, 2616 ½-½ 38 B12 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Shulman, Y 2542 Zhou Weiqi, 2616 0-1 94 D15 2013 Yinzhou Cup CHN-USA Rapid
Kaidanov, G 2577 Zhou Weiqi, 2616 1-0 125 A15 2013 Yinzhou Cup CHN-USA
Zhou Weiqi, 2616 Shulman, Y 2542 1-0 81 A15 2013 Yinzhou Cup CHN-USA
Shankland, S 2599 Zhou Weiqi, 2616 ½-½ 92 C11 2013 Yinzhou Cup CHN-USA
Zhou Weiqi, 2616 Robson, R 2628 0-1 114 D02 2013 Yinzhou Cup CHN-USA
Lenderman, A 2548 Zhou Weiqi, 2616 ½-½ 113 E94 2013 Yinzhou Cup CHN-USA
Zhou Jianchao, 2607 Zhou Weiqi, 2590 0-1 54 A13 2013 4th Hainan Danzhou GM
Zhou Weiqi, 2590 Ni, H 2646 1-0 77 D10 2013 4th Hainan Danzhou GM
Wei Yi, 2530 Zhou Weiqi, 2590 ½-½ 108 C07 2013 4th Hainan Danzhou GM
Zhou Weiqi, 2590 Ding Liren, 2707 ½-½ 80 B13 2013 4th Hainan Danzhou GM
1, , , , , , , , ,