Sign up
Home Explorer Search My Games Bookmarks ECO News F.A.Q. Contact Us


Magnus Carlsen wins the Bilbao Masters 2016

Posted by 365Chess.com on July 22, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 16
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 11
3 Wei, Yi CHN 2696 10
4 So, Wesley USA 2770 10
5 Karjakin, Sergey RUS 2773 8
6 Giri, Anish NED 2785 6

Nakamura, Hikaru (2787) – Karjakin, Sergey (2773) [D37]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (9.1), 2016-07-22
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Nbd7 5. Bf4 dxc4 6. e3 b5 7. Nxb5 Bb4+ 8. Nc3 Ne4 9. a3 Nxc3 10. Qd2 Nd5 11. axb4 Nxf4 12. exf4 Bb7 13. Be2 O-O 14. O-O Nb6 15. Ne5 Qd6 16. Rfd1 Rfb8 17. Rac1 a6 18. h4 Bd5 19. h5 h6 20. Re1 Rb7 21. Nxc4 Nxc4 22. Bxc4 Bxc4 23. Rxc4 Rab8 24. Ra1 Rxb4 25. Rxb4 Qxb4 26. Qxb4 Rxb4 27. Rxa6 Rxd4 28. Ra8+ Kh7 29. g3 Rb4 30. Ra7 Rxb2 31. Rxc7 Kg8 32. Rc8+ Kh7 33. Rc7 Kg8 34. Rc8+ Kh7  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Giri, Anish (2785) [D00]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (9.2), 2016-07-22
1. d4 d5 2. Bf4 Bf5 3. e3 e6 4. Bd3 Bxd3 5. Qxd3 c6 6. Nd2 Nf6 7. Ngf3 Be7 8. O-O O-O 9. h3 Nbd7 10. a4 c5 11. a5 c4 12. Qe2 b5 13. axb6 axb6 14. Ne5 Nxe5 15. dxe5 Nd7 16. Qg4 Re8 17. h4 f5 18. Qh3 Rxa1 19. Rxa1 c3 20. bxc3 Qc7 21. c4 Nxe5 22. Qg3 Bd6 23. cxd5 exd5 24. Nb3 Qxc2 25. Nd4 Qc8 26. h5 Qd7 27. Rb1 Bc7 28. f3 Qf7 29. Ra1 Bd6 30. Ra6 Qxh5 31. Rxb6 Nc4 32. Rxd6 Nxd6 33. Bxd6 Rxe3 34. Be5 Qg6 35. Qf4 Re1+ 36. Kf2 Ra1 37. Qd2 Ra8 38. Nxf5 Qe6 39. Qg5 g6 40. Nh6+ Kf8 41. Ng4 Ke8 42. Nf6+ Kf7 43. Nxh7 Ra4 44. Qd8 Ra2+ 45. Kg1  1 – 0 (view game)

Wei, Yi (2696) – So, Wesley (2770) [E06]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (9.3), 2016-07-22
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 Be7 5. Nf3 O-O 6. O-O dxc4 7. Ne5 Nc6 8. Bxc6 bxc6 9. Nxc6 Qe8 10. Nxe7+ Qxe7 11. Na3 Rd8 12. Qc2 Ba6 13. Nxc4 c5 14. dxc5 Qxc5 15. b3 Bxc4 16. Bb2 Rac8 17. Bxf6 gxf6 18. Rfc1 Qe5 19. bxc4 Rd4 20. Rab1 Rdxc4 21. Qxc4 Rxc4 22. Rxc4 Qxe2 23. Ra4 a6 24. Kg2 Qe5 25. Rd1 h5 26. Rd3 Qb5 27. Raa3 Qc6+ 28. Kg1 Qc1+ 29. Kg2 Qc6+ 30. Kg1 Qc1+ 31. Kg2  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 8

Posted by 365Chess.com on July 21, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 13
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 10
3 So, Wesley USA 2770 9
4 Wei, Yi CHN 2696 9
5 Karjakin, Sergey RUS 2773 7
6 Giri, Anish NED 2785 6

So, Wesley (2770) – Giri, Anish (2785) [C50]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (8.1), 2016-07-21
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. Re1 Ng4 7. Re2 Kh8 8. h3 f5 9. Nc3 Nf6 10. Be3 Bxe3 11. fxe3 fxe4 12. dxe4 d6 13. a3 Qe8 14. Qd3 Nd8 15. Rf2 Be6 16. Raf1 a6 17. Nd2 b5 18. Bxe6 Nxe6 19. Nd5 Nd7 20. Rxf8+ Ndxf8 21. c4 c6 22. Nc3 Qe7 23. b4 Nd7 24. Nb3 Nf6 25. Na5 Qc7 26. Rc1 Qd7 27. cxb5 axb5 28. a4 bxa4 29. Nxa4 Rf8 30. Nb6 Qf7 31. Nxc6 Ng5 32. Rf1 Qc7 33. Qb5 Ngxe4 34. Nd5 Qd7 35. Nxf6 gxf6 36. Qd5 Nc3 37. Qc4 Na4 38. b5 Nb6 39. Qd3 Rg8 40. e4 Qe6 41. Rd1 Nd7 42. Kh2 Nc5 43. Qxd6 Qxd6 44. Rxd6 Nxe4 45. Re6 Nc5 46. Rxf6 e4 47. Rf5 Nb7 48. Re5 Nd6 49. Nd4 Rb8 50. g4 Kg8 51. Kg3 Kf7 52. Nf5 Kf6 53. Kf4 Nxb5 54. g5+ Kg6 55. Re7 Rh8 56. Kg4 h5+ 57. Kf4  1 – 0 (view game)

Karjakin, Sergey (2773) – Carlsen, Magnus (2855) [D38]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (8.2), 2016-07-21
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Qa4+ Nc6 6. e3 O-O 7. Qc2 Re8 8. Bd2 a6 9. a3 Bd6 10. h3 Bd7 11. cxd5 exd5 12. Bd3 Na7 13. Qb3 c6 14. Qxb7 Nb5 15. Nxb5 axb5 16. Ne5 Rb8 17. Qa6 Ra8 18. Qb7 Rb8 19. Qa6 Ra8  ½ – ½ (view game)

Wei, Yi (2696) – Nakamura, Hikaru (2787) [E06]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (8.3), 2016-07-21
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 Be7 5. Nf3 O-O 6. Nc3 dxc4 7. Ne5 Nc6 8. Bxc6 bxc6 9. Nxc6 Qe8 10. Nxe7+ Qxe7 11. Qa4 c5 12. dxc5 Qxc5 13. Be3 Qc7 14. Rd1 Bd7 15. Qa3 Nd5 16. Bd4 a5 17. Rd2 Nb4 18. O-O Qb7 19. Na4 Bxa4 20. Qxa4 Rfc8 21. Rc1 f6 22. f3 Qa6 23. Bf2 Nd5 24. Rdc2 Nb4 25. Rd2 Nd5 26. Rdc2 Nb4 27. Rc3 h6 28. Kg2 Rab8 29. b3 cxb3 30. Rxc8+ Rxc8 31. Rxc8+ Qxc8 32. Qxb3 Kf7 33. Qa4 Qa6 34. Qd7+ Kg8 35. Qd2 Qc4 36. Qd8+ Kh7 37. Qxa5 Nxa2 38. Qd2 Nb4 39. Qb2 Nc6 40. Qb1+ Kg8 41. Qb7 Ne5 42. Qb8+ Kh7 43. Qb1+ Kg8 44. Qb8+ Kh7 45. Qb1+ Kg8  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 7

Posted by 365Chess.com on July 20, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 12
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 9
3 Wei, Yi CHN 2696 8
4 Giri, Anish NED 2785 6
5 So, Wesley USA 2770 6
6 Karjakin, Sergey RUS 2773 6

Giri,Anish (2785) – Karjakin,Sergey (2773) [E00]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (7), 2016-07-20
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Bd2 Be7 5. Bg2 d5 6. Nf3 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 Nbd7 9. Bf4 b6 10. cxd5 cxd5 11. Rc1 Bb7 12. Qb3 Rc8 13. Rxc8 Qxc8 14. Nc3 Nh5 15. Bg5 Bxg5 16. Nxg5 Qb8 17. e3 Nhf6 18. Bf1 Rc8 19. a4 h6 20. Nf3 Ne4 21. a5 Bc6 22. Ba6 bxa5 23. Qc2 Bb7 24. Rxa5 Bxa6 25. Rxa6 Rc7 26. Kg2 Qb4 27. Ra4 Qb7 28. Ra3 Nb6 29. Ne5 Nc4 30. Nxc4 Rxc4 31. Qe2 Nxc3 32. bxc3 Qe7 33. Qa2 Rc7 34. Ra5 g6 35. h4 h5 36. Qa3 Qxa3 37. Rxa3 a5 38. Rxa5 Rxc3 39. Ra8+ Kg7 40. Ra5 Kg8 41. Ra8+ Kg7 42. Ra5 Kg8 43. Ra8+  ½ – ½ (view game)

Carlsen,Magnus (2855) – Wei Yi (2696) [D76]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (7), 2016-07-20
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O Nf6 5. c4 O-O 6. cxd5 Nxd5 7. d4 Nb6 8. Nc3 Nc6 9. d5 Na5 10. e4 c6 11. Bf4 Nac4 12. Qe2 cxd5 13. exd5 Bg4 14. h3 Bxf3 15. Bxf3 Nd6 16. Rfe1 Re8 17. Rac1 a6 18. b3 Rc8 19. Qd2 Nd7 20. Na4 Rxc1 21. Qxc1 Bd4 22. Qd2 Bg7 23. h4 h5 24. Nb2 Nb5 25. Re3 Nd4 26. Bg2 e5 27. dxe6 Nxe6 28. Nc4 Nxf4 29. Rxe8+ Qxe8 30. Qxf4 b5 31. Ne3 Qe5 32. Qxe5 Bxe5 33. b4 Bd6 34. Bb7 Nb8 35. Nd5 Kf8 36. Kg2 Ke8 37. f3 f5 38. Kf2 Kd7 39. Nf4 Kc7 40. Bd5 Bxf4 41. gxf4 Kd6 42. Bf7 Nc6 43. a3 Ne7 44. Ke1 Kd7 45. Kd1 Kd6 46. Kd2 Kd7 47. Kd3 Kd6 48. Kc2 Kd7 49. Kb3 Kd6 50. a4 Nc6 51. axb5 axb5 52. Kc3 Ne7 53. Kd2 Nd5 54. Bxg6 Nxb4 55. Bxh5 Nd5 56. Be8 Nxf4 57. Bxb5 Ke5 58. Bf1 Ng6 59. h5 Nh4 60. Ke2 Nxf3  ½ – ½ (view game)

Nakamura,Hikaru (2787) – So,Wesley (2770) [D02]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (7), 2016-07-20
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 b6 9. Rd1 Nbd7 10. b3 Ba6 11. a4 c5 12. Na3 Bb7 13. Qb2 Qc8 14. Rac1 Bc6 15. dxc5 bxc5 16. cxd5 exd5 17. Nh4 Re8 18. Nf5 Bf8 19. Bf4 Qb7 20. Nb5 Bxb5 21. axb5 Qxb5 22. Ne3 Rac8 23. Nxd5 Nxd5 24. Bxd5 Nb6 25. Bc4 Nxc4 26. Rxc4 Rcd8 27. Ra1 Re6 28. Be3 Rb8 29. Qc2 Qxb3 30. Qxb3 Rxb3 31. Rxa7 Re8 32. Rc7 Rb2 33. Bxc5 Bxc5 34. R7xc5 Rbxe2 35. Rc8 Re1+ 36. Kg2 g6 37. h4 Rxc8 38. Rxc8+ Kg7 39. Rc7 Rd1 40. Rc8 Re1 41. Rc7 Rd1 42. Rc8  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 6

Posted by 365Chess.com on July 19, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 11
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 8
3 Wei, Yi CHN 2696 7
4 Karjakin, Sergey RUS 2773 5
5 So, Wesley USA 2770 5
6 Giri, Anish NED 2785 5

Wei, Yi (2696) – Giri, Anish (2785) [C67]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (6.1), 2016-07-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 Nd6 6. Bxc6 dxc6 7. dxe5 Nf5 8. Qxd8+ Kxd8 9. h3 h5 10. Nc3 Be7 11. Bf4 Be6 12. Rad1+ Kc8 13. Ng5 Bxg5 14. Bxg5 b6 15. g4 hxg4 16. hxg4 Nh4 17. Bxh4 Rxh4 18. f3 Kb7 19. Kg2 Rah8 20. Rh1 Rxh1 21. Rxh1 Rxh1 22. Kxh1 c5 23. Kg2 Kc6 24. a4 a6 25. Kg3 b5 26. axb5+ axb5 27. f4 b4 28. Ne4 Ba2 29. Nd2 Kd5 30. c3 bxc3 31. bxc3 g5 32. Kf3 Ke6 33. c4 gxf4 34. Kxf4 f6 35. exf6 Kxf6 36. g5+ Kg6 37. Kg4 Kh7 38. g6+ Kg7 39. Kg5 c6 40. Kh5 Kg8 41. Kh6  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Carlsen, Magnus (2855) [E06]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (6.2), 2016-07-19
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. Qc2 c6 7. O-O b6 8. Rd1 Bb7 9. b3 Nbd7 10. Nc3 Rc8 11. e4 c5 12. dxc5 dxc4 13. b4 a5 14. a3 axb4 15. axb4 bxc5 16. b5 Qc7 17. Bf4 e5 18. Bg5 Nb6 19. Nd2 Rfd8 20. Bxf6 Bxf6 21. Nd5 Bxd5 22. exd5 e4 23. Rab1 Rxd5 24. Nxc4 Rd4 25. Nxb6 Qxb6 26. Bxe4 Rxd1+ 27. Rxd1 Qxb5 28. Bxh7+ Kf8 29. Bf5 Rd8 30. Rxd8+ Bxd8 31. Qd3 Qxd3 32. Bxd3 Bf6  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Karjakin, Sergey (2773) [E46]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (6.3), 2016-07-19
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Ne2 d5 6. a3 Be7 7. cxd5 exd5 8. Nf4 Re8 9. Bd3 Bd6 10. O-O Bxf4 11. exf4 Nc6 12. Be3 Ne7 13. Qc2 g6 14. f3 h5 15. Qd2 Bf5 16. Be2 Qd7 17. Rfe1 Be6 18. Bf2 Nf5 19. Bd3 Nd6 20. Re5 c6 21. Rae1 Bf5 22. Bh4 Nh7 23. Be7 Bxd3 24. Bxd6 Bf5 25. Bb4 b6 26. a4 a5 27. Ba3 Re6 28. h3 Rae8 29. g4 Rxe5 30. fxe5 hxg4 31. hxg4 Bxg4 32. fxg4 Qxg4+ 33. Kf1 Ng5 34. Qg2 Qf5+ 35. Qf2 Nf3 36. Ke2 Nxe1 37. Qxf5 gxf5 38. Kxe1 f6 39. Bd6 Kf7 40. Ne2 fxe5 41. dxe5 Ke6 42. Kf2 Kd7 43. Nf4 Rg8 44. Ba3 Re8 45. Bd6 Rg8 46. Ba3 Re8 47. Bc5  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 4

Posted by 365Chess.com on July 18, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 10
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 7
3 Giri, Anish NED 2785 5
4 Karjakin, Sergey RUS 2773 4
5 Wei, Yi CHN 2696 4
6 So, Wesley USA 2770 4

Karjakin, Sergey (2773) – Nakamura, Hikaru (2787) [D37]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (5.1), 2016-07-17
1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. Nf3 d5 4. d4 Be7 5. Bf4 O-O 6. e3 c5 7. dxc5 Bxc5 8. Qc2 Nc6 9. a3 Qa5 10. Rd1 Re8 11. Nd2 e5 12. Bg5 Nd4 13. Qa4 Qxa4 14. Nxa4 Nc2+ 15. Ke2 Nd4+ 16. Ke1 Nc2+ 17. Ke2 Nd4+ 18. Ke1 Nc2+  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2785) – Carlsen, Magnus (2855) [D22]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (5.2), 2016-07-17
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 a6 4. e3 Bg4 5. Bxc4 e6 6. h3 Bh5 7. Nc3 Nc6 8. O-O Nf6 9. b3 Bd6 10. Bb2 O-O 11. Be2 Qe7 12. Rc1 Rad8 13. Ne5 Nxe5 14. Bxh5 Ng6 15. Bxg6 hxg6 16. Qf3 c6 17. Rfd1 e5 18. dxe5 Bxe5 19. Rxd8 Rxd8 20. Rd1 b5 21. g3 Rxd1+ 22. Qxd1 c5 23. Qd3 Kh7 24. Nd1 Bxb2 25. Nxb2 Qe6 26. g4 Qc6 27. Qe2 Ne4 28. Qc2 Ng5 29. f4 Ne6 30. Qg2 Qd6 31. Qe2 Qd5 32. Qg2 Qd6 33. h4 Nc7 34. h5 gxh5 35. gxh5 Qe7 36. Qf3 Qd7 37. Nd1 Qd5 38. Qe2 Qf5 39. Nf2 Nd5 40. Kg2 c4 41. bxc4 bxc4 42. Kg3 c3 43. Qxa6 c2 44. Qd3 Ne7 45. Qc4 Qxh5 46. Qxc2+ Nf5+ 47. Kg2 Qg6+ 48. Kh2 Qg3+ 49. Kh1 g6 50. Qe2 Nxe3 51. Ne4 Qxf4 52. Qh2+ Qxh2+ 53. Kxh2 Nc4 54. Kg3 Kg7 55. a4 f5 56. Ng5 Kf6 57. Kh4 Na5 58. Nh7+ Kg7 59. Ng5 Nc6 60. Ne6+ Kf6 61. Ng5 Ke5 62. Nh3  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Wei, Yi (2696) [C42]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (5.3), 2016-07-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. Nc3 Nxc3 6. dxc3 Nc6 7. Bf4 Be7 8. Qd2 Be6 9. O-O-O Qd7 10. h3 Bf6 11. g4 h6 12. Bg2 O-O-O 13. b3 Rde8 14. Rhe1 Kb8 15. Be3 a6 16. Ng1 g5 17. Ne2 h5 18. f3 Qe7 19. Ng3 d5 20. Kb2 Rd8 21. Ne2 Rhe8 22. Nd4 Nxd4 23. cxd4 Rg8 24. Bf1 Qd6 25. f4 hxg4 26. fxg5 Be7 27. hxg4 Bxg4 28. Be2 Bxe2 29. Rxe2 f6 30. gxf6 Bxf6 31. Bf4 Qd7 32. Rde1 Qg7 33. Kb1 Bg5 34. Bxg5 Qxg5 35. Qb4 Rg6 36. Re5 Qh4 37. Re8 Rd6 38. R1e7 Rxe8 39. Rxe8+ Rd8 40. Re6 b6 41. a4 a5 42. Qc3 Rg8 43. Ka2 Qh7 44. Qc6 Rd8 45. b4 axb4 46. a5 Qd7 47. axb6 Qxc6 48. Rxc6 cxb6 49. Rxb6+ Kc7 50. Rxb4 Rh8 51. Rb5 Kc6 52. Rc5+ Kd6 53. Kb3 Rh4 54. c3 Rh8 55. Kb4 Rb8+ 56. Rb5 Rc8 57. Rb6+ Kd7 58. Kb3 Ke7 59. Rh6 Kd7 60. Kb4 Rc4+ 61. Kb3 Rc8 62. Kc2 Rg8 63. Rh3 Kd6 64. Kd3 Rc8 65. Ke2 Kd7 66. Re3 Kd6 67. Kf3 Rf8+ 68. Kg4 Rg8+ 69. Kf5 Rf8+ 70. Kg4 Rg8+ 71. Kf4 Rf8+ 72. Kg4 Rg8+ 73. Kf4 Rb8  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 4

Posted by 365Chess.com on July 16, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 9
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 6
3 Giri, Anish NED 2785 4
4 Wei, Yi CHN 2696 3
5 So, Wesley USA 2770 3
6 Karjakin, Sergey RUS 2773 3

Wei, Yi (2696) – Karjakin, Sergey (2773) [E00]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (4.1), 2016-07-16
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Nd2 c5 5. a3 Bxd2+ 6. Qxd2 cxd4 7. Nf3 b6 8. Bg2 Bb7 9. O-O Bxf3 10. exf3 Nc6 11. f4 O-O 12. b4 Rc8 13. Bb2 d6 14. Bxc6 Rxc6 15. Qxd4 Qc7 16. Rfc1 Rc8 17. b5 Rc5 18. a4 Ne8 19. Qe3 Qb7 20. Qd3 Qc7 21. Qe3 Qb7 22. Qd3 Qc7 23. Qe3  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – So, Wesley (2770) [C65]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (4.2), 2016-07-16
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. Qe2 Qe7 7. Nbd2 Bg4 8. h3 Bh5 9. a3 Nd7 10. b4 Bd6 11. Nc4 f6 12. Ne3 a5 13. Nf5 Qf8 14. bxa5 Rxa5 15. O-O Qf7 16. a4 Nc5 17. Qe1 b6 18. Nd2 Rxa4 19. Nc4 Bf8 20. Be3 Kd7 21. Qc3 Nxe4 22. Nxb6+ cxb6 23. dxe4 Qc4 24. Qd2+ Kc7 25. g4 Bg6 26. Rfd1  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Giri, Anish (2785) [D45]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (4.3), 2016-07-16
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. e3 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. Be2 O-O 8. O-O dxc4 9. Bxc4 b5 10. Be2 Bb7 11. a3 a5 12. e4 e5 13. Rd1 Qc7 14. g3 Rfe8 15. dxe5 Nxe5 16. Bg5 Nxf3+ 17. Bxf3 Be5 18. Bxf6 gxf6 19. Bg4 Rad8 20. Bf5 Bc8 21. Bxc8 Qxc8 22. Ne2 a4 23. f4 Bb8 24. Kg2 Ba7 25. h3 h5 26. f5 Qc7 27. h4 Qe5 28. Kf3 Rd5 29. Nf4 Rc5 30. Qe2 Rc4 31. Re1 Rd4 32. Nxh5 Red8 33. Rad1 Rxd1 34. Rxd1 Rxd1 35. Qxd1 Bd4 36. Qc1 Kh7 37. Qxc6 Bxb2 38. Qb7 Qc3+ 39. Kg2 Qc4 40. Nf4 Be5 41. Ne6 Kh6 42. Qa8 Qe2+ 43. Kh3 Qf1+ 44. Kg4 Qd1+ 45. Kh3 Qh1+ 46. Kg4 Qd1+ 47. Kh3 Qh1+  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 3

Posted by 365Chess.com on July 16, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 6
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 5
3 So, Wesley USA 2770 3
4 Giri, Anish NED 2785 3
5 Wei, Yi CHN 2696 2
6 Karjakin, Sergey RUS 2773 2

Giri, Anish (2785) – So, Wesley (2770) [C50]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (3.1), 2016-07-15
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. Re1 a6 7. a4 Ng4 8. Rf1 h6 9. c3 d6 10. Nbd2 Ba7 11. h3 Nf6 12. Re1 Nh5 13. Nf1 Qf6 14. Ne3 Nf4 15. Ng4 Qg6 16. Bxf4 exf4 17. d4 Bxg4 18. hxg4 Qxg4 19. Qd3 Ne7 20. Re2 Rad8 21. b4 Bb8 22. b5 axb5 23. axb5 c6 24. Rb1 d5 25. Ba2 dxe4 26. Rxe4 Bd6 27. bxc6 bxc6 28. Rxe7 Bxe7 29. Ne5 Qg5 30. Qc4 Qf6 31. Rb7 c5 32. Nd7 Rxd7 33. Rxd7 cxd4 34. Rxd4 Rd8 35. Rxd8+ Bxd8 36. Qe4 Be7 37. Qd4 Qxd4 38. cxd4 Bf6 39. d5 Be7 40. f3 Bc5+ 41. Kf1 Kf8 42. Bc4 Ke7 43. Bb5 Kd6 44. Be8 f6 45. Bf7 Ke5 46. Be6 f5 47. Bd7 Kf6 48. Ke2 g6 49. Be8 g5 50. Bd7 Bb6 51. Kf1 Ba7 52. Ke2 Bc5 53. Kf1 h5 54. Be8 h4 55. Bd7 Ke5 56. Ke2  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Karjakin, Sergey (2773) [B50]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (3.2), 2016-07-15
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 4. Be2 g6 5. O-O Bg7 6. Bb5+ Nc6 7. d4 Qb6 8. Ba4 cxd4 9. cxd4 O-O 10. d5 Nb8 11. Nc3 Bg4 12. h3 Bxf3 13. Qxf3 Nbd7 14. Rb1 Rfc8 15. Bc2 Ne5 16. Qe2 Nfd7 17. Bg5 h6 18. Bh4 g5 19. Bg3 Qa6 20. Qd1 Rc4 21. Kh1 Rac8 22. f4 gxf4 23. Bxf4 Qb6 24. Qh5 Nf6 25. Qf5 Qd8 26. Bb3 Rd4 27. Bxe5 dxe5 28. Rbd1 Qd7 29. Qf3 Rb4 30. Rd2 Rf8 31. g4 a5 32. Rg2 Nh7 33. h4 Rb6 34. g5 Kh8 35. Rfg1 f5 36. Qh3 Rb4 37. gxh6 Bxh6 38. Qg3 Nf6 39. Qg6 Ng4 40. Rxg4  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Wei, Yi (2696) [D41]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (3.3), 2016-07-15
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Bxd2+ 10. Qxd2 O-O 11. Bc4 Nd7 12. O-O b6 13. Rfe1 Bb7 14. a4 Rc8 15. Bd3 a5 16. Bb5 h6 17. Qb2 Bc6 18. Rad1 Bxb5 19. Qxb5 Qc7 20. d5 exd5 21. exd5 Qd6 22. Nd4 Rc5 23. Qf1 Rxd5 24. Nf5 Rxd1 25. Nxd6 Rxd6 26. Rd1 Rxd1 27. Qxd1 Nc5 28. h4 Re8 29. h5 Re6 30. f4 Kh7 31. Qd5 Rf6 32. Qe5 Re6 33. Qd5 Rf6 34. Qe5 Re6 35. Qd5  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 2

Posted by 365Chess.com on July 14, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Nakamura, Hikaru USA 2787 4
2 Carlsen, Magnus NOR 2855 3
3 So, Wesley USA 2770 2
4 Karjakin, Sergey RUS 2773 2
5 Giri, Anish NED 2785 2
6 Wei, Yi CHN 2696 1

So, Wesley (2770) – Nakamura, Hikaru (2787) [E32]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (2.1), 2016-07-14
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. a3 Bxc3+ 6. Qxc3 d5 7. Nf3 dxc4 8. Qxc4 b6 9. Bg5 Ba6 10. Qa4 Qd7 11. Qc2 c5 12. dxc5 Rc8 13. Bxf6 gxf6 14. Rd1 Qe7 15. Qe4 Qxc5 16. e3 Bxf1 17. Kxf1 Nc6 18. g3 Ne5 19. Kg2 Qc6 20. Qxc6 Rxc6 21. Nxe5 fxe5 22. Rd2 Rac8 23. Rhd1 Rc2 24. Kf3 Kg7 25. e4 a5 26. Ke3 R2c5 27. Rb1 a4 28. b3 axb3 29. Rxb3 Ra5 30. Rdd3 b5 31. Kd2 Rc4 32. f3 Rca4 33. Rdc3 Rd4+ 34. Ke3 Rxa3 35. Rxa3 b4 36. f4 bxa3 37. Rxa3 Rb4 38. fxe5 Rb5 39. Kf4 Rb2 40. h4 h6 41. g4 Rh2 42. h5 Rh1 43. Rf3 Rg1 44. Rf2 Rh1 45. Rf3 Rg1 46. Rf2  ½ – ½ (view game)

Wei, Yi (2696) – Carlsen, Magnus (2855) [B06]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (2.2), 2016-07-14
1. d4 g6 2. e4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 a6 5. f4 b5 6. Nf3 Nd7 7. e5 Bb7 8. Bd3 c5 9. Be4 Bxe4 10. Nxe4 Nh6 11. dxc5 dxe5 12. c6 Nf6 13. Qxd8+ Rxd8 14. Nxf6+ exf6 15. c7 Rc8 16. Bb6 Kd7 17. Ba5 Nf5 18. O-O-O+ Kc6 19. Rd8 Nd6 20. fxe5 fxe5 21. Rd1 Nc4 22. Bc3 Rxc7 23. b3 Ne3 24. Bxe5 Nxd1 25. Rd6+ Kb7 26. Bxg7 Rg8 27. Bd4 Nc3 28. Rb6+ Kc8 29. Be5 Rd8 30. Kb2 Nd5 31. Bxc7 Kxc7 32. Rxa6 Kb7 33. Ra3 Ne3 34. c4 bxc4 35. Ne5 Rd2+ 36. Kc3 Rc2+ 37. Kd4 Nf5+ 38. Kd5 c3 39. Kc5 Nd6 40. Nc6 Ne4+ 41. Kb5 Kc7 42. Ra7+ Kd6 43. Ra4 f5 44. Kb6 Rxg2 45. Rd4+ Ke6 46. a4 Ra2 47. a5 Rb2 48. Kc7 Nc5 49. Rc4 Na6+ 50. Kb6 Rxb3+ 51. Kxa6 Kd5 52. Rb4 c2 53. Ne7+ Kc5 54. Rxb3 c1=Q 55. Rb6 Qc4+ 56. Kb7 Qe4+ 57. Nc6 Qd5 58. Kc7 Qd6+ 59. Kb7 Qd7+ 60. Kb8 f4  0 – 1 (view game)

Karjakin, Sergey (2773) – Giri, Anish (2785) [C50]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (2.3), 2016-07-14
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. c3 d5 7. exd5 Nxd5 8. a4 a6 9. a5 b5 10. axb6 Nxb6 11. Bb3 Bg4 12. Qe2 Kh8 13. Be3 Bd6 14. h3 Bh5 15. g4 Bg6 16. Nbd2 Be7 17. Ne4 f5 18. gxf5 Bxf5 19. Kh2 Qe8 20. Nfd2 Qd7 21. Rg1 Bxh3 22. Qh5 Bf5 23. Rxg7 Kxg7 24. Rg1+ Kh8 25. Qh6 Bd6 26. Bxb6 Bxe4 27. Nxe4 cxb6 28. Rg6 Na5 29. Rxd6 Qg7 30. Qxg7+ Kxg7 31. Rd7+ Kh8 32. Be6 h6 33. b4 Nc6 34. Bd5 Rac8 35. Rb7 b5 36. Kh3 Rf4 37. Kg2 Rg4+ 38. Kf1 Rg7 39. Rb6 Ne7 40. Rxh6+ Rh7 41. Rd6 Nxd5 42. Rxd5 Re7 43. Rd6 Ra8 44. Kg2 Rf7 45. Kf1 Re7 46. Ke2 a5 47. bxa5 Rxa5 48. Rb6 Rc7 49. Ke3 Kg8 50. Re6 b4 51. cxb4 Rb5 52. Nc5 Ra7 53. Rxe5 Rxb4 54. Ne4 Kf7 55. f4 Ra1 56. f5 Re1+ 57. Kd2 Rf1 58. Nd6+ Kf8 59. Re8+ Kg7 60. Re6 Rbf4 61. f6+ Kg6 62. f7+ Kg7 63. Re8 Rf6 64. Rg8+ Kh7 65. Rd8 Kg7 66. Ke2 R6f2+ 67. Ke3 Rxf7 68. Nxf7 Kxf7 69. Rd4 Ke6 70. Rf4 Rxf4 71. Kxf4 Kd5 72. Ke3 Ke5 73. d4+ Kd5 74. Kd3 Kd6 75. Kc4 Kc6 76. d5+ Kd6 77. Kd4 Kd7 78. Ke5 Ke7 79. d6+ Kd7 80. Kd5 Kd8 81. Ke6 Ke8 82. d7+ Kd8 83. Kd6  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Bilbao Masters 2016 Round 1

Posted by 365Chess.com on July 13, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Nakamura, Hikaru USA 2787 1
2 Giri, Anish NED 2785 0.5
3 Karjakin, Sergey RUS 2773 0.5
4 So, Wesley USA 2770 0.5
5 Wei, Yi CHN 2696 0.5
6 Carlsen, Magnus NOR 2855 0

Karjakin, Sergey (2773) – So, Wesley (2770) [C65]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (1.1), 2016-07-13
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. h3 Ne7 8. d4 Bb6 9. Bd3 Ng6 10. Re1 Re8 11. Nbd2 c6 12. Nf1 d5 13. Bg5 dxe4 14. Rxe4 h6 15. Bxf6 Qxf6 16. Re3 Bf5 17. Bxf5 Qxf5 18. Ng3 Qd7 19. Nxe5 Nxe5 20. Rxe5 Rxe5 21. dxe5 Qe7 22. Qh5 g6 23. Qe2 Qg5 24. Kf1 Kf8 25. Re1 Re8 26. Qd3 Rxe5 27. Qd6+ Re7 28. Ne4 Qf5 29. Re2 Bc7 30. Qd4 Qe5 31. Qxa7 Qh2 32. Ng3 Bxg3 33. Rxe7 Qh1+ 34. Ke2 Kxe7 35. Qe3+ Kf6 36. Qxg3 Qb1 37. Qf4+ Kg7 38. Qd4+ Kg8 39. Qb4 Qxa2 40. Qxb7 Qc4+ 41. Ke3 Qc5+ 42. Kf3 Qd5+ 43. Kg3 Qg5+ 44. Kh2 Qf4+ 45. Kg1 Qc1+ 46. Kh2 Qf4+  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Nakamura, Hikaru (2787) [B20]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (1.2), 2016-07-13
1. e4 c5 2. Ne2 d6 3. Nbc3 a6 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7 6. d4 cxd4 7. Nxd4 Nf6 8. O-O O-O 9. b3 Nc6 10. Nxc6 bxc6 11. Bb2 Qa5 12. Na4 Bg4 13. Qe1 Qh5 14. f3 Bh3 15. g4 Qh6 16. Rd1 g5 17. Bc1 Bxg2 18. Kxg2 Qg6 19. h4 gxh4 20. Qxh4 d5 21. g5 dxe4 22. f4 e6 23. c4 Rfd8 24. Rde1 Ne8 25. Nc5 Nd6 26. Qf2 f5 27. Bb2 Nf7 28. Bxg7 Kxg7 29. Qg3 Rd6 30. Rd1 Rad8 31. Rxd6 Rxd6 32. Qc3+ Kg8 33. Rf2 Qh5 34. Qh3 Qd1 35. Qe3 e5 36. Qg3 Rg6 37. Kh2 exf4 38. Qxf4 Qh5+ 39. Kg1 Qd1+ 40. Kh2 Qh5+ 41. Kg1 Nxg5 42. Qb8+ Kg7 43. Qe5+ Kh6 44. Qf4 Qd1+ 45. Kh2 Qd4 46. b4 Kg7 47. Qc7+ Kh8 48. Qc8+ Rg8 49. Qxf5 Nf3+ 50. Kh3 Qd6  0 – 1 (view game)

Giri, Anish (2785) – Wei, Yi (2696) [C50]
9th Masters Final 2016 Bilbao ESP (1.3), 2016-07-13
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 h6 8. Nbd2 O-O 9. Re1 Ne7 10. Nf1 Ng6 11. Bb3 c6 12. h3 d5 13. exd5 Nxd5 14. Nxe5 Bxf2+ 15. Kxf2 Nxe5 16. d4 Ng6 17. Kg1 Qh4 18. Bd2 Bd7 19. Qf3 Rae8 20. Ng3 Re6 21. Nh5 Rfe8 22. Rf1 Qe7 23. Qg3 Re2 24. Rae1 Rxe1 25. Rxe1 Qh4 26. Rxe8+ Bxe8 27. Qxh4 Nxh4 28. c4 Ne7 29. Kf2 Nhf5 30. d5 Nd4 31. Ba2 cxd5 32. cxd5 Bxa4 33. Bc3 Bb3 34. d6 Nec6 35. Bxd4 Bxa2 36. Bxg7 Kh7 37. Bc3 Be6 38. Nf6+ Kg6 39. d7 a5 40. g4 b5 41. h4 b4 42. Be5 a4 43. h5+ Kg7 44. Ne4+ Kh7 45. Bd6 f5 46. Nc5 a3 47. bxa3 b3 48. Be5 Bxd7 49. Bc3 Bc8 50. Nxb3 fxg4 51. Kg3 Ne7 52. Nc5 Nf5+ 53. Kxg4 Nd4+ 54. Kh4 Nf5+ 55. Kh3 Ng7+ 56. Kh4 Nf5+ 57. Kh3 Ng7+  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Magnus Carlsen wins the Grand Chess Tour YourNextMove Rapid and Blitz 2016

Posted by 365Chess.com on June 20, 2016 in Chess news

Final Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 23
2 So, Wesley USA 2770 20.5
3 Aronian, Levon ARM 2792 20
4 Anand, Viswanathan IND 2770 19.5
5 Caruana, Fabiano USA 2804 17.5
6 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2789 17
7 Nakamura, Hikaru USA 2787 16.5
8 Kramnik, Vladimir RUS 2812 16
9 Giri, Anish NED 2782 16
10 Topalov, Veselin BUL 2761 14

Anand, Viswanathan (2770) – Topalov, Veselin (2761) [B90]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (10.1), 2016-06-20
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. h3 e5 7. Nde2 h5 8. Nd5 Nxd5 9. Qxd5 Nd7 10. Nc3 Nf6 11. Qd1 Be6 12. Bg5 Be7 13. Bxf6 Bxf6 14. Be2 g6 15. O-O Rc8 16. Nd5 Bg5 17. c3 O-O 18. a4 Kg7 19. a5 h4 20. Ra4 Rc5 21. b4 Rc6 22. c4 Bf4 23. Ra3 Qg5 24. Nb6 f5 25. b5 axb5 26. cxb5 Rc1 27. Qxd6 Rxf1+ 28. Bxf1 Bf7 29. a6 bxa6 30. bxa6 Rd8 31. Nd7 fxe4 32. a7 e3 33. a8=Q exf2+ 34. Kh1  1 – 0 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Carlsen, Magnus (2855) [A90]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (10.2), 2016-06-20
1. d4 e6 2. c4 f5 3. g3 Nf6 4. Bg2 c6 5. Nh3 d5 6. O-O Bd6 7. Bf4 Be7 8. Qc2 O-O 9. Rd1 h6 10. Nc3 Qe8 11. Rac1 g5 12. Be5 Nbd7 13. f3 Nxe5 14. dxe5 Nd7 15. f4 dxc4 16. Nb1 gxf4 17. gxf4 Nb6 18. Nd2 Nd5 19. Nxc4 Kh8 20. Bf3 Bd7 21. Kh1 Rd8 22. Nd6 Bxd6 23. exd6 e5 24. fxe5 Qxe5 25. Qc5 Be6 26. Qxa7 Rf7 27. Qd4 Qxd4 28. Rxd4 Rfd7 29. Rcd1 Ne3 30. R1d3 Nc4 31. Nf4 Bf7 32. Bh5 Nxb2 33. Re3 Nc4 34. Rh3 Rxd6 35. Rxd6 Nxd6 36. Rd3 Bc4 37. Rd2 Kg7 38. a4 Kf6 39. Bf3 Bf7 40. Kg1 Ke7 41. Kf1 Ra8 42. Rd4 c5 43. Nd5+ Ke6 44. Nc7+ Kd7 45. Rxd6+ Kxc7 46. Rxh6 Bc4 47. Rh7+ Kd6 48. Rxb7 Rxa4 49. h4 Bd5 50. Rb6+ Ke5 51. Bxd5 Kxd5 52. h5 c4 53. Ke1 c3 54. Kd1 Ra1+ 55. Kc2 Ra2+  ½ – ½ (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [B90]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (10.3), 2016-06-20
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Nb3 g6 7. Be2 Bg7 8. Be3 Nc6 9. Nd5 O-O 10. Nxf6+ Bxf6 11. c3 b5 12. f4 Bb7 13. Bf3 Na5 14. Nxa5 Qxa5 15. a3 Qc7 16. O-O Rfd8 17. Re1 Rac8 18. Qe2 e5 19. Qf2 exf4 20. Bxf4 Be5 21. Bg5 Re8 22. Kh1 a5 23. Rad1 Bc6 24. Be3 b4 25. Bb6 Qb7 26. Bxa5 bxa3 27. bxa3 Ba4 28. Rc1 Qe7 29. Bb4 Qf6 30. Rf1 h5 31. Be2 Qxf2 32. Rxf2 Bd4 33. Rff1 Be3 34. Ra1 Rxe4 35. Bf3 Re7 36. Rfe1 Bg5 37. Rxe7 Bxe7 38. Bd1 Ra8 39. Bxa4 Rxa4 40. c4 Bf6 41. Rd1 Be5 42. Kg1 Kg7 43. h3 Kf6 44. Kf2 Ke6 45. Ke3 g5 46. Kd3 f5 47. Kc2 g4 48. hxg4 hxg4 49. Kb3 Ra8 50. a4 f4 51. Rf1 Kf5 52. c5 dxc5 53. Bxc5 Rc8 54. Kb4 Ke4 55. Re1+ Kd5 56. Rd1+ Ke4 57. a5 Bc3+ 58. Kxc3 Rxc5+ 59. Kb4 Rc2 60. Re1+ Kd3 61. Rd1+ Ke3 62. Re1+ Kf2 63. Re4 Kg3 64. a6 Rxg2 65. Kb5 Rh2 66. Re8 Rh7 67. Kb6 f3 68. Rf8 f2  0 – 1 (view game)

So, Wesley (2770) – Kramnik, Vladimir (2812) [A14]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (10.4), 2016-06-20
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4. Nf3 Be7 5. O-O O-O 6. d4 dxc4 7. Ne5 Nc6 8. Bxc6 bxc6 9. Nxc6 Qe8 10. Nxe7+ Qxe7 11. Qc2 c5 12. Qxc4 cxd4 13. Qxd4 e5 14. Qh4 Qb7 15. Nc3 Be6 16. Bg5 Ng4 17. h3 Qxb2 18. Rfc1 h6 19. hxg4 hxg5 20. Qxg5 f6 21. Qe3 Bxg4 22. Rab1 Qa3 23. Rb3 Qa5 24. Qe4 Be6 25. Rb5 Qa3 26. Qb1 Rac8 27. Qb2 Qxb2 28. Rxb2 Rc5 29. Rb5 Rc6 30. Ra5 Rfc8 31. Ra3 e4 32. Kf1 e3 33. fxe3 Rc4 34. Ke1 R8c7 35. Kd2 Rd7+ 36. Ke1 Rdc7 37. Kd2 Kf7 38. Rb1 Rg4 39. Nb5 Rd7+ 40. Nd4 Rxg3 41. Rb5 Rxd4+  0 – 1 (view game)

Giri, Anish (2782) – Caruana, Fabiano (2804) [C50]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (10.5), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 h6 8. Nbd2 O-O 9. h3 Ba7 10. Re1 Ne7 11. Nf1 Ng6 12. Ba2 Re8 13. Ng3 Be6 14. Bxe6 Rxe6 15. d4 Qd7 16. Be3 Ree8 17. dxe5 dxe5 18. Bxa7 Rxa7 19. Qxd7 Nxd7 20. Rad1 Nc5 21. a5 Raa8 22. b4 Na4 23. Ne2 Rad8 24. Kf1 f6 25. g3 Ne7 26. Rd2 Rxd2 27. Nxd2 Rd8 28. Nc4 Rd3 29. Rc1 Nc8 30. Ke1 b5 31. axb6 cxb6 32. Rd1 Rxd1+ 33. Kxd1 Kf7 34. Kc2 Ke6 35. Ne3 Nd6 36. f3 b5 37. Nc1 Nc4 38. Nf5 Kf7 39. g4 Nab6 40. Nb3 Nd7 41. Kd3 Nb2+ 42. Kc2 Nc4 43. Kd3 Nb2+ 44. Kc2 Nc4  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – Anand, Viswanathan (2770) [A14]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (11.1), 2016-06-20
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. b3 c5 7. Bb2 Nc6 8. cxd5 Nxd5 9. d4 cxd4 10. Nxd4 Bd7 11. Nc3 Nxc3 12. Bxc3 Rc8 13. Qd3 Nxd4 14. Bxd4 Bb5 15. Qxb5 Qxd4 16. Qxb7 Ba3 17. Rad1 Qb6 18. Qxb6 axb6 19. Be4 Rfd8 20. Bd3 g6 21. Kg2 Kf8 22. Rb1 Ke7 23. f4 Rc3 24. g4 f5 25. gxf5 exf5 26. Kf3 Rdc8 27. Rbd1 Rc1 28. Bc4 Rxd1 29. Rxd1 Rd8 30. Bd3 Rc8 31. Bc4 Rd8 32. Bd5 b5 33. Rd3 Kf6 34. h3 b4 35. e3 Bc1 36. Ke2 h6 37. Rd1 Ba3 38. Rd2 g5 39. Rd1 Rd6  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – So, Wesley (2770) [A05]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (11.2), 2016-06-20
1. Nf3 Nf6 2. b3 b6 3. Bb2 Bb7 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7 6. O-O O-O 7. d4 c5 8. dxc5 bxc5 9. c4 d6 10. Nc3 Nbd7 11. Qc2 Rb8 12. Rad1 Ne4 13. Nxe4 Bxe4 14. Qxe4 Bxb2 15. Ne1 Bg7 16. Qc2 Ne5 17. Nd3 Nxd3 18. Rxd3 a5 19. h4 a4 20. h5 Qd7 21. Bd5 Qf5 22. hxg6 hxg6 23. Rb1 a3 24. Kg2 Bd4 25. e3 Bf6 26. Qe2 Kg7 27. Rh1 Rh8 28. Rdd1 Qe5 29. Rb1 Rxh1 30. Rxh1 Qb2 31. Bf3 Rxb3 32. axb3 Qxb3 33. Bd5 a2 34. Qf3 Qb2 35. Qf4 e6 36. Qh6+ Kg8 37. Bxe6 fxe6 38. Qxg6+ Kf8 39. Qh6+ Ke7 40. Qh7+ Bg7 41. Qh4+ Qf6 42. Qe4 a1=Q 43. Qb7+ Kf8 44. Qb8+ Kf7 45. Rxa1 Qxa1 46. Qxd6 Qe5 47. Qd7+ Kf6 48. Qd8+ Kf7 49. Qd7+ Kg6 50. Qe8+ Kh6 51. Qc6 Bf6 52. Qf3 Qf5 53. Qc6 Qe5 54. Qf3 Qf5 55. Qc6 Bc3 56. Qa8 Kh7 57. Qb7+ Kg6 58. Qa8 Qf7 59. Qe4+ Qf5 60. Qa8 Kf7 61. Qb7+ Kf6 62. Qa8  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Nakamura, Hikaru (2787) [A14]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (11.3), 2016-06-20
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. b3 c5 7. cxd5 Nxd5 8. Bb2 Nc6 9. Nc3 Bf6 10. Qc2 b6 11. Nxd5 exd5 12. d4 Ba6 13. dxc5 bxc5 14. Rfe1 Rc8 15. Bxf6 Qxf6 16. Rac1 c4 17. Qd2 Rfd8 18. e3 Qd6 19. Red1 Qa3 20. Qc3 Nb4 21. bxc4 Qxc3 22. Rxc3 Nxa2 23. Ra3 Bxc4 24. Ne5 Nb4 25. Rxa7 f6 26. Nxc4 dxc4 27. Rxd8+ Rxd8 28. Rc7 Rd1+ 29. Bf1 Nd3 30. Rxc4 Ne5 31. Rc8+ Kf7 32. Rc7+ Kf8 33. Kg2 Rd2 34. h3 h5 35. Ra7 Kg8 36. Ra4 g5 37. Rd4 Rb2 38. Bc4+ Nxc4 39. Rxc4 Kf7 40. Kf3 Kg6 41. Rc3 Ra2 42. e4 Ra1 43. Rc6 Kf7 44. Kg2 Ra4 45. Rc7+ Kg6 46. Re7 Ra2 47. h4 g4 48. Re8 Rb2 49. Kf1 Rb1+ 50. Ke2 Rb2+ 51. Kf1 Rb1+ 52. Kg2 Rb2 53. Re7 Ra2 54. e5 fxe5 55. Rxe5 Rb2 56. Rg5+ Kh6 57. Kf1 Ra2 58. Ke1 Rb2 59. Re5 Kg6 60. Re2 Rb1+ 61. Kd2 Rb2+ 62. Ke3 Rb3+ 63. Ke4 Rf3 64. Rd2 Rf6 65. Rc2 Re6+ 66. Kd5 Re1 67. Rc4 Re2 68. Rf4 Kg7 69. Kd4 Kg6 70. Kd3 Ra2 71. Ke3 Ra3+ 72. Kd4 Ra2 73. Ke4  ½ – ½ (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Aronian, Levon (2792) [C84]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (11.4), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 d6 7. c3 O-O 8. Nbd2 b5 9. Bc2 d5 10. Re1 d4 11. cxd4 Nxd4 12. Nxd4 exd4 13. a4 Bg4 14. Nf3 Bb4 15. Rf1 c5 16. h3 Bh5 17. axb5 axb5 18. Rxa8 Qxa8 19. Bg5 Qa2 20. Qc1 Bxf3 21. Bxf6 gxf6 22. gxf3 Qe6 23. Qh6 c4 24. Kh1 Kh8 25. Rg1 Rg8 26. Rg4 Rg6 27. Qh5 Qe5 28. Qh4 Bd6 29. f4 Qe7 30. e5 fxe5 31. Qxe7 Bxe7 32. fxe5 Rxg4 33. hxg4 Bg5 34. Kg2 Bf4 35. Kf3 Bxe5 36. Ke4 Bg7 37. Kd5 c3 38. bxc3 dxc3 39. Kc5 f5 40. f3  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Topalov, Veselin (2761) [D80]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (11.5), 2016-06-20
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Bg5 Bg7 5. Bxf6 Bxf6 6. cxd5 c5 7. dxc5 Nd7 8. e3 Nxc5 9. Bb5+ Kf8 10. Nge2 Qb6 11. a4 Qa5 12. O-O Kg7 13. Nd4 Rd8 14. Rb1 Qc7 15. Rc1 a6 16. b4 axb5 17. Ncxb5 Qe5 18. Rxc5 b6 19. Rc1 Bb7 20. Nc6 Bxc6 21. Rxc6 Rxd5 22. Qb3 Rb8 23. h3 Rd2 24. Rc2 Rbd8 25. Nd4 Rxc2 26. Qxc2 Qd6 27. Nc6 Rd7 28. b5 Qa3 29. Rb1 Rd5 30. g3 h5 31. Kg2 h4 32. g4 Qd6 33. Qe4 Rd2 34. Qf3 Qd3 35. Rc1 Ra2 36. Nb4  1 – 0 (view game)

Anand, Viswanathan (2770) – Carlsen, Magnus (2855) [C50]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (12.1), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 Ba7 8. Na3 Ne7 9. Nc2 O-O 10. Be3 Bxe3 11. Nxe3 a5 12. Re1 Ng6 13. Bb3 c6 14. Bc2 Re8 15. d4 Qc7 16. dxe5 dxe5 17. g3 h6 18. Qe2 Be6 19. Red1 Rad8 20. b4 Nf8 21. Nc4 axb4 22. cxb4 Bg4 23. Rxd8 Qxd8 24. Rd1 Qe7 25. Rb1 Ne6 26. Ncxe5 Nd4 27. Qd3 Nxf3+ 28. Nxf3 Qxe4 29. Qxe4 Nxe4 30. Rb3 Nf6 31. Kg2 Be6 32. Ra3 Bd5 33. Kf1 Ng4 34. h3 Bxf3 35. hxg4 Bxg4 36. Kg2 Kf8 37. Rc3 Rd8 38. b5 cxb5 39. axb5 Rc8 40. Rxc8+ Bxc8 41. f4 Ke7  0 – 1 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A20]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (12.2), 2016-06-20
1. c4 e5 2. d3 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 Ne7 5. Bg2 O-O 6. O-O c6 7. e4 c5 8. Nc3 d6 9. a3 Nbc6 10. Rb1 f5 11. b4 f4 12. bxc5 dxc5 13. Nd5 Qd6 14. Bb2 b6 15. Bc3 h6 16. a4 g5 17. Nd2 Ng6 18. Qh5 Rb8 19. a5 Nd4 20. axb6 axb6 21. Rb2 Ne7 22. Bxd4 exd4 23. Rfb1 Nxd5 24. exd5 Bf5 25. Ne4 Qd8 26. Bh3 Bxe4 27. dxe4 d3 28. Rd2 fxg3 29. hxg3 b5 30. cxb5 c4 31. Bf5 Qa5 32. Qg6 Qxd2 33. Qh7+ Kf7 34. Qg6+ Kg8 35. Qh7+ Kf7 36. Qg6+ Kg8 37. Qh7+  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – Kramnik, Vladimir (2812) [D41]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (12.3), 2016-06-20
1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Nf6 4. Nf3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Bxd2+ 10. Qxd2 O-O 11. Rc1 b6 12. Bd3 Bb7 13. O-O Nd7 14. Qe3 Nf6 15. Ne5 Qe7 16. f3 Rfd8 17. Bb5 Rac8 18. Bc6 Ne8 19. Ba4 Nd6 20. Qa3 Nf5 21. Qxe7 Nxe7 22. Bd7 Rb8 23. Rc7 Ng6 24. Nxf7 Kxf7 25. Bc8+ Ne7 26. Bxb7 Rxd4 27. f4 Rbd8 28. e5 R8d7 29. Rxd7 Rxd7 30. Bf3 Rd2 31. Rf2 Rd4 32. g3 b5 33. Rc2 a5 34. Kf1 Nd5 35. Bxd5 Rxd5 36. Rc7+ Kg6 37. Ke2 b4 38. Re7 Kf5 39. Rxg7 Ke4 40. Re7 a4 41. Rb7 Rd4 42. Rb6 h5 43. Rxe6 Rc4 44. Kd2 b3 45. axb3 axb3 46. Rb6 Rc2+ 47. Kd1 Rxh2 48. Rxb3 h4 49. e6 hxg3 50. Rxg3 Kxf4 51. e7 Rh8 52. Rg7 Re8  ½ – ½ (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Caruana, Fabiano (2804) [B08]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (12.4), 2016-06-20
1. Nf3 d6 2. e4 Nf6 3. Nc3 g6 4. d4 Bg7 5. Be2 O-O 6. O-O a6 7. a4 Nc6 8. Re1 b6 9. d5 Nb4 10. Nb1 a5 11. c3 Na6 12. Nd4 Nc5 13. f3 Bd7 14. Bb5 e6 15. Nc6 Bxc6 16. Bxc6 Rb8 17. Be3 Nfd7 18. Bd4 Ne5 19. Bb5 Qg5 20. Rf1 Qh4 21. Nd2 exd5 22. exd5 Ned3 23. Bxg7 Kxg7 24. Bxd3 Nxd3 25. Ne4 Nc5 26. Qd4+ f6 27. Rae1 Qf4 28. b4 Nd7 29. g3 Qf5 30. f4 Rbe8 31. Qc4 Rg8 32. Nf2 Rxe1 33. Rxe1 Rc8 34. g4 Qc2 35. Re7+ Kg8 36. Rxd7  1 – 0 (view game)

So, Wesley (2770) – Giri, Anish (2782) [A13]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (12.5), 2016-06-20
1. Nf3 d5 2. b3 Nf6 3. Bb2 e6 4. c4 c5 5. e3 Nc6 6. cxd5 exd5 7. Bb5 Bd6 8. O-O O-O 9. d4 cxd4 10. Nxd4 Qb6 11. Be2 Be5 12. Bf3 Re8 13. Na3 Nxd4 14. Bxd4 Bxd4 15. Qxd4 Qxd4 16. exd4 Bd7 17. Nc2 Ne4 18. Rfe1 a5 19. Ne3 Bc6 20. Rac1 Kf8 21. Rc2 Rad8 22. Rec1 Ng5 23. Be2 Ne6 24. Rd1 g6 25. g3 f5 26. Kf1 Kg7 27. Ng2 g5 28. Ne1 g4 29. Ng2 h5 30. f3 Rd7 31. Nh4 Rf7 32. f4 Kf6 33. Kf2 Rfe7 34. Rcd2 Nxd4 35. Bf1 Ne6 36. Bd3 Ng7 37. Bf1 Ne6 38. Bd3 Nd4 39. Bf1 Nb5 40. Nxf5 Kxf5 41. Bxb5 Kf6 42. Bf1 Re3 43. Rd3 R3e7 44. R3d2 Re3 45. Rd3  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Anand, Viswanathan (2770) [C50]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (13.1), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 O-O 8. Bg5 h6 9. Bh4 g5 10. Bg3 Ba7 11. Na3 Ne7 12. Nc2 Kg7 13. Kh1 Nh5 14. d4 f5 15. exf5 e4 16. Nxg5 Nxg3+ 17. fxg3 hxg5 18. f6+ Rxf6 19. Rxf6 Kxf6 20. Qf1+ Bf5 21. g4 d5 22. Be2 Qd6 23. Ne3 Qf4 24. Qg1 Kg7 25. Rf1 Qd6 26. Nxf5+ Nxf5 27. Rxf5 Rh8 28. Rxg5+ Kf7 29. Rh5 Rxh5 30. gxh5 c5 31. Qf2+ Kg7 32. dxc5 Bxc5 33. Qf5 Be3 34. g4 Qf4 35. Qxf4 Bxf4 36. Bd1 Bc1 37. Bb3 e3 38. Kg2 Bxb2 39. Bxd5 Bxc3 40. Kf3 b5 41. axb5 axb5 42. Kxe3 Kh6 43. Kf4 Bf6  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – Nakamura, Hikaru (2787) [C67]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (13.2), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. Re1 Nd6 6. Nxe5 Be7 7. Bf1 Nf5 8. Nf3 O-O 9. d4 d5 10. h3 Nh4 11. Nxh4 Bxh4 12. c3 Bg5 13. Na3 Bxc1 14. Qxc1 Bf5 15. Qf4 Bg6 16. Re3 a6 17. Rae1 Qd7 18. Nb1 Rad8 19. Nd2 Qd6 20. Qg4 Nb8 21. h4 Nd7 22. Qg5 Nf6 23. f3 h6 24. Qe5 Qb6 25. b4 a5 26. b5 Qd6 27. Qxd6 Rxd6 28. g4 Rdd8 29. Re7 Rfe8 30. g5 hxg5 31. hxg5 Rxe7 32. Rxe7 Ne8 33. b6 Kf8 34. bxc7 Kxe7 35. cxd8=Q+ Kxd8 36. c4 Nc7 37. Kf2 a4 38. Ke3 dxc4 39. Nxc4 Nd5+ 40. Kd2 Bb1 41. a3 f6 42. gxf6 gxf6 43. Nb2 Nb6 44. Bb5 Ba2 45. Nxa4 Nxa4 46. Bxa4 Bd5 47. Ke3 b6 48. Bc2 Ke7 49. Be4 Be6 50. Kd3 Kd6 51. Kc3 Bd7 52. Kd2 Be6 53. Ke3 Bd7 54. Kf4 Ke7 55. Bf5 Bc6 56. Bd3 Bd5 57. Be4 Be6 58. Ke3 Kd6 59. Kd2 Bd7 60. Ke3 Be6 61. Bb7 Bd7 62. Kf4 Be6 63. Ke4 Bd7 64. Ba6 Bc6+ 65. Ke3 Bd7 66. Bc4 Bc6 67. Bg8 Bb7 68. Kf4 Bc6 69. Kg4 Bb7 70. f4 Be4 71. Kh5 Ke7 72. Kh6 Kf8 73. Be6 Ke7 74. f5 Bc2 75. Kg7 Bb1 76. d5 b5 77. d6+ Kxd6 78. Kxf6 Bc2 79. Kg5 Ke5 80. Bd7 Bxf5 81. Bxf5 Kd4 82. Bd7 Kc4 83. Be6+ Kc3 84. Bd7 Kb2 85. Bxb5 Kxa3  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Aronian, Levon (2792) [A13]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (13.3), 2016-06-20
1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. b3 Nf6 4. Bb2 Be7 5. g3 O-O 6. Bg2 b6 7. O-O Bb7 8. e3 dxc4 9. bxc4 c5 10. Qe2 Nc6 11. Nc3 Qc7 12. Ne1 a6 13. f4 Na7 14. Rb1 Bxg2 15. Nxg2 b5 16. f5 b4 17. Nd1 Rad8 18. g4 Nc6 19. Nf2 h6 20. Rbd1 Ne5 21. fxe6 Ng6 22. Nh3 fxe6 23. Nhf4 Nxf4 24. Nxf4 Kf7 25. d4 Bd6 26. d5 Bxf4 27. dxe6+ Kxe6 28. exf4+ Kf7 29. g5 Rfe8 30. Qf3 Rxd1 31. Rxd1 Ng8 32. Rd5 Ne7 33. gxh6 Nxd5 34. Qxd5+ Kg6 35. Qg5+ Kh7 36. hxg7 Qc6 37. Qh5+ Kg8 38. Be5 Rxe5 39. Qh8+  1 – 0 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Topalov, Veselin (2761) [A07]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (13.4), 2016-06-20
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. c4 c6 4. Qa4 d4 5. Bg2 Bg7 6. d3 Nh6 7. b4 O-O 8. O-O Nf5 9. Nbd2 Nd7 10. Rb1 Re8 11. Ne4 Nd6 12. Nxd6 exd6 13. Qc2 Qc7 14. Re1 Nf8 15. Bb2 Ne6 16. e3 dxe3 17. Rxe3 Bd7 18. Rbe1 a5 19. a3 axb4 20. Bxg7 Nxg7 21. axb4 Rxe3 22. fxe3 Qb6 23. Qb2 Ra4 24. b5 d5 25. Qf6 Be8 26. cxd5 Qxb5 27. dxc6 Qxc6 28. Qxc6 Bxc6 29. Rb1 Ra2 30. e4 Ne6 31. Bh3 Nc5 32. Ne5 Rd2 33. Bf1 Ne6 34. Nf3 Ra2 35. Rc1 f6 36. Bh3 Kf7 37. Bxe6+ Kxe6 38. Nd4+ Kd6 39. Rf1 Ke5 40. Nf3+ Ke6 41. Nd4+ Ke5 42. Nf3+ Kd6 43. Nd4 Ba4 44. Rb1 Kc5 45. Ne6+ Kd6 46. Nf8 b5 47. Nxh7 Ke5 48. d4+ Kxe4 49. Nxf6+ Kxd4 50. h4 Ke3 51. Nd5+ Kf3 52. Nc3 Rc2 53. Nxb5 Kxg3 54. Kf1 Rh2 55. Rb4 Bd1 56. Ke1 Bg4 57. Nc3 Kxh4 58. Ne4 g5 59. Nf2 Rg2 60. Nxg4 Rxg4 61. Rb3 Rg3 62. Rb8 Kh3 63. Kf1 Kh2 64. Rh8+ Rh3 65. Rg8 Rf3+ 66. Ke2 Rg3 67. Kf2 g4 68. Rg7 Rg2+ 69. Kf1 Rg1+ 70. Kf2 g3+ 71. Kf3 Rf1+ 72. Ke2 Rf6 73. Rh7+ Kg1 74. Rg7 g2 75. Rg8 Rf5 76. Rg7 Kh2 77. Rh7+ Kg3 78. Rg7+ Kh2 79. Rh7+ Kg1 80. Rh8 Rf4 81. Rh7 Re4+ 82. Kf3 Re8 83. Rg7 Kf1  0 – 1 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Carlsen, Magnus (2855) [E11]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (13.5), 2016-06-20
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Nbd2 O-O 5. a3 Be7 6. e4 d6 7. Bd3 c5 8. d5 Nbd7 9. O-O e5 10. b4 a5 11. bxa5 Rxa5 12. Nb3 Ra6 13. a4 Nh5 14. g3 g6 15. Ne1 Ng7 16. Ng2 Nf6 17. f3 Bh3 18. Rf2 Nd7 19. Ne3 f5 20. Bf1 Bxf1 21. Qxf1 Bg5 22. exf5 Bxe3 23. Bxe3 Nxf5 24. Bd2 Nd4 25. Nxd4 cxd4 26. Bb4 Qb6 27. Rb2 d3+ 28. Kh1 Qd4 29. Rb3 e4 30. Bc3 Qxc4 31. Rxb7 Qxc3 32. Rxd7 e3 33. Rb1 Rb6 34. Rxb6 e2  0 – 1 (view game)

Anand, Viswanathan (2770) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [B90]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (14.1), 2016-06-20
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. h3 e5 7. Nde2 h5 8. Nd5 Nxd5 9. Qxd5 Nd7 10. Nc3 Nf6 11. Qd3 Be7 12. Bg5 Be6 13. O-O-O Qa5 14. a3 Rc8 15. Bxf6 Bxf6 16. Nd5 Qc5 17. Qe2 h4 18. Kb1 Bg5 19. g3 hxg3 20. fxg3 Bxd5 21. Rxd5 Qe3 22. Qxe3 Bxe3 23. Rxd6 Rd8 24. Rxd8+ Kxd8 25. Bc4 Ke7 26. h4 Rh6 27. g4 Rf6 28. g5 Rf2 29. Rh3 Bd2 30. a4 Rf4 31. Bd5 b5 32. axb5 axb5 33. Ka2 f6 34. gxf6+ Kxf6 35. h5 Rf2 36. Rg3 Bg5 37. Rc3 Bf4 38. Kb3 Kg5 39. Rc7 Kh6 40. Bf7 Bc1 41. Rc6+ Rf6 42. Rxf6+ gxf6 43. c3 Kg5 44. Bg6 f5 45. exf5 e4 46. f6 Kxf6 47. Bxe4 b4 48. cxb4 Ke5 49. Bf3 Kd4 50. b5 Kc5 51. Bc6  1 – 0 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Kramnik, Vladimir (2812) [C67]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (14.2), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. Re1 Nd6 6. Nxe5 Be7 7. Bf1 Nxe5 8. Rxe5 O-O 9. d4 Bf6 10. Re1 Re8 11. c3 Rxe1 12. Qxe1 Ne8 13. Bf4 d5 14. Bd3 g6 15. Nd2 Ng7 16. Nf1 Bf5 17. Bxf5 Nxf5 18. Ne3 Nxe3 19. Qxe3 Qd7 20. Re1 c6 21. Bh6 Bg7 22. Bxg7 Kxg7 23. Qe7 Rd8 24. h4 h5 25. Re3 b6 26. Qe5+ Kg8 27. Kh2 a5 28. f3 a4 29. Kg3 b5 30. Kf4 Qd6 31. Qxd6 Rxd6 32. Re8+ Kg7 33. Ke5 Rd7 34. a3 g5 35. hxg5 h4 36. f4 Kg6 37. Rg8+ Kh7 38. Rc8 Kg7 39. Rxc6 Re7+ 40. Kxd5 Re2 41. Rh6 Rxb2 42. Rxh4 Rb3 43. Kc5 Rxc3+ 44. Kxb5 Rxa3 45. f5 Ra1 46. Kb4 a3 47. g4 Rd1 48. Kxa3 Rxd4 49. Kb3 Rf4 50. Kc3 Ra4 51. Kd3 Ra3+ 52. Kc4 Ra4+ 53. Kb5 Rf4 54. Kc6 Ra4 55. Kd6 Ra6+ 56. Kc7 Ra7+ 57. Kb6 Ra4 58. Kb5 Rf4 59. Kc5 Ra4 60. Kc6 Rb4 61. Kd5 Ra4 62. Ke5 Ra5+ 63. Kd6 Ra6+ 64. Kc5 Ra4 65. Kc6 Rb4 66. Kd5 Ra4  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Caruana, Fabiano (2804) [A30]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (14.3), 2016-06-20
1. c4 c5 2. Nf3 Nf6 3. g3 Nc6 4. Bg2 g6 5. d4 cxd4 6. Nxd4 Bg7 7. Nc3 O-O 8. O-O Qa5 9. Nb3 Qh5 10. e4 d6 11. Qxh5 Nxh5 12. Nd5 a5 13. Rb1 a4 14. Nd2 Nf6 15. Re1 Nxd5 16. exd5 Nb4 17. a3 Nd3 18. Rd1 Bh6 19. f4 Bg7 20. Ne4 Nxc1 21. Rdxc1 Bf5 22. Bf3 Rfc8 23. g4 Bd7 24. Kg2 f5 25. gxf5 Bxf5 26. b4 b6 27. Kg3 Rc7 28. b5 Bd4 29. h4 h6 30. Rc2 Kf7 31. Rd1 Bg7 32. Rb1 Ra5 33. Rb4 Bd4 34. Ra2 Ra8 35. Rd2 Bg7 36. Rd3 Rac8 37. Rxa4 Rxc4 38. Rxc4 Rxc4 39. Re3 Bd4 40. Re2 Ra4 41. h5 Rxa3 42. Kg2 Be3 43. hxg6+ Bxg6 44. Nd2 Bxf4 45. Nc4 Rb3 46. Nxb6 Rxb5 47. Nc8 Be5 48. Bg4 Rb4 49. Be6+ Kf6 50. Rf2+ Rf4  0 – 1 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Giri, Anish (2782) [D43]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (14.4), 2016-06-20
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 e6 5. Qd3 dxc4 6. Qxc4 b5 7. Qd3 a6 8. Bg5 c5 9. Bxf6 gxf6 10. d5 Bb7 11. dxe6 Qxd3 12. exf7+ Kxf7 13. exd3 Rg8 14. a4 Nc6 15. axb5 Nd4 16. Nxd4 cxd4 17. Ne2 axb5 18. Rxa8 Bb4+ 19. Kd1 Rxa8 20. Nxd4 Bd5 21. Kc2 Bc5 22. Nxb5 Bxf2 23. Nc3 Bc6 24. d4 Bxd4 25. Bc4+ Kg6 26. Bd5 Bxd5 27. Nxd5 Re8 28. b4 Re5 29. Nf4+ Kg5 30. g3 Kg4 31. Rd1 Be3 32. Nd5 Bg5 33. b5 Re2+ 34. Kb3 Rxh2 35. b6 Re2 36. b7 Re8 37. Nb6 Rb8 38. Rd7 h5 39. Nd5 Kxg3 40. Ne7 Bf4 41. Nc6 Rh8 42. Rg7+ Kf2 43. Rf7 h4 44. Rxf6 Kg3 45. Rg6+ Kf2 46. Rf6 Kg3 47. Rg6+ Kf2  ½ – ½ (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – So, Wesley (2770) [D05]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (14.5), 2016-06-20
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. e3 e6 4. c4 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nf6 7. Nc3 cxd4 8. Qxd4 Qxd4 9. Nxd4 a6 10. f3 Bc5 11. Be3 Nc6 12. Nc2 Bxe3 13. Nxe3 Ke7 14. Rc1 Rd8 15. Na4 Bd7 16. Nb6 Rab8 17. Be2 Be8 18. Kf2 Nd7 19. Nxd7 Rxd7 20. Rc3 Rbd8 21. a3 Nd4 22. Bc4 Nc6 23. Be2 Nd4 24. Rd1 f6 25. Bf1 Bf7 26. Rdc1 b5 27. h4 e5 28. g3 Be6 29. Rc7 Nb3 30. R1c6 Rxc7 31. Rxc7+ Rd7 32. Rc2 Na1 33. Rc6 Rd2+ 34. Ke1 Rxb2 35. Rxa6 Nb3 36. Nd5+ Bxd5 37. exd5 Nd4 38. Bd3 Nxf3+ 39. Kf1 Nh2+ 40. Ke1 Nf3+ 41. Kf1 g6 42. h5 f5 43. Rb6 Nh2+ 44. Ke1 Nf3+ 45. Kf1 e4 46. d6+ Ke6 47. Bc4+ Ke5 48. d7 Nh2+ 49. Ke1 Nf3+ 50. Kf1 Nh2+ 51. Ke1 Nf3+ 52. Kf1  ½ – ½ (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Anand, Viswanathan (2770) [A21]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (15.1), 2016-06-20
1. c4 e5 2. Nc3 Bb4 3. Nd5 Bc5 4. e3 Nf6 5. b4 Nxd5 6. bxc5 Nf6 7. Bb2 Qe7 8. Nf3 Nc6 9. Qb3 b6 10. cxb6 axb6 11. Be2 O-O 12. O-O d6 13. Rfe1 e4 14. Nd4 Nxd4 15. exd4 Bf5 16. d5 Nd7 17. f3 Nc5 18. Qe3 Rfe8 19. Bd4 exf3 20. Qxf3 Bg6 21. Bf2 Qe4 22. Qxe4 Nxe4 23. Be3 Ra3 24. Bf3 f5 25. Rec1 Rea8 26. Rc2 f4 27. Bxf4 Ng5 28. Rcc1 Nxf3+ 29. gxf3 Rxf3 30. Be3 Raf8 31. a4 Be4 32. a5 R8f6 33. h4 Rh3  0 – 1 (view game)

So, Wesley (2770) – Aronian, Levon (2792) [C89]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (15.2), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. c3 d5 9. exd5 Nxd5 10. Nxe5 Nxe5 11. Rxe5 c6 12. Re1 Bd6 13. d4 Qh4 14. g3 Qh3 15. Qe2 Bg4 16. Qf1 Qh5 17. Nd2 Rae8 18. f3 Bh3 19. Qf2 Rxe1+ 20. Qxe1 Bf4 21. Qe2 Be3+ 22. Kh1 Re8 23. Nf1 Bxf1 24. Qxf1 Bxc1 25. Rxc1 Kf8 26. Qf2 g6 27. Kg1 Qf5 28. Bc2 Qe6 29. Bb3 Qf5 30. a3 h5 31. Bc2 Qe6 32. Bb3 Qf5 33. c4 bxc4 34. Bxc4 a5 35. Bf1 Re6 36. h4 g5 37. hxg5 Qxg5 38. Re1 h4 39. g4 Ne3 40. Bh3  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – Topalov, Veselin (2761) [D78]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (15.3), 2016-06-20
1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O O-O 5. d4 d5 6. c4 c6 7. b3 dxc4 8. bxc4 c5 9. Bb2 Qb6 10. Qb3 Ne4 11. e3 Nc6 12. Ne5 Ng5 13. Nxc6 bxc6 14. Qxb6 axb6 15. Bxc6 Ra6 16. Nd2 Bh3 17. Rfc1 Rd8 18. Nb3 Bg4 19. h4 Rd6 20. Bb7 Ra7 21. hxg5 Rxb7 22. dxc5 bxc5 23. Bxg7 Kxg7 24. Nxc5 Rb2 25. Nb3 Ra6 26. c5 Rc6 27. Rcb1 Rxb1+ 28. Rxb1 e5 29. f4 f6 30. Rc1 h5 31. gxh6+ Kxh6 32. fxe5 fxe5 33. e4 Kg5 34. a4 Be6 35. Rc3 Kg4 36. a5 g5 37. Kg2 Bxb3 38. Rxb3 Rxc5 39. Ra3 Rc2+ 40. Kf1 Rc1+ 41. Ke2 Rc2+ 42. Kd1 Rc7 43. a6 Ra7 44. Ke2 Kh3 45. Kf2 g4 46. Kg1 Ra8 47. a7  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Carlsen, Magnus (2855) [A09]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (15.4), 2016-06-20
1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. Qb3 Nf6 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7 6. O-O O-O 7. d3 Re8 8. Bf4 Nbd7 9. cxd5 Nxd5 10. Bd2 e5 11. Nc3 Nc7 12. Ne4 Nb6 13. Bg5 Qd5 14. Nf6+ Bxf6 15. Bxf6 Qxb3 16. axb3 Bg4 17. Rfe1 Bxf3 18. Bxf3 h6 19. d4 e4 20. Bg4 Nbd5 21. Be5 Nb5 22. Bf4 f5 23. Bh3 Nxf4 24. gxf4 Nxd4 25. Ra4 Red8 26. Bf1 a5 27. Rc1 Nxb3 28. Rc3 Nd4 29. e3 Nf3+ 30. Kg2 Rd1 31. Rc5 Rad8 32. Rcxa5 Rxf1 33. Kxf1 Rd1+ 34. Kg2 Rg1+ 35. Kh3 g5 36. fxg5 hxg5  0 – 1 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A48]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (15.5), 2016-06-20
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg7 4. Nbd2 O-O 5. e3 c5 6. c3 d6 7. Bc4 Nc6 8. O-O Bf5 9. Qe2 d5 10. Bb5 Qb6 11. dxc5 Qxc5 12. Rac1 Ne4 13. Nxe4 dxe4 14. Bxc6 exf3 15. Bxf3 Be6 16. Bh4 Bc4 17. Qc2 Bxf1 18. Rxf1 Rad8 19. Bxb7 Rd7 20. Bf3 Rfd8 21. Qb3 Rd2 22. Qb7 Bf6 23. Bg3 Kg7 24. a4 R8d7 25. Qb3 h5 26. h4 e6 27. Qb5 Qxb5 28. axb5 Rxb2 29. c4 Rc2 30. Bc6 Rd8 31. e4 Rxc4 32. e5 Be7 33. Ra1 Bc5 34. Kh2 Rd2 35. f3 Bd4 36. Re1 Bb6 37. Kh3 a5 38. Be4 a4 39. Bf4 Rd7 40. Ra1 Ra7 41. Ra3 Rb4 42. Bg5 Rxb5 43. Bf6+ Kh7 44. Bc6 Rc5 45. Be8 Rc8 46. Bb5 Bd8 47. g4 Bxf6 48. exf6 Ra5 49. Bd7 Rc4 50. g5 Ra7 51. Be8 Rb4 52. Kg3 e5 53. Bc6 Kg8 54. Bd5 Kf8 55. Bc6 Rd4 56. Bb5 Ra5 57. Bc6 Rc4 58. Bd7 Rc7 59. Rxa4 Rxa4 60. Bxa4 Rc3 61. Bb5 e4 62. Kf4 Rxf3+ 63. Kxe4 Rh3 64. Bd7 Rxh4+ 65. Kf3 Rd4 66. Bc6 Rg4  0 – 1 (view game)

Anand, Viswanathan (2770) – Kramnik, Vladimir (2812) [C50]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (16.1), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 h6 8. Re1 O-O 9. Nbd2 Be6 10. Bxe6 fxe6 11. Nf1 Nh5 12. Be3 Bxe3 13. fxe3 Qe8 14. b4 Nf6 15. Ng3 a5 16. b5 Ne7 17. c4 Ng6 18. Rf1 b6 19. Nd2 Rd8 20. Qe2 Rd7 21. Nh5 Rdf7 22. Nxf6+ Rxf6 23. Rxf6 Rxf6 24. Rf1 Qf7 25. Rxf6 Qxf6 26. Qg4 Nf8 27. Qh5 Qe7 28. h3 Nd7 29. Nb3 Nf6 30. Qd1 d5 31. exd5 exd5 32. c5 Nd7 33. cxb6 cxb6 34. d4 Qg5 35. Qf3 Kh7 36. e4 Nf6 37. dxe5 Qxe5 38. exd5 Nxd5 39. Qd3+ Kh8 40. Nd2 Nc3 41. Qd8+ Kh7 42. Qd3+ Kh8 43. Qd8+ Kh7 44. Qd3+  ½ – ½ (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Caruana, Fabiano (2804) [B40]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (16.2), 2016-06-20
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 cxd4 6. cxd4 d6 7. Bc4 Nb6 8. Bb3 dxe5 9. Nxe5 Nc6 10. Qf3 Nxe5 11. dxe5 Bb4+ 12. Nc3 Qd4 13. Qg3 Qe4+ 14. Be3 Qg6 15. Qh4 Be7 16. Qe4 Qxe4 17. Nxe4 Bd7 18. O-O-O Bc6 19. Nd6+ Bxd6 20. Rxd6 Nd5 21. Bd2 Rd8 22. Rxd8+ Kxd8 23. f3 Kd7 24. Kb1 Bb5 25. Rc1 Bd3+ 26. Ka1 Rc8 27. Ba4+ b5 28. Rxc8 Kxc8 29. Bd1 Kc7 30. b3 Kc6 31. Kb2 a6 32. b4 Nb6 33. Kc3 Bf1 34. g3 Kd5 35. f4 Bg2 36. Be3 Nc4 37. Bc5 g6 38. a4 h5 39. Bc2 Be4 40. Bb3 Bg2 41. Bg1 Bf3 42. axb5 axb5 43. Bxc4+ bxc4 44. b5 Be2 45. b6 Kc6 46. Kb4 Bf1 47. Bd4 Be2 48. Ka5 c3 49. Bxc3 Bf1 50. Bd4 Be2 51. Kb4 Bf1 52. Kc3 Be2 53. Kd2 Ba6 54. Ke3 Kd5 55. Bc3 Kc5 56. Ba5 Kb5 57. Be1  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Giri, Anish (2782) [B23]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (16.3), 2016-06-20
1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. f4 Nc6 4. Nf3 g6 5. Bb5 Bd7 6. a4 Bg7 7. O-O e6 8. f5 exf5 9. d3 Nge7 10. Qe1 O-O 11. Qh4 f6 12. Bc4+ Kh8 13. Nb5 Be8 14. Bh6 Ne5 15. Rae1 g5 16. Nxg5 fxg5 17. Bxg5 N5g6 18. Qh3 f4 19. g3 Bxb5 20. axb5 f3 21. c3 Qe8 22. Be6 Ne5 23. Re3 b6 24. Kh1 a6 25. bxa6 Rxa6 26. g4 b5 27. Bxe7 Qxe7 28. Bf5 h6 29. d4 cxd4 30. cxd4 Nc6 31. g5 Nxd4 32. gxh6 Be5 33. Qh5 Ra2 34. Rexf3 Nxf3 35. Rxf3 Rg8 36. Bg6 Ra1+ 37. Kg2 Qe6 38. Rg3 Bxg3 39. Bf7 Qxe4+  0 – 1 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – So, Wesley (2770) [C53]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (16.4), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 a6 6. a4 Ba7 7. O-O d6 8. Bg5 h6 9. Bh4 g5 10. Bg3 O-O 11. Nbd2 Kg7 12. Re1 Be6 13. b4 g4 14. Nh4 Ne7 15. Bxe6 fxe6 16. Nc4 b5 17. Ne3 h5 18. Kh1 Ng6 19. Nxg6 Kxg6 20. Bh4 Nxe4 21. Nxg4 Nxf2+ 22. Bxf2 Bxf2 23. Nxf2 Rxf2 24. Re3 Qf6 25. Rg3+ Kh6 26. Rh3 Qf7 27. Qc1+ Kg6 28. Rg3+ Kh7 29. h3 Rf8 30. Kh2 Qf4 31. Qxf4 exf4 32. Rg5 Kh6 33. h4 f3 34. axb5 axb5 35. Re1 e5 36. Kh3 fxg2 37. Rxg2 R8f3+ 38. Rg3 Rxg3+ 39. Kxg3 Rc2 40. Kf3 Rxc3 41. Ke4 Rb3 42. Rg1 Rxb4+  0 – 1 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Nakamura, Hikaru (2787) [E21]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (16.5), 2016-06-20
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 O-O 5. Bg5 c5 6. Rc1 cxd4 7. Nxd4 Nc6 8. e3 h6 9. Bh4 Be7 10. Be2 d5 11. O-O Nxd4 12. Qxd4 dxc4 13. Rfd1 Qxd4 14. Rxd4 Rd8 15. Rxd8+ Bxd8 16. Rd1 Be7 17. Rd4 Kf8 18. Bf3 g5 19. Bg3 g4 20. Be2 b6 21. Kf1 Bb7 22. Rxc4 Rc8 23. Rxc8+ Bxc8 24. Nb5 a5 25. Nd6 Bd7 26. Bb5 Nh5 27. Bxd7 Nxg3+ 28. hxg3 Bxd6 29. Ke2 Ke7 30. Bb5 Be5 31. b3 f5 32. a4 Bc3 33. Bd3 h5 34. e4 Kf6 35. exf5 exf5  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – Anand, Viswanathan (2770) [D17]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (17.1), 2016-06-20
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bf5 6. Ne5 Nbd7 7. Nxc4 Nb6 8. Ne5 a5 9. h4 g6 10. h5 gxh5 11. e4 Bg6 12. Be3 e6 13. Bd3 Nbd7 14. Nxd7 Qxd7 15. f3 Bg7 16. Qd2 O-O 17. Ne2 Rfd8 18. Bg5 c5 19. Bb5 Qc7 20. Rc1 b6 21. O-O Rac8 22. Qe1 h6 23. Bh4 Qb8 24. Ba6 Rc7 25. Bg3 Qa7 26. Bxc7 Qxc7 27. dxc5 bxc5 28. Qf2 Nd7 29. Bb5 Bxb2 30. Rc2 Ba3 31. Qe3 Bb4 32. Qxh6 Ne5 33. Nf4 c4 34. Nxg6 Nxg6 35. Rxc4 Qg3 36. Qxh5 Bd2 37. Qg4 Be3+ 38. Kh1 Qe5 39. f4 Qb2 40. Qg3 Bd4 41. f5 Kg7 42. Rxd4 Rh8+ 43. Kg1 Qxd4+ 44. Qf2 Qxf2+ 45. Kxf2 Ne5 46. fxe6 fxe6 47. Ke3 Rh4 48. Kd4 Nf7 49. Bc6 Rg4 50. Rf2 Rg3 51. Kc5 Rc3+ 52. Kb6 Ne5 53. Bb5 Nc4+ 54. Bxc4 Rxc4 55. Kxa5 Rxe4 56. Kb5 Re1 57. Ra2 e5 58. a5 e4 59. a6 e3 60. a7  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Topalov, Veselin (2761) [D02]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (17.2), 2016-06-20
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Qc2 O-O 7. Bg2 c6 8. O-O b6 9. b3 Ne4 10. Bf4 Nd7 11. Nc3 Nxc3 12. Qxc3 Bb7 13. Rac1 Rc8 14. Rfd1 h6 15. h3 Ba3 16. Rb1 a5 17. Qd3 Nf6 18. Bc1 Be7 19. Bb2 Ba6 20. Rbc1 Rc7 21. Qb1 Qb8 22. Ne5 Rfc8 23. e3 Bb7 24. c5 Ba6 25. Ba3 bxc5 26. Bxc5 Bxc5 27. Rxc5 Qb4 28. Rdc1 a4 29. Nxc6 Qb6 30. Ne7+ Rxe7 31. Rxc8+ Bxc8 32. Rxc8+ Ne8 33. Bf1 Qb7 34. Qc2 axb3 35. axb3 g5 36. Qc5 Kg7 37. b4 Nf6 38. Bd3 Nd7 39. Qxe7 Qxc8 40. b5 Qc1+ 41. Kg2 Qd2 42. Bf5 Nf8 43. b6 exf5 44. Qe5+ f6 45. Qc7+ Kg6 46. b7 Ne6 47. b8=Q  1 – 0 (view game)

So, Wesley (2770) – Carlsen, Magnus (2855) [A80]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (17.3), 2016-06-20
1. d4 f5 2. Nc3 Nf6 3. Bg5 d5 4. e3 e6 5. Nf3 Be7 6. Bd3 O-O 7. O-O Ne4 8. Bxe7 Qxe7 9. Ne2 Nd6 10. Rc1 Nd7 11. c4 c6 12. Qb3 Kh8 13. Qa3 a5 14. Ne5 Kg8 15. f4 Re8 16. Rc2 Nf6 17. Rfc1 Qd8 18. Kh1 Ng4 19. Nxg4 fxg4 20. Re1 b5 21. c5 Nf5 22. Qc3 b4 23. Qd2 Ba6 24. Bxa6 Rxa6 25. Qd3 Ra7 26. Kg1 Rf7 27. Ng3 Qh4 28. e4 Ne7 29. Rf2 Ref8 30. Ref1 g6 31. Qe2 Qf6 32. Qxg4 Qxd4 33. Qxe6 Kh8 34. Qe5+ Qxe5 35. fxe5 Kg7 36. exd5 Nxd5 37. Ne2 Rxf2 38. Rxf2 Re8 39. Nd4 Rxe5 40. Nxc6 Re1+ 41. Rf1 Re2 42. Rf2 Re1+ 43. Rf1 Re2 44. Rf2 Re1+ 45. Rf1  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A15]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (17.4), 2016-06-20
1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. h4 Bg7 6. e4 Nb6 7. d4 Bg4 8. Be3 Nc6 9. d5 Ne5 10. Be2 O-O 11. Nxe5 Bxe2 12. Nxf7 Bxd1 13. Nxd8 Bg4 14. Ne6 Bxe6 15. dxe6 Nc4 16. O-O-O Nxe3 17. fxe3 Bxc3 18. bxc3 Rf6 19. Rd7 Rxe6 20. Rxc7 Rxe4 21. Kd2 b6 22. Kd3 Re5 23. Rf1 Rd8+ 24. Kc4 a5 25. Rf3 b5+ 26. Kb3 Rd3 27. e4 Rd2 28. Rc8+ Kg7 29. Rcf8 Rxe4 30. R3f7+ Kh6 31. Rh8 Kh5 32. Rhxh7+ Kg4 33. Rxe7 Rc4 34. Re5 a4+ 35. Ka3 Rc2 36. Rg5+ Kf4 37. Rf7+ Ke4 38. Rg4+ Kd5 39. Rd7+ Ke6 40. Rxc4 bxc4 41. Rd4 Rxc3+ 42. Kxa4 Rc2 43. a3 c3 44. Kb3 Rxg2 45. Kxc3 g5 46. hxg5 Rxg5 47. a4 Rg1 48. a5 Ra1 49. Kb4 Rb1+ 50. Kc5 Ra1 51. Kb6 Rb1+ 52. Kc6 Rc1+ 53. Kb7 Rb1+ 54. Kc6 Rc1+ 55. Kb6 Rb1+ 56. Ka7 Ke7 57. a6 Rb2 58. Ka8 Rb1 59. a7 Rb2 60. Rh4 Kd7 61. Rh8 Kc7 62. Rb8 Rd2 63. Rb7+ Kc8 64. Rb1 Rc2 65. Rh1 Rb2 66. Rh8+ Kc7 67. Rb8 Rc2  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Kramnik, Vladimir (2812) [C65]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (17.5), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. Nbd2 Be6 7. Qe2 Nd7 8. Nb3 Bb6 9. Ng5 Bxb3 10. axb3 f6 11. Nf3 Nc5 12. O-O Ne6 13. Nd2 O-O 14. Nc4 Qd7 15. Kh1 Rae8 16. Be3 c5 17. Qg4 Kh8 18. g3 Qc6 19. f3 a6 20. h4 Ba7 21. Bd2 Nd4 22. Ne3 Rd8 23. Bc3 Nb5 24. Rae1 Qe8 25. h5 c6 26. f4 exf4 27. gxf4 Nxc3 28. bxc3 Bb8 29. Nf5 Rd7 30. Nh4 Rff7 31. Rg1 Kg8 32. Re2 Bd6 33. Reg2 Bf8 34. h6 Kh8 35. Qh5 Qe6 36. Ng6+ Kg8 37. f5 Qd6 38. Nxf8 Qxf8 39. d4 cxd4 40. cxd4 a5 41. hxg7 Rxg7 42. e5 fxe5 43. f6 Rxg2 44. Rxg2+ Kh8 45. Qxe5 Qh6+ 46. Kg1 Qc1+ 47. Kh2 Qh6+ 48. Kg3 Rf7 49. Rf2 Qg6+ 50. Kh2 Qh6+ 51. Kg2 Qg6+ 52. Kf1 h5 53. Rf5 h4 54. Rh5+  1 – 0 (view game)

Anand, Viswanathan (2770) – Caruana, Fabiano (2804) [C65]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (18.1), 2016-06-20
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. h3 Ne7 8. Ba4 Ng6 9. d4 Bb6 10. Re1 c6 11. Bc2 Re8 12. Nbd2 Bc7 13. dxe5 dxe5 14. Nf1 h6 15. Qxd8 Rxd8 16. Be3 Be6 17. Ng3 Bb6 18. Bb3 Bxe3 19. Rxe3 Bxb3 20. axb3 a5 21. Ree1 b6 22. Nf5 Kf8 23. Ne3 b5 24. Nf5 a4 25. bxa4 bxa4 26. Ra2 Nd7 27. Ne3 Nc5 28. Nc4 f6 29. g3 Ne7 30. Raa1 Rab8 31. Kf1 Kf7 32. Ke2 Ke6 33. Nfd2 Nc8 34. f3 Rd7 35. Red1 Na7 36. Nf1 Rxd1 37. Kxd1 Nb5 38. Kc2 g6 39. g4 Ke7 40. Nfe3 Nc7 41. Na5 Rb6 42. Nac4 Rb8 43. Na5 Rb6 44. Nac4  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Giri, Anish (2782) [D03]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (18.2), 2016-06-20
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 Ne4 4. Bh4 c5 5. e3 Nc6 6. Nbd2 g6 7. c4 Nxd2 8. Qxd2 cxd4 9. Nxd4 Bg7 10. Nxc6 bxc6 11. cxd5 Qxd5 12. Qxd5 cxd5 13. O-O-O Bf5 14. Bb5+ Kf8 15. Bd3 e6 16. Kb1 Be5 17. f4 Bd6 18. Bf6 Rg8 19. h3 Ke8 20. e4 Bxe4 21. Bxe4 Bxf4 22. Bxd5 exd5 23. Rxd5 Bc7 24. Re1+ Kf8 25. Rd7  1 – 0 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – So, Wesley (2770) [A36]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (18.3), 2016-06-20
1. c4 c5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. Nc3 Nc6 5. d3 d6 6. Bd2 e6 7. a3 Nge7 8. b4 cxb4 9. axb4 Nxb4 10. Qa4+ Nbc6 11. Nf3 O-O 12. O-O d5 13. Rfb1 b6 14. cxd5 exd5 15. Qa3 Bb7 16. Bh3 Bc8 17. Bg2 Bb7 18. Nb5 Qd7 19. Bc3 d4 20. Nfxd4 Nxd4 21. Bxd4 Bxd4 22. Nxd4 Bxg2 23. Kxg2 Qxd4 24. Qxe7 Rae8 25. Qb4 Qd5+ 26. e4 Qxd3 27. Rxa7 Qxe4+ 28. Qxe4 Rxe4 29. Rxb6 Ree8 30. h4 Ra8 31. Rxa8  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Nakamura, Hikaru (2787) [E21]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (18.4), 2016-06-20
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 O-O 5. Bg5 c5 6. e3 cxd4 7. exd4 d5 8. Rc1 h6 9. Bh4 Nc6 10. a3 Be7 11. c5 Ne4 12. Bxe7 Qxe7 13. Bb5 Nxc3 14. Rxc3 e5 15. O-O Bg4 16. Bxc6 bxc6 17. dxe5 Bxf3 18. Rxf3 Qxe5 19. b4 d4 20. Re1 Qd5 21. Qb3 Rfd8 22. Qxd5 Rxd5 23. Rd1 a5 24. Kf1 axb4 25. axb4 Rb8 26. Rb3 Rxc5 27. Rxd4 Rc1+ 28. Ke2 c5 29. Rd1 Rxd1 30. Kxd1 cxb4 31. Kc2 g5 32. Re3 Rd8 33. Re4 b3+ 34. Kc3 Rd1 35. h4 b2 36. Kxb2 Rd2+ 37. Kc3 Rxf2 38. hxg5 hxg5 39. g4 Kg7 40. Kd3 f5 41. gxf5 Rxf5 42. Re6 Kf7 43. Ra6 Re5 44. Kd4 Re1 45. Kd3 Re8 46. Rb6 Kg7 47. Ra6 Kf7 48. Rb6 Re6 49. Rxe6 Kxe6 50. Ke4 Kf6 51. Kf3 Kf5 52. Kg3 g4 53. Kg2 Kf4 54. Kf2 g3+ 55. Kg2 Kg4 56. Kg1 Kh3 57. Kh1 g2+ 58. Kg1 Kg3  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Aronian, Levon (2792) [A28]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (18.5), 2016-06-20
1. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 Nc6 4. d3 Bb4 5. Bd2 O-O 6. e3 Re8 7. Be2 Bxc3 8. Bxc3 d5 9. cxd5 Nxd5 10. Rc1 Bg4 11. O-O Qd6 12. a3 Rad8 13. b4 a6 14. Bb2 Qh6 15. Qb3 Rd6 16. Rc5 Nb6 17. Qc2 Nd7 18. Rc4 Be6 19. Rc3 Bg4 20. Rc4 Be6 21. Rc3 Bg4 22. Rc4 Be6 23. Rc3  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Grand Chess Tour YourNextMove Rapid and Blitz 2016 – Day 3

Posted by 365Chess.com on June 20, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 17
2 So, Wesley USA 2770 16
3 Aronian, Levon ARM 2792 15.5
4 Anand, Viswanathan IND 2770 14.5
5 Caruana, Fabiano USA 2804 12.5
6 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2789 12.5
7 Kramnik, Vladimir RUS 2812 12
8 Topalov, Veselin BUL 2761 12
9 Nakamura, Hikaru USA 2787 12
10 Giri, Anish NED 2782 11

Topalov, Veselin (2761) – Anand, Viswanathan (2770) [A21]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (1.1), 2016-06-19
1. c4 e5 2. Nc3 Bb4 3. Nd5 Bc5 4. Nf3 c6 5. Nc3 d6 6. e3 Bb4 7. Qc2 Nf6 8. a3 Bxc3 9. Qxc3 O-O 10. d3 Re8 11. Be2 e4 12. Nd2 d5 13. O-O exd3 14. Bxd3 Nbd7 15. cxd5 Ne5 16. Be2 Nxd5 17. Qc2 Bg4 18. Bxg4 Nxg4 19. Nf3 Qf6 20. Bd2 Qg6 21. Qb3 Rab8 22. Rad1 Ngf6 23. Bc1 h6 24. Rd4 Ne4 25. Rfd1 Re6 26. Qc2 Rbe8 27. b4 Rf6 28. Nh4 Rxf2 29. Rxe4 Rxg2+ 30. Qxg2 Qxe4 31. Qxe4 Rxe4 32. Nf5 Re5 33. Rf1 f6 34. Kg2 Nb6 35. Nd6 Re7 36. Rd1 Rd7 37. Rd2 Nd5 38. Nf5 g6 39. Nxh6+ Kg7 40. e4 Ne3+ 41. Kf3 Rxd2 42. Bxd2 Nc4 43. Bc1 Nxa3 44. Nf5+ gxf5 45. Bxa3 fxe4+ 46. Kxe4 Kg6 47. Kf4 b6 48. Bc1 a5 49. bxa5 bxa5 50. Ba3 Kh5 51. Kg3 f5 52. Be7 a4 53. h3 Kg6 54. Kf4 Kh5 55. Kg3 Kg6 56. Ba3 Kg5 57. Bc1+ Kh5 58. Ba3 Kg5 59. Bc1+ Kh5  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Aronian, Levon (2792) [C50]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (1.2), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. c3 d5 7. exd5 Nxd5 8. Nbd2 Nb6 9. Bb5 Bd6 10. Re1 Bg4 11. h3 Bh5 12. Ne4 Re8 13. Bg5 f6 14. Be3 a6 15. Bxc6 bxc6 16. Ng3 Bf7 17. d4 Nc4 18. dxe5 Bxe5 19. Nxe5 Rxe5 20. Qc1 Qe8 21. b3 Nxe3 22. Rxe3 Rxe3 23. Qxe3 Qxe3 24. fxe3 Rd8 25. Ne4 Rd3 26. c4 Rxe3 27. Nc5 a5 28. Rd1 Bg6 29. Kf2 Re5 30. Nb7 Be4 31. g4 h5 32. Rd8+ Kh7 33. Ra8 c5 34. Ra7 hxg4 35. hxg4 Bxb7 36. Rxb7 a4 37. Rxc7 axb3 38. axb3 Kh6 39. Kf3 g6 40. Rb7 Kg5 41. b4 cxb4 42. Rxb4 f5 43. gxf5  ½ – ½ (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Nakamura, Hikaru (2787) [C65]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (1.3), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O Re8 7. Nbd2 a6 8. Bxc6 dxc6 9. Nc4 Bg4 10. h3 Bh5 11. Bg5 b5 12. Na5 Qd7 13. Bxf6 gxf6 14. g4 Bg6 15. Qe2 Bb6 16. Nb3 Rad8 17. Rad1 Re6 18. Rd2 Rd6 19. Rfd1 c5 20. Kg2 a5 21. Na1 h5 22. Kg3 Qc6 23. Nh4 c4 24. Nxg6 fxg6 25. Nc2 hxg4 26. hxg4 cxd3 27. Rxd3 Qc4 28. Ne1 f5 29. gxf5 gxf5 30. exf5 R8d7 31. f6 Rxf6 32. Qh5 Rg7+ 33. Kh3 Qe6+ 34. Kh2 Rh6  0 – 1 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – So, Wesley (2770) [A07]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (1.4), 2016-06-19
1. Nf3 d5 2. g3 Bg4 3. Bg2 e6 4. O-O Nf6 5. h3 Bxf3 6. Bxf3 Nbd7 7. d3 Bc5 8. Nd2 O-O 9. Bg2 a5 10. c4 c6 11. e3 a4 12. d4 Bd6 13. Qc2 Re8 14. Rd1 Qc7 15. Rb1 b5 16. cxb5 cxb5 17. Qxc7 Bxc7 18. e4 dxe4 19. Nxe4 Rab8 20. Nc3 Rec8 21. Bf1 b4 22. Nxa4 Nd5 23. Bd2 Ra8 24. Nc5 Nxc5 25. dxc5 Be5 26. Bg2 Rcb8 27. Bf4 Bxf4 28. gxf4 Rd8 29. Bxd5 exd5 30. Rd4 Kf8 31. Rxb4 Rxa2 32. Rd4 Rb8 33. b4 Re8 34. c6 Ree2 35. Rxd5 Rec2 36. Rc5 Rxc5 37. bxc5 Ke7 38. Rb8  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Giri, Anish (2782) [A06]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (1.5), 2016-06-19
1. Nf3 d5 2. b3 Bf5 3. Bb2 e6 4. g3 h6 5. Bg2 Nf6 6. O-O Be7 7. d3 O-O 8. Nbd2 Bh7 9. c4 c6 10. a3 a5 11. Qc2 Nbd7 12. Bc3 b5 13. cxb5 cxb5 14. Qb2 Qb6 15. b4 axb4 16. axb4 Ra4 17. Rac1 Rfa8 18. Rc2 Ne8 19. e4 Ndf6 20. Ne5 Qb7 21. Re1 Rd8 22. Nb3 dxe4 23. Na5 Qc7 24. dxe4 Bf8 25. Nec6 Ra8 26. Rd2 Nd7 27. Red1 Nb6 28. e5 Rc8 29. h4 h5 30. Rd8 Nc4 31. Nxc4 bxc4 32. Rxc8 Qxc8 33. Rd8 Qa6 34. Rxe8  1 – 0 (view game)

Anand, Viswanathan (2770) – Giri, Anish (2782) [C50]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (2.1), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. Re1 d6 7. c3 Bb6 8. Bb3 Ne7 9. Nbd2 c6 10. Nf1 Ng6 11. Ng3 h6 12. d4 Bg4 13. h3 Bxf3 14. Qxf3 exd4 15. Nf5 dxc3 16. bxc3 d5 17. e5 Ne4 18. Rxe4 dxe4 19. Qg4 Kh7 20. Qxe4 Qc7 21. Bf4 Nxf4 22. Qxf4 f6 23. Nh4 Qxe5 24. Bc2+ Kg8 25. Bb3+ Kh7 26. Bc2+ Kg8 27. Bb3+  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Caruana, Fabiano (2804) [A35]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (2.2), 2016-06-19
1. c4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc6 4. e3 e6 5. d4 d5 6. a3 a6 7. dxc5 Bxc5 8. b4 Ba7 9. Bb2 O-O 10. Qc2 Bd7 11. Rd1 Rc8 12. cxd5 exd5 13. Be2 d4 14. exd4 Bg4 15. d5 Ne7 16. Qb1 Bf5 17. Bd3 Bg4 18. Be2 Bf5 19. Qa1 Ng6 20. Nd4 Bg4 21. O-O Nf4 22. Bxg4 Nxg4 23. Nf3 Qd6 24. Rd2 Rfe8 25. Kh1 Bb8 26. g3 Qh6 27. Qb1 Qh3 28. Rg1 Re5 29. Qf1 Qh6 30. gxf4 Nxh2 31. Nxh2 Rh5 32. Qg2 Bxf4 33. Qxg7+ Qxg7 34. Rxg7+ Kxg7 35. Ne2+ Be5 36. Ng3 Rg5 37. Nf3 Bxb2 38. Nxg5 Bxa3 39. Rd4 Kf6 40. Nf3 Rd8 41. Kg2 b6 42. Ne4+ Kf5 43. Ned2 a5 44. bxa5 bxa5 45. Nc4 Bc5 46. Ne3+ Kf6 47. Rf4+ Ke7 48. Nf5+ Kf8 49. Nh6 Kg7 50. Nf5+ Kf8 51. Nh6 Kg7 52. Nxf7 Rxd5 53. N7e5 Bd6 54. Rg4+ Kf6 55. Nc6 h5 56. Ra4 Bc7 57. Ncd4 Bb6 58. Kf1 Ke7 59. Ke2 Kd6 60. Kd3 Ke7 61. Ke4 Rc5 62. Ne5 h4 63. Ng6+ Kf6 64. Nxh4 Re5+ 65. Kd3 Re1 66. Nhf3 Rd1+ 67. Ke2 Rb1 68. Rc4 Rb2+ 69. Ke3 Ke7 70. Ne5 Kd6 71. Ke4 a4 72. Rxa4 Rxf2 73. Nc4+ Kc5 74. Ne5  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Kramnik, Vladimir (2812) [D00]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (2.3), 2016-06-19
1. d4 d5 2. Bf4 c5 3. e3 Nc6 4. c3 Nf6 5. Bd3 Bg4 6. Nf3 e6 7. Nbd2 Bd6 8. h3 Bxf3 9. Qxf3 Bxf4 10. Qxf4 Qe7 11. Nf3 O-O 12. O-O h6 13. Rfe1 a6 14. e4 dxe4 15. Bxe4 Nxe4 16. Rxe4 cxd4 17. Nxd4 Nxd4 18. Rxd4 e5 19. Qe4 f5 20. Qd5+ Kh7 21. Re1 Rae8 22. Qd7 Rf6 23. Rd5 e4 24. Qxe7 Rxe7 25. c4 f4 26. c5 Rfe6 27. b4 g5 28. a4 Kg6 29. Kf1 h5 30. b5 axb5 31. axb5 g4 32. Rc1 e3 33. c6 bxc6 34. bxc6 Rc7 35. hxg4 hxg4 36. fxe3 fxe3 37. Rdc5 e2+ 38. Ke1 Kf6 39. R1c2 Kg6 40. g3 Kf6 41. R5c4 Kf5 42. Rf4+ Kg5 43. Rc5+ Kh6 44. Rxg4 Rcxc6 45. Rxc6  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A04]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (2.4), 2016-06-19
1. Nf3 c5 2. c3 Nf6 3. d4 Qc7 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7 6. O-O O-O 7. Re1 d5 8. Bf4 Qb6 9. Qb3 Nc6 10. dxc5 Qxc5 11. Nbd2 Re8 12. Be3 Qa5 13. c4 d4 14. Bg5 h6 15. Bxf6 exf6 16. Qb5 f5 17. Qxa5 Nxa5 18. b4 Nc6 19. a3 Be6 20. Rac1 Rad8 21. Nb3 d3 22. b5 Ne5 23. Nxe5 d2 24. Nxd2 Bxe5 25. Nb3 b6 26. Bc6 Re7 27. a4 f4 28. gxf4 Bxf4 29. e3 Be5 30. a5 Rd3 31. Nd4 Bxd4 32. exd4 Rxd4 33. axb6 axb6 34. h3 Kf8 35. c5 bxc5 36. b6 Rb4 37. b7 Rexb7 38. Bxb7 Rxb7 39. Rxc5 Bxh3 40. Rec1 Be6 41. Rc7 Rb4 42. f3 Kg7 43. Kf2 Kf6 44. R7c3 h5 45. Re1 g5 46. Rce3 Bf5 47. Ra1 h4 48. Ra6+ Be6 49. Re2 Rf4 50. Kg2 Kf5 51. Ra5+ Kg6 52. Ree5 Bf5 53. Ra6+ f6 54. Re8 Bd7 55. Rg8+ Kf7 56. Rd8 Bb5 57. Ra7+ Kg6 58. Rg8+ Kh6 59. Rh8+ Kg6 60. Rg8+ Kh6 61. Rh8+ Kg6  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Carlsen, Magnus (2855) [B90]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (2.5), 2016-06-19
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e5 7. Nb3 Be6 8. f3 Nbd7 9. g4 Nb6 10. g5 Nh5 11. Qd2 Be7 12. O-O-O O-O 13. Kb1 Rc8 14. Rg1 g6 15. h4 Qc7 16. Qf2 Nc4 17. Bxc4 Qxc4 18. Nc1 b5 19. Nb3 b4 20. Na4 Rc7 21. Nb6 Qb5 22. Nd5 Bxd5 23. Rxd5 Qd7 24. Qe2 Rfc8 25. Rc1 Qh3 26. Qf2 f5 27. gxf6 Nxf6 28. Ra5 Nh5 29. Bg5 Rf8 30. Qd2 Qxf3 31. Bxe7 Rxe7 32. Qxd6 Qf6 33. Qxb4 Qxh4 34. Rxa6 Nf4 35. a4 Ref7 36. Qc4 Kg7 37. a5 h5 38. Rb6 Qf2 39. Nc5 h4 40. Qc3 Re7 41. a6 Ne2 42. Qb4 Nxc1 43. Rb7 Rff7 44. Rxe7 Rxe7 45. Nd3 Qf6 46. Nxc1 h3 47. Qc3 h2 48. Qh3 Qf2  0 – 1 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Anand, Viswanathan (2770) [D38]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (3.1), 2016-06-19
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 d5 5. cxd5 exd5 6. Bg5 h6 7. Bh4 Nbd7 8. e3 g5 9. Bg3 Ne4 10. Nd2 Nxg3 11. hxg3 c6 12. Qc2 Kf8 13. Bd3 Kg7 14. O-O-O Nf6 15. Nf3 Ng4 16. Kb1 Bxc3 17. bxc3 Qe7 18. Rhe1 f5 19. Re2 Rf8 20. Qb2 a5 21. Ne1 b5 22. Bc2 b4 23. cxb4 axb4 24. Bb3 Nf6 25. Rc2 Ne4 26. Nd3 Nc3+ 27. Rxc3 bxc3 28. Qxc3 Ba6 29. Qc5 Bxd3+ 30. Rxd3 Qxc5 31. dxc5 Ra5 32. Rc3 f4 33. gxf4 gxf4 34. exf4 Rxf4 35. f3 Kf6 36. g3 Rf5 37. f4 Rh5 38. a4 Rh2 39. Bc2 h5 40. Kc1 Ra8 41. Re3 Ra5 42. Rc3 Rh3 43. Kb2 h4 44. gxh4 Rxc3 45. Kxc3 Rxc5+ 46. Kb3 Rc4 47. h5 Rxf4 48. h6 c5 49. a5 Rb4+ 50. Ka3 Rb5 51. Ka4 Rb2 52. h7 Kg7 53. Bf5 c4 54. a6 c3 55. a7 Ra2+ 56. Kb3 Rxa7 57. Kxc3  ½ – ½ (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Topalov, Veselin (2761) [D78]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (3.2), 2016-06-19
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O Nf6 5. d4 O-O 6. c4 c6 7. b3 Bf5 8. Bb2 Nbd7 9. e3 Ne4 10. Qe2 a5 11. Nc3 Nxc3 12. Bxc3 Be4 13. Bh3 Bxf3 14. Qxf3 e6 15. Rfd1 Nf6 16. Qe2 Ne4 17. Bb2 Re8 18. Bg2 Nd6 19. Rac1 h5 20. a4 Bf6 21. h4 Kg7 22. Ba3 Nf5 23. Rd3 Be7 24. Bb2 Bf6 25. Rcd1 Nd6 26. R3d2 Qd7 27. Kh2 Qd8 28. f3 Nf5 29. e4 dxe4 30. fxe4 Nh6 31. e5 Be7 32. Bh3 Qb6 33. Rd3 Rad8 34. Qf3 Kg8 35. Bc1 Bf8 36. Bg5 Rd7 37. Qf4 Nf5 38. Bxf5 exf5 39. Bf6 Bg7 40. Bxg7 Kxg7 41. Re1 Qc7 42. d5 cxd5 43. cxd5 Qc2+ 44. Qd2 Qxd2+ 45. Rxd2 Rc8 46. Re3 Rc5 47. Red3 Kf8 48. Kg2 b5 49. Kf3 bxa4 50. bxa4 Rc4 51. Rd4 Rc5 52. Kf4 Ke7 53. Kg5 Rd8 54. R2d3 Rd7 55. Kh6 Rd8 56. Kg7 Rd7 57. e6 fxe6 58. d6+ Kd8+ 59. Kxg6 Rb7 60. d7 e5 61. Rd6 f4 62. gxf4 exf4 63. Rf6 Rxd7 64. Rf8+ Kc7 65. Rxd7+ Kxd7 66. Rxf4 Ke6 67. Rf6+ Ke7 68. Rf7+ Ke6 69. Rf6+ Ke7 70. Rf5 Rc4 71. Rxa5 Rxh4 72. Rxh5 Rxa4  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Aronian, Levon (2792) [A07]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (3.3), 2016-06-19
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. d3 O-O 6. Bf4 Nc6 7. d4 b6 8. c4 Bb7 9. Nc3 Na5 10. cxd5 Nxd5 11. Nxd5 Bxd5 12. Qc2 Rc8 13. e4 Bb7 14. Rad1 Qd7 15. Ne5 Qb5 16. Rfe1 Rfd8 17. Bh3 Bb4 18. Re3 Bd6 19. d5 Bxe5 20. Bxe5 Nc4 21. Rb3 Qa4 22. Rd4 Ba6 23. dxe6 Rxd4 24. Bxd4 Rd8 25. exf7+ Kf8 26. Qc3 Ne5 27. Bc5+ bxc5 28. Qxc5+ Rd6 29. Qxe5 Rd1+ 30. Bf1 Bxf1 31. Qc5+ Kxf7 32. Rf3+ Ke6 33. Qf5+ Kd6 34. Qf8+ Kc6 35. Qe8+ Kb7 36. Qxa4  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Nakamura, Hikaru (2787) [A05]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (3.4), 2016-06-19
1. Nf3 Nf6 2. b3 d5 3. Bb2 e6 4. c4 c5 5. cxd5 exd5 6. e3 Nc6 7. Bb5 Bd6 8. O-O O-O 9. d4 cxd4 10. Nxd4 a6 11. Nxc6 bxc6 12. Be2 Qc7 13. h3 Qe7 14. Nd2 c5 15. Bf3 Bb7 16. Qc2 Rac8 17. Rfe1 Rfe8 18. Rad1 Be5 19. Bxe5 Qxe5 20. Nc4 Qc7 21. Nb2 c4 22. Qc3 cxb3 23. Qxb3 Bc6 24. Nd3 Bb5 25. Nf4 Bc4 26. Qb2 Qa5 27. Rd2 Rb8 28. Qc2 Rec8 29. Rc1 g6 30. Qd1 Kg7 31. g4 Rc5 32. h4 Rbc8 33. g5 Ne4 34. Bxe4 dxe4 35. Rd7 Kg8 36. Qd4 R5c6 37. Rd1 Be6 38. Nxe6 Rxe6 39. Rxf7 Kxf7 40. Qd7+ Re7 41. Qxc8 Qxa2 42. Rd8 Qe6 43. Qc3 Rb7 44. Kh2 Qf5 45. Qc4+ Ke7 46. Rd2 Qe5+ 47. Kg2 Qf5 48. Kh2 Qe5+ 49. Kg2 Qe6 50. Qc5+ Kf7 51. Kg3 Rd7 52. Rc2 Qd6+ 53. Qxd6 Rxd6 54. Rc7+ Kg8 55. Kf4 Rd2 56. Kxe4 Rxf2 57. Ke5 Rh2 58. e4 Rxh4 59. Kd5 Rg4 60. Ke5 a5 61. Ra7 h5 62. gxh6 Rh4 63. Rg7+ Kf8 64. Rxg6 a4 65. Ra6 a3 66. Kf5 a2 67. Kg5 Rxe4 68. h7 Kg7 69. Rxa2  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – So, Wesley (2770) [C65]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (3.5), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. Nbd2 O-O 7. Qe2 Re8 8. Nc4 Nd7 9. Bd2 Bd6 10. O-O-O Nf8 11. Ne3 Be6 12. Kb1 Qd7 13. Ng5 f6 14. Nxe6 Nxe6 15. Nf5 g6 16. Nxd6 cxd6 17. g3 Nd4 18. Qf1 Qg4 19. Be3 Qf3 20. h4 d5 21. exd5 Qxd5 22. h5 g5 23. h6 Rad8 24. Bxd4 exd4 25. f4 Re3 26. fxg5 Qxg5 27. g4 Rde8 28. Rh2 Kf7 29. a3 Qxg4 30. Rc1 Rf3 31. Qh1 Ree3 32. Rh4 Qd7 33. Rg1 Rg3 34. Rf4 Qh3 35. Rxd4 Qxh1 36. Rxh1 Ke7 37. a4 Re2 38. Rb4 b6 39. Rc4 c5 40. b4 Re5 41. a5 Rg6 42. Kb2 Kd6 43. axb6 axb6 44. bxc5+ Rxc5 45. Rb4 b5 46. Rf4 f5 47. Rh5 Rg2 48. Rhxf5 Rgxc2+ 49. Kb3 R2c3+ 50. Kb4 Rxf5 51. Rxf5 Rxd3 52. Rf7 Ke6 53. Rxh7 Rh3 54. Rb7 Kf5 55. h7 Kg6 56. Kxb5 Rxh7 57. Rxh7 Kxh7  ½ – ½ (view game)

Anand, Viswanathan (2770) – So, Wesley (2770) [C53]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (4.1), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 O-O 6. O-O d5 7. exd5 Nxd5 8. a4 a5 9. Nbd2 Nb6 10. Bb5 Bd6 11. Ne4 Bg4 12. h3 Bh5 13. Re1 Ne7 14. d4 exd4 15. g4 Bg6 16. Nxd6 Qxd6 17. Qxd4 Ned5 18. Bg5 f6 19. Bh4 Qf4 20. Qxf4 Nxf4 21. Bg3 Nxh3+ 22. Kg2 c6 23. Kxh3 cxb5 24. axb5 a4 25. Nd4 Nc4 26. Ra2 Bf7 27. Re7 Bd5 28. Ne6 Rf7 29. Rxf7 Kxf7 30. Nc7 Rd8 31. Rxa4 Nb6 32. Rd4 Ke7 33. Nxd5+ Rxd5 34. Re4+ Kd7 35. c4 Rd3 36. b4 Na4 37. Kg2 Nc3 38. Re3 Rxe3 39. fxe3 Ne4 40. c5 Nc3 41. b6 Kc6 42. Kf3 Nd5 43. Be1 Kb5 44. e4 Ne7 45. Ke3 Kc4 46. Kf4 Kd4 47. Bf2+ Kc4 48. Be1 Kd4 49. Bf2+  ½ – ½ (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Giri, Anish (2782) [D11]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (4.2), 2016-06-19
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bg4 5. h3 Bh5 6. g4 Bg6 7. Ne5 e6 8. Nxg6 hxg6 9. Bg2 Nbd7 10. Nd2 g5 11. O-O Be7 12. Qc2 Nf8 13. Nf3 Ne4 14. Ne5 f6 15. Nd3 Ng6 16. f3 Ng3 17. Re1 f5 18. cxd5 exd5 19. Qf2 Bd6 20. e4 dxe4 21. fxe4 f4 22. d5 Bc7 23. Qc2 O-O 24. Nc5 Bb6 25. Kh2 f3 26. e5 Nh4 27. Kxg3 fxg2 28. d6 Rf3+ 29. Kh2 Rf1 30. Qc4+ Kh8 31. Be3 Qf8 32. Rxf1 gxf1=Q 33. Rxf1 Qe8 34. e6 Qg6 35. d7 Bc7+ 36. Kg1 Bd6 37. Qd4 Be7 38. Rf7 Qb1+ 39. Kf2 Qc2+ 40. Kf1 Qb1+ 41. Ke2 Qc2+ 42. Qd2 Qc4+ 43. Qd3 Qxa2 44. Rxe7 Qxb2+ 45. Bd2 Qe5+ 46. Ne4 Rf8 47. Re8 Qh2+ 48. Kd1  1 – 0 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Caruana, Fabiano (2804) [E21]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (4.3), 2016-06-19
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 O-O 5. Bg5 h6 6. Bh4 c5 7. Rc1 cxd4 8. Nxd4 Nc6 9. e3 b6 10. Nb5 a6 11. Nd6 Qe7 12. Ne4 g5 13. Nxf6+ Qxf6 14. Bg3 d5 15. h4 g4 16. Qxg4+ Kh8 17. Qg5 Bxc3+ 18. bxc3 Qxf2+ 19. Kxf2 hxg5 20. hxg5+ Kg7 21. cxd5 exd5 22. c4 Be6 23. cxd5 Bxd5 24. Bd3 Rh8 25. Rxh8 Kxh8 26. e4 Nb4 27. Rh1+ Kg8 28. exd5 Nxd3+ 29. Ke3 Nb4 30. Be5 f6 31. Bxf6 Nxd5+ 32. Ke4 Nxf6+ 33. gxf6 Rc8 34. Kf5 Rc5+  1 – 0 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Kramnik, Vladimir (2812) [A13]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (4.4), 2016-06-19
1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. b3 Nf6 4. Bb2 c5 5. e3 Nc6 6. cxd5 exd5 7. Be2 d4 8. Bb5 Bd6 9. exd4 O-O 10. Bxc6 bxc6 11. O-O cxd4 12. Bxd4 Bg4 13. h3 Bh5 14. Nc3 Re8 15. d3 Bc7 16. Bxf6 Qxf6 17. Ne4 Qf4 18. Qc1 Rad8 19. Qxf4 Bxf4 20. Rad1 f5 21. Ng3 Bxf3 22. gxf3 g6 23. Kg2 Kf7 24. d4 Bg5 25. Rd3 h5 26. Rfd1 h4 27. Nf1 Re2 28. Nd2 Rd5 29. Kf1 Rxd2 30. R1xd2 Bxd2 31. Rxd2 c5 32. Ke2 cxd4 33. Kd3 g5 34. b4 Kf6 35. Re2 Rd7 36. a4 g4 37. fxg4 fxg4 38. Re4 Rg7 39. Kxd4 g3 40. fxg3 hxg3 41. Re1 Kg5 42. b5 Kh4 43. a5 g2 44. Rg1 Kxh3 45. b6 a6 46. Kc5 Rg5+ 47. Kc6 Rxa5 48. Kb7 Ra2 49. Ka7 Kh2 50. Rxg2+ Kxg2 51. b7 Rb2 52. Kxa6  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [B53]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (4.5), 2016-06-19
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 Nf6 5. Bb5+ Bd7 6. Bxd7+ Qxd7 7. c4 Nc6 8. Qd3 Qg4 9. Nc3 Qxg2 10. Rf1 Rc8 11. a3 g6 12. Bd2 Bg7 13. O-O-O O-O 14. Kb1 Qh3 15. Rg1 Rfe8 16. Rg3 Qe6 17. Ng5 Qd7 18. f4 Na5 19. c5 dxc5 20. Qf1 Nb3 21. Be3 Nd4 22. f5 Rf8 23. Qh3 Rfd8 24. Rf1 Nh5 25. Rgg1 Nb5 26. Nd5 Nc7 27. Nxf7 Nxd5 28. exd5 Qxd5 29. Bc1 Qxf7 30. fxg6 Qd5 31. Rg5 Qe4+ 32. Ka1 hxg6 33. Rfg1 Rc6 34. Qb3+ c4 35. Qxb7 c3 36. Rxg6 cxb2+ 37. Bxb2 Rc1+  0 – 1 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Anand, Viswanathan (2770) [A08]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (5.1), 2016-06-19
1. Nf3 d5 2. g3 c5 3. Bg2 Nc6 4. d4 Nf6 5. O-O cxd4 6. Nxd4 e5 7. Nxc6 bxc6 8. c4 Be6 9. Qa4 Qd7 10. Rd1 Rc8 11. Nd2 Bd6 12. e4 d4 13. Qc2 c5 14. Nf3 h6 15. Ne1 O-O 16. Nd3 Nh7 17. f4 exf4 18. gxf4 f5 19. e5 Be7 20. b3 Kh8 21. Qe2 Qe8 22. Bd2 g5 23. Bd5 Qf7 24. Bxe6 Qxe6 25. Qh5 Rg8 26. Qf3 Rcd8 27. Kh1 g4 28. Qg2 h5 29. Be1 h4 30. Kg1 Nf8 31. Rd2 Qh6 32. Re2 Ne6 33. Bg3 hxg3 34. hxg3 Rg7 35. Kf2 Rh7 36. Rg1 Kg8 37. Ke1 Kf7 38. Kd2 Rdh8 39. Qd5 Rd8 40. Qb7 Qf8 41. Kc2 Qe8 42. Rh1 Qh8 43. Ree1 Rh3 44. Qg2 Qh5 45. Nf2 Rh8 46. Nxh3 gxh3 47. Qe2 Qg4 48. Qd3 h2 49. Re2 Nxf4 50. gxf4 Rh3 51. e6+ Ke8  0 – 1 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Carlsen, Magnus (2855) [A04]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (5.2), 2016-06-19
1. Nf3 e6 2. g3 f5 3. Bg2 Nf6 4. O-O d5 5. d3 Bd6 6. c4 dxc4 7. dxc4 O-O 8. Nc3 Nc6 9. e4 e5 10. Bg5 Kh8 11. exf5 Bxf5 12. Nh4 Be6 13. Nd5 Qd7 14. Nxf6 gxf6 15. Bh6 Rg8 16. Rc1 Rad8 17. Be3 Qf7 18. Qa4 Rg4 19. Nf3 Rxc4 20. Rxc4 Bxc4 21. Rc1 Bxa2 22. Qb5 Nb4 23. Nh4 Bd5 24. Rd1 c6 25. Qe2 Bxg2 26. Kxg2 Nd5 27. Nf5 Bf8 28. Kg1 a6 29. Qf3 Re8 30. Qe4 Qg6 31. Kh1 Rd8 32. g4 Rd7 33. Rd3 Qf7 34. Bd2 Nc7 35. Kg1 Rxd3 36. Qxd3 Qd5 37. Qe2 Ne6 38. Be3 Qe4 39. f3 Nf4 40. fxe4 Nxe2+ 41. Kf2 Nf4 42. Bxf4 exf4 43. Kf3 Kg8 44. Kxf4 Kf7 45. e5 a5 46. b3 b5 47. exf6 Kxf6 48. Nd4 a4 49. g5+ Kg6 50. Nxc6 axb3 51. Ne5+ Kh5 52. Nf3 Bb4 53. Kf5 b2  0 – 1 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Topalov, Veselin (2761) [B90]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (5.3), 2016-06-19
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. h3 e5 7. Nde2 h5 8. g3 Be7 9. Bg2 b5 10. O-O Nbd7 11. Be3 O-O 12. Qd2 Bb7 13. a3 Rc8 14. Rfd1 Rc4 15. f3 Qa8 16. b3 Rc7 17. g4 Rfc8 18. g5 Nh7 19. h4 Nhf8 20. Rac1 Ng6 21. Qe1 Ndf8 22. Bh3 Ne6 23. Rd3 Bf8 24. Nd5 Bxd5 25. exd5 Nc5 26. Bxc5 Rxc5 27. Bxc8 Qxc8 28. c3 a5 29. Re3 a4 30. bxa4 bxa4 31. Re4 Rxd5 32. Kg2 Rb5 33. Rb4 Rc5 34. Rxa4 d5 35. Rd1 Qc6 36. Rb4 d4 37. cxd4 Rc2 38. Rd2 Bxb4 39. axb4 Nxh4+ 40. Kh3 Qxf3+ 41. Ng3 Qg4+  0 – 1 (view game)

Giri, Anish (2782) – Aronian, Levon (2792) [C50]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (5.4), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. c3 d5 7. exd5 Nxd5 8. a4 a5 9. Nbd2 Nb6 10. Bb5 Bd6 11. Re1 Bg4 12. Ne4 Na7 13. h3 Bh5 14. d4 Nxb5 15. axb5 exd4 16. Nxd6 Bxf3 17. Qxf3 Qxd6 18. Rd1 Rfe8 19. Bf4 Qc5 20. Qxb7 dxc3 21. bxc3 Rac8 22. Qc6 Qxc6 23. bxc6 Re6 24. Bxc7 Rxc6 25. Bxb6 Rxb6 26. Rxa5 h6 27. Ra7 Rxc3 28. Rd8+ Kh7 29. Rxf7 Rcc6 30. Rff8 Rf6 31. Rh8+ Kg6 32. f3 Rfd6 33. Kh2 Rxd8 34. Rxd8 Kf6 35. Rd4 Rb2 36. h4 h5 37. Kg3 g6 38. Ra4 Kg7 39. Ra6 Kf7 40. Ra1 Kf6 41. Rf1 Kf5 42. Rf2 Rb3 43. Ra2 Rb4 44. Re2 Kf6 45. Kh3 Ra4 46. g3 Ra3 47. Kg2 Ra4 48. Kf2 Ra3 49. Rd2 Kf5 50. Ke2 Kf6 51. Rd3 Ra1 52. Ke3 Ra4 53. Rd4 Ra5 54. Rc4 Kf7 55. Ke4 Kf6 56. Rb4 Re5+ 57. Kf4 Rf5+ 58. Ke3 Re5+ 59. Re4 Ra5 60. Rc4 Re5+ 61. Kd3 Re1 62. Rf4+ Kg7 63. Re4 Rg1 64. g4 hxg4 65. fxg4 Rh1 66. g5 Kf7 67. Kd4 Ra1 68. Ke5 Ra5+ 69. Kf4 Rb5 70. Ra4 Rf5+ 71. Kg4 Rb5 72. Ra7+ Kg8 73. Ra4 Kf7 74. Re4 Ra5 75. Rf4+ Kg7 76. Rd4 Kf7 77. Kf4 Rf5+ 78. Ke4 Ra5 79. Rc4 Rb5 80. Kd4 Ra5 81. Ke4 Rb5 82. Rc7+ Kg8 83. Rd7 Rb4+ 84. Ke5 Rxh4 85. Kf6 Ra4 86. Rd8+ Kh7 87. Rd7+ Kg8 88. Kxg6 Ra6+  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Nakamura, Hikaru (2787) [A18]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (5.5), 2016-06-19
1. c4 e6 2. Nc3 Nf6 3. e4 d5 4. cxd5 exd5 5. e5 Ne4 6. Nf3 Bf5 7. d4 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. Bxc3 O-O 10. Be2 Nd7 11. O-O c5 12. dxc5 Nxc3 13. bxc3 Nxc5 14. Rc1 Rc8 15. Nd4 Bd7 16. c4 dxc4 17. Bxc4 Qe7 18. Re1 Kh8 19. Qf3 Be6 20. Nxe6 Nxe6 21. Bxe6 fxe6 22. Rxc8 Rxc8 23. h3 b5 24. Rd1 h6 25. Rd6 Rf8 26. Qc6 Qh4 27. Qc5 Qc4 28. Qxc4 bxc4 29. Rc6 Rf5 30. Rxe6 c3 31. Rc6 Rxe5 32. Rxc3 Re1+ 33. Kh2 Re2 34. Ra3 Rxf2 35. Rxa7 Rb2 36. Kg3 Kh7 37. a4 Kg6 38. a5 Ra2 39. a6 h5 40. h4 Ra4 41. Ra8 Rg4+ 42. Kh3 Ra4 43. Ra7 Ra3+ 44. Kh2 Ra4 45. g3 Ra2+ 46. Kg1 Kf6 47. Kf1 g5 48. hxg5+ Kxg5 49. Ra8 Kg6 50. Ke1 Kg7 51. Kd1 Kh7 52. Kc1 Kg7 53. Kb1 Ra5 54. Kb2 Ra4 55. Kb3 Ra1 56. Kb4 Rb1+ 57. Kc5 Rc1+ 58. Kb6 Rb1+ 59. Ka7 Rb3 60. Rb8 Rxg3 61. Rb5 Kh6 62. Kb6 h4 63. a7 Rg8 64. Kb7 Rg7+ 65. Ka6 Rg8 66. Rb8 Rg1 67. Rb5 Rg8 68. Rc5 Rh8 69. Kb7 Rh7+ 70. Kb8 h3 71. a8=Q  1 – 0 (view game)

Anand, Viswanathan (2770) – Nakamura, Hikaru (2787) [C50]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (6.1), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 O-O 8. b4 Ba7 9. Bg5 h6 10. Bh4 g5 11. Bg3 g4 12. Nh4 Nh5 13. Na3 Qg5 14. Nc2 Ne7 15. Ne3 Kh8 16. d4 Nxg3 17. hxg3 Qg7 18. dxe5 Qxe5 19. Qd3 Qg5 20. Rae1 Nc6 21. Nd5 Ne5 22. Qe2 Be6 23. Ba2 c6 24. Nf4 Rae8 25. Rd1 Bb8 26. b5 axb5 27. axb5 Bc8 28. bxc6 bxc6 29. Qb2 Bc7 30. Rd4 Kh7 31. Ra4 Bd7 32. Ra7 Rb8 33. Rb7 Qd8 34. Rb1 Rxb7 35. Qxb7 Qb8 36. Qa6 Qa8 37. Qe2 Rb8 38. Rxb8 Qxb8 39. Nh5 Bd8 40. Nf5 Bxf5 41. exf5 Qb5 42. Qxb5 cxb5 43. Nf4 Ba5 44. Nd5 h5 45. Kf1 Nd7  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – So, Wesley (2770) [A09]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (6.2), 2016-06-19
1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. g3 Nf6 4. Bg2 dxc4 5. O-O Nbd7 6. Qc2 Nb6 7. Na3 Be6 8. Ne5 h5 9. Naxc4 Nxc4 10. Nxc4 h4 11. Ne5 hxg3 12. hxg3 Rc8 13. d4 Bd5 14. e4 Bxe4 15. Bxe4 Qxd4 16. Nxf7 Kxf7 17. Bg6+ Kg8 18. Rd1 Qe5 19. Bf4 Qa5 20. Bf5 g5 21. Bxc8 Kg7 22. Be3  1 – 0 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Giri, Anish (2782) [A09]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (6.3), 2016-06-19
1. Nf3 d5 2. c4 d4 3. g3 Nc6 4. Bg2 e5 5. O-O Nf6 6. d3 a5 7. Na3 Bc5 8. Nb5 O-O 9. Bg5 Be7 10. e3 dxe3 11. Bxe3 Bf5 12. d4 exd4 13. Nfxd4 Nxd4 14. Nxd4 Be4 15. Bxe4 Nxe4 16. Qc2 Ng5 17. Rad1 Qc8 18. Qf5 Bf6 19. Bxg5 Qxf5 20. Nxf5 Bxg5 21. Rd7 Rac8 22. Rfd1 Rfd8 23. R7d5 a4 24. Nxg7 Kxg7 25. Rxg5+ Kf6 26. Rgd5 Rxd5 27. Rxd5 Re8 28. Kf1 Re4 29. b3 axb3 30. axb3 Re6 31. h4 Rb6 32. Rb5 Rxb5 33. cxb5 Ke5 34. h5 Kd4 35. g4 Ke4 36. Kg2 Kf4 37. f3 h6 38. Kf2 f5 39. gxf5 Kxf5 40. Ke3 Kg5 41. Ke4 Kxh5 42. Kf5 Kh4 43. f4 h5 44. Ke5 Kg3 45. f5 h4 46. f6 h3 47. f7 h2 48. f8=Q h1=Q 49. Qf4+ Kh3 50. Qh6+ Kg2 51. Qxh1+ Kxh1 52. Ke6 Kg2 53. Kd7  1 – 0 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Caruana, Fabiano (2804) [E21]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (6.4), 2016-06-19
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 c5 5. g3 cxd4 6. Nxd4 Ne4 7. Qc2 Qa5 8. Bg2 Nxc3 9. O-O Nc6 10. bxc3 Bxc3 11. Nb3 Nd4 12. Nxd4 Bxd4 13. Rb1 d6 14. Bb2 Bxb2 15. Qxb2 O-O 16. Rfd1 Rd8 17. Rd3 e5 18. Rbd1 Be6 19. Qxb7 Rab8 20. Rxd6 Rdc8 21. Qe7 Re8 22. Qh4 Qxa2 23. Bc6 Rf8 24. Qe7 h6 25. Rxe6 fxe6 26. Rd7 Qb1+ 27. Kg2 Qg6 28. f3 Rb2 29. Kf2 Qf6 30. Rxa7 Rc2 31. Qxf6 Rxf6 32. Ra4 Rf7 33. Be4 Rc1 34. Bg6 Rf8 35. h4 Rc8 36. Bd3 e4 37. Bxe4 R1xc4 38. Ra6 Kf7 39. h5 R4c7 40. Bg6+ Ke7 41. f4 Rc6 42. Ra2 Rc5 43. Kf3 Kf6 44. Kg4 e5 45. Bf5 R8c7 46. Ra8 exf4 47. gxf4 Rc1 48. Bg6 Rg1+ 49. Kf3 Re1 50. Rf8+ Ke6 51. Re8+ Kd6 52. Kg4 Re7 53. Rd8+ Kc7 54. Rg8 R1xe2 55. Kf5 Rc2 56. Ra8 Rc5+ 57. Kg4 Kd6 58. Ra6+ Rc6 59. Ra4 Rec7 60. Rd4+ Ke7 61. Re4+ Kf6 62. Re8 Rc4 63. Rf8+ Ke7 64. Rf5 Kd6 65. Rf8 Re7 66. Kf5 Rc5+ 67. Kg4 Kd5 68. Rd8+ Kc4 69. Bd3+ Kc3 70. Bg6 Rc4 71. Rd3+ Kb4 72. Rd8 Ra7 73. Bd3 Rc5 74. Bg6 Kc3 75. Rd3+ Kc4 76. Rd8 Rd5 77. Re8 Kd4 78. Re4+ Kc5 79. Re8 Rd4 80. Rc8+ Kb4 81. Rb8+ Kc3 82. Re8 Raa4 83. Rf8 Kd2 84. Kf3 Ra3+ 85. Kg4 Raa4 86. Kf3 Ra7 87. Kg4 Ra6 88. Kf5 Ke3 89. Re8+ Kf3 90. Rb8 Rd5#  0 – 1 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Kramnik, Vladimir (2812) [C65]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (6.5), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. Nbd2 Ne7 8. d4 exd4 9. cxd4 Bb6 10. Re1 Bg4 11. Qb3 h6 12. h3 Bh5 13. Bf1 Nc6 14. d5 Ne7 15. Nc4 Bc5 16. Bf4 Re8 17. Bg3 c6 18. dxc6 Nxc6 19. e5 dxe5 20. Ncxe5 Qb6 21. Qxb6 axb6 22. Bb5 Nxe5 23. Bxe5 Red8 24. g4 Bg6 25. Bxf6 gxf6 26. a3 h5 27. Kg2 hxg4 28. hxg4 Kg7 29. Rad1 f5 30. g5 f4 31. Rxd8 Rxd8 32. b4 Bd6 33. Nh4 Bh7 34. Bc4 Rc8 35. Bd5 Rc3 36. Re8 Rxa3 37. Rd8 Be7 38. Rd7 Kf8 39. Rxb7 Rd3 40. Bc6 Rd6 41. b5 Bxg5 42. Nf3 Bf6 43. Rxb6 Kg7 44. Rb7 Rd1 45. b6 Rb1 46. Rb8 Bf5 47. b7 Rb6 48. Ra8  1 – 0 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Anand, Viswanathan (2770) [A04]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (7.1), 2016-06-19
1. Nf3 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 4. c3 Bg7 5. d4 cxd4 6. cxd4 d5 7. O-O e6 8. Nc3 Nge7 9. b3 O-O 10. e3 b6 11. Ba3 Ba6 12. Re1 Qd7 13. e4 Rfe8 14. Rc1 Rac8 15. e5 Bh6 16. Rc2 Nb8 17. h4 Rc7 18. Nh2 Rec8 19. Ng4 Bg7 20. Qd2 Qd8 21. Bd6 Rc6 22. Rec1 Nf5 23. Bxb8 Rxb8 24. Nf6+ Kh8 25. Bh3 Bh6 26. f4 Nxg3 27. Qf2 Rxc3 28. Rxc3 Ne2+ 29. Kh1 Nxc3 30. Rxc3 Rc8 31. Rxc8 Qxc8 32. Qd2 Bg7 33. Ng4 Qd8 34. Qf2 h5 35. Ne3 Bd3 36. Kh2 Be4 37. Bg2 f5 38. Kg3 Qc7 39. Qd2 Bh6 40. Bxe4 fxe4 41. Qc2 Qxc2 42. Nxc2 Bf8 43. a4 Be7 44. b4 b5 45. axb5 Kg8 46. b6 axb6 47. b5 Kf7 48. Kh3  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A04]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (7.2), 2016-06-19
1. Nf3 c5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O Nc6 5. c3 d5 6. d4 cxd4 7. cxd4 Nh6 8. Nc3 Nf5 9. e3 O-O 10. b3 Re8 11. Bb2 e6 12. Rc1 Bd7 13. Ne1 Rc8 14. Nd3 b6 15. Qe2 a6 16. Na4 Nd6 17. Rc2 Na7 18. Rfc1 Bxa4 19. bxa4 Nc4 20. Ne5 b5 21. axb5 axb5 22. Bc3 Qd6 23. Nd3 Nc6 24. h4 h5 25. Be1 Ra8 26. Rc3 Ra4 27. Rb3 Bxd4 28. exd4 Nxd4 29. Qd1 Rxa2 30. Rbb1 Ne2+ 31. Kh2 Nxg3 32. fxg3 Rxg2+ 33. Kh1 Rxg3 34. Bxg3 Qxg3 35. Qe2 Qxh4+ 36. Kg2 d4 37. Rxb5 Ne3+ 38. Kg1 e5 39. Ne1 Qg3+ 40. Kh1 e4 41. Qh2 Qxh2+ 42. Kxh2 d3 43. Nxd3 exd3 44. Rb2 Ng4+ 45. Kg3 Re4 46. Kf3 Re3+ 47. Kf4 Kg7 48. Rg1 Re6 49. Rb7 d2 50. Rd1 Rf6+ 51. Kg3 Nf2  0 – 1 (view game)

Giri, Anish (2782) – Carlsen, Magnus (2855) [C55]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (7.3), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Be7 5. O-O O-O 6. Re1 d6 7. a4 Na5 8. Ba2 c5 9. Na3 Nc6 10. c3 a6 11. Nc2 Rb8 12. h3 b5 13. axb5 axb5 14. Ne3 Be6 15. Bxe6 fxe6 16. Bd2 Qd7 17. Qe2 d5 18. Ng4 Nxg4 19. hxg4 Bd6 20. Ra6 Ra8 21. Rea1 Rxa6 22. Rxa6 Qb7 23. Ra1 c4 24. d4 Re8 25. exd5 exd5 26. Bf4 Qe7 27. dxe5 Bxe5 28. Bxe5 Nxe5 29. Nxe5 Qxe5 30. Qxe5 Rxe5 31. Ra8+ Kf7 32. Rb8 d4 33. cxd4 Rd5 34. f3 h6 35. Kf2 Rxd4 36. Rxb5 Rd2+ 37. Kg3 Rc2 38. Rb4 Kg6 39. f4 Kf7 40. Kf3 c3 41. bxc3 Rxc3+ 42. Kf2 Rc2+ 43. Kg3 Rc3+ 44. Kh4 Rc2 45. Kh3 Rc3+ 46. g3 Rc5 47. Rb6 Ra5 48. Kh4 Rc5 49. g5 hxg5+ 50. fxg5 g6  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Topalov, Veselin (2761) [B54]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (7.4), 2016-06-19
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. f3 e5 6. Nb3 Be6 7. c4 Nbd7 8. Be3 Rc8 9. Nc3 Bxc4 10. Bxc4 Rxc4 11. Qd3 Rc6 12. O-O-O Be7 13. g4 O-O 14. Kb1 a6 15. h4 Nc5 16. Nxc5 dxc5 17. Qxd8 Rxd8 18. Rxd8+ Bxd8 19. Rd1 Bc7 20. g5 Ne8 21. Rd7 Rd6 22. Re7 Kf8 23. Rxe5 b6 24. Kc2 g6 25. a4 Rc6 26. Rd5 Bd6 27. Rd1 Nc7 28. a5 Be7 29. axb6 Rxb6 30. b3 Ke8 31. Ra1 Kd7 32. Na4 Rb5 33. Nb2 Ke8 34. Nc4 Kd7 35. Bf4 Ne6 36. Be5 Nd4+ 37. Bxd4 cxd4 38. Rxa6 Bc5  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Aronian, Levon (2792) [A45]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (7.5), 2016-06-19
1. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. e3 c5 4. c3 Nc6 5. Nd2 e6 6. Ngf3 Be7 7. h3 Bd6 8. Ne5 Qc7 9. Bb5 O-O 10. Bxc6 bxc6 11. O-O Ne4 12. Re1 Rb8 13. Nxe4 dxe4 14. Qc2 cxd4 15. cxd4 c5 16. Ng4 h5 17. Bxd6 Qxd6 18. dxc5 Qd3 19. Qxd3 exd3 20. Ne5 d2 21. Red1 Rxb2 22. Nc4 Rc2 23. Nxd2 Rxc5 24. Ne4 Ra5 25. Nd6 Ba6 26. Rd2 Rd8 27. Rc1 Rd7 28. Rc6 Bb7 29. Rcc2 Rd5 30. Rxd5 Bxd5 31. Nb5 Rb7 32. a4 Bb3 33. Rc8+ Kh7 34. Nc3 Kg6 35. Rc5 f6 36. f4 h4 37. e4 Rd7 38. Rb5 Bc4 39. Rc5 Bb3 40. a5 Rd4 41. Rc7 a6 42. Rc6 Rc4 43. Rxc4 Bxc4 44. Kf2 e5 45. Kf3 exf4 46. Kxf4 Kf7 47. g3 g5+ 48. Kf3 hxg3 49. Kxg3 Ke6 50. Na4 Ke5 51. Nc5 Kd4 52. Nd7 Kxe4 53. Nxf6+ Kf5  ½ – ½ (view game)

Anand, Viswanathan (2770) – Aronian, Levon (2792) [C65]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (8.1), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. h3 Nd7 7. Be3 Bd6 8. Nc3 O-O 9. O-O Re8 10. Nd2 Nf8 11. Nc4 Ng6 12. Ne2 a5 13. b3 a4 14. Nxd6 cxd6 15. f4 exf4 16. Nxf4 d5 17. Nxg6 hxg6 18. Qf3 Be6 19. exd5 Bxd5 20. Qf2 axb3 21. axb3 Rxa1 22. Rxa1 Qe7 23. Bd2 f6 24. Re1 Qd7 25. Rxe8+ Qxe8 26. Qe3 Qxe3+ 27. Bxe3 b5 28. c4 bxc4 29. bxc4 Be6 30. Kf2 Kf7 31. h4  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Nakamura, Hikaru (2787) [A13]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (8.2), 2016-06-19
1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. b3 d4 4. g3 c5 5. Bg2 Nc6 6. O-O Nf6 7. e3 Be7 8. exd4 cxd4 9. d3 O-O 10. Re1 Ne8 11. a3 a5 12. Nbd2 f6 13. Rb1 e5 14. Nh4 Nc7 15. Qh5 Qe8 16. Qxe8 Rxe8 17. f4 exf4 18. gxf4 Bd7 19. Kf2 Na6 20. Bd5+ Kh8 21. Ne4 f5 22. Ng5 Bxg5 23. fxg5 Nc5 24. Rxe8+ Rxe8 25. Nf3 Nxd3+ 26. Kg3 b6 27. Bf4 Ne7 28. Bf7 Rf8 29. Bd5 Nxf4 30. Kxf4 Ng6+ 31. Kg3 d3 32. Rd1 f4+ 33. Kf2 Bf5 34. h4 Re8 35. Nd4 Nxh4 36. Nxf5 Nxf5 37. Rxd3 g6 38. b4 axb4 39. axb4 h6 40. gxh6 g5 41. Bf3 Ne3 42. c5 bxc5 43. bxc5 g4 44. c6 gxf3 45. Kxf3 Nc4 46. Kxf4 Rc8 47. Ke4 Na5 48. Rd6 Nxc6 49. Kd5 Ne7+ 50. Ke6 Ng8 51. Kd7 Ra8 52. Kc7 Ra7+ 53. Kb6 Rf7 54. Rc6 Rf1 55. Kc7 Kh7 56. Kb6 Nf6 57. Kb7 Kxh6 58. Kc8 Kg6 59. Rc7 Ra1 60. Rc2 Nd5 61. Kd7 Kf5 62. Kd6 Ne3 63. Rc8 Rd1+ 64. Kc6 Nd5 65. Re8 Kf6 66. Re2 Ne7+ 67. Kc5 Ng6 68. Re8 Ne5 69. Kb5 Rc1 70. Kb4 Nc6+ 71. Kb3 Rc5 72. Re1 Nd4+ 73. Kb4 Rc8 74. Re4 Ne6 75. Re1 Nf4 76. Kb5 Nd5 77. Rh1 Ke5 78. Rh5+ Kd4 79. Rh4+ Kd3 80. Rh3+ Ne3 81. Kb6 Rc3 82. Kb7 Kd4 83. Rh4+ Kc5 84. Rh3 Rb3+ 85. Kc8 Kd6 86. Rh6+ Ke5 87. Kd7 Nf5 88. Rh5 Rc3 89. Rg5 Kf4 90. Rg1 Ne3 91. Kd6 Ke4 92. Re1 Kd4 93. Rh1 Nf5+ 94. Ke6 Rf3 95. Rd1+ Ke4 96. Re1+ Ne3 97. Ra1 Nc2 98. Ra4+ Nd4+ 99. Ke7 Rh3 100. Kd6 Rh6+ 101. Ke7 Kd5 102. Ra5+ Kc4 103. Kf7 Nc6 104. Ra1 Ne5+ 105. Ke7 Kd5 106. Rd1+ Kc5 107. Rc1+ Nc4 108. Kf7 Kd5 109. Rd1+ Kc6 110. Rc1 Rh4 111. Kf6 Kd7 112. Rd1+ Nd6 113. Kg5 Re4 114. Ra1 Ke6 115. Ra6 Rd4 116. Kg6 Rg4+ 117. Kh5 Rg1 118. Kh4 Ke5 119. Kh3 Ne4 120. Kh2 Rg8 121. Ra7 Nd2 122. Ra3 Kf4 123. Ra4+ Ke3 124. Kh3 Ne4 125. Kh2 Nc3 126. Ra7 Rg5 127. Kh3 Ne4 128. Ra3+ Kf4 129. Kh2 Nd2 130. Kh3 Rh5+ 131. Kg2 Rg5+ 132. Kh3 Rg8  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – So, Wesley (2770) [D11]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (8.3), 2016-06-19
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bg4 5. Qb3 Qb6 6. Nc3 e6 7. Nh4 Bh5 8. h3 Be7 9. g4 Bg6 10. Nxg6 hxg6 11. Bg2 g5 12. O-O Nbd7 13. Rd1 Qc7 14. e4 Nxe4 15. Nxe4 dxe4 16. Bxe4 Rd8 17. Bg2 O-O 18. Be3 Rfe8 19. Rac1 Qb6 20. d5 Qxb3 21. axb3 exd5 22. cxd5 cxd5 23. Rxd5 Bf6 24. Bxa7 Ne5 25. Rxd8 Rxd8 26. Bxb7 Nd3 27. Rd1 Nb4 28. Rxd8+ Bxd8 29. Be4 Bf6 30. Bc5  1 – 0 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Giri, Anish (2782) [C77]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (8.4), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d3 b5 6. Bb3 Bc5 7. Nc3 d6 8. a3 h6 9. Nd5 Rb8 10. h3 Be6 11. O-O O-O 12. Re1 Nd4 13. Nxd4 Bxd4 14. c3 Ba7 15. Be3 c5 16. Nxf6+ Qxf6 17. Bxe6 Qxe6 18. a4 Bb6 19. axb5 axb5 20. Ra6 Qc8 21. Ra2 c4 22. d4 Qb7 23. Qg4 Kh8 24. Rd1 Rbe8 25. Raa1 f6 26. Qg6 Re7 27. Rd2 Rfe8 28. Re1 exd4 29. Bxd4 Bxd4 30. Rxd4 d5 31. Rxd5 Qxd5 32. exd5 Rxe1+ 33. Kh2 Rd8 34. Qf7 Rd1 35. Qe7 R1xd5 36. h4 h5 37. Kg3 R8d7 38. Qe8+ Kh7 39. f3 Rd8 40. Qe4+ Kh8 41. Qe7 Kg8 42. Kh3 Kh7 43. Qe4+ Kh8 44. Qe7 R8d7 45. Qe8+ Kh7 46. Qe4+ g6 47. Qe6 Kg7 48. Qc6 R7d6 49. Qb7+ Rd7 50. Qc6 Kf7 51. Kg3 g5 52. hxg5 Rxg5+ 53. Kh3 Rgd5 54. Kh4 Kg7 55. f4 R7d6 56. Qb7+ Rd7 57. Qc6 R7d6 58. Qb7+ Rd7 59. Qc6  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Caruana, Fabiano (2804) [A04]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (8.5), 2016-06-19
1. Nf3 d6 2. d4 Nf6 3. c4 g6 4. Nc3 Bf5 5. Bg5 Bg7 6. e3 O-O 7. Bd3 Bxd3 8. Qxd3 Nbd7 9. O-O h6 10. Bh4 g5 11. Bg3 Nh5 12. Rad1 e6 13. d5 Qe7 14. Nd4 a6 15. Qe2 Nxg3 16. hxg3 Rae8 17. Qc2 Qf6 18. b4 h5 19. c5 dxc5 20. dxe6 fxe6 21. Ne4 Qg6 22. bxc5 Ne5 23. Qb1 h4 24. Qxb7 Rb8 25. Qxc7 Qxe4 26. Nxe6 Qg6 27. Nxf8 Rxf8 28. Qd6 Qh5 29. gxh4 gxh4 30. Qd5+ Kh8 31. f4 Rg8 32. fxe5 Bxe5 33. Qf3 Qg5 34. Rd5 Rg6 35. Rxe5 Qxe5 36. Qf8+  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Anand, Viswanathan (2770) [A01]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (9.1), 2016-06-19
1. b3 d5 2. Bb2 Nf6 3. Nf3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 O-O 6. O-O c5 7. c4 d4 8. e3 Nc6 9. exd4 cxd4 10. d3 Nd7 11. Re1 a5 12. Nbd2 Nc5 13. Ne4 Nxe4 14. Rxe4 Bf5 15. Re1 Qd7 16. Ba3 Rfe8 17. Ng5 h6 18. Ne4 b6 19. Qd2 Rac8 20. b4 axb4 21. Bxb4 Ne5 22. f3 Qa4 23. Rab1 Nd7 24. f4 Nc5 25. Bxc5 bxc5 26. Rb5 Bxe4 27. Bxe4 e6 28. Reb1 Rc7 29. Qa5 Ra7 30. Qxa4 Rxa4 31. Rxc5 Rxa2 32. Rc7 Rc2 33. c5 Bf8 34. Rb5 Rc3 35. Kg2 Re7 36. Rc8 f5 37. Bb7 Kg7 38. c6 Rxd3 39. Rd8 Rc3 40. Rxd4 Kf7 41. Ra5 Bg7 42. Rd2 e5 43. Rd7 Rxd7 44. cxd7 Ke7 45. Rd5 Kd8 46. fxe5 Re3 47. Rd6 Bxe5 48. Rxg6 Kxd7 49. Rxh6 Ke7 50. Bf3 Kf7 51. Bh5+ Ke7 52. Bf3 Rc3 53. Bd5 Bf6 54. Rh5 f4 55. gxf4 Rc5 56. Kf3 Kd6 57. Ke4 Ke7 58. Rh7+ Kd6 59. Rh6 Ke7 60. h4 Ra5 61. h5 Ra4+ 62. Kf3 Ra5 63. Ke4 Ra4+ 64. Kf5 Bc3 65. Re6+ Kf8 66. h6 Ra5 67. Ke4 Ra4+ 68. Kf3 Bd2 69. Rf6+ Ke7 70. h7  1 – 0 (view game)

Giri, Anish (2782) – Kramnik, Vladimir (2812) [C50]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (9.2), 2016-06-19
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 h6 8. Nbd2 O-O 9. Re1 Be6 10. b4 Ba7 11. Bxe6 fxe6 12. Nf1 Nh5 13. Be3 Bxe3 14. fxe3 Qe8 15. Ra2 Nf6 16. h3 a5 17. b5 Nb8 18. g4 Nbd7 19. Rg2 Nc5 20. h4 Nfd7 21. g5 Nxd3 22. Qxd3 Rxf3 23. gxh6 Rf7 24. Qe2 Nf6 25. Nd2 Kh8 26. hxg7+ Rxg7 27. Rxg7 Kxg7 28. Kh2 Qh5 29. Qxh5 Nxh5 30. b6 Nf6 31. Rg1+ Kh7 32. Rf1 Kg6 33. Rg1+ Kh6 34. Rf1 Kg6 35. Rg1+ Kh6  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A04]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (9.3), 2016-06-19
1. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 e5 4. e3 Nf6 5. Be2 d5 6. d4 cxd4 7. exd4 e4 8. Ne5 dxc4 9. Bxc4 Nxe5 10. dxe5 Qxd1+ 11. Kxd1 Ng4 12. e6 Bxe6 13. Bxe6 fxe6 14. Nxe4 Rc8 15. h3 Nf6 16. Re1 Be7 17. Nxf6+ Bxf6 18. Rxe6+ Kf7 19. Re2 Rhd8+ 20. Rd2 Bd4 21. Ke1 Rc6 22. Re2 Rdc8 23. Be3 Bxe3 24. fxe3 Rc1+ 25. Rxc1 Rxc1+ 26. Kd2 Ra1 27. a3 Ke6 28. Rf2 Rg1 29. Ke2 Rc1 30. Kf3 Rc5 31. Rd2 Rf5+ 32. Ke2 Rg5 33. g4 Rc5 34. Kd3 Rd5+ 35. Ke2 Rc5 36. b4 Rc3 37. Rd3 Rc2+ 38. Kf3 Ra2 39. h4 g6 40. Kf4 h6 41. Rc3 Rf2+ 42. Kg3 Ra2 43. Kf3 Kd6 44. Rd3+ Ke6 45. Rc3 Kd6 46. Rc8 Rxa3 47. Rg8 g5 48. Rg6+ Ke5 49. Rxh6 gxh4 50. Rxh4 Rb3 51. b5 Kf6 52. Rh6+ Kg7 53. Rh5 Rb4 54. Rd5 Kf6 55. Rh5 Kg6 56. e4 Rb1 57. Rd5 Rf1+ 58. Kg3 Rg1+ 59. Kf4 Rf1+ 60. Kg3 Rg1+ 61. Kf3 Rf1+ 62. Ke3 Rg1 63. Rd7 a6 64. b6 Rxg4 65. Kd4 Kf6 66. Rxb7 Rg1 67. Ra7 Ke6 68. Rxa6 Kd6 69. b7+ Kc7 70. Rb6 Kb8 71. Rb2 Rg4 72. Kd5 Rg8 73. e5 Rd8+ 74. Kc5 Re8 75. Kd6 Rd8+ 76. Ke7  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Carlsen, Magnus (2855) [E11]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (9.4), 2016-06-19
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Bd2 Bxd2+ 5. Qxd2 d5 6. Nc3 O-O 7. e3 Qe7 8. Rc1 Rd8 9. Qc2 dxc4 10. Bxc4 c5 11. O-O cxd4 12. Nxd4 Bd7 13. Rfd1 Nc6 14. Nxc6 Bxc6 15. Bb5 Rac8 16. Rxd8+ Qxd8 17. Rd1 Qe7 18. Bxc6 Rxc6 19. Qd2 Rc8 20. Qd4 a6 21. h3 h6 22. Qd6 Qxd6 23. Rxd6 Kf8 24. Kf1 Ke7 25. Rd4 Nd7 26. Ke2 Ne5 27. Kd1 f5 28. a4 g5 29. Kc2 Rc7 30. Rd1 Nc4 31. b3 Nd6 32. Kb2 Rc8 33. f3 h5 34. Ne2 h4 35. Nc3 Rc5 36. Ne2 Ne8 37. Nc1 Nf6 38. Nd3 Rc7 39. Re1 Nd5 40. e4 fxe4 41. fxe4 Nf6 42. Ne5 Nh5 43. Nd3 Rc8 44. Rf1 Ng3 45. Re1 Kd6 46. a5 Rc7 47. Rd1 Ke7 48. Re1 Kf6 49. Re3 e5 50. Re1 Nh5 51. Rc1 Rxc1 52. Kxc1 Nf4 53. Nxf4 exf4 54. Kd2 Ke5 55. Kd3 g4 56. hxg4 f3 57. Ke3 fxg2 58. Kf2 h3 59. g5 Ke6 60. Kg1 Ke5 61. Kh2 Ke6 62. Kg1  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – Topalov, Veselin (2761) [A14]
GCT Blitz YourNextMove Leuven BEL (9.5), 2016-06-19
1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. g3 Nf6 4. Bg2 Be7 5. O-O O-O 6. d4 dxc4 7. Qc2 a6 8. a4 c5 9. dxc5 Bxc5 10. Qxc4 b6 11. Ne5 Ra7 12. Nc3 Bb7 13. Bxb7 Rxb7 14. Bg5 h6 15. Rad1 Qe7 16. Bxf6 Qxf6 17. Nd3 Qd4 18. Qb3 Be7 19. e3 Qg4 20. Ne5 Qh5 21. f4 Bf6 22. Nc4 Bxc3 23. Qxc3 Qc5 24. Qd4 Nd7 25. Rf2 Qxd4 26. Rxd4 Nc5 27. Rc2 Nxa4 28. Nd6 Rd7 29. Rc6 Nxb2 30. Rxb6 Rfd8 31. Rxa6 Na4 32. Nxf7 Rxd4 33. Nxd8 Rxd8 34. Rxa4 Rd2 35. Rd4 Ra2 36. h3 Kf7 37. Kf1 Rh2 38. h4 h5 39. e4 g6 40. Rd3 Kf8 41. Re3 Ra2 42. Re2 Ra3 43. Kf2 Kf7 44. Re3 Ra1 45. Rd3 Rb1 46. Rd7+ Kf8 47. Ke3 Rb4 48. Rc7 Ra4 49. Kd3 Rb4 50. Rc4 Rb3+ 51. Kd4 Ke7 52. Rc7+ Kd6 53. Rc3 Rb4+ 54. Kd3 Ra4 55. Rb3 Ke7 56. Ke3 Kf6 57. Rd3 Rb4 58. Rd7 Ra4 59. e5+ Kf5 60. Rf7+ Kg4 61. Rf6 Kxg3 62. Rxg6+ Kxh4 63. Rxe6 Ra3+ 64. Ke4 Ra4+ 65. Kf5 Kg3 66. Rg6+ Kf3 67. Kg5 h4 68. Rh6 Rxf4 69. Rf6 Rxf6 70. exf6 h3 71. f7 h2 72. f8=Q+ Kg2 73. Qa8+  1 – 0 (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Grand Chess Tour YourNextMove Rapid and Blitz 2016 – Day 2

Posted by 365Chess.com on June 18, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 12
2 So, Wesley USA 2770 11
3 Aronian, Levon ARM 2792 10
4 Anand, Viswanathan IND 2770 10
5 Caruana, Fabiano USA 2804 9
6 Topalov, Veselin BUL 2761 8
7 Giri, Anish NED 2782 8
8 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2789 8
9 Kramnik, Vladimir RUS 2812 7
10 Nakamura, Hikaru USA 2787 7

Anand,V (2770) – Giri,A (2782) [C50]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (6), 2016-06-18
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. c3 d6 7. Nbd2 a5 8. a4 Be6 9. Bxe6 fxe6 10. Nc4 Qe8 11. Be3 Bxe3 12. Nxe3 b6 13. Re1 Rd8 14. Qe2 Qf7 15. Nd2 d5 16. Nc2 Rd7 17. Nf3 Re8 18. b4 Qh5 19. exd5 Nxd5 20. b5 Nd8 21. Qxe5 Qg6 22. c4 Nf6 23. Qb2 Nf7 24. d4 e5 25. dxe5 Nh5 26. e6  1 – 0 (view game)

So,W (2770) – Nakamura,Hi (2787) [D37]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (6), 2016-06-18
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 Be7 5. Bf4 O-O 6. e3 Nbd7 7. a3 c5 8. cxd5 Nxd5 9. Nxd5 exd5 10. dxc5 Nxc5 11. Be5 Bf5 12. Be2 Bf6 13. O-O Be4 14. Bxf6 Qxf6 15. Nd4 Ne6 16. Rc1 Nxd4 17. Qxd4 Qxd4 18. exd4 Rfc8 19. Rc5 Rxc5 20. dxc5 d4 21. Rd1 Rd8 22. Bc4 Kf8 23. f3 Bf5 24. Kf2 a5 25. g4 Be6 26. Bd3 Bb3 27. Rd2 Rc8 28. Be4 Rxc5 29. Rxd4 h5 30. h3 hxg4 31. hxg4 Ke7 32. Ke3 b6 33. Kd2 Be6  ½ – ½ (view game)

Vachier Lagrave,M (2789) – Caruana,F (2804) [A78]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (6), 2016-06-18
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. d5 d6 5. Nc3 exd5 6. cxd5 g6 7. Nd2 Bg7 8. e4 O-O 9. Be2 Re8 10. O-O Na6 11. Re1 Nc7 12. a4 Rb8 13. Bf1 a6 14. a5 Bd7 15. Nc4 Bb5 16. Bf4 Bxc4 17. Bxc4 Nh5 18. Bd2 b5 19. axb6 Rxb6 20. Ra2 Qd7 21. Be2 Nf6 22. f3 Nh5 23. Na4 Rbb8 24. Bc3 Bh6 25. Bc4 Nb5 26. e5 Qf5 27. e6 Bf4 28. b3 Nxc3 29. Nxc3 Be5 30. Ne4 Nf6 31. Rxa6 Nxe4 32. Rxe4 Ra8 33. Ra4 Qf6 34. f4 Bd4+ 35. Kh1 Rad8 36. Qf3 Re7 37. g3 Qf5 38. Ra2 fxe6 39. g4 Qf8 40. Rxe6 Rf7 41. Re4 Ra8 42. Rxa8 Qxa8 43. Kg2 Qa2+ 44. Qe2 Qb1 45. Kh3 Qc1 46. Qf3 Kg7 47. Qf1 Qc2 48. Qe2 Qc1 49. Qf1 Qc2 50. Qe2 Qc1  ½ – ½ (view game)

Carlsen,M (2855) – Topalov,V (2761) [E21]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (6), 2016-06-18
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 b6 5. Qc2 Bb7 6. a3 Bxc3+ 7. Qxc3 O-O 8. Bg5 d6 9. Nd2 Nbd7 10. e3 c5 11. dxc5 Nxc5 12. b4 Ncd7 13. f3 Rc8 14. Be2 Ne5 15. Qb2 Ng6 16. Rc1 h6 17. Bxf6 Qxf6 18. Qxf6 gxf6 19. Kf2 Rfd8 20. Rhd1 Bc6 21. Nb1 Kf8 22. Nc3 f5 23. Rd4 Ke7 24. Rcd1 Rd7 25. g3 Rcd8 26. h3 Kf6 27. f4 Ne7 28. g4 Kg7 29. Bf3 Rc8 30. Be2 Rcd8 31. b5 Bb7 32. a4 a5 33. bxa6 Bxa6 34. Bf3 fxg4 35. hxg4 f5 36. Rb1 Rc8 37. Rxb6 Bxc4 38. Rdxd6 Rxd6 39. Rxd6 Bb3 40. Ne2 Rc2 41. Ke1 fxg4 42. Bxg4 h5 43. Bxe6 Bxe6 44. Rxe6 Nf5 45. Re5 Nd6 46. Rxh5 Ra2 47. Nc3  1 – 0 (view game)

Aronian,L (2792) – Kramnik,V (2812) [A14]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (6), 2016-06-18
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4. Nf3 Be7 5. O-O O-O 6. d4 dxc4 7. Qc2 a6 8. a4 Bd7 9. Qxc4 Bc6 10. Bg5 Nbd7 11. Nbd2 a5 12. Rfd1 h6 13. Bxf6 Nxf6 14. Ne5 Bxg2 15. Kxg2 Qd5+ 16. f3 c5 17. e4 Qxd4 18. Qxd4 cxd4 19. Nb3 Rfd8 20. Rxd4 Rxd4 21. Nxd4 Rd8 22. Nb3 g5 23. Kf1 h5 24. h3 g4 25. hxg4 hxg4 26. Nxg4 Nxg4 27. fxg4 b6 28. Ke2 Bf6 29. Rb1 Kg7 30. Nd2 Rd4 31. b3 Be7 32. Rf1 Bb4 33. Nc4 Rxe4+ 34. Kd3 Re1 35. Rxe1 Bxe1 36. Nxb6  ½ – ½ (view game)

Kramnik,V (2812) – Anand,V (2770) [A14]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (7), 2016-06-18
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. b3 c5 7. Bb2 Nc6 8. cxd5 Nxd5 9. Nc3 Nxc3 10. Bxc3 Bd7 11. Qb1 Rc8 12. Rd1 Bf6 13. d4 Qe7 14. Qb2 cxd4 15. Nxd4 b6 16. Nxc6 Bxc6 17. Bxf6 Qxf6 18. Qxf6 gxf6 19. Rac1 Bxg2 20. Kxg2 Rxc1 21. Rxc1 Rd8 22. Rc7 Rd2 23. Rxa7 Rxe2 24. Kf3 Rb2 25. g4 Kg7 26. h4 e5 27. Ra6 Kg6 28. Rxb6 Rxa2 29. g5 Kh5 30. Rxf6 Kxh4 31. Rxf7 Kxg5 32. Rxh7 Rb2 33. Rb7 Kf5 34. Ke3 Rc2 35. Kd3 Ra2 36. Rc7 Rb2 37. Kc3 Ra2 38. Rd7 Kf4 39. Rd2 Ra8 40. b4 Rc8+ 41. Kb3 Rb8 42. Rd6 Ke4 43. Rd2 Kf3 44. Rb2 e4 45. Ra2 Rh8 46. b5 Rh2 47. b6 Rh6 48. Ra6 Rh1 49. Kc2 Rh6 50. Ra3+ Kxf2 51. b7  1 – 0 (view game)

Caruana,F (2804) – Aronian,L (2792) [C65]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (7), 2016-06-18
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. Nbd2 Be6 7. Qe2 Bd6 8. Ng5 Bg4 9. f3 Bh5 10. Nc4 Nd7 11. h4 h6 12. Nh3 Qe7 13. g4 Bg6 14. h5 Bh7 15. Bd2 f6 16. Ne3 Qf7 17. f4 O-O-O 18. Nf5 Nc5 19. Be3 Ne6 20. Nxd6+ cxd6 21. f5 Nc5 22. a4 Qc7 23. O-O a5 24. Rfb1 Na6 25. c3 Bg8 26. b4 c5 27. bxa5 Qxa5 28. Qc2 d5 29. Nf2 Bf7 30. Rb5 Qc7 31. Rab1 d4 32. Bd2 Be8 33. R5b2 dxc3 34. Rxb7 Qxb7 35. Rxb7 Kxb7 36. Bxc3 Ka7 37. Bd2 Bf7 38. Nd1 Rd7 39. Nc3 Rc8 40. Qb1 Bc4 41. dxc4 Rxd2 42. Qb5 Rd6 43. Kf2 Rb8 44. Ke2 Ka8 45. Qa5 Rb2+ 46. Ke1 Kb7 47. Nd5 Ka7 48. Kd1 Rb4 49. Ke2 Rb2+ 50. Kd1 Rb4 51. Kc2 Rxc4+ 52. Nc3 Rb6 53. Kd3 Rd4+ 54. Kc2 Rc4 55. Kd3 Rcb4 56. Nd5 Rd4+ 57. Kc2 Rc4+ 58. Kd3 Rd4+ 59. Kc3 Rb7 60. Qd8 Nc7 61. Qd6 Na6 62. a5 c4 63. Qc6 Rb3+ 64. Kc2 Rxd5 65. Qxc4 Rdb5 66. g5 Rc5 67. Kxb3 Rxc4 68. Kxc4 hxg5  0 – 1 (view game)

Topalov,V (2761) – So,W (2770) [A10]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (7), 2016-06-18
1. c4 g6 2. e4 e5 3. d4 Nf6 4. dxe5 Nxe4 5. Qd4 Nc5 6. Nc3 Ne6 7. Qe4 Bg7 8. Be3 Nc6 9. f4 O-O 10. O-O-O d6 11. c5 Ne7 12. cxd6 cxd6 13. Rxd6 Qc7 14. g4 Nc5 15. Qc4 b6 16. Bxc5 bxc5 17. h3 Rb8 18. Qe2 Rb4 19. Qd2 Rd4 20. Rxd4 cxd4 21. Qxd4 Rd8 22. Qf2 Nd5 23. Nge2 Nb4 24. Kb1 Nd3 25. Qh4 Bb7 26. Rh2 Rb8 27. b3 Nxf4 28. Nxf4 Qxc3  0 – 1 (view game)

Giri,A (2782) – Carlsen,M (2855) [B12]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (7), 2016-06-18
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nf3 e6 5. Be2 Bb4+ 6. c3 Ba5 7. O-O Nd7 8. a4 Bc7 9. Nbd2 f6 10. Re1 Nh6 11. Nf1 fxe5 12. dxe5 O-O 13. Bxh6 gxh6 14. Qd4 Be4 15. Ng3 c5 16. Qe3 Bxf3 17. Bxf3 Qg5 18. Qxg5+ hxg5 19. Bg4 Rae8 20. Re2 Nxe5 21. Bh5 Rd8 22. Rd1 c4 23. Nf1 Nd3  0 – 1 (view game)

Nakamura,Hi (2787) – Vachier Lagrave,M (2789) [B90]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (7), 2016-06-18
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Nb3 g6 7. Be2 Bg7 8. Be3 O-O 9. g4 b5 10. g5 Nfd7 11. h4 Bb7 12. Bd4 Nc6 13. Bxg7 Kxg7 14. Qd2 b4 15. Nd5 a5 16. h5 a4 17. Nc1 a3 18. b3 e6 19. Nxb4 Nxb4 20. Qxb4 Nc5 21. f3 Qxg5 22. Nd3 Nxd3+ 23. cxd3 Rac8 24. Kf2 Rc2 25. Qd4+ e5 26. Qxd6 Rfc8 27. Rae1 Rxa2 28. hxg6 hxg6 29. Qd7 Rh8 30. Rxh8 Kxh8 31. Qxf7 Qh4+ 32. Kf1 Qh1+ 33. Kf2 Qh4+ 34. Kf1 Qh1+ 35. Kf2  ½ – ½ (view game)

Carlsen,M (2855) – Anand,V (2770) [C50]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (8), 2016-06-18
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 Ba7 8. Na3 Ne7 9. Nc2 O-O 10. Be3 Bxe3 11. Nxe3 Ng6 12. a5 Ng4 13. h3 Nxe3 14. fxe3 Qe7 15. Qb3 c6 16. d4 Be6 17. Bxe6 fxe6 18. Rad1 Rae8 19. Qb4 exd4 20. cxd4 e5 21. dxe5 dxe5 22. Qxe7 Rxe7 23. Rd6 Nh8 24. Nd2 Nf7 25. Rd3 Ng5 26. Rf5 h6 27. h4 Nh7 28. Nb3 Nf6 29. Nc5 Rff7 30. h5 Kh7 31. Rd8 g6 32. hxg6+ Kxg6 33. Rd6 Kg7 34. Ne6+ Kg6 35. Nd8 Rf8 36. g4 c5 37. b3 Ree8 38. Nxb7  1 – 0 (view game)

So,W (2770) – Giri,A (2782) [D45]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (8), 2016-06-18
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. e3 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. Bd3 O-O 8. O-O dxc4 9. Bxc4 b5 10. Bd3 Bb7 11. a3 Rc8 12. b4 a5 13. Rb1 c5 14. bxc5 Bxf3 15. gxf3 Nxc5 16. dxc5 Rxc5 17. Rxb5 Nd5 18. Rxc5 Qg5+ 19. Kh1 Qh5 20. f4 Qf3+ 21. Kg1 Qg4+ 22. Kh1 Qf3+ 23. Kg1  ½ – ½ (view game)

Aronian,L (2792) – Nakamura,Hi (2787) [E21]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (8), 2016-06-18
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 O-O 5. Bg5 d5 6. cxd5 exd5 7. e3 c5 8. dxc5 Nbd7 9. Rc1 Qa5 10. a3 Bxc3+ 11. Rxc3 Ne4 12. b4 Nxc3 13. Qa1 Qa4 14. Qxc3 a5 15. b5 Nxc5 16. Qxc5 Bf5 17. Qc3 Rfc8 18. Qa1 Qc2 19. Nd4 Qc1+ 20. Qxc1 Rxc1+ 21. Kd2 Rac8 22. Nxf5 R8c2+ 23. Kd3 Rxf2 24. Ne7+ Kh8 25. g3 Ra1 26. Kd4 Rc1 27. Bg2 Rd2+ 28. Ke5 f6+ 29. Kd6 Rc3 30. Rf1 h6 31. Rxf6 hxg5 32. Rf8+ Kh7 33. Bh3 g4 34. Bxg4 Rxe3 35. Bf5+ g6 36. Bxg6+ Kg7 37. Rg8+  1 – 0 (view game)

Caruana,F (2804) – Kramnik,V (2812) [C65]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (8), 2016-06-18
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. Nbd2 Ne7 8. d4 exd4 9. cxd4 Bb6 10. Re1 Bg4 11. h3 Bh5 12. a4 a6 13. Bf1 Nc6 14. a5 Ba7 15. Ra4 h6 16. Qc2 Re8 17. Bd3 Bg6 18. b3 Qd7 19. Bb2 Nh5 20. d5 Ne5 21. Nxe5 dxe5 22. Nf3 Nf4 23. Nxe5 Qd6 24. Ng4 Nxd5 25. Rd1 Nf4 26. Qc3 Ne6 27. Bc2 Qc5 28. Rc4 Qg5 29. Rd5 Qh4 30. Kh2 c6 31. g3 Qe7 32. Nxh6+ Kh7 33. Nf5 cxd5 34. exd5 Qf6 35. Rh4+ Kg8 36. Nh6+ Kf8 37. Ba3+ Nc5 38. Bxc5+ Bxc5 39. Qxc5+ Qe7 40. Nf5  1 – 0 (view game)

Vachier Lagrave,M (2789) – Topalov,V (2761) [B51]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (8), 2016-06-18
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd7 4. O-O a6 5. Bd3 Ngf6 6. Re1 e6 7. c3 b5 8. Bc2 c4 9. a4 Bb7 10. axb5 axb5 11. Rxa8 Qxa8 12. Na3 Be7 13. Nxb5 O-O 14. Qe2 Rc8 15. Na3 Ba6 16. d4 cxd3 17. Bxd3 Bxd3 18. Qxd3 Nc5 19. Qe2 Ncxe4 20. Ng5 d5 21. Nc2 Nc5 22. Be3 Qa6 23. Qxa6 Nxa6 24. Ra1 Nc7 25. Nd4 Bd6 26. Ngf3 Ne4 27. Nd2 Nxd2 28. Bxd2 Kf8 29. Kf1 Ke8 30. Ke2 Kd7 31. Kd3 g6 32. b4 e5 33. Nb3 e4+ 34. Kc2 Ra8 35. Rxa8 Nxa8 36. Be3 Nc7 37. Nd4 Be5 38. c4 dxc4 39. Kc3 Nd5+ 40. Kxc4 Nxe3+ 41. fxe3 Bxh2 42. Kd5 f5 43. b5 Bg1 44. Nc2 Kc7 45. Ke5 Kb6 46. Nd4 Kc5 47. Kf4 Bh2+ 48. g3 h5 49. Kg5 Bxg3 50. Kxg6 f4 51. Kf5 f3 52. Kxe4 f2 53. Nb3+ Kxb5 54. Nd2 Kc6 55. Kf3 h4 56. Nf1 Kd5 57. Nd2 Kc6 58. Nf1 Kc5 59. Nd2 Kd5 60. Kg2 Ke6 61. Ne4 Ke5 62. Nxf2 Bxf2 63. Kxf2 Ke4 64. Kg2 Kxe3 65. Kh3 Kf3 66. Kxh4  ½ – ½ (view game)

Kramnik,V (2812) – Carlsen,M (2855) [A04]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (9), 2016-06-18
1. Nf3 e6 2. g3 b5 3. e4 Bb7 4. Qe2 c5 5. Bg2 a6 6. O-O Nf6 7. e5 Nd5 8. b3 Nc6 9. Bb2 Be7 10. Nc3 Nxc3 11. dxc3 O-O 12. Rad1 Qc7 13. c4 Rad8 14. h4 f6 15. exf6 Bxf6 16. Bxf6 gxf6 17. cxb5 axb5 18. Qxb5 Nb4 19. Qe2 Nxa2 20. Qc4 Kh8 21. Ra1 Ra8 22. Rfe1 d5 23. Qg4 e5 24. h5 Bc8 25. Qh4 Bb7 26. Nh2 Nb4 27. Rxa8 Bxa8 28. c4 Nc2 29. Rd1 Nd4 30. cxd5 Qf7 31. Qe4 Rd8 32. h6 Bxd5 33. Qg4 Bxb3 34. Ra1 Be6 35. Qe4 Qg6 36. Ra8 Rg8 37. Rxg8+ Bxg8 38. Qxg6 hxg6 39. Ng4 c4 40. Nxf6 c3 41. Be4 c2 42. Bxc2 Nxc2 43. Nd7 e4 44. Nf6 e3 45. fxe3 Nxe3 46. g4 Nd5 47. Nxd5 Bxd5 48. g5 Kg8 49. Kf2 Kf8 50. Ke3 Bg8 51. Kd4 Ke8 52. Ke4 Kd7 53. Kd3 Ke6 54. Ke4 Bh7  0 – 1 (view game)

Topalov,V (2761) – Aronian,L (2792) [A28]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (9), 2016-06-18
1. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 Nc6 4. a3 g6 5. g3 Bg7 6. Bg2 O-O 7. O-O d6 8. d3 h6 9. Nd2 Ne7 10. b4 c6 11. e4 Be6 12. Bb2 Rc8 13. Ne2 Qd7 14. d4 Rfd8 15. Qc2 Bh3 16. Rad1 Bxg2 17. Kxg2 exd4 18. Bxd4 c5 19. Bxf6 Bxf6 20. b5 a6 21. a4 axb5 22. axb5 Ra8 23. Nf3 Bg7 24. Nf4 Ra3 25. Rd3 Rxd3 26. Qxd3 Nc8 27. Rd1 Re8 28. Nd5 Qg4 29. Re1 Kh8 30. h3 Qd7 31. Rd1 Qd8 32. Rd2 Nb6 33. Ra2 Nxd5 34. Qxd5 Qd7 35. Ra7 Re7 36. h4 Bf6 37. h5 g5 38. Nh2 Kg7 39. f3 Bd4 40. Ng4 Qe6 41. Qxe6 fxe6 42. Ra8 Rd7 43. Rc8 Bc3 44. Kf1 Ba5 45. Ke2 Rd8 46. Rxd8 Bxd8 47. f4 Bf6 48. Kf3 Bd4 49. f5 d5 50. cxd5 exd5 51. exd5 c4 52. Ke4 Bc5 53. f6+ Kf7 54. Ne5+ Kxf6 55. Nd7+  1 – 0 (view game)

Anand,V (2770) – So,W (2770) [C65]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (9), 2016-06-18
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. Nbd2 O-O 7. Nc4 Re8 8. Qe2 b5 9. Ne3 a5 10. O-O Nh5 11. g3 Bh3 12. Rd1 Qf6 13. Nh4 Nf4 14. Qf3 Bxe3 15. fxe3 Bg2 16. Qg4 Bh3 17. Qf3 Bg2  ½ – ½ (view game)

Nakamura,Hi (2787) – Caruana,F (2804) [A05]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (9), 2016-06-18
1. Nf3 Nf6 2. e3 g6 3. d4 Bg7 4. c4 O-O 5. Be2 c5 6. d5 e6 7. Nc3 d6 8. O-O Re8 9. Nd2 Na6 10. e4 Nc7 11. Re1 b6 12. dxe6 Nxe6 13. Nf1 Nd4 14. f3 Nh5 15. Bd3 Be5 16. Be3 Nf4 17. Qd2 Qf6 18. Nd5 Nxd5 19. cxd5 Qd8 20. Rac1 a5 21. Bg5 Bf6 22. Bxf6 Qxf6 23. Qf2 b5 24. Ne3 Bd7 25. f4 a4 26. Bb1 a3 27. b3 Rac8 28. Rcd1 Re7 29. h3 h5 30. Rf1 Rce8 31. Rde1 Rxe4 32. Bxe4 Rxe4 33. Ng4 hxg4 34. Rxe4 gxh3 35. gxh3 Bxh3 36. Rfe1 Bg4 37. R4e3 Qf5 38. Rg3 Kg7 39. Qg2 Bh5 40. Qe4 Nf3+ 41. Kf2 Qxe4 42. Rxe4 Nd2 43. Re7 Kf6 44. Rge3 Bg4 45. Ra7 b4 46. Ra6 Kf5 47. Rd3 Ne4+ 48. Ke3 Bh3 49. Rd1 f6 50. Rg1 g5 51. fxg5 fxg5 52. Re1 Ke5 53. Ra8 Nc3 54. Rg8 Kxd5 55. Rxg5+ Kc6 56. Ra1 Kb5 57. Rg8 Bf5 58. Kd2 Bb1 59. Kc1 Be4 60. Rb8+ Kc6 61. Rh8 d5 62. Rh6+ Kb5 63. Rh5 c4 64. bxc4+ Kxc4 65. Rh8 d4 66. Kd2 Bc6 67. Rc8 Ne4+ 68. Ke1 Kc5 69. Ke2 Kd5 70. Rb8 Nc3+ 71. Kd2 Bb5 72. Rh1 Ne4+ 73. Ke1 Nc3 74. Rh5+ Kc4 75. Kd2 Bd7 76. Rb7 Ne4+ 77. Kc1 Bg4 78. Rhb5 Nc3 79. Rxb4+ Kc5 80. Rb3 Nxa2+ 81. Kd2 Nc3 82. Rxa3 Bf3 83. Rb8 Be4 84. Ra5+ Kc4 85. Rc8+ Kb4 86. Ra7 Nb1+ 87. Kc1 Nc3 88. Rd7 Nb5 89. Re7 Bf5 90. Rc6 Bd3 91. Kd2 Bc4 92. Rd7 Bf1 93. Rc1 Bc4 94. Rd8 Be6 95. Re8 Bd7 96. Re5 Nc3 97. Rh1 Kc4 98. Rh7 Bb5 99. Rc7+ Kb4 100. Rc8 Nb1+ 101. Kc1 Nc3 102. Kc2 Ba6 103. Rb8+ Kc4 104. Re7 Nd5 105. Ra7 Bb5 106. Kb2 Kc5 107. Ra5 Nc3 108. Kb3 Kc6 109. Rc8+ Kb6 110. Raa8 Bd7 111. Rab8+ Ka7 112. Rd8 Ne4 113. Kc4 Ng5 114. Rb2 Bc6 115. Rxd4 Nf7 116. Rd1 Bb7 117. Rxb7+  1 – 0 (view game)

Giri,A (2782) – Vachier Lagrave,M (2789) [A04]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (9), 2016-06-18
1. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 e5 4. e3 Nf6 5. Be2 d5 6. d4 cxd4 7. exd4 e4 8. Ne5 dxc4 9. Qa4 Be7 10. Nxc6 bxc6 11. d5 O-O 12. dxc6 Be6 13. Bxc4 Bxc4 14. Qxc4 Qc7 15. O-O Rfc8 16. Nxe4 Qxc6 17. Qxc6 Rxc6 18. Nxf6+ Bxf6 19. Rd1 Rc2 20. Rb1 h6 21. a4 Rb8 22. g3 Bg5 23. Bxg5 hxg5 24. b3 Ra2 25. Kg2 Rb6 26. Rd5 Rf6 27. Rf1 Rb6 28. Rxg5 g6 29. Rg4 Rxb3 30. Rc1 a5 31. Rcc4 Rbb2 32. Rgf4 Rc2 33. Rce4 Re2 34. Rxe2 Rxe2 35. Kf3 Ra2 36. h4 Kg7 37. Ke3 Ra3+ 38. Kd2 f5 39. Kc2 Kf6 40. Kd2 Ra2+ 41. Ke3 Ra3+ 42. Ke2 Ke6 43. Kf1 Ra1+ 44. Kg2 Rb1 45. g4 fxg4 46. Rxg4 Kf6 47. f3 Ra1 48. Rc4 Rb1 49. Kf2 Rb3 50. Kg3 Rb4 51. Rg4 Kf7 52. Kf2 Rb2+ 53. Ke3 Rb3+ 54. Ke2 Rb2+ 55. Kd3 Rb3+ 56. Ke2 Rb2+ 57. Ke3 Rb3+ 58. Kf2 Rb2+ 59. Kg3 Rb4 60. Re4 Kg7 61. Kf4 Rb3 62. Rc4 Kh6 63. Kg4 Rb4 64. Re4 Rb1 65. Kf4 Rb3 66. Kg3 Rb4 67. Kg4 Rb1 68. Re6 Rb4+ 69. f4 Rb1 70. Re5 Rg1+ 71. Kh3 Rh1+ 72. Kg3 Rg1+ 73. Kf3 Rf1+ 74. Kg3 Rg1+ 75. Kf2 Rg4 76. Kf3 Rxh4 77. Rxa5 Rh3+ 78. Ke4 Ra3 79. Ke5 Ra1 80. Ra8 Kh5 81. a5 Kg4 82. a6 Ra5+ 83. Kf6 Kxf4 84. Kxg6 Ke5 85. a7 Ra6+ 86. Kg5 Ra5 87. Kg4 Ra4+ 88. Kg3  1 – 0 (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Grand Chess Tour YourNextMove Rapid 2016 – Day 1

Posted by 365Chess.com on June 18, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Anand, Viswanathan IND 2770 7
2 Caruana, Fabiano USA 2804 6
3 So, Wesley USA 2770 6
4 Aronian, Levon ARM 2792 5
5 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2789 5
6 Giri, Anish NED 2782 5
7 Topalov, Veselin BUL 2761 5
8 Carlsen, Magnus NOR 2855 4
9 Kramnik, Vladimir RUS 2812 4
10 Nakamura, Hikaru USA 2787 3

So, Wesley (2770) – Carlsen, Magnus (2855) [B90]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (1.1), 2016-06-17
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e5 7. Nb3 Be6 8. f3 Nbd7 9. Qd2 b5 10. O-O-O h5 11. Nd5 Rc8 12. g3 Bxd5 13. exd5 Nb6 14. Bh3 Nc4 15. Qe2 Rc7 16. Bg5 Be7 17. f4 Ng4 18. Bxg4 hxg4 19. Bxe7 Qxe7 20. Rhe1 Kf8 21. fxe5 Qxe5 22. Nd4 Qxe2 23. Rxe2 g6 24. Nc6 Kg7 25. Rd4 f5 26. a4 Ne5 27. axb5 axb5 28. Nxe5 dxe5 29. Rxe5 Rxh2 30. c3 Ra7 31. Kb1 Rh3 32. d6 Rd7 33. Re3 Kf6 34. Kc2 g5 35. Red3 Ke6 36. Re3+ Kf6 37. Red3 Ke6 38. Re3+  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Nakamura, Hikaru (2787) [A14]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (1.2), 2016-06-17
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. b3 c5 7. cxd5 Nxd5 8. Bb2 Nc6 9. d4 cxd4 10. Nxd4 Bd7 11. Na3 Bf6 12. Nc4 Nxd4 13. Bxd4 Bb5 14. Rc1 Rc8 15. a4 Ba6 16. e3 b6 17. Bxd5 Qxd5 18. Bxf6 Qxd1 19. Rfxd1 gxf6 20. Rd7 Bxc4 21. bxc4 a6 22. Ra7 b5 23. axb5 axb5 24. c5 Ra8 25. Rb7 Rfb8 26. c6 b4 27. Rc4 b3 28. Kg2 Kg7 29. Rg4+ Kf8 30. Ra4 Kg7 31. Rxa8 Rxa8 32. Rxb3 Rc8 33. Rc3 f5 34. c7 Kf6 35. Kh3 Kg5 36. Rc5 Kg6 37. g4 e5 38. f4 f6 39. Rc6 exf4 40. exf4 fxg4+ 41. Kxg4 h5+ 42. Kf3 Kf5 43. h4  1 – 0 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Anand, Viswanathan (2770) [C65]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (1.3), 2016-06-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. Nbd2 Ne7 8. d4 exd4 9. cxd4 Bb6 10. Re1 Bg4 11. h3 Bh5 12. Qb3 d5 13. e5 Nd7 14. Qd1 Re8 15. g4 Bg6 16. Nf1 c6 17. Bd3 f6 18. exf6 Nxf6 19. Ng3 Bxd3 20. Qxd3 Ng6 21. Rxe8+ Qxe8 22. Bg5 Qf7 23. Re1 Rf8 24. Nf5 Ne4 25. Bh6 Qc7 26. Nxg7 Nxf2 27. Kxf2 Qh2+ 28. Ke3 Qg2 29. Qe2 Rxf3+ 30. Qxf3 Bxd4+ 31. Kxd4 Qxf3 32. Nf5 Qf2+ 33. Re3 Qxb2+ 34. Kc5 Qb6+ 35. Kd6 Qd8+ 36. Kc5 d4  0 – 1 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Topalov, Veselin (2761) [C65]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (1.4), 2016-06-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. Nbd2 Be6 7. Nb3 Bd6 8. Na5 Rb8 9. Bd2 O-O 10. Qe2 Re8 11. h3 Nd7 12. Ng5 Nf8 13. Nxe6 Nxe6 14. Qg4 Bc5 15. O-O Qe7 16. Nc4 f6 17. Kh1 Rbd8 18. Ne3 Bxe3 19. fxe3 c5 20. Bc3 Ng5 21. b3 Qe6 22. Qh5 b5 23. Qe2 Rd7 24. Ba5 Red8 25. Rfd1 Qa6 26. Be1 c4 27. Bh4 Nf7 28. Rd2 cxd3 29. cxd3 b4 30. Rad1 Nd6 31. Qg4 Nb5 32. Rf2 Rd6 33. Rdf1 Qc8 34. Rf5 c5 35. Qg3 Kh8 36. Rxf6 gxf6 37. Rxf6 R8d7 38. Qxe5 Kg8 39. Re6 Rxe6 40. Qxe6+ Kf8 41. Bg5 Qc7 42. Bh6+ Rg7 43. e5 Nc3 44. d4 cxd4 45. exd4 Qf7 46. Qc8+ Ke7 47. Qb7+ Ke6 48. Qc6+ Ke7 49. Bxg7 Qxg7 50. Qb7+ Kf8 51. Qxb4+  1 – 0 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Giri, Anish (2782) [A15]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (1.5), 2016-06-17
1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Ba3 O-O 8. d4 b6 9. Bc4 Nc6 10. O-O Na5 11. Bd3 c5 12. dxc5 Qc7 13. Qe2 bxc5 14. Qe3 Bg4 15. Rfc1 Rfd8 16. Bf1 Rab8 17. Qxc5 Rdc8 18. Qxe7 Qxe7 19. Bxe7 Bxc3 20. Rab1 Rxb1 21. Rxb1 Re8 22. Bb4 Bxb4 23. Rxb4 Nc6 24. Rc4 Bd7 25. h4 h6 26. Nd2 Rb8 27. Nb3 Kf8 28. Rc5 Ke7 29. Bb5 Rb6 30. f3 a6 31. Bxc6 Bxc6 32. h5 Bd7 33. hxg6 fxg6 34. Kh2 Be6 35. Rc7+ Kd6 36. Rh7 h5 37. Kg3 Bxb3 38. axb3 Kc5 39. Kf4 Kb4 40. Kg5 Kxb3 41. f4 a5 42. f5 gxf5 43. exf5 a4 44. Ra7 Rb5 45. Kg6 a3 46. f6 Rb6 47. Ra5 a2 48. Kg5 h4 49. f7 Rb8 50. Kf6 Kb2 51. Kg7 a1=Q 52. Rxa1 Kxa1 53. f8=Q Rxf8 54. Kxf8 Kb2 55. Kg7 Kc3 56. Kf6 Kd4 57. Kg5  1 – 0 (view game)

Anand, Viswanathan (2770) – Aronian, Levon (2792) [C67]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (2.1), 2016-06-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. Re1 Nd6 6. Nxe5 Be7 7. Bf1 Nxe5 8. Rxe5 O-O 9. Nc3 Ne8 10. Nd5 Bd6 11. Re1 c6 12. Ne3 Be7 13. c4 Nc7 14. d4 d5 15. cxd5 Nxd5 16. Nxd5 cxd5 17. Bf4 Be6 18. Qb3 Bf6 19. Be5 Bxe5 20. Rxe5 Qb6 21. Qxb6 axb6 22. Re3 Rfc8 23. Rb3 Rc6 24. Bb5 Rc7 25. Rb4 Kf8 26. Bd3 Rc6 27. Kf1 Ke7 28. Ke1 Bd7 29. Kd2 Rf6 30. f3 Kd8 31. a3 Re6 32. h4 h6 33. Rc1 Rc8 34. Rxc8+ Kxc8 35. Rb3 Kc7 36. Rc3+ Rc6 37. Rxc6+ bxc6 38. Kc3 c5 39. b3 g5 40. g3 Kd6 41. f4 f6 42. a4 c4 43. Bc2 cxb3 44. Kxb3 gxf4 45. gxf4 Bc8 46. Bd3 Bd7 47. Bc2 Bc8 48. Bd3 Bd7  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Kramnik, Vladimir (2812) [D53]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (2.2), 2016-06-17
1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e3 Nbd7 6. Nf3 h6 7. Bh4 O-O 8. Qc2 c5 9. Rd1 Qa5 10. cxd5 Nxd5 11. Bxe7 Nxe7 12. Be2 Nf6 13. O-O cxd4 14. Rxd4 Nc6 15. Rd2 Bd7 16. Rfd1 Rfd8 17. Qb3 Rab8 18. a3 a6 19. Bd3 Be8 20. Bb1 Rxd2 21. Nxd2 Ne5 22. Nc4 Nxc4 23. Qxc4 Bc6 24. Qd4 Rc8 25. h3 Qh5 26. Rd2 Qg5 27. f3 e5 28. Qd3 e4 29. fxe4 Re8 30. Qd4 Nd7 31. Rf2 Ne5 32. Ba2 Rd8 33. Nd5 Bxd5 34. exd5 Rd6 35. Bb1 g6 36. Be4 Qe7 37. Bf3 Rd8 38. Bg4 Qc7 39. Rf1 h5 40. Be2 Qd6 41. e4 Rc8 42. Bd3 Kg7 43. Qe3 b5 44. Kh1 Rc7 45. Qf4 f6 46. Qd2 Qc5 47. Bb1 g5 48. Qe2 h4 49. Bd3  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A20]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (2.3), 2016-06-17
1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Nc3 Nb6 6. d3 Be7 7. Nh3 Nc6 8. f4 h5 9. Be3 h4 10. Rc1 Bf5 11. Ng5 Qd7 12. Qb3 O-O 13. gxh4 Nd4 14. Qd1 Bc5 15. Qd2 exf4 16. Bxf4 Rfe8 17. Nce4 Bxe4 18. Bxe4 Qe7 19. Kf1 Rad8 20. e3 Ne6 21. Nxe6 Qxe6 22. Qg2 Bf8 23. Rg1 Nd5 24. Qg5 c6 25. Rg2 Nxf4 26. Qxf4 f5 27. Bxf5 Qxe3 28. Qxe3 Rxe3 29. Re2 Rf3+ 30. Rf2 Rxf2+ 31. Kxf2 Be7 32. Kg3 Kf7 33. h5 Rd5 34. Rf1 Bf6 35. b3 Ke7 36. Kg4 a5 37. Rf2 Re5 38. Rg2 Rd5 39. h4 Rc5 40. Re2+ Re5 41. Be4 Kd6 42. Rf2 Ke7 43. Rf1 Rc5 44. a4 b5 45. Rf5 Rxf5 46. Kxf5 bxa4 47. bxa4 Bxh4 48. Kg6 Bf6 49. Bxc6 Bd4  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – Caruana, Fabiano (2804) [C50]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (2.4), 2016-06-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 Ba7 8. Nbd2 O-O 9. h3 Re8 10. Re1 Be6 11. Bxe6 Rxe6 12. b4 d5 13. Qc2 h6 14. Nf1 d4 15. b5 Ne7 16. cxd4 Bxd4 17. Nxd4 Qxd4 18. Be3 Qd7 19. Ng3 Rd8 20. Red1 axb5 21. axb5 Ne8 22. Rab1 b6 23. d4 exd4 24. Rxd4 Qc8 25. Ne2 Rxd4 26. Nxd4 Re5 27. f4 Rc5 28. Nc6 Rxc6 29. bxc6 Qe6 30. Rc1 Nf6 31. e5 Nfd5 32. Bd2 h5 33. Kh2 g6 34. Qc4 Qf5 35. Qd4 Qe6 36. Qc4 Qf5 37. Rd1 b5 38. Qxb5 Qc2 39. Qb1 Qxc6 40. Qe4 Qe6 41. Bb4 Kh7 42. Bxe7 Nxe7 43. Rc1 c6 44. Qc4 Nd5 45. g3 Qe7 46. Qxc6 Qa3 47. Rg1 Ne3 48. e6 Qb2+ 49. Kh1 fxe6 50. g4 hxg4 51. Qd7+ Kh8 52. Qe8+ Kg7 53. Qe7+ Kh8 54. Qf8+ Kh7 55. Qf7+ Kh8 56. Qe8+ Kg7 57. Qe7+ Kh8 58. Qxe6 Qf2 59. Qe8+ Kg7 60. Qe7+ Kh6 61. Qf8+ Kh7 62. Qe7+ Kh6 63. Qg5+ Kh7 64. Qe7+ Kh6  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Nakamura, Hikaru (2787) [C53]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (2.5), 2016-06-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 d6 6. O-O a6 7. a4 O-O 8. Re1 Ba7 9. Nbd2 Ng4 10. Re2 Kh8 11. h3 f5 12. exf5 Nxf2 13. Rxf2 Bxf2+ 14. Kxf2 d5 15. Bb3 Bxf5 16. Kg1 Bxd3 17. Ne1 Bg6 18. Ndf3 e4 19. Nh2 Ne7 20. Be3 Qd6 21. Nc2 Rad8 22. Qd2 c5 23. Rd1 h6 24. Ng4 Bh5 25. Ba2 a5 26. Qe1 Be8 27. b3 b6 28. Bf2 Bh5 29. Bh4 Rd7 30. b4 axb4 31. cxb4 d4 32. Nce3 Bxg4 33. hxg4 Ng6 34. Bg3 Qf6 35. Nf5 e3 36. bxc5 bxc5 37. Qe2 Ne5 38. Bb1 Rfd8 39. Bxe5 Qxe5 40. Nh4 Qg5 41. Ng6+ Kg8 42. Qc4+ Rd5 43. Be4 Qxg4 44. Bxd5+ Kh7 45. Qd3  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Anand, Viswanathan (2770) [A09]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (3.1), 2016-06-17
1. Nf3 d5 2. c4 d4 3. b4 f6 4. e3 e5 5. c5 a5 6. Qa4+ Bd7 7. b5 Bxc5 8. Bc4 Bg4 9. Bxg8 Nd7 10. Qb3 Qe7 11. Bc4 a4 12. Qc2 O-O-O 13. O-O Bxf3 14. gxf3 Nb6 15. d3 f5 16. e4 f4 17. Kh1 Rd6 18. Rg1 Rh6 19. Nd2 Rf8 20. Nf1 Kb8 21. Bd2 Rh3 22. Be6 Rxf3 23. Kg2 Re3 24. Bg4 f3+ 25. Kh1 Re2 26. Rg3 Rxf2 27. Kg1 Rg2+ 28. Rxg2 fxg2 29. Ng3 g6 30. Kxg2 h5 31. Be2 Bb4 32. Rf1 Bxd2 33. Qxd2 Rxf1 34. Nxf1 Qc5 35. Qb2 a3 36. Qb3 Qc1 37. Bd1 Nc8 38. Qc2 Qa1 39. Qd2 Nd6 40. b6 cxb6 41. Bb3 Qb2 42. Kh3 Nb5 43. Kh4 Nc3 44. Kg5 Qb1 45. Ng3 Qg1 46. Kxg6 h4 47. Qg5 hxg3 48. hxg3 Qe3 49. Qxe5+ Ka7 50. Bc4 b5 51. Qc5+ Ka6 52. Qxa3+ Kb6 53. Qd6+ Ka7 54. Qc5+ Ka6 55. Qd6+ Ka7 56. Qc5+ Ka6 57. Qd6+  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – Carlsen, Magnus (2855) [A40]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (3.2), 2016-06-17
1. d4 e6 2. Nf3 f5 3. c4 Nf6 4. Nc3 Bb4 5. Qb3 Qe7 6. Bd2 b6 7. g3 Bb7 8. Bg2 Nc6 9. O-O Na5 10. Qc2 Nxc4 11. Nb5 Nxd2 12. Nxc7+ Kf8 13. Nxd2 Bxg2 14. Kxg2 Rc8 15. Nf3 Qd8 16. Rac1 Ke7 17. Qa4 Rxc7 18. Qxb4+ d6 19. Qd2 h6 20. Kg1 Qd7 21. Rxc7 Qxc7 22. d5 Nxd5 23. Nh4 Rc8 24. Nxf5+ exf5 25. Qxd5 Qc5 26. Qd3 Qe5 27. Rd1 Rc6 28. Rd2 Qe4 29. Qxe4+ fxe4 30. f3 exf3 31. exf3 d5 32. Rxd5 Rc1+ 33. Kg2 Rc2+ 34. Kh3 Rxb2 35. a4 a5 36. Re5+ Kd6 37. Rf5 Rb4 38. Rf7 Rxa4 39. Rxg7 Rc4 40. f4 Rc7 41. Rg8 Ra7 42. f5 a4 43. f6 a3 44. Rg7 Ra8 45. f7 a2  0 – 1 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Topalov, Veselin (2761) [A07]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (3.3), 2016-06-17
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nh6 5. O-O Nf5 6. c3 Nd7 7. Nbd2 Nd6 8. Re1 Nf6 9. Ne5 O-O 10. f3 Nd7 11. Nxd7 Bxd7 12. e4 dxe4 13. Nxe4 b6 14. Nf2 c5 15. Bg5 Re8 16. dxc5 bxc5 17. Bxe7 Rxe7 18. Qxd6 Bf8 19. Qd2 Be6 20. Qf4 Qb6 21. Re2 Bf5 22. Rxe7 Bxe7 23. Re1 Bd6 24. Qc4 Qxb2 25. f4 Rf8 26. Bd5 Kg7 27. a4 h5 28. Be4 Be6 29. Qd3 Rd8 30. Bxg6 c4 31. Qc2 Ba3 32. Re2 Qxc2 33. Bxc2 Bb2 34. Bf5 Bxf5 35. Rxb2 Re8 36. Rb4 Re1+ 37. Kg2 Be6 38. Rb5 Kg6 39. Rg5+ Kh6 40. Rc5 Ra1 41. a5 Kg6 42. h3 Ra3 43. Ne4 f6 44. Kf2 Bxh3 45. Rc6 Rxa5 46. Rxf6+ Kg7 47. Rc6 Ra2+ 48. Ke3 Rg2 49. Rc7+ Kg6 50. Rxa7 Bf5 51. Ra6+ Kg7 52. Nd6 Bd3 53. f5 Rxg3+ 54. Kf4 Rg1 55. Ra7+ Kh6 56. Nf7+ Kg7 57. Ng5+ Kg8 58. f6 Rg4+ 59. Ke5 Rxg5+ 60. Ke6 Be4 61. Rc7 Bd5+ 62. Ke7 Rf5 63. Rd7 Kh7 64. Rd6 h4 65. Kf8 h3 66. Rd7+ Kg6 67. Rg7+ Kxf6 68. Rf7+  0 – 1 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – So, Wesley (2770) [C65]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (3.4), 2016-06-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. h3 Ne7 8. d4 Bb6 9. Bd3 Ng6 10. Re1 Re8 11. Qc2 c6 12. a4 Bc7 13. Be3 d5 14. Nbd2 exd4 15. Bxd4 Be6 16. Ng5 dxe4 17. Ndxe4 Nxe4 18. Nxe6 Rxe6 19. Rxe4 Rxe4 20. Bxe4 Bb6 21. Rd1 Qc7 22. Bxb6 axb6 23. b4 Nf8 24. Bd3 Re8 25. g3 g6 26. Bc4 Nd7 27. Bb3 Nf6 28. Rd3 Kg7 29. Qd1 h5 30. h4 Re5 31. Rf3 Qe7 32. Kg2 c5 33. bxc5 bxc5 34. Qd3 Qc7 35. a5 Re7 36. Qb5 Ne8 37. Bd5 Nd6 38. Qb2 c4 39. Qd2 Qxa5 40. Qd4+ Kh7 41. Bxc4 Nxc4 42. Qxc4  ½ – ½ (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Giri, Anish (2782) [D04]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (3.5), 2016-06-17
1. Nf3 d5 2. e3 Nf6 3. d4 c5 4. c4 cxd4 5. exd4 g6 6. cxd5 Nxd5 7. Nc3 Bg7 8. Qb3 Nxc3 9. bxc3 O-O 10. h4 Nc6 11. Ba3 Be6 12. Qxb7 Bd5 13. Qa6 Qc7 14. Bc5 e5 15. Bc4 Bxf3 16. gxf3 exd4 17. Bxf8 Rxf8 18. Kf1 dxc3 19. Re1 Ne5 20. Bd5 c2 21. Kg2 Bh6 22. Qe2 c1=Q 23. Rxc1 Bxc1 24. Rxc1 Qxc1 25. Qxe5 Qc8 26. Bb3 Qf5 27. Qc7 a5 28. Qe7 Kg7 29. a4 Rc8 30. Qb7 Rc5 31. Qa7 Re5 32. Qd4 Qf6 33. Qg4 Rf5 34. Kg3 Qd6+  0 – 1 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Caruana, Fabiano (2804) [C77]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (4.1), 2016-06-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d3 Bc5 6. Bxc6 dxc6 7. h3 Nd7 8. Be3 Bd6 9. Nc3 c5 10. Nd2 Nb8 11. a4 Nc6 12. a5 Be6 13. O-O O-O 14. Nc4 Be7 15. b3 b5 16. axb6 cxb6 17. Bd2 b5 18. Ne3 Nb4 19. Ne2 Bg5 20. f4 exf4 21. Nxf4 a5 22. Bc3 Nc6 23. Ned5 Nd4 24. Qh5 Bxf4 25. Nxf4 Qd6 26. Rxa5 Rxa5 27. Bxa5 b4 28. Nxe6 Nxe6 29. Qd5 Qa6 30. Ra1 Rb8 31. Ra4 Qb5 32. d4 Qe2 33. Qe5 Re8 34. dxc5 f6 35. Qd6 Qe3+ 36. Kh2 Nf4 37. Bc7 Ne2 38. Ra1 Qxe4 39. Re1 Re5 40. Qd2 Re6 41. Qd7 h5 42. Bb8 Re8 43. Bd6 Re5 44. Rf1 Rg5 45. Rf3 Rxg2+ 46. Kxg2 Nd4 47. Kg1 Nxf3+ 48. Kf2 Nd4 49. Qc8+ Kh7 50. Qa6 Qf3+ 51. Ke1 Nxc2+ 52. Kd2 Qc3+ 53. Kd1 Qxb3 54. Kc1 Nd4  0 – 1 (view game)

Giri, Anish (2782) – Topalov, Veselin (2761) [C50]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (4.2), 2016-06-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 h6 7. Nbd2 O-O 8. Re1 Re8 9. Nf1 Bb6 10. Ng3 Na5 11. Bb5 Bd7 12. Bxd7 Qxd7 13. d4 Nc6 14. h3 Rad8 15. d5 Ne7 16. Nh4 c6 17. c4 cxd5 18. cxd5 Rc8 19. Qd3 Kh7 20. Be3 Bxe3 21. Qxe3 a6 22. Rac1 Red8 23. b3 Ng6 24. Nxg6 fxg6 25. f3 Rxc1 26. Rxc1 Rc8 27. Rc3 Qd8 28. Ne2 Rxc3 29. Qxc3 Qb6+ 30. Kf1 Nh5 31. b4 Qb5 32. Ke1 g5 33. a3 Nf4 34. Nxf4 gxf4 35. Qc8 Qd3 36. Qf5+ Kg8 37. Qe6+ Kh7 38. Qf5+ Kg8 39. Qe6+ Kh7  ½ – ½ (view game)

Anand, Viswanathan (2770) – Nakamura, Hikaru (2787) [C65]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (4.3), 2016-06-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O Re8 7. Nbd2 a6 8. Ba4 d5 9. Qe2 b5 10. Bb3 d4 11. Bc2 Bb6 12. cxd4 Nxd4 13. Nxd4 Bxd4 14. Nb3 Bb6 15. Be3 Qd6 16. Bxb6 Qxb6 17. Qe3 Be6 18. h3 Nd7 19. Rfc1 c5 20. Bd1 Rec8 21. Bg4 Bxg4 22. hxg4 c4 23. Qxb6 Nxb6 24. dxc4 Rxc4 25. Nd2 Rd4 26. Rc2 f6 27. Kf1 Rad8 28. Ke2 Nc4 29. Nxc4 bxc4 30. f3 Kf7 31. Rac1 Kg6 32. Ke1 Rb8 33. Kf2 h5 34. gxh5+ Kxh5 35. Kg3 a5 36. Re2 Kg6 37. Rc3 Kf7 38. b3 cxb3 39. axb3 Rdb4  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Aronian, Levon (2792) [E32]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (4.4), 2016-06-17
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. Nf3 d5 6. Bg5 h6 7. Bxf6 Qxf6 8. a3 Bxc3+ 9. Qxc3 dxc4 10. Qxc4 Bd7 11. e3 Rc8 12. Qb4 Bc6 13. Be2 Bd5 14. Rc1 Nd7 15. O-O a5 16. Qa4 c6 17. Nd2 Qg5 18. Bf3 Bxf3 19. Nxf3 Qb5 20. Qxb5 cxb5 21. Rfd1 b4 22. axb4 axb4 23. Kf1 Rxc1 24. Rxc1 Ra2 25. Rb1 Nb6 26. Ne5 b3 27. Ke1 f6 28. Nd3 Nc4 29. Nc1 Rxb2 30. Rxb2 Nxb2 31. Nxb3 b6 32. Kd2 Kf7 33. Kc2 Nc4 34. Kd3 Nd6 35. e4 Ke7 36. e5 fxe5 37. dxe5 Nf5 38. g4 Nh4 39. Ke4 g5 40. f4 gxf4 41. Kxf4  ½ – ½ (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Kramnik, Vladimir (2812) [C65]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (4.5), 2016-06-17
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. Nbd2 Ne7 8. d4 exd4 9. cxd4 Bb6 10. Re1 Bg4 11. Qb3 Bh5 12. a4 Ba5 13. Bf1 Rb8 14. e5 Nfd5 15. Rd1 dxe5 16. dxe5 c6 17. Nc4 Bc7 18. h3 b5 19. axb5 Rxb5 20. Qa3 a5 21. g4 Bg6 22. Nd4 Rb8 23. Bg5 Qd7 24. Bxe7 Nxe7 25. Nxc6 Qxc6 26. Qxe7 Rfe8 27. Qd7 Be4 28. Rac1 Qxd7 29. Rxd7 Bxe5 30. Nxe5 Rxe5 31. Rcc7 Bd5 32. f4  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – So, Wesley (2770) [A09]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (5.1), 2016-06-17
1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. Qb3 Nf6 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7 6. O-O O-O 7. d3 Re8 8. Bf4 d4 9. Nbd2 Nbd7 10. Bg5 h6 11. Bxf6 Nxf6 12. c5 Nd5 13. Qa4 Nc7 14. Nb3 e5 15. Nfd2 Bd7 16. Na5 Rb8 17. Rac1 Ne6 18. b4 Nc7 19. Ne4 Bf8 20. Qc2 Nd5 21. Qd2 Bf5 22. e3 Bxe4 23. dxe4 Nc3 24. Nb3 Bg7 25. exd4 exd4 26. Rfe1 Qe7 27. f4 Rbd8 28. e5 f6 29. Na5 fxe5 30. fxe5 Kh7 31. h4 Bxe5 32. Nc4 Qg7 33. Nxe5 Rxe5 34. Rxe5 Qxe5 35. Re1 Qf6 36. Qd3 Kg7 37. Kh2 Nxa2 38. Ra1 Nxb4 39. Qb3 a5 40. Rxa5 d3 41. Ra7 d2 42. Rxb7+ Kf8 43. Qe3 d1=Q 44. Qxh6+ Ke8 45. Rxb4 Qd2 46. Re4+ Kf7 47. Qh7+ Kf8 48. Qc7 Qxg2+ 49. Kxg2 Rd2+ 50. Kh3 Qf1+  0 – 1 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Anand, Viswanathan (2770) [A20]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (5.2), 2016-06-17
1. c4 e5 2. d3 Bb4+ 3. Nd2 Nf6 4. Nf3 Nc6 5. a3 Bxd2+ 6. Bxd2 d5 7. cxd5 Qxd5 8. e4 Qd6 9. h3 O-O 10. Rc1 a5 11. Be2 Be6 12. Be3 Rfd8 13. O-O a4 14. Qc2 Bb3 15. Qc3 Ne8 16. Nd2 Be6 17. Rfd1 Ra6 18. Bc5 Nd4 19. Bxd4 exd4 20. Qc5 Rb6 21. Qc2 Ra8 22. Rf1 Rb5 23. Nc4 Qc5 24. Qd1 Nd6 25. Nd2 Qb6 26. Bg4 Ba2 27. Re1 Rxb2 28. e5 Nb5 29. Nc4 Bxc4 30. Rxc4 Nc3 31. Qf3 Re8 32. Qf4 c5 33. e6 fxe6 34. Kh2 Qc6 35. Bf3 Qc8 36. Qd6 b6 37. Bg4 Qb8 38. Bxe6+ Kh8 39. Qxb8 Rxb8 40. f4 Re8 41. Re5 g6 42. Bd7 Rxe5 43. fxe5 Kg7  0 – 1 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Carlsen, Magnus (2855) [D38]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (5.3), 2016-06-17
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Qa4+ Nc6 6. e3 O-O 7. Qc2 Re8 8. Bd2 e5 9. dxe5 Nxe5 10. cxd5 Nxf3+ 11. gxf3 Nxd5 12. Nxd5 Qxd5 13. Bxb4 Qxf3 14. Rg1 Bf5 15. Qe2 Qe4 16. Bc3 Bg6 17. Qc4  1 – 0 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [D14]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (5.4), 2016-06-17
1. Nf3 c5 2. c3 Nf6 3. d4 cxd4 4. cxd4 d5 5. Nc3 Nc6 6. Bf4 Bf5 7. Qb3 Na5 8. Qa4+ Bd7 9. Qc2 e6 10. e3 Rc8 11. Bd3 Be7 12. h3 O-O 13. O-O h6 14. Ne5 Nc6 15. a3 Nxe5 16. dxe5 Ne4 17. Bxe4 dxe4 18. Rfd1 Qc7 19. Qxe4 Bc6 20. Qc2 Rfd8 21. Rxd8+ Rxd8 22. Nb5 Qa5 23. Nd6 Bxd6 24. exd6 e5 25. Qf5 Qd5 26. e4 Qxd6 27. Bxe5 Qe7 28. Re1 Qg5 29. Qxg5 hxg5 30. f3 f6 31. Bc3 Kf7 32. Kf2 a6 33. Kg3 Kg6 34. h4 gxh4+ 35. Kxh4 Kf7 36. Kg3 Rd3 37. Kf2 Rd8 38. Kg3 Rd3 39. Kf4 Rd8 40. Rh1 Kg6 41. Ba5 Rd3 42. Bb4 Rd8 43. Bc3 Kf7 44. Rh5 g5+ 45. Ke3 Kg6 46. Rh1 Bb5 47. Kf2 Bc6 48. Re1 Rd7 49. Rh1 Rd8 50. Ba5 Rd7 51. Rh8 g4 52. fxg4 Re7 53. Bc3 Rxe4 54. Rf8 Re6 55. Kg3 Kg7 56. Rd8 Kg6 57. Rd2 Kg5 58. Rf2 Re3+ 59. Kh2 Re6 60. Kh3 Re3+ 61. g3 Rf3  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Giri, Anish (2782) [D77]
GCT Rapid YourNextMove Leuven BEL (5.5), 2016-06-17
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nf6 5. O-O O-O 6. c4 dxc4 7. Na3 c5 8. dxc5 c3 9. Nd4 Nfd7 10. bxc3 Nxc5 11. Bg5 Nba6 12. Rb1 Re8 13. Nc4 h6 14. Be3 Bg4 15. Qc1 e5 16. h3 exd4 17. cxd4 Bxe2 18. dxc5 Bxf1 19. Qxf1 Rxe3 20. Nxe3 Nxc5 21. Bxb7 Nxb7 22. Rxb7 Rc8 23. Qb5 Rc1+ 24. Kg2 Rc7 25. Qa5 Rc8 26. Rxa7 Bd4 27. Qxd8+ Rxd8 28. Ra3 Bc5 29. Rc3 Bxe3 30. Rxe3 Rd2 31. a3 h5 32. h4 Kg7 33. Kf3 Ra2 34. Rd3 f6 35. Rd7+ Kh6 36. Ra7 g5 37. Ra6 gxh4 38. gxh4 Kg6 39. Ra8 Rc2 40. Ra4 Kf5 41. Rf4+ Ke5 42. Re4+ Kf5 43. a4 Ra2 44. Rf4+ Ke5 45. Kg3 Ra3+ 46. f3 Ra1 47. Rb4 Rg1+ 48. Kf2 Ra1 49. Rb5+ Kf4 50. Rb4+ Ke5 51. Kg2 f5 52. Kf2 f4 53. Re4+ Kf5 54. Rc4 Ra2+ 55. Kg1 Ra1+ 56. Kf2 Ra2+ 57. Ke1 Ke5 58. Kd1 Ra3 59. Ke2 Re3+ 60. Kf2 Ra3 61. Re4+ Kf5 62. Rb4 Ke5 63. Kg2 Ra2+ 64. Kh3 Ra1 65. Rb5+ Kd4 66. Rxh5 Ke3 67. Kg4 Rg1+ 68. Kf5 Ra1 69. Rh8 Kxf3 70. Rb8 Rxa4 71. Rb3+ Kg2 72. h5 f3 73. h6  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Hikaru Nakamura wins the Grand Chess Tour Paris Blitz 2016

Posted by 365Chess.com on June 14, 2016 in Chess news

Final Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Nakamura, Hikaru USA 2787 11.5
2 Carlsen, Magnus NOR 2855 11.5
3 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2789 11
4 Aronian, Levon ARM 2792 10
5 Caruana, Fabiano USA 2804 10
6 Giri, Anish NED 2782 9
7 So, Wesley USA 2770 8.5
8 Topalov, Veselin BUL 2761 8
9 Kramnik, Vladimir RUS 2812 5.5
10 Fressinet, Laurent FRA 2687 5

So, Wesley (2770) – Carlsen, Magnus (2855) [A29]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (10.1), 2016-06-12
1. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 Nc6 4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Nb6 7. O-O Be7 8. d3 O-O 9. a3 Re8 10. b4 Bf8 11. Bb2 Bg4 12. Nd2 Qc8 13. Re1 a5 14. b5 Nd4 15. Nb3 a4 16. Nxd4 exd4 17. Ne4 Qd7 18. Qc2 Rad8 19. Nc5 Bxc5 20. Qxc5 Rxe2 21. Rxe2 Bxe2 22. Bxb7 Bxd3 23. Rd1 Qxb5 24. Qxc7 Rf8 25. Bxd4 Nc4 26. Bf3 Qb3 27. Bc5 Re8 28. Qd7 Qxd1+  0 – 1 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Caruana, Fabiano (2804) [D37]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (10.2), 2016-06-12
1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Be7 4. Nf3 Nf6 5. Bf4 O-O 6. e3 Nbd7 7. c5 Ne4 8. Be2 c6 9. Qc2 f5 10. Ne5 Bf6 11. Nxd7 Bxd7 12. f3 Ng5 13. Bd3 Nf7 14. O-O g6 15. Rad1 e5 16. dxe5 Nxe5 17. e4 fxe4 18. fxe4 Qe7 19. exd5 Qxc5+ 20. Kh1 cxd5 21. Nxd5 Qxd5 22. Bxe5 Rac8 23. Bc3 Bxc3 24. bxc3 Bc6 25. Rfe1 Qg5 26. Be4 Bxe4 27. Qxe4 Rc7 28. c4 Rcf7 29. h3 Qg3 30. c5 Kg7 31. Qd4+ Kh6 32. Qd2+ Qg5 33. Qxg5+ Kxg5 34. Rb1 Rc7 35. Re5+ Rf5 36. Re4 Rfxc5 37. Kh2 h5 38. a4 Rc2 39. Rb3 Kh6 40. Re6 R2c6 41. Rxb7 Rxe6 42. Rxc7 Ra6 43. Rc4 Kg5 44. Kg3 Kf5 45. Kh4 Ra5 46. Rb4 Kf6 47. Kg3 g5 48. Kf3 Rf5+ 49. Ke3 Re5+ 50. Kd3 h4 51. Rg4 Kf5 52. Rb4 Re1 53. Rb5+ Kf4 54. Rb4+ Kf5 55. Rb5+ Kf4 56. Rb4+ Kf5 57. Kd4  ½ – ½ (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [D85]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (10.3), 2016-06-12
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Be3 c5 8. Rc1 O-O 9. Nf3 Qa5 10. Qd2 Nd7 11. Bh6 Rd8 12. h4 cxd4 13. Bxg7 Kxg7 14. cxd4 Qxd2+ 15. Kxd2 Nf6 16. Bd3 Bg4 17. Ke3 Rac8 18. Ne5 Bd7 19. f3 Ba4 20. Rc4 Rxc4 21. Bxc4 Nd7 22. Nxd7 Rxd7 23. Rc1 Rc7 24. Kd2 f6 25. Be6 Rxc1 26. Kxc1 Kf8 27. Kd2 Ke8 28. f4 Bd7 29. Bb3 Bb5 30. d5 h6 31. Ke3 Kd7 32. Kd4 b6 33. e5 g5 34. g3 gxh4 35. gxh4 Bf1 36. Ba4+ b5 37. Bc2 fxe5+ 38. fxe5 e6 39. Bb3 exd5 40. Bxd5 b4 41. Kc5 a5 42. Bb3 Bd3 43. Kb6 a4 44. Bxa4+ Ke6 45. Kc5 Bb1 46. Bb3+ Kxe5 47. Kxb4 Bxa2 48. Bxa2 Kf6 49. Kc5 Kg7 50. Kd6 Kg6 51. Ke5 Kh5 52. Kf4 Kxh4 53. Bf7 Kh3 54. Kf5 h5  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Aronian, Levon (2792) [A20]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (10.4), 2016-06-12
1. c4 e5 2. b3 Nf6 3. Bb2 Nc6 4. e3 g6 5. d3 Bg7 6. Nf3 d6 7. Be2 O-O 8. a3 Nd7 9. Nc3 a5 10. O-O Re8 11. Nd2 Nc5 12. Nd5 Be6 13. Qc2 h6 14. Rfd1 Qc8 15. b4 Nd7 16. Bc3 Nf6 17. Bf3 Bxd5 18. cxd5 Ne7 19. e4 axb4 20. axb4 c6 21. Nc4 Rxa1 22. Rxa1 Qc7 23. dxc6 Nxc6 24. b5 Nd4 25. Bxd4 exd4 26. Qb3 b6 27. g3 Nd7 28. Kg2 Nc5 29. Qb1 h5 30. h4 Be5 31. Bd1 Rb8 32. Bf3 Kg7 33. Ra3 Qd7 34. Bd1 Bf6 35. Nd2 d5 36. Bf3 dxe4 37. Nxe4 Be7 38. Nxc5 Bxc5 39. Ra8  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – Kramnik, Vladimir (2812) [A07]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (10.5), 2016-06-12
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c6 4. O-O Bg4 5. h3 Bxf3 6. Bxf3 Nbd7 7. d3 e5 8. e4 dxe4 9. dxe4 Bc5 10. Bg2 Qe7 11. a4 O-O 12. Qe2 a5 13. Nd2 Rfd8 14. Nb3 Bb6 15. Bd2 Nc5 16. Nxc5 Bxc5 17. Rfd1 h6 18. Be1 Nd7 19. h4 Bb6 20. Qc4 Nc5 21. b3 Ne6 22. c3 Rxd1 23. Rxd1 Rd8 24. Qe2 Qa3 25. Rxd8+ Bxd8 26. Qd1 Bb6 27. Bh3 Nc5 28. Bc8 Qb2 29. Kf1 Nxe4 30. Bf5 Nxf2 31. Qd7 g6 32. Be6 fxe6 33. Qe8+ Kg7 34. Qe7+ Kg8 35. Qe8+ Kg7 36. Qe7+ Kg8  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – So, Wesley (2770) [A14]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (11.1), 2016-06-12
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. b3 b6 7. Bb2 Bb7 8. cxd5 Nxd5 9. d4 Nd7 10. Re1 N5f6 11. Nc3 c5 12. e4 cxd4 13. Nxd4 Ne5 14. Qe2 Bc5 15. Ncb5 a6 16. Rad1 axb5 17. Nxe6 Qe7 18. Nxf8 Kxf8 19. Bd4 b4 20. f4 Bxd4+ 21. Rxd4 Qc5 22. Qe3 Nfg4 23. Qd2 Nc6 24. Rd1 Rd8  0 – 1 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Topalov, Veselin (2761) [D02]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (11.2), 2016-06-12
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 c5 4. e3 cxd4 5. exd4 Nc6 6. c3 Bf5 7. Nbd2 e6 8. Nh4 Be4 9. Nxe4 Nxe4 10. Nf3 Bd6 11. Bxd6 Qxd6 12. Bd3 O-O 13. O-O a6 14. Qe2 f5 15. Rfe1 Rae8 16. a4 Re7 17. Rac1 Rd8 18. b4 Rc7 19. b5 axb5 20. Bxb5 Ne7 21. c4 dxc4 22. Rxc4 Nd5 23. Qb2 h6 24. g3 Rdc8 25. Ne5 Ndc3 26. Rxc7 Rxc7 27. Bc4 Kh7 28. Bf1 Qxd4 29. Nd3 Qxa4 30. Qb6 Qc6 31. Qd4 Qd5 32. Qe3 Qd6 33. Bg2 Rd7 34. Bf1 b5 35. Nf4 Nd1 36. Qb3 Qb6 37. Re2 Ndxf2 38. Kg2 Rd6 39. h3 b4 40. Qf3 b3 41. Qh5 Qc6 42. Kg1 Nd3 43. Qg6+ Kh8 44. Nh5 Qd7 45. Re3 Ne5 46. Qxg7+ Qxg7 47. Nxg7 Kxg7 48. Rxb3 Rd1 49. Kg2 Rd2+ 50. Kg1 Kf6 51. Bg2 Rd1+ 52. Kh2 Rd3 53. Rb8 Nxg3 54. Rh8 Kg7 55. Re8 Kf6 56. Rh8 Nf7 57. Rg8 Ne4 58. h4 Nf2 59. Bf1 Rd2 60. Kg1 Ng4 61. h5 Nge5 62. Bg2 Ng5 63. Rh8 Ng4  0 – 1 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Fressinet, Laurent (2687) [A14]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (11.3), 2016-06-12
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. d4 dxc4 7. Qc2 b6 8. Bg5 Ba6 9. Nbd2 Nd5 10. Bxe7 Qxe7 11. Nxc4 Nd7 12. Rac1 c5 13. Qa4 Bb7 14. Qa3 N5f6 15. Rfd1 Rfd8 16. Nfe5 Bxg2 17. Kxg2 Nxe5 18. dxe5 Qb7+ 19. f3 Ne8 20. e4 Qc7 21. Qa4 h6 22. Rxd8 Rxd8 23. Rc2 Kf8 24. b4 Rd4 25. Qb5 cxb4 26. Qxb4+ Qe7 27. Qb2 Rd1 28. Ne3 Rd7 29. h4 Rc7 30. f4 Rc5 31. Kf3 Nc7 32. Rd2 Ne8 33. Qb3 Rc7 34. Qd1 Rc3 35. Rd3 Rxd3 36. Qxd3 Qc5 37. Nc4 Ke7 38. Kg2 a5 39. Qb3 Qd4 40. Kf3 f6 41. Nxb6 fxe5 42. f5 exf5 43. exf5 e4+ 44. Kg2 Nf6 45. Qe6+ Kf8 46. Nc8 Qd3 47. Ne7 Qf3+ 48. Kg1 Qxg3+ 49. Kf1 Qf3+ 50. Ke1 Qe3+ 51. Kf1 Qd3+ 52. Ke1 Qc3+ 53. Kf1 Qd3+ 54. Ke1 Qb1+ 55. Ke2 Qb5+ 56. Kd1 Qf1+ 57. Kd2 Qf2+ 58. Kd1 Qd4+ 59. Ke2 Qd3+ 60. Ke1 Qc3+ 61. Kd1 Qd4+ 62. Ke2 Qb2+ 63. Kf1 Qb5+ 64. Kg2 Qe2+ 65. Kg1 Qg4+ 66. Kf1 Qh3+ 67. Ke2 Qf3+ 68. Ke1 Qc3+ 69. Ke2 Qb2+ 70. Kf1 Qb5+ 71. Kg2 Qe2+ 72. Kg1  ½ – ½ (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Nakamura, Hikaru (2787) [A05]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (11.4), 2016-06-12
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. d4 O-O 6. c4 dxc4 7. Qc2 a6 8. a4 Bd7 9. Qxc4 Bc6 10. Bg5 Bd5 11. Qd3 c5 12. Nc3 Bc6 13. Rfd1 cxd4 14. Nxd4 Bxg2 15. Kxg2 Nbd7 16. Rac1 Qa5 17. Bxf6 Nxf6 18. Qf3 Qb4 19. Rc2 Rac8 20. Rcd2 h6 21. h3 Rc7 22. e3 Rfc8 23. Qe2 Qb6 24. Nf3 Rc5 25. e4 e5 26. Nd5 Nxd5 27. exd5 Bd6 28. Nxe5 R5c7 29. Ng4 Qb3 30. Ne3 Qxa4 31. Nf5 Qd7 32. Qg4 g6 33. Nxh6+ Kg7 34. Qh4 Be7 35. Qd4+ Bf6 36. Qe3 Re8 37. Qf4 g5 38. Qf3 Kg6 39. Ng4 Bg7 40. d6 Rc5 41. Rd5 Rxd5 42. Rxd5 f5 43. Ne3 Re5 44. g4 f4 45. Nc4 Rxd5 46. Qxd5 Bxb2 47. Nxb2 Kf6 48. Nc4 b5 49. Qe5+ Kf7 50. Nb6 Qc6+ 51. Nd5 Qb7 52. Qf5+ Ke8 53. Qe6+ Kd8 54. h4  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Carlsen, Magnus (2855) [C50]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (11.5), 2016-06-12
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 h6 7. a4 a5 8. Na3 Bxa3 9. Rxa3 O-O 10. Re1 Re8 11. h3 Be6 12. Bb5 Bd7 13. Be3 Ne7 14. Bc4 Ng6 15. Qb3 Be6 16. Bxe6 Rxe6 17. Qxb7 Rb8 18. Qa6 Rxb2 19. Qxa5 d5 20. Raa1 dxe4 21. dxe4 Qc8 22. Nd2 Nh5 23. Nc4 Rb8 24. Reb1 Ra8 25. Qc5 Nhf4 26. Bxf4 Nxf4 27. Nxe5 Qe8 28. Nf3 Rg6 29. Qf5 Nxg2 30. Kh1 Raa6 31. e5 Qa8 32. Rb4 c5 33. Re4 Qd5 34. c4 Qd3 35. Rg1 Rxa4 36. e6 Rxe6 37. Ne5 Nh4 38. Qxf7+  1 – 0 (view game)

So, Wesley (2770) – Caruana, Fabiano (2804) [D31]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (12.1), 2016-06-12
1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Be7 4. cxd5 exd5 5. Bf4 c6 6. Qc2 Nf6 7. h3 g6 8. e3 Bf5 9. Qd2 Qb6 10. Nge2 Nbd7 11. Ng3 Be6 12. Bh6 Bf8 13. Bxf8 Kxf8 14. Bd3 Kg7 15. f4 Qc7 16. Qf2 h5 17. f5 h4 18. Nge2 gxf5 19. Bxf5 Bxf5 20. Qxf5 Rh5 21. Qf2 Rah8 22. O-O Rg5 23. e4 dxe4 24. Nxe4 Rg6 25. Nxf6 Rxf6 26. Nf4 Qd6 27. Rae1 Rf5 28. Qe3 Nf6 29. Nd3 Re8 30. Ne5 Rh5 31. Qf2 Re6 32. Nc4 Qd5 33. Rxe6 Qxe6 34. Ne3 Ne4 35. Qf3 Ng3 36. Rd1 Rg5 37. d5 cxd5 38. Nxd5 Qe5 39. Ne3 Rg6 40. Nf1 Ne2+ 41. Kh1 Nf4 42. Rd2 Nh5 43. Rf2 Rf6 44. Qg4+ Rg6 45. Qxh4 Nf6 46. Qf4 Qc5 47. Ne3 Kh7 48. Qh4+ Qh5 49. Qxh5+ Nxh5 50. Rxf7+ Kg8 51. Rxb7 Ra6 52. a3 Re6 53. Ng4 Ng3+ 54. Kh2 Nf1+ 55. Kg1 Re1 56. Kf2 Rb1 57. Rd7 Kf8 58. b4 Ke8 59. Nf6+ Kf8 60. Ne4 Ke8 61. Rxa7 Nh2 62. Nd2  1 – 0 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A48]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (12.2), 2016-06-12
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg7 4. e4 d6 5. Bd3 Nc6 6. O-O O-O 7. c3 Bd7 8. Re1 e5 9. dxe5 Nxe5 10. Nxe5 dxe5 11. Nf3 Qe7 12. h3 Rfd8 13. Qc2 Ne8 14. Be3 Nd6 15. Rad1 b6 16. Bf1 h6 17. Nd2 Be6 18. a4 a5 19. Nb1 Qe8 20. c4 Qc6 21. f3 f5 22. c5 bxc5 23. Qxc5 Qxc5 24. Bxc5 fxe4 25. fxe4 Rab8 26. Rd2 Nc4 27. Rxd8+ Rxd8 28. b3 Nb6 29. Re3 Rd1 30. Nc3 Rc1 31. Ba3 Rxf1+ 32. Kxf1 Bxb3 33. Bc5 Nxa4 34. Nxa4 Bxa4 35. Kf2 Bb5 36. Rf3 h5 37. g4 hxg4 38. hxg4 Bh6 39. Rf6 Kg7 40. Re6 Bf4 41. Re7+ Kf6 42. Rxc7 Ba4 43. Be7+ Ke6 44. Bd8 Bd1 45. Re7+ Kd6 46. Rg7 a4 47. Rxg6+ Kd7 48. Ba5 Bc2 49. Bb4 Bxe4 50. Rd6+ Kc7 51. Rf6 Kd7 52. Ra6 Bc6 53. Bc3 Kd6 54. Ra5 Bd7 55. g5 Bxg5 56. Bxe5+ Ke6 57. Bd4 Bd8 58. Ra8 Be7 59. Ke3 Bg5+ 60. Kd3 Bb5+ 61. Kc3 Be7 62. Ra5 Bc6 63. Kc4 a3 64. Ra6 Kd7 65. Bc5 Bxc5 66. Kxc5 Be4 67. Rxa3 Ke6 68. Kd4 Bg6 69. Ra5 Kf6 70. Ke3 Kg7 71. Kf4 Bh7 72. Kg5 Kh8 73. Kh6 Bg8 74. Ra8  ½ – ½ (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Aronian, Levon (2792) [D56]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (12.3), 2016-06-12
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. Bg5 h6 6. Bh4 O-O 7. e3 Ne4 8. Bxe7 Qxe7 9. Rc1 c6 10. Bd3 Nxc3 11. Rxc3 Nd7 12. O-O dxc4 13. Rxc4 e5 14. Bc2 Nb6 15. Rc5 Nd7 16. Rc3 exd4 17. exd4 Nf6 18. Re1 Qd6 19. Ne5 Rd8 20. Bb3 Nd5 21. Rf3 f6 22. Nc4 Qf8 23. Qd3 Re8 24. Ne3 Kh8 25. h3 Be6 26. Bc2 Bg8 27. a3 Rad8 28. Rf1 Nxe3 29. fxe3 c5 30. Kh1 cxd4 31. exd4 Rd6 32. Rf4 Rc8 33. Bb1 Rc7 34. Re1 Re7 35. Rfe4 Rxe4 36. Qxe4 Re6 37. Qh4 Rxe1+ 38. Qxe1 Bd5 39. Bg6 Qd8 40. Kg1 Kg8 41. h4 Kf8 42. Qc3 b6 43. Kf2 Qd7 44. Qb4+ Qe7 45. Qc3 Qd7 46. Qe3 Qe7 47. Qf4 Qd8 48. g3 Ke7 49. Qe3+ Kd6 50. Qf4+ Ke7 51. Qe3+ Kd6 52. Qd2 Kc7 53. Qf4+ Qd6 54. Ke3  ½ – ½ (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Kramnik, Vladimir (2812) [C65]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (12.4), 2016-06-12
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 d6 5. O-O Bd7 6. Re1 g6 7. c3 Bg7 8. Bg5 h6 9. Bh4 O-O 10. Nbd2 Qe8 11. Nf1 Ne7 12. Bc4 Kh8 13. Ne3 Ng4 14. d4 Nxe3 15. Rxe3 f6 16. Re1 Rd8 17. a4 Bc6 18. Qb3 Rb8 19. Be6 a5 20. Nd2 f5 21. d5 g5 22. Bxg5 hxg5 23. dxc6 bxc6 24. Qd1 Qg6 25. Bb3 d5 26. exf5 Nxf5 27. Rb1 e4 28. Nf1 g4 29. Bc2 Rbd8 30. Qe2 c5 31. Bd1 c4 32. Qxg4 Qf7 33. Qh3+ Nh6 34. f3 Rde8 35. Ng3 Re5 36. Bc2 Rg5 37. Rf1 e3 38. f4 Rg4 39. Nf5 e2 40. Nxh6 exf1=Q+ 41. Rxf1 Bxh6 42. Qxg4 Qf6 43. Qd7 Rf7 44. Qxd5 Bxf4 45. Kh1 Qh6 46. g3 Bxg3 47. Qd4+ Kg8 48. Qg4+ Qg7 49. Qxg7+  1 – 0 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Giri, Anish (2782) [A36]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (12.5), 2016-06-12
1. c4 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 c5 4. Nc3 Nc6 5. a3 e6 6. Rb1 Nge7 7. b4 d6 8. Nf3 O-O 9. O-O b6 10. bxc5 bxc5 11. Bb2 Rb8 12. Ba1 Rxb1 13. Qxb1 Ba6 14. d3 Qa5 15. Ne4 Rb8 16. Qc1 Nf5 17. Nf6+ Kh8 18. Ng5 Nd8 19. Ngxh7 e5 20. f4 Ne6 21. fxe5 Ned4 22. Bxd4 Nxd4 23. Qg5 dxe5 24. Qh4  1 – 0 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – So, Wesley (2770) [A30]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (13.1), 2016-06-12
1. c4 c5 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Bg7 6. Bg2 O-O 7. Nc2 Nc6 8. Nc3 d6 9. O-O Be6 10. Ne3 Nd7 11. Bd2 Rc8 12. b3 Nf6 13. Rc1 Qd7 14. Ncd5 Bh3 15. Bxh3 Qxh3 16. Bc3 Nxd5 17. Nxd5 Qd7 18. Bxg7 Kxg7 19. Qd2 e6 20. Qb2+ f6 21. Nf4 Kf7 22. Rfd1 Qe7 23. Rd2 Rfd8 24. Rcd1 a6 25. Qa3 g5 26. Ng2 d5 27. Qb2 dxc4 28. bxc4 Rxd2 29. Rxd2 Ne5 30. Qc2 Kg7 31. Ne3 b5 32. Qe4 bxc4 33. f4 c3 34. Rc2 gxf4 35. gxf4 Ng6 36. f5 Ne5 37. Qd4 Kh8 38. Rxc3 Rg8+ 39. Kf1 Qg7 40. Ke1 Qg1+ 41. Kd2 Qf2 42. Qd6 Nf3+ 43. Kd3 Ne5+ 44. Kd2 Nf3+ 45. Kd3 Ne5+ 46. Kd2  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – Fressinet, Laurent (2687) [C45]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (13.2), 2016-06-12
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nb3 Bb6 6. Nc3 Nf6 7. Bg5 h6 8. Bh4 Qe7 9. Bd3 g5 10. Bg3 d5 11. Qe2 dxe4 12. Nxe4 Nxe4 13. Bxe4 Bd7 14. O-O-O O-O-O 15. Rhe1 Qf6 16. f3 Rhe8 17. Kb1 Bf5 18. Bxf5+ Qxf5 19. Qxe8  1 – 0 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Nakamura, Hikaru (2787) [A14]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (13.3), 2016-06-12
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. d4 dxc4 7. Ne5 Nc6 8. Bxc6 bxc6 9. Nxc6 Qe8 10. Nxe7+ Qxe7 11. Qa4 e5 12. dxe5 Qxe5 13. Qxc4 Be6 14. Qd3 Rad8 15. Qe3 Qh5 16. f3 Bc4 17. Nc3 Rfe8 18. g4 Qg6 19. Qf2 Nd5 20. Nxd5 Rxd5 21. Re1 h5 22. g5 f6 23. h4 Rde5 24. e4 f5 25. Bf4 R5e7 26. Rac1 Bxa2 27. Qxa7 Bf7 28. Rxc7 Rxc7 29. Qxc7 fxe4 30. Rxe4 Rxe4 31. fxe4 Qxe4 32. Qe5 Qf3 33. Bg3 Bd5 34. Qe8+ Kh7 35. g6+ Kh6 36. Qh8+ Kxg6 37. Qe8+ Kh7  0 – 1 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Carlsen, Magnus (2855) [A40]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (13.4), 2016-06-12
1. d4 e6 2. Nf3 c5 3. g3 Nf6 4. Bg2 cxd4 5. O-O Nc6 6. Nxd4 Bc5 7. Nb3 Be7 8. c4 O-O 9. Nc3 b6 10. Bf4 Bb7 11. Rc1 d6 12. Nb5 Ne8 13. Qd2 a6 14. Nc3 Qb8 15. Rfd1 Nd8 16. Ne4 e5 17. Bg5 f6 18. Be3 f5 19. Nc3 Bxg2 20. Kxg2 Ne6 21. Nd5 Bd8 22. f3 Ra7 23. Nb4 Qc8 24. Qd5 Kh8 25. Nc6 Rb7 26. Nxd8 Nxd8 27. c5 bxc5 28. Bxc5 dxc5 29. Qxd8 Nf6 30. Qxc8 Rxc8 31. Rxc5 Rxc5 32. Rd8+ Ng8 33. Nxc5 Rxb2 34. Kf2 Rxa2 35. h4 h6 36. h5 Rc2 37. Nd3 e4 38. Ne5 exf3 39. Kxf3 Kh7 40. Ng6 a5 41. Ra8 Ra2 42. e3 a4 43. Kf4 Rf2+ 44. Ke5 Rf3 45. Ke6 Rxe3+ 46. Kf7 Rb3 47. Nf8+ Kh8 48. Ng6+ Kh7 49. Nf8+ Kh8 50. Nd7 Rb7 51. Rxg8+ Kh7 52. Rxg7+ Kh8 53. Kg6 a3 54. Rh7+  1 – 0 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Caruana, Fabiano (2804) [C00]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (13.5), 2016-06-12
1. c4 e6 2. e4 d5 3. cxd5 exd5 4. exd5 Nf6 5. Bb5+ Nbd7 6. Nc3 Be7 7. Nf3 O-O 8. d4 Nb6 9. h3 Nbxd5 10. O-O Bf5 11. Re1 Bb4 12. Bd2 c6 13. Bc4 Bxc3 14. bxc3 Ne4 15. Rc1 Qf6 16. Ne5 Rfe8 17. f3 Nd6 18. Bb3 Be6 19. Qe2 h6 20. Qf2 Nb6 21. c4 Nd7 22. Bc3 Qd8 23. d5 cxd5 24. cxd5 Bf5 25. Qg3 Nf6 26. Ba1 Nh5 27. Qf2 Nf4 28. Kh2 f6 29. Nc4 Nd3 30. Qg3 Rxe1 31. Nxd6 Rxc1 32. Nxf5 Qf8 33. d6+ Kh7 34. Ne7 Rxa1 35. Qg6+ Kh8 36. Qxd3  1 – 0 (view game)

So, Wesley (2770) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A04]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (14.1), 2016-06-12
1. Nf3 c5 2. c3 Nf6 3. d4 Qc7 4. Bg5 Ne4 5. Bh4 d5 6. e3 Nc6 7. Nbd2 Bf5 8. Nxe4 dxe4 9. Nd2 e6 10. Bg3 Qd8 11. Bb5 Be7 12. dxc5 Bxc5 13. Qa4 O-O 14. Nxe4 Be7 15. Rd1 Qb6 16. Nd6 Rfd8 17. Nxf5 Rxd1+ 18. Kxd1 exf5 19. Kc1 Rc8 20. Rd1 Rd8 21. Rxd8+ Nxd8 22. Bd3 g6 23. Qe8+ Bf8 24. Bc4 Qf6 25. Bc7 Ne6 26. Bxe6 Qxe6 27. Qxe6 fxe6 28. Kd2 Kf7 29. Bb8 a6 30. Kd3 Ke8 31. e4 Kd7 32. f3 Kc6 33. a4 Bg7 34. h3 h5 35. Ba7 Bf6 36. Bd4 Be7 37. c4 a5 38. b3 b6 39. Bc3 Bc5 40. Bd2 Be7 41. exf5 exf5 42. Kd4 Bf6+ 43. Kd3 Be7 44. Be1 Bf8 45. Bh4 Bg7 46. Be7 Be5 47. b4 axb4 48. Bxb4 Bf6 49. Bc3 Be7 50. Bd4 Bf8 51. Ke3 Bh6+ 52. Kd3 Bf8 53. Kc3 Be7 54. Kb3 Bf8 55. Kc2 Be7 56. Be3 Bf6 57. Kd3 Be7 58. Bd2 Bf8 59. a5 bxa5 60. Bxa5 Be7 61. Bd2 Bf8 62. Be3 Bg7 63. Bd4 Bf8 64. Kc3 Be7 65. Bf2 Bf6+ 66. Kb4 Be7+ 67. c5 Bf8 68. Kc4 Be7 69. Bd4 Bf8 70. g4 Be7 71. gxf5 gxf5 72. Bf2 Bf8 73. Bd4 Be7  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Aronian, Levon (2792) [C50]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (14.2), 2016-06-12
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. Re1 h6 7. c3 d6 8. a4 a6 9. Na3 Ba7 10. Nc2 Ne7 11. h3 Ng6 12. a5 Re8 13. Be3 Be6 14. Bxe6 Rxe6 15. Bxa7 Rxa7 16. Ne3 Qd7 17. Qb3 Re8 18. Rad1 Qe6 19. Qb4 Ne7 20. Qa4 Raa8 21. Qc2 Ng6 22. Nf5 d5 23. g3 Rad8 24. Kg2 Qc6 25. Nd2 Rd7 26. c4 Red8 27. f3 Ne7 28. Ne3 dxe4 29. Nxe4 Nxe4 30. dxe4 Qc5 31. Rxd7 Rxd7 32. Qc3 Nc6 33. Nd5 Qxa5 34. Rd1 Qxc3 35. bxc3 Kf8 36. Kf2 Na5 37. Rb1 c6 38. Nb6 Rd3 39. c5 Rxc3 40. Rd1 Ke8 41. Rd7 Rxc5 42. Rc7 Rb5 43. Na8 Nc4 44. f4 Nd6 45. fxe5 Rxe5 46. Kf3 Re7  0 – 1 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Kramnik, Vladimir (2812) [C65]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (14.3), 2016-06-12
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. h3 Nd7 7. Be3 O-O 8. Qd2 Re8 9. Nc3 a5 10. Bxc5 Nxc5 11. O-O-O f6 12. Qe3 Qe7 13. d4 exd4 14. Nxd4 Bd7 15. Rhe1 b5 16. f3 b4 17. Nb1 Kh8 18. Nd2 Na4 19. Nc4 c5 20. Nf5 Qe6 21. b3 Bb5 22. bxa4 Bxc4 23. Qxc5 Qf7 24. Qc6 Be6 25. Kb2 h6 26. g4 Rad8 27. Rxd8 Rxd8 28. Qc5 Qd7 29. Qe7 Qxe7 30. Nxe7 c5 31. Nc6 c4 32. Nxd8  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Giri, Anish (2782) [A06]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (14.4), 2016-06-12
1. Nf3 d5 2. b3 c6 3. Bb2 Bg4 4. Ne5 Bf5 5. e3 Nd7 6. Nxd7 Qxd7 7. Be2 e6 8. d3 Nf6 9. Nd2 Qc7 10. Nf3 Bb4+ 11. c3 Be7 12. Nh4 Bg6 13. h3 Nd7 14. Nxg6 hxg6 15. Qc2 a5 16. c4 Bb4+ 17. Kf1 O-O 18. h4 Be7 19. h5 gxh5 20. Rxh5 Bf6 21. g4 g6 22. Rh3 Bxb2 23. Qxb2 Qe5 24. Qxe5 Nxe5 25. f4 Nd7 26. cxd5 cxd5 27. Ke1 Kg7 28. Kd2 Rac8 29. g5 Rh8 30. Rxh8 Kxh8 31. Rb1 Kg7 32. b4 axb4 33. Rxb4 Nc5 34. Rb5 Kf8 35. Bf3 Rc7 36. d4 Nd7 37. Be2 Ke7 38. Ra5 Nb6 39. Ra7 Nc8 40. Ra3 Nd6 41. Bd3 Nc4+ 42. Bxc4 Rxc4 43. Rb3 Rc7 44. a4 Kd7 45. Rb5 Kd6 46. Kd3 Kd7 47. a5 Kd6 48. e4 dxe4+ 49. Kxe4 Rd7 50. Rc5 Rd8 51. Rb5 Rd7 52. Rb1 Rc7 53. Rb6+ Ke7 54. Ke5 Rd7 55. Rb5 Rc7 56. d5 exd5 57. Kxd5 f6 58. Rb6 Rd7+ 59. Kc5 fxg5 60. fxg5 Kf7 61. Rf6+ Kg7 62. Rd6 Re7 63. Kb6 Kf7 64. Rf6+ Kg7 65. Rf1 Re5 66. Ra1 Rxg5 67. Kxb7 Rb5+ 68. Kc6 Rb8 69. a6 Kf6 70. a7 Ra8 71. Kb7 Rxa7+ 72. Kxa7 Ke5 73. Kb6 g5 74. Kc5 g4 75. Re1+ Kf4 76. Kd4 g3 77. Rf1+ Kg4 78. Ke3 Kh3 79. Ra1 Kh2  1 – 0 (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Topalov, Veselin (2761) [A07]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (14.5), 2016-06-12
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nh6 5. O-O Nf5 6. c3 c6 7. Nbd2 Nd6 8. Ne5 Nd7 9. Nd3 Nf6 10. b3 O-O 11. Bb2 Bf5 12. Ne5 Rc8 13. c4 Nfe4 14. Rc1 Qa5 15. Nxe4 Bxe4 16. Bc3 Qd8 17. f3 Bf5 18. c5 Nb5 19. Bb2 Nc7 20. Qd2 Re8 21. g4 Be6 22. Nd3 f6 23. e3 Qd7 24. h3 h6 25. Rce1 Bf7 26. f4 f5 27. Bf3 Kh7 28. Kh2 Be6 29. Rg1 Rg8 30. Qg2 Bf6 31. g5 Bg7 32. gxh6 Bxh6 33. Ne5 Qe8 34. Qg3 Qf8 35. Rg2 Qf6 36. Reg1 g5 37. fxg5 Rxg5 38. Qf2 Rcg8 39. Bc1 Ne8 40. Bd2 Rxg2+ 41. Rxg2 Rxg2+ 42. Qxg2 Ng7 43. Be2 Bf7 44. Bd3 Bh5 45. b4 a6 46. a4 Be8 47. b5 cxb5 48. axb5 Bxb5 49. Bxb5 axb5 50. Qxd5 Qh4 51. Qg2 Qh5 52. Qxb7 b4 53. Qg2 b3 54. Bc1 Qd1 55. Qg6+ Kg8 56. Qf7+ Kh7 57. Qg6+ Kg8 58. Qf7+ Kh7 59. Qg6+  ½ – ½ (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – So, Wesley (2770) [D78]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (15.1), 2016-06-12
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nf6 5. O-O O-O 6. c4 c6 7. b3 dxc4 8. bxc4 c5 9. Bb2 Qb6 10. Qb3 cxd4 11. Bxd4 Qxb3 12. axb3 Nc6 13. Nc3 Bg4 14. e3 Rfd8 15. Ne5 Nxd4 16. exd4 Bc8 17. Rfd1 Ng4 18. Nd5 Kf8 19. Nb6 Rb8 20. Nxc8 Bxe5 21. dxe5 Rxd1+ 22. Rxd1 Rxc8 23. Bh3 h5 24. f3 Ne3 25. Bxc8 Nxd1 26. Bxb7 f6 27. exf6 exf6 28. Kf1 Nc3 29. h4 Na2 30. Ke2 Nc1+ 31. Kd2 Nxb3+ 32. Kc3 Nc5 33. Bd5 a5 34. Bc6 Ke7 35. Bb5 g5 36. Bc6 gxh4 37. gxh4 f5 38. Bd5 Kf6 39. f4 Ne6 40. Bf3 Nxf4 41. Kb3 Ng6 42. Bxh5 Nxh4 43. Ka4  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Nakamura, Hikaru (2787) [A15]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (15.2), 2016-06-12
1. c4 Nf6 2. Nf3 e6 3. b3 d5 4. Bb2 Be7 5. e3 O-O 6. Be2 c5 7. cxd5 Nxd5 8. Nc3 Nc6 9. O-O b6 10. d4 Nxc3 11. Bxc3 Bf6 12. Rc1 cxd4 13. Nxd4 Nxd4 14. Bxd4 Bxd4 15. Qxd4 Qxd4 16. exd4 Bb7 17. Rc7 Rab8 18. Rfc1 a5 19. h4 Bd5 20. Bb5 Rfd8 21. f3 Ba8 22. Bd7 Kf8 23. Kf2 Bd5 24. Ke3 b5 25. R1c5 a4 26. Bxb5 axb3 27. axb3 Bxb3 28. Ra7 Bd5 29. Ba4 Ra8 30. Rxa8 Rxa8 31. Bc6 Bxc6 32. Rxc6  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – Carlsen, Magnus (2855) [B41]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (15.3), 2016-06-12
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. g3 d6 6. Bg2 Nf6 7. c4 Bd7 8. O-O Nc6 9. Nc3 Be7 10. Nxc6 Bxc6 11. a4 a5 12. Be3 O-O 13. Qe2 Nd7 14. Rfd1 Qb8 15. Nb5 Rd8 16. f4 b6 17. e5 Bxg2 18. exd6 Bc6 19. dxe7 Re8 20. Nd4 Be4 21. Nxe6 Rxe7 22. Nxg7 Qb7 23. Bd4 Bh1 24. Qf2 Rae8 25. Nxe8 Rxe8 26. Re1 Be4 27. f5 f6 28. Qf4 Qc6 29. Re3 Nc5 30. Rae1 Nd3 31. Qg4+ Kf8 32. R1e2 Nc5 33. h4 Re7 34. Qf4 Nd3 35. Qh6+ Kf7 36. Rxd3 Qxc4 37. Qxf6+ Ke8 38. Qh8+ Kd7 39. Rdd2 Kc7 40. Qf6 Rd7 41. Qe5+  1 – 0 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Caruana, Fabiano (2804) [A05]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (15.4), 2016-06-12
1. Nf3 Nf6 2. g3 b5 3. e3 a6 4. b3 Bb7 5. c4 b4 6. Bg2 e6 7. O-O Be7 8. d4 O-O 9. Bb2 d6 10. Nbd2 Nbd7 11. Qe2 c5 12. Rfd1 Qc7 13. Ne1 a5 14. a4 bxa3 15. Rxa3 d5 16. Ra2 cxd4 17. Bxd4 e5 18. Ba1 e4 19. cxd5 Bxd5 20. Nc2 a4 21. Nd4 a3 22. Nf5 Ne5 23. Nxe7+ Qxe7 24. Nc4 Nxc4 25. bxc4 Bc6 26. Bd4 Rfb8 27. Rda1 Rb3 28. h3 h5 29. Kh2 h4 30. Qc2 hxg3+ 31. fxg3 Qb4 32. Bc5 Qb8 33. Rxa3 Raxa3 34. Rxa3 Rb2 35. Qd1 Rf2 36. Rb3 Qe5 37. Qd6 Qf5 38. Qd1 Qf3 39. Qg1 Bd7 40. Rb8+ Kh7 41. Bd6 Bxh3 42. Qxf2 Ng4+ 43. Kxh3 Nxf2+ 44. Kh2 Ng4+ 45. Kh3 Qf5 46. Rb5 Qe6 47. Kh4 Nxe3 48. Rh5+ Kg8 49. Bf4 Nxg2+  0 – 1 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A04]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (15.5), 2016-06-12
1. Nf3 c5 2. c3 Nf6 3. d4 Qc7 4. g3 b6 5. d5 g6 6. Bg2 Bg7 7. O-O O-O 8. c4 b5 9. Nfd2 d6 10. cxb5 a6 11. b6 Qxb6 12. Nc3 Nbd7 13. a4 a5 14. Nc4 Qb4 15. Na3 Ba6 16. Ncb5 Nb6 17. Nc7 Qxa4 18. Qxa4 Nxa4 19. Nb1 Nb6 20. Nxa8 Rxa8 21. Rxa5 Bxe2 22. Rxa8+ Nxa8 23. Re1 Bd3 24. Nc3 Kf8 25. Bd2 Nb6 26. Ra1 Ke8 27. Ra7 Bc4 28. Rb7 Nfd7 29. Bf1 Bxf1 30. Kxf1 Bxc3 31. bxc3 Nxd5 32. Ke2 c4 33. g4 e5 34. h4 h5 35. gxh5 gxh5 36. Ra7 Nc5 37. Ra8+ Ke7 38. Rh8 Ne6 39. Kf3 Ndf4 40. Ke4 d5+ 41. Kf5 Ng7+ 42. Kg5 f6+ 43. Kh6 Nf5+ 44. Kh7 Nd3 45. Kg6 Nxh4+ 46. Kxh5 Nf3 47. Bh6 Nxf2 48. Be3 Ne4 49. Kg6 d4 50. cxd4 exd4 51. Bf4 Nd6 52. Kh5 Ne5 53. Ra8 Ke6 54. Kh4 Ng6+ 55. Kg4 Nxf4 56. Kxf4 c3 57. Ra5 d3 58. Ra1 Nc4 59. Ke4 d2  0 – 1 (view game)

So, Wesley (2770) – Aronian, Levon (2792) [C67]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (16.1), 2016-06-12
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. Re1 Nd6 6. Nxe5 Be7 7. Bf1 Nxe5 8. Rxe5 O-O 9. Nc3 Ne8 10. Nd5 Bd6 11. Re1 c6 12. Ne3 Be7 13. c4 Nc7 14. d4 d5 15. cxd5 Bb4 16. Bd2 Bxd2 17. Qxd2 Nxd5 18. Nxd5 Qxd5 19. Re5 Qd6 20. Bc4 Bd7 21. Rae1 b5 22. Bb3 a5 23. a4 Rad8 24. axb5 cxb5 25. Qxa5 Qxd4 26. Qc3 Qxc3 27. bxc3 Rc8 28. R5e3 Rfd8 29. Rf3 Be6 30. Bxe6 fxe6 31. h3 Rd6 32. Ra1 Rdc6 33. Ra7 R6c7 34. Ra5  ½ – ½ (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Kramnik, Vladimir (2812) [D73]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (16.2), 2016-06-12
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nf6 5. c4 c6 6. b3 O-O 7. O-O Bf5 8. Bb2 Nbd7 9. e3 dxc4 10. bxc4 e5 11. Nc3 Re8 12. h3 exd4 13. Nxd4 Ne5 14. Nxf5 Qxd1 15. Nxd1 gxf5 16. Bxe5 Rxe5 17. Rb1 Re7 18. Nc3 Rd8 19. Rfd1 Rxd1+ 20. Rxd1 Kf8 21. h4 Ke8 22. Ne2 Ne4 23. Bh3 Re5 24. Nd4 Nc3 25. Rd3 Nxa2 26. Ra3 Nb4 27. Rxa7 Rc5 28. Nxf5 Be5 29. f4 Bc7 30. Rxb7 Na6 31. Ra7 Ra5 32. c5 Kd8 33. Nd6 f6 34. Nb7+  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Giri, Anish (2782) [B90]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (16.3), 2016-06-12
1. Nf3 c5 2. e4 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. f3 e5 7. Nb3 Be6 8. Be3 h5 9. Qd2 Nbd7 10. Nd5 Bxd5 11. exd5 g6 12. Be2 Bg7 13. O-O b6 14. a4 O-O 15. c3 Nh7 16. a5 b5 17. Nc1 Bf6 18. Nd3 Bg5 19. Nb4 f5 20. Nc6 Qf6 21. b4 Bxe3+ 22. Qxe3 h4 23. c4 bxc4 24. Bxc4 h3 25. g3 f4 26. Qe2 Ng5 27. Kh1 Rae8 28. Qb2 fxg3 29. hxg3 Qf5 30. b5 axb5 31. Be2 Ne4 32. Rg1 Nf2+ 33. Kh2 e4 34. Rgf1 Nf6 35. Nd4 Qe5 36. Qd2 exf3 37. Bxf3 N6g4+ 38. Bxg4 Nxg4+ 39. Kh1 Qe4+  0 – 1 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Topalov, Veselin (2761) [B51]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (16.4), 2016-06-12
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd7 4. a4 Nf6 5. Nc3 g6 6. a5 Bg7 7. O-O a6 8. Bc4 O-O 9. d3 Nb8 10. Nd5 Nc6 11. Nb6 Rb8 12. Bd2 Bg4 13. h3 Bxf3 14. Qxf3 Nd7 15. Nxd7 Qxd7 16. Rab1 Qd8 17. h4 Nxa5 18. Ba2 Nc6 19. h5 e6 20. g3 b5 21. Kg2 Qf6 22. Qd1 a5 23. hxg6 hxg6 24. Rh1 Nb4 25. Bc3 Qg5 26. f4 Qe7 27. Qg4 Nxa2 28. Qh3 f6 29. Qh7+ Kf7 30. Rh6 Rg8 31. Bxa5 Kf8 32. Rh3 Qf7 33. c3 Ra8 34. Bb6 Ra6 35. Bd8 Ke8 36. Bc7 Kd7 37. e5 Rh8 38. Qxh8 Bxh8 39. Rxh8 Kxc7 40. Rbh1 dxe5 41. R1h7 Qxh7 42. Rxh7+ Kd6 43. Kf3 exf4 44. gxf4 b4 45. c4 Nc1 46. Ke3 Nb3  0 – 1 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Fressinet, Laurent (2687) [D55]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (16.5), 2016-06-12
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. Bg5 h6 6. Bh4 O-O 7. e3 Nbd7 8. Rc1 c5 9. cxd5 Nxd5 10. Bxe7 Nxe7 11. dxc5 Nxc5 12. Qxd8 Rxd8 13. b4 Nd7 14. Bd3 Nc6 15. a3 Nce5 16. Bb1 Nxf3+ 17. gxf3 b6 18. Be4 Rb8 19. f4 Nf6 20. Bf3 Bb7 21. Bxb7 Rxb7 22. Ke2 Kf8 23. Nb5 Rbd7 24. Rhd1 Rxd1 25. Rxd1 Rxd1 26. Kxd1 a5 27. bxa5 bxa5 28. Nd4 Ke8 29. Nb3 Ne4 30. f3 Nc3+ 31. Kc2 Nd5 32. Kd3 a4 33. Nc5 Nb6 34. e4 Ke7 35. h4 f6 36. Kd4 g5 37. hxg5 hxg5 38. fxg5 e5+ 39. Kc3 fxg5 40. Kb4 Kd6 41. Nxa4 Nd7 42. Nb2 Kc6 43. Nc4 Kb7 44. Kb5 g4 45. fxg4 Nf6 46. Nd6+ Kc7 47. g5 Nh5 48. Nc4 Ng3 49. g6  1 – 0 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – So, Wesley (2770) [D12]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (17.1), 2016-06-12
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bf5 5. Nc3 a6 6. h3 h6 7. Bd3 Bxd3 8. Qxd3 e6 9. O-O Bb4 10. Bd2 O-O 11. Nxd5 Nxd5 12. cxd5 Bxd2 13. dxe6 Ba5 14. Qb3 Qc7 15. Ne5 fxe6 16. Qxe6+ Kh7 17. Qg6+ Kg8 18. Qe6+ Kh7 19. Qg6+ Kg8 20. Qe6+  ½ – ½ (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Carlsen, Magnus (2855) [A40]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (17.2), 2016-06-12
1. d4 Nc6 2. Nf3 Nf6 3. d5 Nb8 4. Nc3 d6 5. e4 g6 6. Be3 Bg4 7. h3 Bxf3 8. Qxf3 Bg7 9. O-O-O Nbd7 10. g4 c6 11. Qe2 Rc8 12. Bd4 c5 13. Be3 Qa5 14. Qb5 Qxb5 15. Bxb5 a6 16. Be2 b5 17. g5 Nh5 18. a4 b4 19. Nb1 c4 20. Nd2 c3 21. Nb3 cxb2+ 22. Kb1 Rc3 23. Bd4 O-O 24. Bxa6 Nc5 25. Bxc3 bxc3 26. Nxc5 dxc5 27. d6 exd6 28. Rxd6 Nf4 29. Rhd1 Bd4 30. Bb7 Nxh3 31. a5 Nxf2 32. R1xd4 cxd4 33. Rxd4 Re8 34. a6 Nh3 35. Rd3 Nxg5 36. Rxc3 Kg7 37. a7 Ne6 38. Rc8 Rxc8 39. Bxc8 Nc7 40. Bb7 Kf6 41. e5+ Kxe5 42. Kxb2 h5 43. Kb3 g5 44. a8=Q Nxa8 45. Bxa8 g4 46. Kc3 h4 47. Kd3 h3 48. Ke3 f5 49. c4 f4+ 50. Kf2 Kd4 51. Bd5 Kc5 52. Kg1 g3 53. Kh1 Kd4 54. Kg1 Ke3 55. c5 f3 56. c6 f2+ 57. Kf1 g2+ 58. Bxg2 hxg2+  0 – 1 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Caruana, Fabiano (2804) [A13]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (17.3), 2016-06-12
1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. b3 d4 4. g3 c5 5. Bg2 Nc6 6. O-O e5 7. d3 Be7 8. e3 Nf6 9. exd4 cxd4 10. Re1 Nd7 11. Na3 O-O 12. Nc2 a5 13. Rb1 Re8 14. a3 f6 15. b4 axb4 16. axb4 Nb6 17. b5 Nb8 18. Nh4 N8d7 19. Bd2 Nc5 20. Bb4 Nba4 21. Bd5+ Be6 22. Qf3 Bxd5 23. cxd5 Bf8 24. Nf5 g6 25. Nh4 Rc8 26. Ra1 Nb6 27. Ba5 Nb3 28. Bxb6 Qxb6 29. Ra2 Kf7 30. Na3 Bxa3 31. Rxa3 Rc3 32. d6 Qxd6 33. Qxb7+ Re7 34. Qa6 Qd5 35. b6 Nd2 36. Ra5 Qc6 37. Rb5 Rc1 38. Qa2+ Kg7 39. Qxd2 Rxe1+ 40. Qxe1 Qxb5  0 – 1 (view game)

Giri, Anish (2782) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A04]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (17.4), 2016-06-12
1. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 e5 4. e3 Nf6 5. Be2 d5 6. d4 cxd4 7. exd4 e4 8. Ne5 dxc4 9. Bxc4 Nxe5 10. dxe5 Qxd1+ 11. Kxd1 Ng4 12. e6 Bxe6 13. Bxe6 fxe6 14. Nxe4 Rc8 15. Bd2 Be7 16. Ke2 Kf7 17. Rac1 h6 18. Rxc8 Rxc8 19. Rc1 Rxc1 20. Bxc1 Nf6 21. Nc3 e5 22. f3 Ke6 23. Kd3 Nd7 24. Be3 a6 25. Ne4 Kd5 26. g4 Bh4 27. Bd2 Be7 28. Be3 Bh4 29. Nc3+ Ke6 30. a4 Be1 31. Ne4 Kd5 32. b3 Bb4 33. h4 Nf8 34. h5 Ne6 35. Ng3 Be7 36. Ne4 Bb4 37. Ng3 Be7 38. Ne4 Bb4  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Aronian, Levon (2792) [A14]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (17.5), 2016-06-12
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. d4 dxc4 7. Ne5 Nc6 8. Bxc6 bxc6 9. Nxc6 Qe8 10. Nxe7+ Qxe7 11. Qa4 e5 12. dxe5 Qxe5 13. Qxc4 Be6 14. Qd3 Rad8 15. Qe3 Qa5 16. Qa3 Qh5 17. f3 Rfe8 18. Nc3 Bc4 19. Rf2 h6 20. Bf4 Nd5 21. Nxd5 Qxd5 22. Re1 Bxa2 23. Qxa7 c6 24. e4 Qe6 25. Kg2 Bc4 26. Qc5 Bb5 27. h4 Rd3 28. g4 Red8 29. h5 Rd1 30. Rxd1 Rxd1 31. g5 hxg5 32. Qxg5 Bc4 33. Kh2 f6 34. Qg6 Qf7 35. Rc2 Bb5 36. Rg2 Qxg6 37. hxg6 c5 38. Rc2 Be8 39. Rxc5 Bxg6 40. b4 Rb1 41. Bd2 Rb2 42. Rd5 Bf7 43. Rd8+ Kh7 44. Kg3 Rb3 45. Kg4 Be6+ 46. Kf4 g5+ 47. Kg3 g4 48. Rd6 Rxf3+ 49. Kg2 Bc4 50. Rd4 Bf1+ 51. Kg1 g3 52. e5 fxe5 53. Rh4+ Kg6 54. Be1 Kg5 55. Rh7 Bd3 56. Rg7+ Kf4 57. Kg2 Bf1+ 58. Kg1 Bc4 59. Kg2 Bd5 60. Bd2+ Kf5 61. Rf7+ Kg4 62. Rxf3 Bxf3+ 63. Kg1 Be2 64. Kg2 Bf3+ 65. Kg1 Bc6 66. Be3 Kf3 67. Bc5 Bb5 68. Bd6 e4 69. Bc5 e3 70. Bd4 Bc6 71. Be5 Bb5 72. Bd4 Ke4 73. Bc3 Kf3 74. Be5 Bc4 75. Bd4 Bb5 76. Be5 g2  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Kramnik, Vladimir (2812) [C67]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (18.1), 2016-06-12
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. Re1 Nd6 6. Nxe5 Be7 7. Bf1 Nf5 8. c3 Nxe5 9. Rxe5 d6 10. Re1 O-O 11. d4 d5 12. Bf4 c6 13. Bd3 Bd6 14. Qf3 Bxf4 15. Qxf4 Qd6 16. Qf3 g6 17. Nd2 Bd7 18. Re2 Ng7 19. Rae1 Rae8 20. Rxe8 Rxe8 21. Rxe8+ Nxe8 22. Qe3 f6 23. Nf3 Ng7 24. Kf1 g5 25. h3 h6 26. Ng1 Kf7 27. Ne2 h5 28. Kg1 h4 29. Bc2 Bf5 30. Bxf5 Nxf5 31. Qd3 Qe6 32. Kf1 Qe4 33. Nc1 Nd6 34. f3 Qxd3+ 35. Nxd3 Ke6 36. Ke2 Kf5 37. b3 a5 38. Nc5 Kf4 39. Kf2 b6 40. Nd3+ Kf5 41. a4 b5 42. Nc5 bxa4 43. Nxa4 Kf4 44. Nc5 Nb5 45. Na4 f5 46. Nc5 g4 47. Ne6#  1 – 0 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Nakamura, Hikaru (2787) [C65]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (18.2), 2016-06-12
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. h3 O-O 7. Nc3 Re8 8. Be3 Bxe3 9. fxe3 Nd7 10. O-O Nf8 11. Qe1 f6 12. g4 Ng6 13. Qg3 h6 14. Rf2 Qe7 15. Raf1 Be6 16. h4 Qd7 17. Rg2 Rf8 18. d4 exd4 19. exd4 Rae8 20. h5 Nh8 21. Rd1 Qd6 22. Qxd6 cxd6 23. Nh4 d5 24. exd5 Bxd5 25. Nxd5 cxd5 26. Kf1 Re4 27. Nf5 Nf7 28. Re1 Rf4+ 29. Kg1 Ng5 30. Re7 Rf7 31. Re8+ Kh7 32. Kh2 Ne4 33. Nh4 Nd6 34. Rd8 Rc7 35. Rxd6  1 – 0 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Topalov, Veselin (2761) [B51]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (18.3), 2016-06-12
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd7 4. O-O a6 5. Bd3 Ngf6 6. Re1 e6 7. c3 b5 8. Bc2 c4 9. a4 Bb7 10. axb5 axb5 11. Rxa8 Qxa8 12. Na3 Be7 13. Nxb5 O-O 14. Qe2 Rc8 15. Na3 d5 16. e5 Ne4 17. Nb5 Ndc5 18. Nfd4 Nd3 19. Bxd3 cxd3 20. Qxd3 Ba6 21. Qf3 Qb8 22. d3 Nc5 23. Nd6 Bxd6 24. exd6 Nxd3 25. d7 Nxe1 26. dxc8=Q+ Qxc8 27. Qg3 Kh8 28. h4 Nd3 29. Bf4 f6 30. Be3 e5 31. Nb3 Qb7 32. Nc5 Nxc5 33. Bxc5 Qxb2 34. Bf8 Qb7 35. Qg4 Qf7 36. Bb4 h5 37. Qf5 Bb5 38. Qc8+ Be8 39. Qc5 Kh7 40. Qe7 Qg6 41. Qe6 Bf7 42. Qd7 Bg8 43. Bf8 Qg4 44. Qxg4 hxg4 45. Kh2 Be6 46. Kg3 Kg8 47. Bc5 Kf7 48. f3 gxf3 49. gxf3 Kg6 50. Bf8 Kf7 51. Bc5 Kg6 52. Bf8 d4 53. cxd4 exd4 54. Bc5 d3 55. Be3 Kh5 56. Bd2 Bd5 57. Be3 Kg6 58. Kg4 Bc6 59. Bd2 f5+ 60. Kf4 Kh5 61. Be1 g6 62. Ke3 Bb7 63. Kf4 Bc6 64. Ke3 d2 65. Bxd2 Kxh4 66. f4  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Fressinet, Laurent (2687) [A01]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (18.4), 2016-06-12
1. b3 g6 2. Bb2 Nf6 3. g3 Bg7 4. Bg2 c5 5. c4 d6 6. Nh3 Nc6 7. O-O O-O 8. d3 Bd7 9. Nd2 e5 10. Ng5 Rb8 11. e3 Qe7 12. Nge4 Ng4 13. Nc3 f5 14. Nd5 Qf7 15. h3 Nf6 16. a3 Kh8 17. b4 b6 18. b5 Ne7 19. Nxf6 Bxf6 20. a4 d5 21. cxd5 Nxd5 22. Nc4 Qe6 23. e4 Nb4 24. exf5 Qxf5 25. g4 Qxd3 26. Nxe5 Qxd1 27. Raxd1 Be6 28. Rd6 Rbe8 29. f4 Bg7 30. Bc6 Nxc6 31. bxc6 Bc8 32. Re1 Kg8 33. Kg2 Rxf4 34. Nxg6 Rxe1 35. Nxf4 Kf7 36. Bxg7 Kxg7 37. Rd8 Ba6 38. Rd7+ Kf6 39. Rxa7 Bc8 40. Nd5+ Kg5 41. Nxb6 Be6 42. c7 c4 43. c8=Q Bxc8 44. Nxc8  1 – 0 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Giri, Anish (2782) [A80]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (18.5), 2016-06-12
1. d4 f5 2. Nc3 Nf6 3. Bg5 d5 4. e3 e6 5. Nf3 Be7 6. Bd3 O-O 7. O-O Ne4 8. Bxe7 Qxe7 9. Ne2 c5 10. c4 dxc4 11. Bxc4 Nd6 12. Rc1 b5 13. Bd3 c4 14. Bb1 Bb7 15. Nf4 Bd5 16. Ne5 Nd7 17. Nxd5 exd5 18. f4 Nf6 19. h3 Rac8 20. Qe1 Nfe4 21. g4 b4 22. Rc2 c3 23. Rg2 Nd2 24. Rxd2 cxd2 25. Qxd2 Ne4 26. Qg2 Qe6 27. Kh2 Rc7 28. Nd3 fxg4 29. hxg4 g5 30. f5 Qd6+ 31. Ne5 Nf6 32. Kg1 Nd7 33. Nxd7 Qxd7 34. Bc2 Kg7 35. Bb3 Qe7 36. Qf3 Rd7 37. Bxd5 Rxd5 38. Qxd5 Qxe3+ 39. Rf2 Qg3+ 40. Qg2 Qe3 41. Qd5 Qg3+ 42. Qg2 Qe3 43. Qd5  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Grand Chess Tour Paris Blitz 2016 – Day 1

Posted by 365Chess.com on June 11, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 7
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 6.5
3 Caruana, Fabiano USA 2804 5.5
4 Aronian, Levon ARM 2792 5
5 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2789 4.5
6 Kramnik, Vladimir RUS 2812 4.5
7 Giri, Anish NED 2782 4.5
8 So, Wesley USA 2770 3
9 Topalov, Veselin BUL 2761 2.5
10 Fressinet, Laurent FRA 2687 2

Carlsen, Magnus (2855) – So, Wesley (2770) [C44]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (1.1), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d3 Nf6 4. g3 d5 5. exd5 Nxd5 6. Bg2 Bd6 7. O-O O-O 8. Re1 Re8 9. Nc3 Nxc3 10. bxc3 Rb8 11. Rb1 h6 12. Nd2 Ne7 13. Nc4 Ng6 14. d4 Be6 15. Na5 exd4 16. Rxb7 Qf6 17. Rxb8 Rxb8 18. Nc6 Rb1 19. cxd4 Nf4 20. gxf4 Bxf4 21. d5 Bd7 22. Qf3 Bxc6 23. dxc6 Rxc1 24. Rxc1 Bxc1 25. Qxf6 gxf6  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Nakamura, Hikaru (2787) [C50]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (1.2), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 a6 7. a4 O-O 8. Bg5 h6 9. Bh4 g5 10. Nxg5 hxg5 11. Bxg5 Kg7 12. Qf3 Rh8 13. Nd2 Kg6 14. h4 Bg4 15. Bxf6 Qd7 16. Qg3 Kxf6 17. d4 exd4 18. e5+ Ke7 19. Ne4 Rag8 20. Nf6 Qf5 21. Bd3 Qe6 22. b4 Ba7 23. c4 Nxe5 24. Nxg8+ Rxg8 25. Rae1 Kf8 26. f4 Bh5 27. Qxg8+ Kxg8 28. fxe5 dxe5 29. Rf5 Bg6 30. Rfxe5 Qf6 31. Re8+ Kg7 32. Bxg6 d3+  0 – 1 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Fressinet, Laurent (2687) [C65]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (1.3), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O Re8 7. Nbd2 a6 8. Bxc6 dxc6 9. Nc4 Nd7 10. Qc2 Bd6 11. d4 Qe7 12. Re1 c5 13. dxe5 Nxe5 14. Nfxe5 Bxe5 15. f4 Bf6 16. e5 Qe6 17. Ne3 Be7 18. c4 f5 19. b3 Qf7 20. Bb2 Be6 21. Rad1 Rad8 22. Nd5 Rd7 23. Qf2 Red8 24. Qf3 Bf8 25. Bc3 b6 26. h3 h5 27. Kh2 Kh8 28. Ne3 Rxd1 29. Rxd1 Rxd1 30. Qxd1 g6 31. Nd5 Qd7 32. Qf3 Kg7 33. Nf6 Qc8 34. Qc6 Kf7 35. Nd5 Qd7 36. Qxd7+ Bxd7 37. Nxc7 Bc8 38. a4 Be7 39. e6+ Bxe6 40. Nxa6 Bd6 41. Be5 Ke7 42. Nc7 Bxc7 43. Bxc7 Kd7 44. Bxb6 Kc6 45. Ba5 Bf7 46. Kg3 Kb7 47. Kh4 Be8 48. Kg5 Bc6 49. Kxg6 Bxg2 50. h4 Bf3 51. Bc3 Bd1 52. a5 Bxb3 53. Kxh5 Bxc4 54. Kg6  1 – 0 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Topalov, Veselin (2761) [D12]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (1.4), 2016-06-11
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. e3 Bf5 5. Nc3 e6 6. Nh4 Bg6 7. Nxg6 hxg6 8. h3 Nbd7 9. Bd3 a6 10. Bd2 dxc4 11. Bxc4 c5 12. dxc5 Bxc5 13. O-O O-O 14. Be2 Ne5 15. Rc1 Rc8 16. Na4 Be7 17. Rxc8 Qxc8 18. Bc3 Ned7 19. Ba5 Qc6 20. Bf3 Qb5 21. Bc3 Rd8 22. Qc2 Nd5 23. Rd1 N7f6 24. Bd4 Nb4 25. Qb3 Nc6 26. Qxb5 axb5 27. Nc3 Nxd4 28. Rxd4 Rxd4 29. exd4 b4 30. Nb5 b6 31. Kf1 Kf8 32. Bc6 Ne8 33. d5 exd5 34. Bxd5 Nd6 35. Na7 Bf6 36. b3 Bd4 37. Ke2 Bc5 38. g4 Nb5 39. Nxb5  1 – 0 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Giri, Anish (2782) [A05]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (1.5), 2016-06-11
1. Nf3 Nf6 2. g3 c5 3. Bg2 Nc6 4. O-O e5 5. e4 d6 6. d3 g6 7. a3 Bg7 8. Nc3 O-O 9. Rb1 a6 10. b4 b5 11. Be3 cxb4 12. axb4 h6 13. h3 Be6 14. d4 Bc4 15. Re1 Rc8 16. Qd2 Kh7 17. g4 d5 18. Nxe5 Nxe5 19. dxe5 Nxe4 20. Nxe4 dxe4 21. Bxe4 Qxd2 22. Bxd2 Bxe5 23. Bxg6+ fxg6 24. Rxe5 Rf7 25. Be3 Rd8 26. Ra1 Rd6 27. c3 g5 28. Bd4 Kg6 29. Re8 Rf3 30. Kh2 h5 31. Ra8 hxg4 32. hxg4 Rf4 33. Rg8+ Bxg8 34. Be5 Rxf2+ 35. Kg3 Rdd2  0 – 1 (view game)

So, Wesley (2770) – Giri, Anish (2782) [A45]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (2.1), 2016-06-11
1. d4 Nf6 2. Bg5 d5 3. Nd2 c5 4. e3 Nc6 5. c3 e6 6. Ngf3 h6 7. Bh4 g5 8. Bg3 Nh5 9. Be5 Nxe5 10. Nxe5 Nf6 11. Bb5+ Nd7 12. Qf3 Qe7 13. h4 Bg7 14. hxg5 hxg5 15. Rxh8+ Bxh8 16. Qh5 Bf6 17. Ndf3 a6 18. Bxd7+ Bxd7 19. Nxg5 O-O-O 20. f4 Rh8 21. Nh7 Bxe5 22. dxe5 f5 23. exf6 Qxh7 24. Qxh7 Rxh7 25. g4 Rh8 26. Kf2 Kd8 27. g5 Be8 28. e4 dxe4 29. b4 cxb4 30. cxb4 Bg6 31. Rd1+ Kc7 32. Rc1+ Kd7 33. Rd1+ Kc7 34. Rc1+ Kd7 35. Rd1+ Kc7  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Kramnik, Vladimir (2812) [C24]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (2.2), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Bc5 4. Nf3 d6 5. c3 Nc6 6. O-O a6 7. a4 h6 8. Re1 O-O 9. Nbd2 Be6 10. b4 Ba7 11. h3 Bxc4 12. Nxc4 Re8 13. Be3 d5 14. exd5 Qxd5 15. Bxa7 Rxa7 16. Ne3 Qd7 17. Qc2 Raa8 18. Nc4 Qd5 19. Ne3 Qd7 20. Nc4 Qf5 21. b5 axb5 22. axb5 Rxa1 23. Rxa1 e4 24. bxc6 exf3 25. Ne3 Qc8 26. cxb7 Qxb7 27. g3 Qc6 28. Kh2 Nd5 29. Nxd5 Qxd5 30. Qa4 c6 31. Qd4 Qf5 32. g4 Qe6 33. Kg3 Qe2 34. Qd7 Qe5+ 35. Kxf3 Re6 36. Qd4 Rf6+ 37. Kg2 Qxd4 38. cxd4 Rf4 39. Ra4 g5 40. Rc4 Rf6 41. f3 Kf8 42. Rc5 Rd6 43. Rc4 Ke7 44. Kg3 Ke6 45. h4 Kd5 46. Ra4 Rf6 47. hxg5 hxg5 48. Kf2 Re6 49. Rc4 f6 50. Ra4 Re7 51. Rc4 Re6 52. Ra4 Re7 53. Rc4 Re6 54. Ra4  ½ – ½ (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Aronian, Levon (2792) [C84]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (2.3), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 d6 7. c3 O-O 8. Re1 b5 9. Bc2 d5 10. Nbd2 d4 11. h3 Nd7 12. a4 Bb7 13. Nb3 Nb6 14. axb5 axb5 15. Rxa8 Bxa8 16. Bd2 Na4 17. Qc1 Bb7 18. cxd4 exd4 19. Na5 Nxa5 20. Bxa5 Nc5 21. b4 Ne6 22. Bb3 Qd7 23. Bxe6 fxe6 24. Qxc7 Qxc7 25. Bxc7 Bxb4 26. Rb1 Bc3 27. Bb6 b4 28. Bxd4 Ba6 29. Bxc3 bxc3 30. Ne1 Rd8 31. Rd1 Kf7 32. f3 Rb8 33. Ra1 Rb6 34. Rc1 Rb3 35. Kf2 Ke7 36. Ke3 Kd6 37. Nc2 e5 38. d4 g5 39. g3 exd4+ 40. Kxd4 Bc8 41. h4 gxh4 42. gxh4 Rb5 43. Ne3 Rb4+ 44. Kxc3 Ra4 45. Kd2 Be6 46. Kd3 Ke5 47. Ng2 Ra3+ 48. Rc3 Rxc3+ 49. Kxc3 Bh3 50. Ne1 Kf4 51. Kd4 Be6 52. Kc5 h5 53. Kd6 Bc4 54. e5 Kg3 55. e6 Kxh4 56. e7 Bb5 57. f4 Kg4 58. f5 Kxf5 59. Nf3 Kf6 60. Nh4  ½ – ½ (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A29]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (2.4), 2016-06-11
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Nb6 7. O-O Be7 8. Rb1 a5 9. d3 O-O 10. Be3 Be6 11. d4 exd4 12. Nxd4 Nxd4 13. Bxd4 c6 14. f4 Bf6 15. Bc5 Be7 16. Bd4 Bf6 17. Bc5 Be7 18. Bxe7 Qxe7 19. Qd4 Nd5 20. f5 Nxc3 21. bxc3 Bxa2 22. f6 gxf6 23. Ra1 Bd5 24. Bxd5 cxd5 25. Rxf6 Qe4 26. Qd2 Rae8 27. Rxa5 Qe3+ 28. Qxe3 Rxe3 29. Rxd5 Rxe2 30. Rg5+ Kh8 31. Rf2  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Caruana, Fabiano (2804) [B40]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (2.5), 2016-06-11
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c4 Nc6 4. Nc3 Nf6 5. Be2 Qb6 6. O-O Be7 7. Rb1 O-O 8. a3 Qc7 9. d4 cxd4 10. Nxd4 b6 11. Ndb5 Qb8 12. Be3 Bb7 13. f4 Rd8 14. Kh1 d6 15. Bf3 Nd7 16. Ne2 a6 17. Nbc3 Bf6 18. b4 Ne7 19. Qd3 Ng6 20. g3 Be7 21. Nd4 Qc7 22. Rbc1 Rac8 23. Nce2 Qb8 24. Bg2 Qa8 25. Nc3 Rc7 26. Qe2 Bf6 27. f5 Ngf8 28. Bg1 Rdc8 29. fxe6 fxe6 30. Nb1 b5 31. Nd2 Bg5 32. N4f3 Bh6 33. e5 Nxe5 34. Nxe5 Bxg2+ 35. Qxg2 Qxg2+ 36. Kxg2 Bxd2 37. Rcd1 dxe5 38. Rxd2 bxc4 39. Bb6 c3 40. Rc2 Rd7 41. Bc5 Rd2+ 42. Rf2 Rd3 43. Rf3 e4 44. Rxd3 exd3 45. Rxc3 Rd8 46. Rc1 Ng6 47. Be3 Ne5 48. Bd2 Rd4 49. Kf2 Re4 50. Re1 Rxe1 51. Kxe1 Nc4 52. a4 Kf7 53. b5 axb5 54. a5 Ke7 55. a6 Kd7 56. a7 Nb6 57. Bc3 g6 58. Kd2 Kc6 59. Kxd3 Kb7 60. Ke4 Kxa7 61. Ke5 Kb7 62. Kxe6 Kc6 63. Kf7 Nd5 64. Bd2 b4 65. Bxb4 Nxb4 66. Kg7 Kd6 67. Kxh7 g5 68. Kg6 g4  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – So, Wesley (2770) [A07]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (3.1), 2016-06-11
1. Nf3 d5 2. g3 Bg4 3. Bg2 c6 4. O-O Nf6 5. d3 e6 6. Nbd2 Be7 7. h3 Bh5 8. e4 O-O 9. Qe1 a5 10. Nh2 dxe4 11. dxe4 e5 12. Nc4 Nfd7 13. a4 Na6 14. Ng4 f6 15. Nge3 Nb4 16. Bd2 b6 17. h4 Re8 18. Bxb4 Bxb4 19. c3 Bf8 20. b4 Qc7 21. Bh3 Red8 22. Qb1 Bf7 23. Rd1 Ra7 24. Rd3 axb4 25. cxb4 b5 26. axb5 Rxa1 27. Qxa1 cxb5 28. Na3 Nb8 29. Nxb5 Qb6 30. Rxd8 Qxd8 31. Nd5 Nc6 32. Qc3 Nxb4 33. Nxb4 Qb8 34. Bf1 Qa8 35. Nd5 h5 36. Bc4 Qa4 37. Kg2 Bc5 38. Qb3 Qa1 39. Nxf6+ gxf6 40. Bxf7+ Kh8 41. Qf3  1 – 0 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Carlsen, Magnus (2855) [C77]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (3.2), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d3 d6 6. O-O b5 7. Bb3 Na5 8. Re1 Nxb3 9. axb3 c5 10. Bg5 Be7 11. Nc3 Bb7 12. Bxf6 Bxf6 13. Nd5 Bxd5 14. exd5 O-O 15. c3 a5 16. d4 exd4 17. cxd4 Qb6 18. dxc5 Qxc5 19. Rc1 Qb4 20. Qd3 a4 21. Re4 Qxb3 22. Qxb3 axb3 23. Rb1 Rfc8 24. Rb4 Rc5 25. Rxb3 Rxd5 26. g3 h6 27. Rc1 Ra4 28. Kg2 Kh7 29. Rc7 Kg6 30. Rb7 Ra2 31. R7xb5 Rxb5 32. Rxb5 Rxb2 33. Rd5 Rb6 34. Nd2 Rc6 35. Ne4 Be7 36. g4 Kh7 37. h4 Kg8 38. h5 g6 39. Kf3 Kg7 40. Ke3 Ra6 41. f3 Kf8 42. Rb5 Ra3+ 43. Ke2 Ke8 44. g5 Ra2+ 45. Kd3 hxg5 46. hxg6 Ra3+ 47. Ke2 fxg6 48. Nxg5 Ra7 49. Nh3 Kd7 50. Nf4 Kc6 51. Rb2 g5 52. Rc2+ Kd7 53. Nd5 Bd8 54. Kd3 Ke6 55. Nc3 Ra3 56. Re2+ Kf5 57. Kc4 Bf6 58. Nb5 Rxf3 59. Nxd6+ Kg6 60. Rg2 Rf4+ 61. Kd5 g4 62. Ne4 Bh4 63. Ke5 Bg5 64. Rg1 Bh6 65. Rg2  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – Nakamura, Hikaru (2787) [E06]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (3.3), 2016-06-11
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 d5 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. O-O dxc4 7. Qc2 a6 8. a4 Bd7 9. Qxc4 Bc6 10. Bg5 Bd5 11. Qd3 c5 12. Nc3 Bc6 13. Rfd1 cxd4 14. Bxf6 Bxf6 15. Nxd4 Bxg2 16. Kxg2 Bxd4 17. Qxd4 Nc6 18. Qc5 Qa5 19. Ne4 Rfd8 20. Qxa5 Nxa5 21. Nc5 Rxd1 22. Rxd1 h6 23. Rd7 b5 24. b3 Rc8 25. Nxa6 bxa4 26. bxa4 Rc4 27. Ra7 Rxa4 28. Nc5 Ra1 29. Ra8+ Kh7 30. Nd7 g5 31. Ne5 Nb3 32. Rxa1 Nxa1 33. Nxf7 Kg6 34. Nd6 Nb3 35. g4 Nd2 36. h3 Kf6 37. f3 Ke5 38. Nf7+ Kf6 39. Nd8 Ke7 40. Nc6+ Kd6 41. Nb4 Ke5 42. Kf2 Nc4 43. Nc6+ Kd6 44. Nd4 Ke5 45. e3 Kd5 46. Ke2 Ne5 47. Nb5 Kc6 48. Nc3 Kd6 49. Ne4+ Ke7 50. f4 gxf4 51. exf4 Nc6 52. Ke3 Kf7 53. h4 h5 54. g5 Ne7 55. Nd6+ Kf8 56. Ke4 Ng6 57. f5 exf5+ 58. Nxf5 Kf7 59. Kd5 Nf4+ 60. Ke5 Ng6+ 61. Ke4 Ke6 62. Nd4+ Kf7 63. Nf3 Ke6  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Fressinet, Laurent (2687) [B32]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (3.4), 2016-06-11
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Qb6 5. Nb3 Nf6 6. Nc3 e6 7. Qe2 Qc7 8. f4 Bb4 9. Bd2 Bxc3 10. bxc3 d6 11. g4 b6 12. Bg2 Bb7 13. g5 Nd7 14. h4 Na5 15. Nxa5 bxa5 16. Rb1 Nc5 17. h5 O-O 18. g6 h6 19. gxf7+ Qxf7 20. O-O Rae8 21. c4 Ba6 22. Bxa5 Rc8 23. Bb4 Rfd8 24. Rf2 Nd7 25. Bxd6 Bxc4 26. Qf3 Nf6 27. Be5 Bxa2 28. Ra1 Bc4 29. f5 Qxh5 30. Qxh5 Nxh5 31. Rxa7 Rf8 32. Bh3 Rce8 33. Rc7 Rc8 34. Rxc8 Rxc8 35. fxe6 Re8 36. Bg4 g6 37. Bxh5 gxh5 38. Rg2+  1 – 0 (view game)

Giri, Anish (2782) – Topalov, Veselin (2761) [D78]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (3.5), 2016-06-11
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nf6 5. O-O O-O 6. c4 c6 7. b3 Bf5 8. Bb2 a5 9. Nc3 Ne4 10. e3 Nxc3 11. Bxc3 Be4 12. Qe2 e6 13. Rfc1 Nd7 14. Bf1 Bxf3 15. Qxf3 Nf6 16. Qe2 Ne4 17. Be1 Re8 18. Bg2 Nd6 19. Rab1 h5 20. h4 Qd7 21. a4 Bf8 22. Qd3 Bg7 23. Qc2 Bf6 24. Bh3 Qd8 25. Qd1 Kg7 26. Bg2 Qd7 27. Bf1 Rec8 28. cxd5 exd5 29. b4 axb4 30. Bxb4 Ne4 31. Be1 Bd8 32. Rb2 Ba5 33. Rcb1 Nd6 34. Bb4 Bxb4 35. Rxb4 Ra7 36. Kh2 Qe7 37. Bd3 Rca8 38. Bc2 Qf6 39. Kg2 Qe7 40. Qf3 Qf6 41. Qe2 Ra5 42. Rb6 R5a7 43. R6b4 Ra5 44. Qf3 Qxf3+ 45. Kxf3 Kf6 46. Ke2 Ke7 47. f3 R8a7 48. Rb6 Kd8 49. e4 dxe4 50. fxe4 Kc7 51. R6b2 b5 52. axb5 Nxb5 53. Kd3 Ra3+ 54. Rb3 Ra2 55. Rf1 Kd8 56. d5 Rd7 57. Bb1 Ra5 58. Ke3 cxd5 59. exd5 Nc7 60. d6 Re5+  1 – 0 (view game)

So, Wesley (2770) – Topalov, Veselin (2761) [D12]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (4.1), 2016-06-11
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bf5 5. Nc3 e6 6. Nh4 Bg6 7. Bd2 Nbd7 8. Nxg6 hxg6 9. Qc2 a6 10. h3 dxc4 11. Bxc4 c5 12. O-O cxd4 13. exd4 Bd6 14. d5 e5 15. Rad1 Rc8 16. Be2 Qe7 17. Rfe1 O-O 18. Bg5 Rfe8 19. Bg4 Rc7 20. Qe2 Qf8 21. Bxd7 Rxd7 22. Qf3 Nh7 23. Bd2 f5 24. Qg3 Qf7 25. h4 Nf6 26. Bg5 Ng4 27. Rd2 Bc5 28. Kh1 Bd4 29. f3 Nf6 30. Bxf6 gxf6 31. Ne2 Rxd5 32. Nxd4 Rxd4 33. Rc2 Qh7 34. Kg1 Rxh4 35. Rc7 Rh1+ 36. Kf2 f4 37. Qg4 Qh4+ 38. Qxh4 Rxh4 39. Rxb7 Rc8 40. Rb6 Rc2+ 41. Re2 Rxe2+ 42. Kxe2 Kg7 43. Rxa6 Rh1 44. a4 Rg1 45. Kf2 Rb1 46. Rb6 Ra1 47. b3 f5 48. Rb5 Ra2+ 49. Kf1 Kf6 50. Rb6+ Kg5 51. Re6 Rb2 52. Rxe5 Rxb3 53. Re6 Ra3 54. Ra6 Ra2 55. Kg1 Kh5 56. Kh2 g5 57. Ra5 Kh4 58. Rxf5 Rxa4  ½ – ½ (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Giri, Anish (2782) [D38]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (4.2), 2016-06-11
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 Bb4 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Qxf6 7. Qa4+ Nc6 8. e3 O-O 9. Be2 dxc4 10. Bxc4 Bxc3+ 11. bxc3 Bd7 12. O-O Qe7 13. Be2 b6 14. Qb3 Rac8 15. Rfd1 Na5 16. Qb2 c5 17. a4 Rfd8 18. Ne5 Be8 19. Bb5 Rc7 20. Bxe8 Qxe8 21. Qb5 f6 22. Qxe8+ Rxe8 23. Nd3 cxd4 24. cxd4 Rec8 25. h4 Kf7 26. h5 Rc3 27. Nf4 Nb3 28. Ra2 Rc1 29. Rxc1 Rxc1+ 30. Kh2 Rc4 31. Kg3 e5 32. dxe5 fxe5 33. Nd3 Ke6 34. Rb2 Rc3 35. Ne1 Nc5 36. a5 bxa5 37. Rb5 a4 38. Nf3 Ne4+ 39. Kh2 Rc5 40. Rb7 Ra5 41. Rxg7 a3 42. Rg6+ Nf6 43. Ne1 a2 44. Nc2 Rc5 45. Na1 Rc1 46. Nb3 Rb1 47. Nc5+  0 – 1 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Kramnik, Vladimir (2812) [D35]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (4.3), 2016-06-11
1. c4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 exd5 5. Bg5 c6 6. e3 Bd6 7. Bd3 O-O 8. Qc2 h6 9. Bh4 Re8 10. Nf3 Be6 11. Ne5 c5 12. O-O cxd4 13. exd4 Nc6 14. Nxc6 bxc6 15. Bg3 Nh5 16. Na4 Nxg3 17. hxg3 Rc8 18. Rfe1 Qf6 19. Rad1 Bg4 20. Rxe8+ Rxe8 21. Qxc6 Rc8 22. Qa6 Bxg3 23. fxg3 Qxa6 24. Bxa6 Bxd1 25. Bxc8 Bxa4 26. Bb7 Kf8 27. Bxd5 Ke7 28. Kf2 f5 29. Ke3 g5 30. Bb7 Kd6 31. b3 Bd7 32. Bf3 Be6 33. Kd3 Bf7 34. Kc3 h5 35. a4 g4 36. Bb7 Kc7 37. Ba8 Kb8 38. Bc6 Kc7 39. Bb5 Bd5 40. Bf1 Kd6 41. b4 f4 42. gxf4 h4 43. f5 Ke7 44. Kd3 Kf6 45. Ke3 Kxf5 46. b5 g3 47. a5 Kg5 48. Be2 Bxg2 49. Bf3 Bf1 50. b6 axb6 51. axb6 Ba6 52. b7 Bxb7 53. Bxb7 h3 54. Kf3 g2 55. Kf2 Kf4 56. Ba8 Kf5 57. Bc6 Kf4 58. Bb7 Kf5 59. Bc8+  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Aronian, Levon (2792) [C65]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (4.4), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. h3 Be6 7. Nc3 Qd6 8. Na4 Bb6 9. O-O O-O 10. b3 h6 11. Bb2 Nd7 12. Nxb6 axb6 13. d4 exd4 14. Nxd4 c5 15. Nb5 Qc6 16. c4 f6 17. f4 Rfe8 18. Qf3 Re7 19. a4 Nf8 20. Nc3 Qe8 21. Rae1 c6 22. f5 Bf7 23. e5 fxe5 24. Ne4 Nh7 25. Qg3 Rd7 26. Bxe5 Qf8 27. Kh2 b5 28. Nxc5 Rd2 29. Ne6  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A00]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (4.5), 2016-06-11
1. g3 e5 2. Bg2 d5 3. c4 Nf6 4. cxd5 Nxd5 5. Nc3 Nb6 6. e3 Nc6 7. Nge2 h5 8. h3 h4 9. g4 f5 10. d4 exd4 11. exd4 fxg4 12. Qd3 Qf6 13. Ne4 Bb4+ 14. Bd2 Qe7 15. O-O-O Bxd2+ 16. Rxd2 gxh3 17. Bxh3 Bxh3 18. Rxh3 O-O-O 19. N4c3 Kb8 20. Qg6 Nc4 21. Rd1 Rhf8 22. f4 Qb4 23. Qc2 Rfe8 24. d5 Ne7 25. Rd4 Nf5 26. Qxf5 Qxb2+ 27. Kd1 Ne3+ 28. Rxe3 Rxe3 29. d6 cxd6 30. Rd3 Ree8 31. Qa5 d5 32. Rd4 Qb6 33. Qxb6 axb6 34. Rd3 d4 35. Nb5 Re3 36. Rxe3 dxe3+ 37. Ke1 h3 38. Ng3 Rd2 39. Nc3 h2 40. Nce2 Rxa2 41. Kf1 b5 42. Kg2 b4 43. Kxh2 b3 44. Kh3 b2 45. Nc3 Ra3 46. Nge2 Rxc3  0 – 1 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – So, Wesley (2770) [C77]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (5.1), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d3 b5 6. Bb3 Bc5 7. Nc3 d6 8. Nd5 h6 9. c3 Rb8 10. O-O O-O 11. d4 Ba7 12. Qd3 exd4 13. cxd4 Nxd5 14. exd5 Ne7 15. Re1 Bf5 16. Qc3 Re8 17. Bd2 Qd7 18. Rac1 Bb6 19. Nh4 Bh7 20. Qg3 Ng6 21. Nf3 Rxe1+ 22. Rxe1 Re8 23. Rxe8+ Qxe8 24. h4 Qe4 25. h5 Ne7 26. Be3 Kf8 27. Nd2 Qf5 28. Qh4 Ke8 29. Qg3 Kf8 30. Qh4 Ke8 31. Qg3 Qf6 32. Qg4 Nf5 33. Ne4 Qh4 34. Qxh4 Nxh4 35. Ng3 Nf5 36. Nxf5 Bxf5 37. f3 Ke7 38. Kf2 Bd3 39. g4 f6 40. Ke1 Ba5+ 41. Bd2 Bxd2+ 42. Kxd2 Bf1 43. Ke3 f5 44. Kf4 Kf6 45. a3 Bd3 46. Ke3 Bb1 47. Kf4 Bd3 48. Ke3 Bf1 49. Kf4 a5 50. Bc2 fxg4 51. fxg4 Bg2 52. Bd3 b4 53. axb4 axb4 54. Be4 Bxe4 55. Kxe4 Kg5 56. Kf3 g6 57. hxg6 Kxg6 58. b3 Kg5 59. Kg3 h5 60. gxh5 Kxh5 61. Kh3 Kg5 62. Kg3 Kf5 63. Kf3 Kg5  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – Caruana, Fabiano (2804) [B08]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (5.2), 2016-06-11
1. Nf3 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. e4 Bg7 5. h3 O-O 6. Be3 a6 7. a4 b6 8. Qd2 Bb7 9. Bd3 Nbd7 10. O-O c5 11. d5 Qc7 12. Rad1 c4 13. Be2 Nc5 14. Bxc5 Qxc5 15. Nd4 b5 16. axb5 axb5 17. Ndxb5 Nxe4 18. Nxe4 Qxb5 19. b3 Qb6 20. Bxc4 e5 21. Qe3 Qc7 22. Ra1 h6 23. Nc3 Qe7 24. Nb5 Ba6 25. Ra4 Bxb5 26. Bxb5 f5 27. Bc6 Rxa4 28. bxa4 e4 29. f4 g5 30. Kh1 gxf4 31. Qxf4 Qe5 32. a5 Qxf4 33. Rxf4 Be5 34. Rf1 Bd4 35. g3 Kg7 36. Bd7 Kg6 37. a6 Kg5 38. Kg2 h5 39. h4+ Kg6 40. Rd1 Bc5 41. Rf1 Bd4 42. c4 Bc5 43. Ra1 Bd4 44. Ra2 Ra8 45. Bc6 Ra7 46. Bb7 Kf6 47. Kf1 Ke5 48. Ke2 Bc5 49. Ra1 Kd4 50. Rf1 Ke5 51. Rb1 Kd4 52. Rf1 Ke5 53. Rd1 Bd4 54. Rb1 Bc5 55. Rb5 Kd4 56. Rb1 Ke5 57. Rf1 Bd4 58. Kd2 Bc5 59. Kc3 Bd4+ 60. Kd2 Bc5 61. Ke2 Bd4 62. Bc8 Rf7 63. Be6 Rf8 64. Rb1 Ra8 65. Rf1 Rf8 66. Bd7 Rf7 67. Be8 Ra7 68. Bg6 Bc5 69. Rxf5+ Kd4 70. Rf4 Rxa6 71. Rxe4+ Kc3 72. Bxh5 Bd4 73. Kf3 Be5 74. Kg4 Ra1 75. Bg6 Rg1 76. h5 Rxg3+ 77. Kf5 Bd4 78. Ke6 Bc5 79. Kf7 Bd4 80. Ke6 Bc5 81. Rh4 Re3+ 82. Kf7 Bd4 83. h6 Rf3+ 84. Ke8 Rg3 85. Bf7 Bf6 86. Rh5 Re3+ 87. Kf8 Kxc4 88. h7 Bh8 89. Kg8 Be5 90. Rxe5  1 – 0 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Carlsen, Magnus (2855) [C55]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (5.3), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Be7 5. O-O O-O 6. Re1 d6 7. a4 Na5 8. Ba2 c5 9. Nbd2 Nc6 10. c3 Be6 11. Bxe6 fxe6 12. b4 cxb4 13. cxb4 Nxb4 14. Qb3 d5 15. Nxe5 Rc8 16. Rb1 Nc2 17. Rf1 Nd4 18. Qd1 Qc7 19. Ndf3 dxe4 20. dxe4 Nxf3+ 21. Nxf3 Nxe4 22. Qe2 Qc4 23. Qxc4 Rxc4 24. Rxb7 Bc5 25. Bb2 Nf6 26. Ng5 Re8 27. a5 h6 28. Nf7 Re7 29. Rxe7 Bxe7 30. Ne5 Rc2 31. Bd4 Bc5 32. Nc6 a6 33. Ra1 Bd6 34. Bxf6 Rxc6 35. Bd4 Bc7 36. g3 Kf7 37. Kg2 h5 38. Kf3 e5 39. Be3 Ke6 40. Ra4 Kd5 41. g4 g6 42. gxh5 gxh5 43. Rh4 Rf6+ 44. Ke2 Rf5 45. Bb6 Bd6 46. f3 Be7 47. Ra4 Rg5 48. Kf1 Rg6 49. Ra2 Rc6 50. Rd2+ Ke6 51. Kg2 Rc3 52. Re2 Kf5 53. Re4 Rc2+ 54. Kh3 Bg5 55. Be3 Rc3  0 – 1 (view game)

Giri, Anish (2782) – Nakamura, Hikaru (2787) [C65]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (5.4), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O Re8 7. Bg5 a6 8. Ba4 h6 9. Bh4 b5 10. Bc2 g5 11. Bg3 d6 12. Nbd2 Bb6 13. a4 Rb8 14. axb5 axb5 15. Kh1 Kg7 16. Re1 Nh7 17. Nf1 h5 18. h4 g4 19. N3h2 Ne7 20. d4 Ng6 21. Ne3 Be6 22. Nf5+ Kh8 23. f3 exd4 24. cxd4 Bxf5 25. exf5 Rxe1+ 26. Qxe1 Ngf8 27. fxg4 hxg4 28. Nxg4 Nf6 29. Qd1 Nxg4 30. Qxg4 Qf6 31. Rd1 Nh7 32. Bf2 Qh6 33. Kg1 Rg8 34. Qf3 Nf6 35. Bb3 Rg7 36. Re1 Qd2 37. Qe2 Qf4 38. d5 Ng4 39. Bxb6 Qh2+ 40. Kf1 Qh1+ 41. Bg1 Nh2+ 42. Kf2 Rxg2+ 43. Ke3 Rxe2+ 44. Kxe2 Qf3+ 45. Kd2 Qxb3 46. Bd4+ Kh7  0 – 1 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Fressinet, Laurent (2687) [C24]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (5.5), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Bc5 4. Nf3 d6 5. O-O Nc6 6. c3 a6 7. a4 h6 8. Nbd2 O-O 9. Re1 Ne7 10. Nf1 Ng6 11. Ng3 c6 12. Bb3 Ba7 13. d4 Re8 14. h3 d5 15. Nxe5 Nxe5 16. dxe5 Nxe4 17. Nxe4 dxe4 18. Qxd8 Rxd8 19. g4 h5 20. Rxe4 Be6 21. Bc2 Bd5 22. Rb4 hxg4 23. Rxg4 Be6 24. Rg3 Rd5 25. Bg5 Kf8 26. Re1 Bb8 27. Bf4 Bc7 28. h4 Rad8 29. h5 Bb6 30. h6 gxh6 31. Bxh6+ Ke8 32. Kg2 Kd7 33. Bb3 Ra5 34. Bc2 Rd5 35. Be4 Ra5 36. Bg5 Re8 37. Bc2 Kc8 38. b4 Rd5 39. Bf6 Rd2 40. Be4 Bxf2 41. Rf1 Be1+ 42. Kf3 Bxg3 43. Kxg3 Rg8+ 44. Kf4 Bd5 45. Bf5+ Kc7 46. a5 Rgg2 47. Re1 Rdf2+ 48. Ke3 Rxf5  0 – 1 (view game)

So, Wesley (2770) – Fressinet, Laurent (2687) [A45]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (6.1), 2016-06-11
1. d4 Nf6 2. Bg5 d5 3. Nd2 c5 4. e3 Nc6 5. c3 Qb6 6. Qc2 Bg4 7. dxc5 Qxc5 8. Ngf3 e6 9. Qa4 Bxf3 10. Nxf3 Ne4 11. Bd3 Nxg5 12. Nxg5 Be7 13. Qf4 Bxg5 14. Qxg5 O-O 15. O-O Rac8 16. e4 h6 17. Qh5 Rfd8 18. Rad1 Qb6 19. exd5 Rxd5 20. Bh7+ Kf8 21. Rxd5 exd5 22. Re1 Re8 23. Rxe8+ Kxe8 24. Qe2+ Kf8 25. Bf5 d4 26. Bd7 Ne7 27. cxd4 Qxd4 28. Bb5 g6 29. g3 h5 30. Bc4 Nf5 31. Bd3 Nd6 32. h4 b6 33. b3 a5 34. a4 Qc3 35. Qd1 Ke7 36. Qe2+ Kf8 37. Qd1 Ke7 38. Qe2+ Kf8 39. Qd1  ½ – ½ (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Topalov, Veselin (2761) [E46]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (6.2), 2016-06-11
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Ne2 d5 6. a3 Bd6 7. cxd5 exd5 8. Ng3 Re8 9. Bd3 c5 10. dxc5 Bxc5 11. O-O Nc6 12. b4 Bb6 13. Nce2 d4 14. e4 Ne5 15. Bf4 Nfg4 16. h3 Nxd3 17. Qxd3 Ne5 18. Bxe5 Rxe5 19. f4 Re8 20. f5 Bd7 21. Kh1 Rc8 22. Rf4 Qg5 23. Rg4 Qe3 24. Qxe3 dxe3 25. Nh5 Bb5 26. Rxg7+ Kh8 27. Rxf7 Bxe2 28. Nf6 Rc7 29. Rxc7 Bxc7 30. Nxe8 Bg3 31. e5 Bb5 32. Nd6 Bd3 33. Nxb7 e2 34. e6 Bxf5 35. e7 Bg6 36. b5 Kg8 37. a4 Kf7 38. a5 Bc2 39. Nc5 Kxe7 40. b6 axb6 41. axb6 Kd6 42. Rc1  1 – 0 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Giri, Anish (2782) [B50]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (6.3), 2016-06-11
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bc4 Nf6 4. d3 g6 5. e5 dxe5 6. Nxe5 e6 7. Qf3 Nbd7 8. Bb5 Bg7 9. Bxd7+ Bxd7 10. Qxb7 O-O 11. Nc3 Be8 12. Nc6 Bxc6 13. Qxc6 Nd5 14. Nxd5 exd5 15. O-O Rc8 16. Qa4 Qc7 17. c3 Qb7 18. Re1 Rc6 19. Re2 Rb6 20. Qc2 Rb8 21. Rb1 Qa6 22. Bf4 Rc8 23. b3 c4 24. bxc4 dxc4 25. d4 Rxb1+ 26. Qxb1 h5 27. h4 Qa5 28. Re3 Qd5 29. Qe4 Qd7 30. d5 Bf6 31. g3 Qg4 32. d6 Kh7 33. Qd5 Rb8 34. Qxf7+  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Kramnik, Vladimir (2812) [C65]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (6.4), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 d6 5. O-O Bd7 6. Re1 g6 7. c3 Bg7 8. Nbd2 O-O 9. Ba4 Nh5 10. Nf1 Kh8 11. h3 f5 12. exf5 gxf5 13. d4 e4 14. Ng5 Nf6 15. d5 Ne5 16. Bxd7 Qxd7 17. Ne6 Nd3 18. Re3 Nxd5 19. Rxd3 exd3 20. Nxf8 Rxf8 21. Qxd3 c6 22. Bd2 Re8 23. Ng3 Rf8 24. Nh5 Be5 25. f4 Bg7 26. Re1 Nf6 27. Ng3 Ng8 28. Be3 Qe6 29. Bf2 Qg6 30. Bxa7 c5 31. Bb6 Bh6 32. Qf3 Nf6 33. Re6 Qf7 34. Rxd6 Qxa2 35. Bxc5 Qxb2 36. Bd4 Bg7 37. Kh2 Qb1 38. Rb6 Qc2 39. Rxb7 Ne8 40. Rxg7 Nxg7 41. Nh5 Rg8 42. Nxg7  1 – 0 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Aronian, Levon (2792) [C67]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (6.5), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 Nd6 6. Bxc6 dxc6 7. dxe5 Nf5 8. Qxd8+ Kxd8 9. h3 Ke8 10. Nc3 h6 11. Rd1 Ne7 12. Bf4 Ng6 13. Bg3 Bc5 14. e6 Bxe6 15. Bxc7 Rc8 16. Ne4 Bxf2+ 17. Kxf2 Rxc7 18. Nc5 Bc8 19. Rd2 f6 20. Re1+ Kf7 21. Ne4 Rf8 22. c4 Kg8 23. c5 Be6 24. Nd4 Bd5 25. Nc3 Bf7 26. Ne6 Bxe6 27. Rxe6 Kf7 28. Re3 Ne5 29. b3 Rd7 30. Rxd7+ Nxd7 31. Ne4 Rb8 32. b4 Ne5 33. Ra3 a6 34. Rg3 g6 35. Rc3 Ke6 36. Ke3 Rd8 37. Nd6 b6 38. Ne4 b5 39. Nd6 h5 40. Ke4 Nf7 41. Nxf7 Kxf7 42. Ra3 Ra8 43. g4 hxg4 44. hxg4 Ke6 45. Kf4 Kd5 46. Rd3+ Kc4 47. Rd6 a5 48. a3 a4 49. Rxc6 Kb3 50. Rb6 Kxa3 51. Rxb5 Kb3 52. c6 a3 53. Ra5 Rxa5 54. bxa5 a2 55. c7 a1=Q 56. c8=Q Qd4+ 57. Kf3 Qd3+  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – So, Wesley (2770) [A30]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (7.1), 2016-06-11
1. c4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 g6 4. e3 Nf6 5. d4 cxd4 6. exd4 d5 7. cxd5 Nxd5 8. Qb3 e6 9. Bb5 Bg7 10. O-O O-O 11. Bxc6 bxc6 12. Na4 Qd6 13. Re1 Rb8 14. Qd1 Ne7 15. Bd2 Nf5 16. Bc3 Rd8 17. Re4 Rb5 18. Qe1 Rd5 19. Ba5 Rd7 20. Bb4 Qb8 21. Nc5 Rd8 22. Nb3 Ba6 23. Ne5 Nxd4 24. Nxd4 Bxe5 25. Nxc6 Bxh2+ 26. Kh1 Bd6 27. Nxb8 Rh5+ 28. Kg1 Bh2+ 29. Kh1 Bxb8+ 30. Kg1 Bh2+ 31. Kh1  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A48]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (7.2), 2016-06-11
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg7 4. c3 O-O 5. Nbd2 d6 6. e4 c5 7. d5 h6 8. Bh4 e6 9. dxe6 Bxe6 10. Be2 Nc6 11. O-O Qc7 12. Re1 Rad8 13. Qc2 d5 14. Bb5 g5 15. Bg3 Qb6 16. exd5 Bxd5 17. a4 Na5 18. b4 cxb4 19. cxb4 Nc6 20. Nc4 Nxb4 21. Qf5 Qc5 22. Ne3 Qc8 23. Qxc8 Rxc8 24. Bd6 Nc2 25. Nxc2 Rxc2 26. Nd4 Rd2 27. Bxf8 Bxf8 28. Rad1 Rxd1 29. Rxd1 a6 30. Bd3 Bc5 31. Nf5 h5 32. Rc1 Nd7 33. a5 Kf8 34. g3 Bc6 35. Be2 Be4 36. Ne3 g4 37. h3 h4 38. Bxg4 Bxe3 39. fxe3 f5 40. Bxf5  1 – 0 (view game)

Giri, Anish (2782) – Caruana, Fabiano (2804) [B41]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (7.3), 2016-06-11
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. g3 b5 6. Bg2 Bb7 7. O-O Nf6 8. Re1 Bc5 9. a4 b4 10. c3 Qc7 11. Nd2 d6 12. N2b3 bxc3 13. bxc3 Nbd7 14. Bg5 Ba7 15. Bd2 Ne5 16. Qe2 O-O 17. Rab1 Rab8 18. h3 Nfd7 19. Kh2 Nc4 20. Bc1 Ba8 21. Qc2 Rfc8 22. Nd2 Nce5 23. Rxb8 Nxb8 24. N2b3 Qxc3 25. Qd1 Qc4 26. Be3 Qxa4 27. Qe2 Qd7 28. Rd1 Qe7 29. Na5 Qc7 30. Rc1 Qd7 31. Rb1 Bc5 32. f4 Nec6 33. Nab3 Nxd4 34. Nxd4 Qa7 35. Qd3 Nd7 36. Ra1 Bb7 37. Bg1 Nf6 38. e5 dxe5 39. fxe5 Nd5 40. h4 Qb6 41. Rb1 Qc7 42. Qb3 Ba8 43. Re1 h6 44. Qb2 Rb8 45. Qa1 a5 46. Rc1 Qb6 47. Be4 Qb2+ 48. Qxb2 Rxb2+ 49. Kh3 Bf8 50. Rc8 Nf4+ 51. gxf4 Bxe4 52. Nxe6 Bf5+  0 – 1 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Carlsen, Magnus (2855) [C84]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (7.4), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 d6 7. c3 O-O 8. Re1 Re8 9. Nbd2 Bf8 10. h3 Bd7 11. Nf1 Ne7 12. Bc2 c5 13. Ng3 Ng6 14. d4 cxd4 15. cxd4 exd4 16. Qxd4 Rc8 17. Bb3 Ne5 18. Qd1 h6 19. Bf4 Qa5 20. Bxe5 dxe5 21. Nh5 Be6 22. Nxf6+ gxf6 23. Nh4 Red8 24. Qf3 Bg7 25. Nf5 Bxf5 26. Qxf5 Qd2 27. h4 Qf4 28. Qh5 Rd2 29. Qxf7+ Kh8 30. Rf1 Qxe4 31. Rad1 Rxd1 32. Rxd1 Rf8 33. Qh5 f5 34. Bd5 Qc2 35. Bb3 Qxb2 36. Qg6 e4 37. Rd7 Qa1+ 38. Kh2 Qe5+ 39. Kh3 f4 40. Rf7 Rd8 41. Bc2 Rd6 42. Qxe4 Qxe4 43. Bxe4 b5 44. Rxf4 Rd2 45. a3 Ra2 46. Rf3 Bd4 47. Bd5 Rxf2 48. Rxf2 Bxf2 49. Bb7  ½ – ½ (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Nakamura, Hikaru (2787) [D56]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (7.5), 2016-06-11
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 d5 4. Nc3 Be7 5. Bg5 h6 6. Bh4 O-O 7. e3 Ne4 8. Bxe7 Qxe7 9. Rc1 c6 10. Qc2 Nd7 11. Be2 Nxc3 12. Qxc3 dxc4 13. Qxc4 e5 14. O-O exd4 15. Nxd4 Nf6 16. Bf3 Re8 17. Qc5 Qxc5 18. Rxc5 Bg4 19. Bxg4 Nxg4 20. b4 Nf6 21. Rc2 Re5 22. Rb1 Rd8 23. g3 h5 24. a4 g6 25. a5 a6 26. Rc5 Re7 27. Rc2 Rd5 28. Rc5 Rxc5 29. bxc5 Ne4 30. Nb3 Nc3 31. Rb2 Rd7 32. Rd2 Re7 33. Rd3 Nd5 34. Kf1 f5 35. Nd2 Kf7 36. Nc4 Ke6 37. Ke2 Rd7 38. f3 Nf6 39. Rd6+ Rxd6 40. Nxd6 Kd5 41. Nxb7 Nd7 42. e4+ fxe4 43. fxe4+ Kxe4 44. Nd6+ Kd5 45. Ne8 Nxc5 46. Ke3 Ne6 47. Nf6+ Kd6 48. h4 c5 49. Ke4 c4 50. Ne8+  0 – 1 (view game)

So, Wesley (2770) – Nakamura, Hikaru (2787) [C65]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (8.1), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. Bxc6 dxc6 6. Nbd2 O-O 7. Nc4 Nd7 8. Qe2 Re8 9. Bg5 f6 10. Be3 a5 11. a4 Be7 12. O-O c5 13. Nh4 Nf8 14. Nf5 Ng6 15. Nxe7+ Qxe7 16. b3 b6 17. f4 exf4 18. Bxf4 f5 19. Bg3 fxe4 20. Qxe4 Qxe4 21. dxe4 Re7 22. Rfe1 Bb7 23. Rad1 Rae8 24. e5 Nf8 25. Rd2 Ne6 26. Red1 Be4 27. Bf2 Rf7 28. Re1 Bc6 29. Be3 h6 30. h4 Bb7 31. Rf2 Rxf2 32. Kxf2 Rf8+ 33. Kg3 Be4 34. Re2 Bd5 35. Na3 Rf5 36. Bg1 Bb7 37. Nb5 Ba6 38. Bh2 Bxb5 39. axb5 h5 40. Kh3 Kf7 41. Rd2 Ke7 42. g4 Rf3+ 43. Bg3 Nf4+ 44. Kh2 hxg4 45. Bxf4 Rxf4 46. Kg3 Re4 47. h5 c4 48. bxc4 Rxc4 49. Rd3 a4 50. Kh4 Rxc2 51. Kxg4 Rc5 52. Kf5 Rxb5 53. Rg3 Kf8 54. Rd3 Ra5 55. Rd8+ Ke7 56. Rg8 a3 57. Rxg7+ Kf8 58. Rg1 a2 59. Ra1 b5 60. Ke4 b4 61. Kd4 c5+ 62. Kc4 Ra3 63. h6 Rc3+ 64. Kd5 b3 65. e6 b2 66. h7 Rh3 67. Rf1+ Ke8 68. Rg1 b1=Q  0 – 1 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Fressinet, Laurent (2687) [C11]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (8.2), 2016-06-11
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Nce2 c5 6. c3 Nc6 7. Nf3 b5 8. a3 a5 9. Nf4 Ba6 10. h4 h6 11. Bd3 Qb6 12. Be3 Be7 13. O-O cxd4 14. Nxd4 Nxd4 15. Bxd4 Bc5 16. b4 Bxd4 17. cxd4 axb4 18. axb4 g5 19. Nh5 Qxd4 20. Nf6+ Ke7 21. Nxd7 Qxb4 22. Nb6 Ra7 23. Qf3  1 – 0 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Topalov, Veselin (2761) [D73]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (8.3), 2016-06-11
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nf6 5. c4 c6 6. cxd5 cxd5 7. Nc3 Ne4 8. Qb3 Nxc3 9. bxc3 Nc6 10. Nd2 e6 11. Ba3 Na5 12. Qb2 Bd7 13. O-O Rc8 14. e4 Bc6 15. Bb4 b6 16. Rfe1 dxe4 17. Nxe4 Nc4 18. Qb3 Qd7 19. d5 Bxd5 20. Rad1 Kd8 21. Ng5 Bf6 22. Bxd5 exd5 23. Ne4 Bg7 24. Rxd5 Qxd5 25. Rd1 Qxd1+ 26. Qxd1+ Kc7 27. Qd5  1 – 0 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Giri, Anish (2782) [D73]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (8.4), 2016-06-11
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nf6 5. c4 c6 6. b3 O-O 7. Bb2 dxc4 8. bxc4 c5 9. O-O cxd4 10. Nxd4 Qb6 11. Qb3 Nfd7 12. e3 e5 13. Nb5 Nc5 14. Qa3 Be6 15. Nd2 Rd8 16. Rfd1 Nc6 17. Nc3 e4 18. Rab1 Qa5 19. Ncxe4 Nxe4 20. Nxe4 Rxd1+ 21. Rxd1 Qxa3 22. Bxa3 Bxc4 23. Nd6 Bxa2 24. Rd2 Be6 25. Nxb7 Ne5 26. Bc5 a6 27. f4 Nc4 28. Rd8+ Rxd8 29. Nxd8 Bf8 30. Nxe6 fxe6 31. Ba7 a5 32. Bc6 Kf7 33. Kf2 Bb4 34. e4 Nd6 35. Ke2 Nc8 36. Bd4 Ne7 37. Ba4 Nc8 38. h4 Nd6 39. Bc6 h5 40. Kf3 Nc8 41. Ba4 Nd6 42. Bc6 Nc8 43. g4 hxg4+ 44. Kxg4 Ne7 45. Ba4 Bd2 46. Bb3 Nc6 47. Bc5 Kf6 48. Ba4 Nb4 49. Be8 Nd3 50. Bd6 e5 51. fxe5+ Nxe5+ 52. Bxe5+ Kxe5 53. Bxg6  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – Kramnik, Vladimir (2812) [A14]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (8.5), 2016-06-11
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4. Nf3 Be7 5. O-O O-O 6. d4 dxc4 7. Qc2 a6 8. a4 Bd7 9. Qxc4 Bc6 10. Bg5 Nbd7 11. Nc3 h6 12. Bd2 a5 13. Rfd1 Bb4 14. Qd3 Qe7 15. Be1 Rfd8 16. Qc2 Nb6 17. b3 Rac8 18. Rac1 Ba3 19. Ra1 Bb4 20. Rac1 Be8 21. Qb1 c5 22. dxc5 Rxc5 23. Rxd8 Qxd8 24. Na2 Rxc1 25. Qxc1 Bxe1 26. Nxe1 Nbd5 27. Nd3 b5 28. axb5 Bxb5 29. Qc2 Qb6 30. Nac1 Qd4 31. Bf3 g5 32. h3 Kg7 33. Qc5 Qxc5 34. Nxc5 Nc3 35. Kf1 a4  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – So, Wesley (2770) [A07]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (9.1), 2016-06-11
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. c4 dxc4 4. Qa4+ Nc6 5. Bg2 Bg7 6. O-O e5 7. Nxe5 Bxe5 8. Bxc6+ bxc6 9. Qxc6+ Bd7 10. Qe4 f6 11. f4 Bf5 12. Qc6+ Bd7 13. Qe4 Bf5 14. Qe3 Qd4 15. fxe5 Qxe3+ 16. dxe3 fxe5 17. e4 Bxe4 18. Nc3 Bc6 19. Bg5 Rb8 20. Rad1 h6 21. Bf6 Rh7 22. Bxe5 Rxb2 23. Rf4 Re7 24. Bh8 Rc2 25. Rdf1 Kd7 26. Rxc4 Bb7 27. Rf8 Re8 28. Rxc7+ Kxc7 29. Rxe8  1 – 0 (view game)

Giri, Anish (2782) – Aronian, Levon (2792) [C65]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (9.2), 2016-06-11
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 d5 6. Nbd2 O-O 7. O-O dxe4 8. dxe4 Qe7 9. b4 Bd6 10. a3 Nd8 11. Re1 c6 12. Bf1 Bc7 13. g3 a5 14. Rb1 axb4 15. cxb4 Ne6 16. Bb2 Rd8 17. Qc2 h6 18. Rbd1 Ng5 19. Nxg5 hxg5 20. Nc4 Bg4 21. Be2 Bh3 22. Bf1 Bg4 23. Be2 Bh3 24. Bf1 Bg4 25. Be2  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A20]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (9.3), 2016-06-11
1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Nc3 Nb6 6. Nf3 Nc6 7. O-O Be7 8. Rb1 a5 9. d3 O-O 10. Be3 Be6 11. a3 Qd7 12. Rc1 f6 13. Nd2 Rfd8 14. Bxb6 cxb6 15. Nc4 Bc5 16. Na4 Qc7 17. e3 Rd7 18. Qb3 Rad8 19. Rc3 Kh8 20. Nxc5 bxc5 21. Qb5 Na7 22. Qxa5 Qxa5 23. Nxa5 b6 24. Nc4 Rxd3 25. Rxd3 Rxd3 26. Nxb6 Rd2 27. Na4 c4 28. Rc1 Nc8 29. Kf1 Rd6 30. Ke1 Kg8 31. Nc5 Bf7 32. Ne4 Rb6 33. b4 Kf8 34. Bf1 Rc6 35. b5 Rc7 36. a4 Ra7 37. Ra1 Ra5 38. Kd2 Nb6 39. Nc5 Ke7 40. e4 Ra7 41. Kc3 Kd6 42. Kb4 c3 43. Rd1+ Ke7 44. a5 c2 45. Rc1 Nd7 46. Rxc2  1 – 0 (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Caruana, Fabiano (2804) [B43]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (9.4), 2016-06-11
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 Qc7 6. Bd3 Bc5 7. Nb3 Be7 8. Qg4 g6 9. Qe2 d6 10. O-O Nd7 11. Bd2 Ngf6 12. Bh6 b5 13. f4 Bb7 14. Rae1 b4 15. Nd1 d5 16. e5 Ne4 17. Nf2 Ndc5 18. Kh1 O-O-O 19. Nd4 Bh4 20. Bg5 Bxg5 21. fxg5 Qxe5 22. Nf3 Qxb2 23. Ng4 Rhf8 24. Nfe5 f5 25. gxf6 h5 26. Bxe4 Nxe4 27. Nd3 Qc3 28. Nge5 Nxf6 29. Nxg6 Rfe8 30. Nge5 Ne4 31. Rf7 h4 32. Ref1 h3 33. Rxb7 Kxb7 34. Rf7+ Ka8 35. Nxb4 hxg2+ 36. Kxg2 Rg8+ 37. Kh1 Rd6 38. Nbd3 Rb6 39. Rf1 Rb7 40. Nf4 Qxe5 41. Qxa6+ Kb8 42. Nd3 Ng3+ 43. hxg3 Rh7+  0 – 1 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Carlsen, Magnus (2855) [D37]
GCT Blitz Paris 2016 Paris FRA (9.5), 2016-06-11
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Nbd7 5. Bf4 dxc4 6. e3 b5 7. Nxb5 Bb4+ 8. Nc3 Nd5 9. a3 Nxc3 10. Qd2 Ne2 11. axb4 Nxf4 12. exf4 Bb7 13. Be2 O-O 14. O-O Nb6 15. Ne5 Qd6 16. Rfd1 Rfb8 17. Rac1 Qd5 18. Bf1 h6 19. Nxc4 Nxc4 20. Rxc4 Qd6 21. Rc5 Bd5 22. b5 c6 23. bxc6 Bxc6 24. b4 Bd5 25. b5 Rb7 26. Rdc1 Rd8 27. Qe3 Rbd7 28. Qe5 Qxe5 29. dxe5 g5 30. fxg5 hxg5 31. Rc7 Kg7 32. Rxd7 Rxd7 33. Ra1 Kg6 34. g4 Bf3 35. h3 Rd2 36. Ra3 Bd5 37. Ra1 Bf3 38. Ra3 Bd5 39. f3 f5 40. exf6 Kxf6 41. Rxa7 Bxf3 42. Ra3 Bd5 43. Rc3 Rb2 44. Rc1 Ke5 45. Re1+ Kf4 46. Rd1 Kg3 47. Re1 Rb3 48. Rd1 Bf3 49. Re1 Bd5 50. Rd1 Rb2 51. Re1 Kf4 52. Rd1 Bf3 53. Rd4+ Kg3 54. Rd3 e5 55. Ra3 e4 56. b6 Rxb6 57. Ra2 Rb1 58. Ra3 Kf4 59. Ra2 e3  0 – 1 (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Hikaru Nakamura wins the Grand Chess Tour Paris Rapid 2016

Posted by 365Chess.com on June 11, 2016 in Chess news

Final Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Nakamura, Hikaru USA 2787 7
2 Carlsen, Magnus NOR 2855 6.5
3 So, Wesley USA 2770 5.5
4 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2789 5.5
5 Kramnik, Vladimir RUS 2812 5
6 Giri, Anish NED 2782 4.5
7 Aronian, Levon ARM 2792 4.5
8 Fressinet, Laurent FRA 2687 2.5
9 Topalov, Veselin BUL 2761 2
10 Caruana, Fabiano USA 2804 2

Nakamura, Hikaru (2787) – So, Wesley (2770) [D38]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (6.1), 2016-06-10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Qa4+ Nc6 6. e3 O-O 7. Qc2 dxc4 8. Bxc4 Bd6 9. a3 e5 10. h3 Bd7 11. O-O h6 12. b4 exd4 13. exd4 Qc8 14. Nd5 Nxd5 15. Bxd5 Bf5 16. Qb3 Ne7 17. Bc4 b5 18. Bxb5 Bxh3 19. Re1 Be6 20. Bc4 Bxc4 21. Qxc4 Qg4 22. Bd2 Nf5 23. Qd5 Rae8 24. Rxe8 Rxe8 25. Re1 Rxe1+ 26. Bxe1 Nh4 27. Nxh4 Qxh4 28. Kf1 g6 29. a4 Qe7 30. Qa8+ Kg7 31. Qxa7 Bxb4 32. Bxb4 Qxb4 33. a5 Qb1+ 34. Ke2 Qc2+ 35. Ke3 Qb3+ 36. Ke2 Qc2+ 37. Ke3 Qb3+ 38. Ke4  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Carlsen, Magnus (2855) [C84]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (6.2), 2016-06-10
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 O-O 9. Nc3 Na5 10. Ba2 Be6 11. d4 Bxa2 12. Rxa2 Nc6 13. d5 Nb8 14. Qe2 Nbd7 15. Rd1 Qc8 16. Nh4 g6 17. g3 Ne8 18. Ng2 Ng7 19. Bh6 Nf6 20. Ne3 Qh3 21. Bxg7 Kxg7 22. b4 h5 23. a4 a5 24. Rb1 axb4 25. Rxb4 bxa4 26. Raxa4 Ng4 27. Nf1 h4 28. f3 hxg3 29. hxg3 Nf6 30. Qg2 Qh6 31. Qh2 Qg5 32. Qd2 Qh5 33. g4 Qh8 34. Nb5 Nh7 35. Qh2 Rfb8 36. c4 Qd8 37. Ne3 Bg5 38. Qe2 Bf4 39. Ng2 Bg3 40. Qe3 Ng5 41. Kf1 Qh8  0 – 1 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A48]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (6.3), 2016-06-10
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg7 4. e3 b6 5. Be2 Bb7 6. O-O O-O 7. c4 d6 8. h3 Nbd7 9. Bh2 e6 10. Nfd2 Re8 11. Nc3 e5 12. Bf3 Qc8 13. Rc1 Bh6 14. Rc2 a5 15. Nb5 Bf8 16. b3 c6 17. Nc3 Qc7 18. g4 h6 19. Bg2 Bg7 20. Bg3 Rad8 21. h4 Qc8 22. Bh3 Nf8 23. Kh2 Qa8 24. Nf3 c5 25. d5 Bc8 26. Nd2 N8h7 27. f3 Qb7 28. Rg1 Kh8 29. Bf1 Ng8 30. Bd3 f5 31. h5 e4 32. fxe4 fxg4 33. hxg6 Ng5 34. Bf4 Be5 35. Rxg4 Bxg4 36. Qxg4 Qg7 37. Ne2 Qxg6 38. Ng3 Nf6 39. Qh4 Rg8 40. Rc1 Rd7 41. Rg1 Rh7 42. Bxe5 dxe5 43. Nf5 h5 44. Kh1 Ng4 45. Rf1 Rf7 46. Rg1 Nh3 47. Rxg4 Qxg4 48. Qxg4 Nf2+ 49. Kg2 Nxg4 50. Nf3 Rxf5 51. exf5 e4  0 – 1 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Aronian, Levon (2792) [C53]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (6.4), 2016-06-10
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 O-O 6. O-O d5 7. exd5 Nxd5 8. a4 a5 9. Nbd2 Nb6 10. Bb5 Bg4 11. h3 Bh5 12. Ne4 Bd6 13. Re1 Na7 14. d4 Nxb5 15. axb5 exd4 16. Nxd6 Bxf3 17. Qxf3 Qxd6 18. Bf4 Qf6 19. Bxc7 Qxf3 20. gxf3 Nd5 21. Bxa5 dxc3 22. bxc3 Rfc8 23. Red1 Nf4 24. Kh2 h6 25. Bb4 Rxa1 26. Rxa1 Nd5 27. Rd1 Nxb4 28. cxb4 g5 29. Rd4 Kg7 30. f4 Rc3 31. Kg2 Kg6 32. fxg5 hxg5 33. h4 gxh4 34. Rxh4 Rd3 35. Rc4 Rd5 36. Rc5 Rd4 37. Rc7 Rxb4 38. Rxb7 Rb3 39. Rb8 Kf5 40. Rb6 Kf4 41. Rb8 f5 42. b6 Rb2 43. Rb7 Rb1  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – Fressinet, Laurent (2687) [C45]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (6.5), 2016-06-10
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nb3 Bb6 6. Nc3 Nf6 7. Bg5 h6 8. Bh4 d6 9. f3 Be6 10. Bb5 a6 11. Bxc6+ bxc6 12. Qe2 g5 13. Bf2 Bxf2+ 14. Qxf2 Qe7 15. O-O-O a5 16. Nd4 Bd7 17. h4 g4 18. Nf5 Qe5 19. f4 Nxe4 20. Nxd6+ Qxd6 21. Nxe4 Qe7 22. Qd4  1 – 0 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Giri, Anish (2782) [C24]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (7.1), 2016-06-10
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 4. Nc3 Na5 5. Nge2 Bc5 6. O-O O-O 7. a4 Nxc4 8. dxc4 a5 9. Qd3 d6 10. b3 Be6 11. Be3 Nd7 12. Rad1 f5 13. f4 b6 14. Kh1 Kh8 15. Bxc5 Nxc5 16. Qe3 exf4 17. Nxf4 fxe4 18. Nxe6 Nxe6 19. Rxf8+ Qxf8 20. Qxe4 Nc5 21. Qc6 Rc8 22. Kg1 Qf4 23. Nd5 Qe4 24. Rf1 h6 25. h3 Qd4+ 26. Kh2 Qe5+ 27. Kg1 Qd4+ 28. Kh2 Qe5+  ½ – ½ (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Nakamura, Hikaru (2787) [C65]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (7.2), 2016-06-10
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O Re8 7. Bc4 d6 8. b4 Bb6 9. a4 a5 10. b5 Ne7 11. Be3 Bxe3 12. fxe3 Ng6 13. Nbd2 c6 14. Rb1 d5 15. Ba2 h6 16. Qc2 Be6 17. c4 dxe4 18. Nxe4 Nxe4 19. dxe4 Qe7 20. bxc6 bxc6 21. c5 Bxa2 22. Qxa2 Qxc5 23. Rb7 Qxe3+ 24. Kh1 Rf8 25. Qc4 Rab8 26. Qxc6 Rxb7 27. Qxb7 Qe2 28. Qb5 Qxe4 29. Qxa5 Ra8 30. Qc7 Rxa4 31. h3 Qd5 32. Qc8+ Kh7 33. Rb1 e4 34. Ng1 Rc4 35. Qe8 Nh4 36. Rb8 Qd2  0 – 1 (view game)

So, Wesley (2770) – Topalov, Veselin (2761) [D37]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (7.3), 2016-06-10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. Bf4 O-O 6. e3 Nbd7 7. a3 c5 8. cxd5 Nxd5 9. Nxd5 exd5 10. dxc5 Nxc5 11. Be5 Bf6 12. Bxf6 Qxf6 13. Qd4 Qe7 14. Rd1 Rd8 15. Be2 Bf5 16. Qb4 Rac8 17. O-O Be4 18. Nd2 Bg6 19. Nf3 b6 20. Rc1 Be4 21. Nd2 Qf6 22. Nxe4 dxe4 23. Rcd1 g6 24. h3 h5 25. Qb5 Kg7 26. b4 Ne6 27. Rxd8 Rxd8 28. Bc4 Nc7 29. Qa4 Qc3 30. Qc6 Qe5 31. Rc1 Ne8 32. Bf1 Nf6 33. Qc7 Qxc7 34. Rxc7 Rd7 35. Rc4 h4 36. b5 Rd1 37. g3 hxg3 38. fxg3 Ra1 39. a4 Ra3 40. Bg2 Ra1+ 41. Kf2 Ra2+ 42. Kg1 Re2 43. Kf1 Rxe3 44. Kf2 Ra3 45. Bxe4 Nh5 46. g4 Nf6 47. Bg2 Ra2+ 48. Kg3 Ra3+ 49. Kf2 Ra2+ 50. Kg3 Ra3+  ½ – ½ (view game)

Aronian, Levon (2792) – Caruana, Fabiano (2804) [A09]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (7.4), 2016-06-10
1. Nf3 d5 2. c4 d4 3. b4 f6 4. Na3 e5 5. Nc2 c5 6. bxc5 Bxc5 7. d3 Nc6 8. g3 Nge7 9. Bg2 O-O 10. O-O Be6 11. Nd2 f5 12. Rb1 b6 13. Ba3 Bxa3 14. Nxa3 Rc8 15. Qa4 Qd7 16. Nb5 a5 17. Qa3 Nb4 18. Nf3 Ng6 19. Ng5 Kh8 20. Nxe6 Qxe6 21. Qb2 f4 22. Na3 Rf6 23. Nc2 Nxc2 24. Qxc2 h5 25. Kh1 h4 26. g4 f3 27. Bxf3 Rcf8 28. Bd5 Qxg4 29. Rg1 Qh5 30. f3 Nf4 31. Be4 Nh3 32. Rg2 Qh6 33. c5 Rc8 34. Qa4 Rf7 35. Qb3 Rf6 36. Qb5 Rfc6 37. Bxc6 Rxc6 38. Rf1 Rxc5 39. Qe8+ Kh7 40. Qd7 Nf4 41. Rg4 Nxe2 42. Qe7 Rc1 43. Rxh4 Rxf1+ 44. Kg2 Nf4+ 45. Kxf1 Nh5 46. Qxe5 Qc1+ 47. Qe1 Qc5 48. Kg1 g6 49. Rg4 Nf6 50. Rg2 Nd5 51. Qh4+ Kg7 52. Qg5 Qc6 53. Qe5+ Kh7 54. Rg4 Nf6 55. Qe7+ Kh6 56. Qf8+ Kh7 57. Qf7+ Kh8 58. Rxg6 Qc1+ 59. Kg2 Qc2+ 60. Kh3  1 – 0 (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Kramnik, Vladimir (2812) [C65]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (7.5), 2016-06-10
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. h3 Ne7 8. d4 Bb6 9. Bd3 Ng6 10. Re1 c5 11. dxe5 dxe5 12. Na3 Qe7 13. Qc2 Nh5 14. Bg5 f6 15. Be3 Nhf4 16. Bf1 Kh8 17. Rad1 Be6 18. Kh2 f5 19. Bxf4 Nxf4 20. Nc4 Bc7 21. Ne3 fxe4 22. Qxe4 Nxh3 23. gxh3 Rxf3 24. Re2 Raf8 25. Bg2 Rxf2 26. Rxf2 Rxf2 27. Qxb7 e4+ 28. Kh1 Bg8 29. Ng4 Re2 30. Qc8 h5 31. Bf1 hxg4 32. Bxe2 Qe5 33. Kg2 Qh2+ 34. Kf1 e3  0 – 1 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Aronian, Levon (2792) [D35]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (8.1), 2016-06-10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Nbd7 5. cxd5 exd5 6. Bf4 c6 7. e3 Nh5 8. Bg5 Be7 9. Bxe7 Qxe7 10. Qc2 Nb6 11. O-O-O Nf6 12. Bd3 Be6 13. h3 O-O-O 14. Kb1 Kb8 15. Nd2 Rc8 16. Nb3 Nfd7 17. Ne2 c5 18. dxc5 Nxc5 19. Nxc5 Rxc5 20. Qd2 Rhc8 21. Nd4 Nc4 22. Bxc4 dxc4 23. Qc3 Bd7 24. f3 f5 25. Rhe1 Rd5 26. e4 fxe4 27. fxe4 Re5 28. Nf5 Bxf5 29. exf5 Rxe1 30. Rxe1 Qd7 31. g4 a6 32. a3 Ka8 33. Ka2 h5 34. Re6 hxg4 35. hxg4 Qd1 36. Re4 Qd7 37. Qd4 Qc7 38. Qe3 Qd6 39. Qd4 Qc7 40. Re6 Rd8 41. Qe4 Rc8 42. Rxa6+ Kb8 43. Re6 c3 44. bxc3 Qxc3 45. Qe5+ Qxe5 46. Rxe5 Rc4 47. g5 Ka7 48. Kb3 Rc1 49. g6 Ka6 50. Re7 Rc5 51. Rxg7 Rxf5 52. Rf7 Rg5 53. g7 b5 54. Kc3 Rg4 55. Kd3 Ka5 56. Ke3 Rg1 57. Ke4 Ka4 58. Ra7+ Kb3 59. Kf5 Rxg7 60. Rxg7 Kxa3 61. Ke4  1 – 0 (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Carlsen, Magnus (2855) [D05]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (8.2), 2016-06-10
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 d5 4. c4 a6 5. b3 c5 6. cxd5 Nxd5 7. Be2 Nc6 8. O-O cxd4 9. Nxd4 Nxd4 10. Qxd4 Be7 11. Bb2 Bf6 12. Qd2 Bd7 13. Rd1 Bc6 14. e4 Nf4 15. Qxd8+ Rxd8 16. Rxd8+ Bxd8 17. Bf1 Bxe4 18. Nd2 Bc6 19. g3 Bf6 20. Bxf6 gxf6 21. Rc1 Kd7 22. Rxc6 Kxc6 23. gxf4 Kc5 24. a3 Kd4 25. b4 Rg8+ 26. Kh1 Kc3 27. Ne4+ Kb2 28. Nc5 Rb8 29. a4 Ka3 30. b5 Kb4 31. Nd3+ Ka5 32. Nc5 Kb4 33. Nd3+ Kxa4 34. bxa6 bxa6 35. Nc5+ Ka5 36. Bxa6 Rb4 37. Bd3 f5 38. Kg2 Rxf4 39. Be2 Kb6 40. Nd3 Rd4 41. Kg3 Kc7 42. f4 Kd6 43. Ne5 f6 44. Nf3 Ra4 45. Nh4 Ra3+ 46. Kf2 Kd5 47. Bf3+ Kd4 48. Bc6 Ra2+ 49. Kg3 Ra6 50. Bb7 Rb6 51. Ba8 Ke3 52. Ng2+ Ke2 53. Bf3+ Kf1 54. Ne3+ Kg1 55. Be2 Rb3 56. Kf3 e5 57. Bc4 Rb2 58. Nxf5 Rf2+ 59. Kg3 Rxf4 60. Be6 Rf2 61. h4 e4 62. h5 Rf3+ 63. Kg4 Ra3 64. Kf4 Ra4 65. Bd5 Kg2 66. Bxe4+ Kh3 67. h6 Rxe4+ 68. Kxe4 Kg4 69. Nd6 Kg5 70. Nf5 Kg4 71. Nd6 Kg5  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – So, Wesley (2770) [D38]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (8.3), 2016-06-10
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Qa4+ Nc6 6. e3 O-O 7. Bd2 dxc4 8. Bxc4 Bd6 9. Qc2 e5 10. dxe5 Nxe5 11. Nxe5 Bxe5 12. f4 Bxc3 13. Bxc3 Ng4 14. Bd4 c5 15. Bxc5 Re8 16. O-O b6 17. Bd4 Nxe3 18. Bxe3 Rxe3 19. Qf2 Re8 20. Rad1 Qf6 21. Qd4 Qxd4+ 22. Rxd4 Bf5 23. Rfd1 g6 24. Ba6 Kg7 25. Kf2 Re7 26. a3 Rae8 27. Rc1 h5 28. Bb5 Re4 29. Rxe4 Rxe4 30. Rc4 Re7 31. Rc3 Re4 32. Rc4 Re7 33. Rc3 Re4  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Caruana, Fabiano (2804) [A07]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (8.4), 2016-06-10
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 c6 5. O-O Nf6 6. b3 O-O 7. Bb2 e6 8. c4 b6 9. Nbd2 Bb7 10. Qc2 Nbd7 11. e4 dxe4 12. Nxe4 Qc7 13. Nxf6+ Nxf6 14. Ne5 Rad8 15. Rad1 Nd7 16. Nxd7 Rxd7 17. Rd2 Rfd8 18. Rfd1 Qd6 19. Bc3 Qa3 20. b4 b5 21. Qb3 Qa6 22. c5 Ba8 23. h4 h5 24. Be4 Qc8 25. Bb2 Re7 26. Qe3 Qd7 27. Bc3 Qe8 28. Qf3 Bb7 29. Kh2 Rc7 30. Qf4 Re7 31. Bf3 Bc8 32. Rd3 Kh7 33. Qe4 Rd5 34. Qe2 Rd8 35. Bb2 Rc7 36. Bc1 Bd7 37. Bf4 Rb7 38. Be5 Qh8 39. Be4 Kg8 40. Qf3 Rc8 41. Qf4 Be8 42. Ra3 Rd8 43. Bf3 Kh7 44. Ra6 Rc8 45. Rd3 Rd8 46. Rda3 Bxe5 47. dxe5 Rbd7 48. Rxa7 Rd2 49. Bxc6 R8d4 50. Qe3 Bxc6 51. Rxf7+ Kg8 52. Rc7 Qh6 53. Rc8+ Kg7 54. Ra7+ Bd7 55. Rg8+ Kxg8 56. Qxh6 Rxf2+ 57. Kh3 Rf8 58. Qxg6+  1 – 0 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [B51]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (8.5), 2016-06-10
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd7 4. O-O a6 5. Bd3 Ngf6 6. a4 b6 7. c3 Bb7 8. Qe2 g6 9. Bc2 e5 10. d4 cxd4 11. cxd4 exd4 12. Rd1 Bg7 13. Rxd4 O-O 14. Nc3 Re8 15. Qd1 Qe7 16. Bg5 h6 17. Bh4 Nc5 18. Nd2 Rad8 19. Qf1 g5 20. Bg3 d5 21. e5 Nh5 22. Nf3 Nxg3 23. hxg3 Bxe5 24. Nxe5 Qxe5 25. Rad1 Ne6 26. R4d2 d4 27. Ne2 Rd6 28. Nc1 Qf6 29. b4 g4 30. Qd3 Ng5 31. Qf5 Qxf5 32. Bxf5 Bc6 33. Ne2 Bxa4 34. Ra1 Bb5 35. Nxd4 Red8 36. Rad1 h5 37. Bc2 a5 38. bxa5 bxa5 39. Kh1 a4 40. f4 gxf3 41. Nxf3 Rxd2 42. Rxd2 Rxd2 43. Nxd2 a3 44. Bb1 Ne6 45. Kg1 Nc7 46. Ba2 Bd7 47. Kf2 Be6 48. Bxe6 Nxe6 49. Nb3 a2 50. Ke3 Kg7 51. Kd2 Kf6  0 – 1 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Nakamura, Hikaru (2787) [A14]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (9.1), 2016-06-10
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. b3 c5 7. e3 d4 8. exd4 cxd4 9. d3 Nc6 10. Qe2 Nd7 11. Nbd2 e5 12. Ne4 Re8 13. a3 a5 14. Rb1 h6 15. g4 Nf8 16. g5 hxg5 17. Nexg5 Bf5 18. c5 Ng6 19. b4 axb4 20. axb4 Qd7 21. Re1 Bf8 22. Qc2 b5 23. Qb3 Ra6 24. h4 Bg4 25. Re4 Bf5 26. Re1 Bg4 27. Re4 Nd8 28. Bd2 Kh8 29. h5 Bxh5 30. Bh3 f5 31. Kg2 Nf4+ 32. Bxf4 exf4 33. Rxf4 g6 34. Rxd4 Qb7 35. Qd5 Qxd5 36. Rxd5 Nc6 37. Nd4 Nxd4 38. Rxd4 Kg7 39. Rc1 Re7 40. c6 Kf6 41. f4 Rc7 42. Nh7+ Kg7 43. Rd7+ Rxd7 44. cxd7 Be7 45. Re1 Kf7 46. Ng5+ Bxg5 47. fxg5 Rd6 48. Re5 Rxd7 49. Rxb5 Rxd3 50. Rb6 Bf3+ 51. Kh2 Be4 52. Bf1 Rd1 53. Bc4+ Kg7 54. b5 f4 55. Kh3 Bf3  0 – 1 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Kramnik, Vladimir (2812) [D35]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (9.2), 2016-06-10
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 c5 7. Nf3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Bxd2+ 10. Qxd2 O-O 11. Bc4 Nd7 12. O-O b6 13. a4 Bb7 14. Bd3 e5 15. Qe3 exd4 16. Nxd4 Nc5 17. Bc2 Re8 18. f3 Qf6 19. a5 Rad8 20. Rfd1 Ba6 21. axb6 axb6 22. Ba4 Nxa4 23. Rxa4 b5 24. Rb4 Rd7 25. Rc1 Red8 26. e5 Qb6 27. Rc6 Qa7 28. Nf5 Qxe3+ 29. Nxe3 Ra8 30. Kf2 g6 31. h4 h5 32. e6 fxe6 33. Rxe6 Kh7 34. Rf4 Bc8 35. Rb6 Ra2+ 36. Kg3 Re2 37. Re4 Bb7 38. Nd5 Rxe4 39. Nf6+ Kg7 40. Nxd7 Re7 41. Nb8 Rc7 42. Rxb5 Kf6 43. Rb2 Kf5 44. Rb6 Re7 45. Rb5+ Kf6 46. Kf4 Rc7 47. Rb6+ Kg7 48. Rd6 Rc4+ 49. Kg3 Rc7 50. Rd7+ Rxd7 51. Nxd7 Ba6 52. Nc5 Bf1 53. Ne4 Kf7 54. Nd2 Bd3 55. Kf4 Ke6 56. Kg5 Kf7 57. Nb3 Bf1 58. g3 Kg7 59. Nd4 Bc4 60. f4 Bd3 61. f5 gxf5 62. Nxf5+ Kh7 63. Ne3  1 – 0 (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Giri, Anish (2782) [C77]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (9.3), 2016-06-10
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d3 b5 6. Bb3 Bc5 7. Nc3 d6 8. Nd5 h6 9. c3 O-O 10. Nxf6+ Qxf6 11. Bd5 Bd7 12. Rg1 Qd8 13. g4 Kh8 14. g5 g6 15. gxh6 Rb8 16. b4 Bb6 17. Ng5 Qe7 18. h4 f6 19. Nf3 Qe8 20. Qe2 Nd8 21. Be3 Be6 22. Kd2 c6 23. Bb3 c5 24. Rg3 cxb4 25. cxb4 Bxe3+ 26. Qxe3 Qf7 27. Rag1 Bxb3 28. axb3 Qxb3 29. Rxg6 Ne6 30. Qa7 Qxb4+ 31. Ke3 Ra8 32. Qe7 Qc5+ 33. Ke2 Qc2+ 34. Ke3 Qc5+ 35. Ke2 Qc2+ 36. Ke3 Qc5+  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Fressinet, Laurent (2687) [A30]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (9.4), 2016-06-10
1. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. g3 e6 4. Nf3 b6 5. Bg2 Bb7 6. O-O Be7 7. d4 cxd4 8. Qxd4 O-O 9. Rd1 Qc8 10. Bf4 Rd8 11. Nb5 d5 12. Ne5 Na6 13. Rac1 Bc5 14. Qd3 Ne4 15. Bxe4 dxe4 16. Qxd8+ Qxd8 17. Rxd8+ Rxd8 18. Nxa7 f6 19. Nec6 Rd7 20. Be3 Bxe3 21. fxe3 Rd2 22. b4 Rxa2 23. Rd1 Bxc6 24. Nxc6 Rb2 25. Rd8+ Kf7 26. Rd7+ Kg6 27. Nd4 Rxb4 28. Nxe6 Rxc4 29. Rxg7+ Kh6 30. Rg8 b5 31. Nd4  1 – 0 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Topalov, Veselin (2761) [A09]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (9.5), 2016-06-10
1. Nf3 d5 2. c4 d4 3. b4 f6 4. Na3 e5 5. Nc2 Na6 6. Rb1 c5 7. b5 Nc7 8. d3 Bd6 9. g3 b6 10. Bg2 Ne7 11. Nd2 Rb8 12. Ne4 O-O 13. Nxd6 Qxd6 14. O-O Bb7 15. Bxb7 Rxb7 16. e3 Ne6 17. Qf3 Rd7 18. e4 Nc8 19. Qg2 Qe7 20. f4 exf4 21. gxf4 f5 22. e5 Qe8 23. Ne1 Ne7 24. Rb2 Qa8 25. Nf3 Ng6 26. Qg3 a6 27. bxa6 Qxa6 28. h4 Rff7 29. Bd2 Ngf8 30. Rfb1 Rb7 31. h5 Qa8 32. Qg2 Ra7 33. Ng5 Qxg2+ 34. Kxg2 Nxg5 35. fxg5 Rfe7 36. Rxb6 Rxa2 37. R1b2 Rxb2 38. Rxb2 Rxe5 39. Bf4 Re8 40. Rb7 Ne6 41. Kg3 Ra8 42. g6 hxg6 43. hxg6 Rf8 44. Be5 Re8 45. Kh4 Kf8 46. Rf7+ Kg8 47. Kh5 f4 48. Kg4 f3 49. Bd6 Rd8 50. Be7 Re8 51. Kxf3 Nf8 52. Rxf8+ Rxf8+ 53. Bxf8 Kxf8 54. Ke4 Ke7 55. Ke5  1 – 0 (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Grand Chess Tour Paris Rapid 2016 – Day 1

Posted by 365Chess.com on June 9, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Carlsen, Magnus NOR 2855 3.5
2 Nakamura, Hikaru USA 2787 3.5
3 So, Wesley USA 2770 3
4 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2789 3
5 Kramnik, Vladimir RUS 2812 2.5
6 Giri, Anish NED 2782 2
7 Aronian, Levon ARM 2792 2
8 Fressinet, Laurent FRA 2687 2
9 Caruana, Fabiano USA 2804 2
10 Topalov, Veselin BUL 2761 1.5

Carlsen, Magnus (2855) – So, Wesley (2770) [C65]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (1.1), 2016-06-09
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. h3 Ne7 8. Ba4 a6 9. d4 Ba7 10. Bc2 d5 11. Nxe5 Nxe4 12. Nd2 Nd6 13. Ndf3 Bf5 14. Re1 Bxc2 15. Qxc2 Ne4 16. Qb3 Qc8 17. Ng5 Nxg5 18. Bxg5 f6 19. Nd3 Qd7 20. Bf4 c6 21. Re2 Ng6 22. Rae1 Rad8 23. Re6 Kf7 24. Bg3 Rde8 25. Rxe8 Rxe8 26. Rxe8 Kxe8 27. a4 Qe7 28. a5 Kd8 29. Qd1 Qe4 30. Kh2 Ne7 31. Qb3 Kc8 32. Qb4 Qe6 33. Nf4 Qf7 34. Kg1 Bb8 35. Nd3 Bxg3 36. fxg3 Nf5 37. g4 Ng3 38. Nc5 h5 39. gxh5 Qe7 40. Kf2 Nf5 41. g4 Qe3+ 42. Kf1 Qxh3+ 43. Ke1 Qg3+ 44. Kd2 Nd6 45. Nxb7 Qg2+ 46. Kc1 Qf1+ 47. Kc2 Qe2+ 48. Kc1 Qe1+ 49. Kc2 Qe4+ 50. Kb3 Nxb7 51. Qf8+ Kc7 52. Qxg7+ Kb8 53. h6 Qd3 54. Ka3 Qb1 55. h7 Qa1+ 56. Kb3 Qd1+ 57. Kb4 Ka7 58. h8=Q Qa1  0 – 1 (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [D85]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (1.2), 2016-06-09
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Be3 c5 8. Rc1 O-O 9. Nf3 Bg4 10. Be2 Qa5 11. O-O Qxa2 12. Rb1 cxd4 13. cxd4 Nc6 14. Rxb7 Rab8 15. Rc7 Rfc8 16. Rxc8+ Rxc8 17. h3 Bd7 18. Bb5 a6 19. Qa4 Qxa4 20. Bxa4 Ne5 21. Bxd7 Nxd7 22. Ra1 Ra8 23. Nd2 a5 24. Ra4 Nb6 25. Ra2 a4 26. d5 Nd7 27. Nc4 f5 28. f3 fxe4 29. fxe4 Ra6 30. Kf2 Ne5 31. Nxe5 Bxe5 32. Bc5 Bd6 33. Bxd6 exd6 34. Ra3 Kf7 35. Ke3 Kf6 36. Kd4 Ra8 37. g3 h5 38. Rf3+ Ke7 39. Ra3 g5 40. g4 hxg4 41. hxg4 Kf6 42. Rf3+ Ke7 43. Ra3 Kf6 44. Rf3+ Ke7  ½ – ½ (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Kramnik, Vladimir (2812) [D35]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (1.3), 2016-06-09
1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Nf6 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 c5 7. Nf3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Bxd2+ 10. Qxd2 O-O 11. Rc1 b6 12. Bd3 Bb7 13. O-O Nd7 14. Qf4 h6 15. e5 Rc8 16. Nd2 Rxc1 17. Rxc1 f6 18. Qg4 Nxe5 19. Qxe6+ Rf7 20. Bf5 g6 21. Nc4 Nxc4 22. Bxg6 Nd6 23. d5 Kf8 24. Bxf7 Nxf7 25. Rd1 Qd6 26. h4 b5 27. Qe3 a6 28. Qa7 Qc7 29. Re1 Qd7 30. Rd1 Kg7 31. Qb8 Nd6 32. Rc1 Nc4 33. Rd1 Nd6 34. Rc1 Nc4 35. Rd1 Nd6 36. Rd3 Kf7 37. Rd1  ½ – ½ (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Caruana, Fabiano (2804) [C45]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (1.4), 2016-06-09
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nxc6 bxc6 6. e5 Qe7 7. Qe2 Nd5 8. c4 Nb6 9. Nc3 Qe6 10. Qe4 g6 11. Be2 Bg7 12. f4 O-O 13. O-O d6 14. Qxc6 dxe5 15. Qxc7 Ba6 16. Nd5 exf4 17. Bd3 g5 18. Qc5 Rad8 19. Nc7 Qh6 20. Kh1 Bb7 21. Qf5 Rd7 22. c5 Rxc7 23. cxb6 axb6 24. Bd2 Rc5 25. Qg4 Rd8 26. Bb4 Rxd3 27. Bxc5 Rg3 28. Qd1 Bxg2+ 29. Kg1 Bf3+  0 – 1 (view game)

Giri, Anish (2782) – Aronian, Levon (2792) [D37]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (1.5), 2016-06-09
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. Bf4 O-O 6. e3 Nbd7 7. c5 Nh5 8. Bd3 Nxf4 9. exf4 b6 10. b4 a5 11. a3 c6 12. O-O Qc7 13. g3 Ba6 14. Kg2 Bf6 15. Qc2 Bxd3 16. Qxd3 Qb7 17. Rfc1 axb4 18. axb4 Rxa1 19. Rxa1 Ra8 20. Qb1 h6 21. Ne5 Bxe5 22. fxe5 Rxa1 23. Qxa1 bxc5 24. bxc5 Nf8 25. Qb1 Qa6 26. Nd1 Qc4 27. Qa1 Qd3 28. Ne3 Ng6 29. h4 Ne7 30. Qa8+ Kh7 31. Qe8 Nf5 32. Nxf5 Qxf5 33. Qxc6 Qe4+ 34. Kg1 Qe1+ 35. Kg2 Qe4+ 36. Kg1 Qe1+  ½ – ½ (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – So, Wesley (2770) [D78]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (2.1), 2016-06-09
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nf6 5. O-O O-O 6. c4 c6 7. Ne5 Ne4 8. Nc3 Nxc3 9. bxc3 dxc4 10. Nxc4 Be6 11. Qd3 Nd7 12. Rd1 Nb6 13. Na5 Qd7 14. c4 Rad8 15. Be3 Qc7 16. Qc2 Rd7 17. Rab1 Bf5 18. Be4 Bxe4 19. Qxe4 Rfd8 20. Rd3 Qc8 21. Rc1 Re8 22. d5 c5 23. Rb1 Na4 24. Bd2 Nb6 25. Rb5 e6 26. d6 Qb8 27. Rxc5 Rxd6 28. Qxb7 Rxd3 29. Qxb8 Rxb8 30. exd3 Rd8 31. Rc7 Rxd3 32. Be3 Bd4 33. Bh6 Bg7 34. Bf4 Bd4 35. Nb3 Bf6 36. Bh6 Rd7 37. Rc6 Bd8 38. c5 Nd5 39. Rc8 Ne7 40. Ra8 Nc6 41. Bg5 Kg7 42. Bxd8 Rxd8 43. Rxd8 Nxd8 44. Nd4 Nb7 45. Nb5 Nxc5 46. Nxa7 Kf6 47. Nc6 e5 48. Kf1 Ke6 49. Nb4 e4 50. Ke2 f5 51. Ke3 Ke5 52. h4 h6 53. Nc6+ Kd6 54. Nd4 Ke5 55. Nc6+ Kd6 56. Nd4 Ke5  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Giri, Anish (2782) [C80]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (2.2), 2016-06-09
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 Be6 9. Be3 Be7 10. c3 O-O 11. Nbd2 Bg4 12. Nxe4 dxe4 13. Qd5 Qxd5 14. Bxd5 exf3 15. Bxc6 fxg2 16. Rfe1 Rad8 17. a4 b4 18. cxb4 Bxb4 19. Rec1 Bd2 20. Bxd2 Rxd2 21. b4 f6 22. e6 Bxe6 23. Bb7 Bc8 24. Rxc7 Bxb7 25. Rxb7 Re8 26. Rc1 h5 27. Rcc7 Re1+ 28. Kxg2 Ree2 29. Rxg7+ Kh8 30. Rh7+ Kg8 31. Rhc7 Rxf2+ 32. Kg3 Rg2+ 33. Kf3 Rdf2+ 34. Ke4 Re2+ 35. Kd5 Re8 36. a5 Rxh2 37. b5 Rd2+ 38. Kc5 Re5+ 39. Kb6 Rxb5+ 40. Kxa6 Rxb7 41. Kxb7 Rb2+ 42. Kc6 Ra2 43. Kb6 Rb2+ 44. Kc6 Ra2 45. Kb6  ½ – ½ (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Carlsen, Magnus (2855) [C78]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (2.3), 2016-06-09
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O b5 6. Bb3 Bb7 7. Nc3 Be7 8. d3 O-O 9. a3 Nd4 10. Nxd4 exd4 11. Nd5 Nxd5 12. exd5 c5 13. dxc6 dxc6 14. Re1 c5 15. a4 Bd6 16. Qh5 Qc7 17. c3 c4 18. Bc2 g6 19. Qh3 dxc3 20. axb5 Rfe8 21. Re3 cxb2 22. Bxb2 c3 23. Bc1 axb5 24. Rxa8 Rxa8 25. Bb3 Bf4 26. Re1 Ra1  0 – 1 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Topalov, Veselin (2761) [A29]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (2.4), 2016-06-09
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Nb6 7. O-O Be7 8. Rb1 a5 9. d3 O-O 10. a3 Be6 11. Be3 Nd5 12. Nxd5 Bxd5 13. Qa4 Bf6 14. Rfc1 Nd4 15. Nxd4 exd4 16. Bxd4 Bxg2 17. Bxf6 Qxf6 18. Kxg2 c6 19. Rc5 Qe7 20. Qc2 Rfe8 21. e3 Qd7 22. d4 g6 23. a4 Re6 24. Rc1 Rf6 25. Re5 Qg4 26. Qd1 Qd7 27. Qe2 Qd6 28. Qc2 b6 29. Qe4 Kf8 30. g4 Qd7 31. g5 Rd6 32. Qf4 Kg8 33. Qe4 Kf8 34. Qf3 Kg8 35. Re4 Rd5 36. Re5 Rd6 37. Re4 Rd5 38. h4 Rf5 39. Rf4 Rxf4 40. Qxf4 Re8 41. Qf3 Re6 42. b3 Rd6 43. Qf4 Qd8 44. Rb1 Re6 45. Qf3 Qd6 46. Rd1 Qb4 47. Rc1 Qd6 48. Rd1 Qb4 49. e4 Qe7 50. d5 cxd5 51. exd5 Rd6 52. Qf4 Qe2 53. Rc1 Rd8 54. Rc7 Qe8 55. Qf3 Rd6 56. Rc6 Qd7 57. Rxd6 Qxd6 58. Qe4 Kf8 59. Qd4 Ke7 60. Kf3 Kd7 61. Qg4+ Ke7 62. Qd4 Kd7 63. Ke2 Kc7 64. Qc4+ Kd7 65. Kd3 Ke7 66. Qe4+ Kd7 67. Qd4 Ke8 68. f4 Kd7 69. Qc4 Ke7 70. Ke4 Kd8 71. Qd4 Kd7 72. Qc4 Ke7 73. Kd3 Kd8 74. Qd4 Kd7 75. Ke2 Qe7+ 76. Kd2 Qd6 77. Qc4 Kd8 78. Kc2 Qa3 79. Qc3 Kd7 80. Qc6+ Ke7 81. Qxb6 Qa2+ 82. Kc3 Qa1+ 83. Kc4  1 – 0 (view game)

Aronian, Levon (2792) – Fressinet, Laurent (2687) [A20]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (2.5), 2016-06-09
1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Nf3 Nc6 6. O-O Be7 7. d4 e4 8. Ne5 f5 9. Nxc6 bxc6 10. Qc2 Qd7 11. Nc3 O-O 12. Re1 Nb4 13. Qa4 Kh8 14. Bf4 c5 15. Qxd7 Bxd7 16. dxc5 Nc2 17. Red1 Nxa1 18. Rxd7 Bxc5 19. Be5 Rg8 20. Rxc7 Bb6 21. Rf7 Rad8 22. Rxf5 Rgf8 23. Rxf8+ Rxf8 24. e3 Re8 25. Bd6 Rd8 26. Nxe4 Nc2 27. Kf1 Rc8 28. Ke2 Nxe3 29. fxe3 Rc2+ 30. Nd2 Rxb2 31. Be5 Rxa2 32. Bd5 Ra3 33. e4 Re3+ 34. Kd1 Rd3 35. Bc4 Rd8 36. Bd5 h6 37. Nc4 Bg1 38. h3 Bc5 39. Ke2 Bb4 40. Bd4 a5 41. Bb6 Rc8 42. Nxa5 Rc2+ 43. Kf3 Rc3+ 44. Kf4 g5+ 45. Kg4 h5+ 46. Kxh5 Rxg3 47. Kg6 Bc3 48. Be6 Rf3 49. Bf5  1 – 0 (view game)

So, Wesley (2770) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [D83]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (3.1), 2016-06-09
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Bf4 Bg7 5. e3 O-O 6. Rc1 Be6 7. c5 c6 8. Bd3 Bc8 9. Bg5 h6 10. Bh4 b6 11. b4 a5 12. a3 axb4 13. axb4 bxc5 14. bxc5 Na6 15. Ra1 Bg4 16. Be2 Nb4 17. Rxa8 Qxa8 18. Bxg4 Nxg4 19. Nge2 e5 20. O-O Rb8 21. Bg3 Rb7 22. h3 exd4 23. exd4 Nf6 24. Be5 Qa6 25. Nf4 Qc4 26. Qd2 Ne4 27. Nxe4 dxe4 28. Bxg7 Kxg7 29. Rb1 Rb5 30. Rc1 Qa2 31. Qe3 Nd5 32. Nxd5 Qxd5 33. Re1 Rb4 34. Qxe4 Rxd4 35. Qe7 Rc4 36. Re5 Rc1+ 37. Re1 Rxe1+ 38. Qxe1 Qxc5 39. Qa1+ Kh7 40. Qf6 Qd5 41. g3 c5 42. Kf1 c4 43. Ke2 Kg8 44. Qc3 h5 45. h4 Kf8 46. Qe3 Qd6 47. Qc3 Qc5 48. Qe3 Qd5 49. Qd2 Qe5+ 50. Kd1 Ke7 51. Kc2 Ke6 52. f4 Qd5  0 – 1 (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Caruana, Fabiano (2804) [D78]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (3.2), 2016-06-09
1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. c4 O-O 5. O-O c6 6. d4 d5 7. b3 Bf5 8. Bb2 Ne4 9. e3 Nd7 10. Qe2 a5 11. Nc3 Nxc3 12. Bxc3 Be4 13. cxd5 cxd5 14. Qb5 b6 15. Rac1 e6 16. Ne5 Bxe5 17. dxe5 Bxg2 18. Kxg2 Qe7 19. Bd4 Rac8 20. Rc6 Qb4 21. Qxb4 axb4 22. Rfc1 Rxc6 23. Rxc6 Ra8 24. Rc7 Nc5 25. Bxc5 bxc5 26. Rxc5 Rxa2 27. Rb5 g5 28. g4 Kg7 29. Rxb4 Kg6 30. Rb7 Rd2 31. Rb4 h5 32. h3 Rb2 33. Rb8 h4 34. Rb6 Rd2 35. Rb4 Rb2 36. Kf3 Kg7 37. Rb8 Rd2 38. b4 d4 39. b5 dxe3 40. Kxe3 Rb2 41. b6 Rb3+ 42. Kd4 Rxh3 43. Ra8 Rb3 44. Kc5 h3 45. Ra1 f6 46. Kc6 Rc3+ 47. Kd7 Rb3 48. Kc7 Rc3+ 49. Kb8 h2 50. b7 Ra3 51. Rc1 Rc3 52. Rxc3 h1=Q 53. Kc8 Qh8+ 54. Kc7 Qh2 55. Rc5 Qxf2 56. Rc6 Qa7 57. Kc8 Qa4 58. Rc7+ Kg6 59. b8=Q Qe8+ 60. Kb7 Qb5+ 61. Kc8 Qe8+ 62. Kb7 Qb5+ 63. Ka8 Qa5+ 64. Qa7 Qd5+ 65. Qb7 Qa5+ 66. Qa7 Qd5+ 67. Qb7 Qd8+ 68. Qc8 Qd5+ 69. Rb7 Qa5+ 70. Kb8 Qxe5+ 71. Qc7 Qxc7+ 72. Kxc7 f5 73. Kd6 Kf6 74. Rb8 fxg4 75. Rf8+ Kg6 76. Kxe6 g3 77. Rg8+ Kh5 78. Kf5  1 – 0 (view game)

Giri, Anish (2782) – Nakamura, Hikaru (2787) [A14]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (3.3), 2016-06-09
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. b3 c5 7. Bb2 d4 8. e3 Nc6 9. exd4 cxd4 10. Re1 Ne8 11. Ne5 Nxe5 12. Rxe5 f6 13. Re1 e5 14. Ba3 Nd6 15. d3 Nf7 16. Bxe7 Qxe7 17. Nd2 Qc7 18. b4 Bd7 19. c5 Bc6 20. Bxc6 Qxc6 21. Qf3 Qxf3 22. Nxf3 b6 23. Rac1 Rfc8 24. Nd2 bxc5 25. bxc5 Ng5 26. c6 Rc7 27. f4 Nf7 28. Nb3 Rac8 29. Na5 g5 30. Rc4 gxf4 31. gxf4 exf4 32. Rxd4 Ne5 33. Kf2 Nxc6 34. Nxc6 Rxc6 35. Re7 R6c7  ½ – ½ (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Aronian, Levon (2792) [C65]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (3.4), 2016-06-09
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d5 7. exd5 Qxd5 8. Bc4 Qd6 9. b4 Bb6 10. Nbd2 Bf5 11. Qc2 Rad8 12. Ne4 Nxe4 13. dxe4 Bg4 14. Be2 a5 15. a3 Kh8 16. Bg5 f6 17. Rad1 Qe7 18. Bc1 Rxd1 19. Rxd1 Rd8 20. h3 Be6 21. Rxd8+ Qxd8 22. Nd2 Qg8 23. Qd3 axb4 24. axb4 Qa8 25. Nf1 Qa1 26. Be3 Bxe3 27. Qxe3 Bg8 28. Qc5 Qa7 29. Qb5 Qa8 30. Kh2 Qb8 31. Ne3 Be6 32. Bc4 Bd7 33. Qd5 Qc8 34. Be2 Ne7 35. Qf7 Qe8 36. Qc4 Qd8 37. Qd3 Qe8 38. Bg4 Bxg4 39. hxg4 h6 40. Qc4 c6 41. Qe6 Qf8 42. Qd7 b5 43. Qe6 Kh7 44. g3 g6 45. c4 bxc4 46. Nxc4 Kg7 47. Nd6 Kh7 48. Kg2 Kg7 49. Kf1 Kh7 50. Ke2 Kg7 51. Kd3 Ng8 52. Ne8+ Kh8 53. Kc4 h5 54. gxh5 Qh6 55. Qxc6 Qd2 56. hxg6 Qe2+ 57. Kc5 Qxf2+ 58. Kb5 Qxg3 59. Qd7 Qxg6 60. Ka5 Qg3 61. b5 Qc3+ 62. Ka6 Qa3+ 63. Kb7 Qg3 64. b6 Qg6 65. Ka7 f5 66. exf5 Qg3 67. f6 Qa3+ 68. Kb8  1 – 0 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Kramnik, Vladimir (2812) [C65]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (3.5), 2016-06-09
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. h3 Ne7 8. d4 Bb6 9. Re1 Ng6 10. Nbd2 c6 11. Bd3 Re8 12. Bc2 Bc7 13. a4 a5 14. Nf1 d5 15. exd5 e4 16. d6 Qxd6 17. N3h2 h5 18. f3 Bf5 19. fxe4 Bxe4 20. Bxe4 Nxe4 21. Qxh5 Nf6 22. Rxe8+ Rxe8 23. Qf3 Re1 24. Kf2 Nh4 25. Qd3 Qe6 26. Ng4 Nxg4+ 27. hxg4 Nxg2 28. Kxg2 Qxg4+ 29. Kf2 Qh4+ 30. Kg2 Rxc1 31. Rxc1 Qg5+  0 – 1 (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Carlsen, Magnus (2855) [C78]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (4.1), 2016-06-09
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O b5 6. Bb3 Bb7 7. d3 Be7 8. Nc3 O-O 9. a3 Nd4 10. Ba2 Nxf3+ 11. Qxf3 d6 12. Bg5 Qd7 13. Ne2 Nxe4 14. Bxe7 Nc5 15. Bd5 Bxd5 16. Qxd5 Qxe7 17. d4 exd4 18. Nxd4 Rfe8 19. c4 Qe4 20. Rfd1 Qxd5 21. cxd5 Re5 22. Nf3 Re4 23. Rac1 b4 24. Nd4 bxa3 25. bxa3 Rb8 26. Rd2 g6 27. g3 Kg7 28. Kg2 Rb6 29. h4 h5 30. Rcd1 a5 31. Rc2 a4 32. Kf1 Re5 33. Nc6 Rf5 34. Nb4 Rf3 35. Ra2 Rb3 36. Re1 Rb8 37. Re7 Rc8 38. Ke2 Kf8 39. Re3 Re8 40. Rxe8+ Kxe8 41. Kf1 Ke7 42. Nc6+ Kf6 43. Nd4 Rb1+ 44. Ke2 Ke5 45. Nf3+ Kxd5 46. Ng5 f6 47. Nh3 Ne6 48. Rd2+ Nd4+  0 – 1 (view game)

Kramnik, Vladimir (2812) – Vachier-Lagrave, Maxime (2789) [A04]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (4.2), 2016-06-09
1. Nf3 c5 2. e3 Nf6 3. d4 d5 4. c3 e6 5. Nbd2 Nc6 6. Bd3 Be7 7. O-O O-O 8. Ne5 Nd7 9. f4 f5 10. g4 Nf6 11. gxf5 exf5 12. Ndf3 Ne4 13. Qe2 Rf6 14. Kh1 Rh6 15. Rg1 Nxe5 16. Nxe5 c4 17. Bc2 Bh4 18. Rg2 Qe8 19. Bd2 Qh5 20. Qxh5 Rxh5 21. Be1 Bf6 22. b3 Be6 23. bxc4 dxc4 24. Bxe4 fxe4 25. Rb2 Rh3 26. Bg3 h5 27. Rxb7 h4 28. Bf2 Bxe5 29. dxe5 Rd8 30. Rg1 Kf8 31. Rgxg7 Rf3 32. Bg1 h3 33. Rg6 Rd7 34. Rb8+ Kf7 35. Rbg8 Bf5 36. R6g7+ Ke6 37. Re8+ Kd5 38. Rg5 Be6 39. Rf8 Rf7 40. Rb8 Rf1 41. Rg6 Re7 42. Rb5+ Kc6 43. Rb2 Re8 44. Rd2 Kc5 45. Rd6 Bf5 46. Rg7 Re7 47. Rg5 Be6 48. a4 Rc1 49. Rg6 Bd7 50. f5 Bxf5 51. Rg5 Be6 52. Rg6 Bd7 53. Ra6 Rxc3 54. e6 Bc8 55. Rg5+ Kb4 56. Rc6 Bxe6 57. a5 Bd7 58. Rd6 Rd3 59. Rf6 c3 60. Rf2 Ba4 61. Rg8 Bd1 62. Rb8+ Ka3  0 – 1 (view game)

Nakamura, Hikaru (2787) – Fressinet, Laurent (2687) [D31]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (4.3), 2016-06-09
1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Be7 4. cxd5 exd5 5. Bf4 c6 6. e3 Bd6 7. Bxd6 Qxd6 8. Bd3 Ne7 9. Qc2 b6 10. Nf3 Ba6 11. O-O Bxd3 12. Qxd3 Nd7 13. e4 O-O 14. Rfe1 Rfe8 15. Rac1 dxe4 16. Nxe4 Qd5 17. Nc3 Qd6 18. Qc4 b5 19. Qb3 Nf5 20. Ne4 Qd5 21. Qxd5 cxd5 22. Nc3 Rxe1+ 23. Rxe1 Nf6 24. Re5 g6 25. Nxd5 Ng4 26. Re4 Rd8 27. Rxg4 Rxd5 28. Re4 Rd7 29. g4 Nd6 30. Re5 f6 31. Rd5 Rd8 32. g5 Kf7 33. gxf6 Kxf6 34. Ng5 Nf7 35. Nxh7+ Kg7 36. Rxd8 Nxd8 37. Ng5 Nc6 38. Nf3 Kf6 39. Kf1 Ke6 40. Ke2 Kd5 41. Ke3 a5 42. Ne5 Ne7 43. f4 a4 44. a3 Nf5+ 45. Kd3 Ne7 46. h4 Ke6 47. Ke4 Kf6 48. d5 Nf5 49. Nf3 Nd6+ 50. Kd4 Nc4 51. Kc5 Nxb2 52. Ne5 Nd1 53. d6 Ne3 54. Nxg6  1 – 0 (view game)

Aronian, Levon (2792) – So, Wesley (2770) [D15]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (4.4), 2016-06-09
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 a6 5. e3 Bf5 6. Qb3 Ra7 7. Nh4 Bc8 8. Bd2 e6 9. c5 Nbd7 10. Nf3 b6 11. cxb6 Qxb6 12. Na4 Qxb3 13. axb3 a5 14. Rc1 Bb7 15. Bd3 Bd6 16. O-O Ke7 17. Rfd1 Ba6 18. Be1 Bxd3 19. Rxd3 Rc8 20. Rdc3 Ra6 21. Nd2 e5 22. R3c2 exd4 23. exd4 Nf8 24. f3 Ne6 25. Bf2 Kd7 26. g3 Rb8 27. Nc3 Rb4 28. Na2 Rxd4 29. Re1 Rd3 30. Nc1 Nd4 31. Nxd3 Nxc2 32. Re2 Ra8 33. Ne5+ Bxe5 34. Rxe5 Kd6 35. Re2 Nb4 36. g4 c5 37. Bg3+ Kd7 38. Nb1 Re8 39. Kf1 Kc6 40. Be5 Re6 41. h4 d4 42. Bg3 Nd3 43. Rc2 Nd5 44. Rd2 Ne3+ 45. Kg1 Nc1 46. Na3 Nxb3 47. Rd3 c4 48. Nxc4 Nxc4 49. Rxb3 Re3 50. Rxe3 Nxe3 51. b3 Nc2 52. Be5 f6  0 – 1 (view game)

Topalov, Veselin (2761) – Giri, Anish (2782) [C24]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (4.5), 2016-06-09
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 4. Nc3 Na5 5. Nge2 Bc5 6. O-O O-O 7. a4 Nxc4 8. dxc4 h6 9. Qd3 d6 10. Be3 Nd7 11. a5 a6 12. Ng3 Rb8 13. b3 Bxe3 14. Qxe3 Nc5 15. Rad1 Ne6 16. Nd5 Nd4 17. Rd2 b5 18. axb6 c6 19. Nc3 Qxb6 20. h3 f5 21. exf5 Bxf5 22. Nxf5 Rxf5 23. Ne4 Qc7 24. c3 Nxb3 25. Rxd6 Na5 26. Qd3 Rf7 27. c5 Nb7 28. Rg6 a5 29. Qa6 Rc8 30. Rb1 Qd7 31. Rg3 Rc7 32. Rd3 Qf5 33. f3 Kh7 34. Rbd1 Qe6 35. Kh2 Qb3 36. R3d2 Qb5 37. Qb6 a4 38. Rb1 Qxb6 39. cxb6 Rc8 40. Ra2 Ra8 41. Rb4 Nd8 42. Raxa4 Rxa4 43. Rxa4 Rb7 44. Ra6  1 – 0 (view game)

Carlsen, Magnus (2855) – Nakamura, Hikaru (2787) [E21]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (5.1), 2016-06-09
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 O-O 5. Bg5 c5 6. e3 cxd4 7. exd4 d5 8. Rc1 Be7 9. a3 b6 10. Bxf6 Bxf6 11. cxd5 exd5 12. Bb5 a6 13. Ba4 b5 14. Bb3 Re8+ 15. Ne2 Bg4 16. O-O Bxf3 17. gxf3 Ra7 18. Rc5 Rd7 19. Nc3 Rd6 20. Rxd5 Nc6 21. Rxd6 Qxd6 22. Re1 Rxe1+ 23. Qxe1 Qd8 24. d5 Nd4 25. Qd1 g6 26. Kg2 Nf5 27. a4 bxa4 28. Bxa4 Nd6 29. Qd3 Be5 30. Ne4 Qh4 31. h3 Qf4 32. Nxd6 Bxd6 33. Qxa6 Qg5+ 34. Kf1 Qc1+ 35. Kg2 Qg5+  ½ – ½ (view game)

Vachier-Lagrave, Maxime (2789) – Aronian, Levon (2792) [C65]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (5.2), 2016-06-09
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d5 7. exd5 Qxd5 8. Bc4 Qd7 9. Nbd2 Qf5 10. Qe2 Be6 11. b4 Bd6 12. Nh4 Qg4 13. Qxg4 Bxg4 14. h3 Bd7 15. a4 Rfe8 16. Re1 a5 17. b5 Nd8 18. Bb3 b6 19. Nhf3 Nb7 20. Ng5 Re7 21. d4 exd4 22. Rxe7 Bxe7 23. cxd4 Rf8 24. Nde4 Nxe4 25. Nxe4 Nd6 26. Ba3 Re8 27. Nc3 Nf5 28. Bxe7 Nxe7 29. Rc1 Be6 30. d5 Bd7 31. Ne4 Rc8 32. Rd1 h6 33. d6 Nf5 34. dxc7 Rxc7 35. g4 Ne7 36. Nd6 Be6 37. Bxe6 fxe6 38. Re1 Nc8 39. Nxc8 Rxc8 40. Rxe6 Rc4 41. Rxb6 Rxa4 42. Ra6 Ra1+ 43. Kg2 a4 44. f4 Rb1 45. Rxa4 Rxb5 46. Ra3 Kf7 47. Kg3 Kf6 48. h4 Rb1 49. Ra6+ Kf7 50. g5 hxg5 51. hxg5 Rb3+ 52. Kg4 g6 53. Ra7+ Kf8 54. Ra8+ Kf7 55. Ra7+ Kf8 56. Ra8+  ½ – ½ (view game)

So, Wesley (2770) – Caruana, Fabiano (2804) [C65]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (5.3), 2016-06-09
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 Bc5 5. c3 O-O 6. O-O d6 7. h3 Ne7 8. Ba4 Ng6 9. Re1 c6 10. d4 Bb6 11. Nbd2 Re8 12. Bc2 Bc7 13. dxe5 dxe5 14. Nf1 h6 15. Ng3 Be6 16. Nf5 Bb6 17. Qxd8 Raxd8 18. Be3 Bxe3 19. Nxe3 Nd7 20. Red1 a5 21. Bb3 Bxb3 22. axb3 Nc5 23. Rxd8 Rxd8 24. Rxa5 Nxb3 25. Ra7 Nc5 26. h4 h5 27. g3 f6 28. b4 Nxe4 29. Rxb7 Nf8 30. Nf5 Rd7 31. Rxd7 Nxd7 32. c4 Kf7 33. Kf1 Nb6 34. Ne3 Ke6 35. Ke2 f5 36. Ne1 Na4 37. Nd3 Nac3+ 38. Ke1 g5 39. hxg5 Nxg5 40. Nc5+ Kf6 41. Nd7+ Ke6 42. Nc5+ Kf6 43. Nd7+ Ke6  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2782) – Kramnik, Vladimir (2812) [A14]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (5.4), 2016-06-09
1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. O-O Be7 5. c4 O-O 6. b3 c5 7. Bb2 Nc6 8. cxd5 Nxd5 9. d4 cxd4 10. Nxd4 Bd7 11. Na3 Bf6 12. Nc4 Nxd4 13. Bxd4 Bb5 14. Rc1 Rc8 15. a4 Ba6 16. Bxf6 Qxf6 17. Bxd5 Rcd8 18. e4 exd5 19. exd5 Qg5 20. d6 b5 21. axb5 Qxb5 22. Re1 Qc6 23. Na5 Qxd6 24. Qxd6 Rxd6 25. Rc6 Rxc6 26. Nxc6 g6 27. b4 Bb7 28. Nxa7 Rd8 29. b5 Rd2 30. Nc6 Bxc6 31. bxc6 Rc2 32. Re8+ Kg7 33. Rc8 h5 34. Kg2 Kf6 35. Kf3 Ke7 36. Rc7+ Ke6 37. h4 Rc4 38. Ke3 Rc2 39. f4 Rc3+ 40. Kd4 Rc1 41. Rc8 Kd6 42. f5 gxf5 43. c7 Ke7 44. Rh8  ½ – ½ (view game)

Fressinet, Laurent (2687) – Topalov, Veselin (2761) [D58]
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (5.5), 2016-06-09
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 e6 4. Nc3 Be7 5. Bg5 h6 6. Bh4 O-O 7. e3 b6 8. Be2 Bb7 9. Bxf6 Bxf6 10. cxd5 exd5 11. Qb3 c6 12. O-O Na6 13. Rad1 Re8 14. Bd3 c5 15. Bb5 Re6 16. dxc5 Nxc5 17. Qc2 a6 18. Be2 Rc8 19. Nd4 Re8 20. Bf3 b5 21. Qb1 b4 22. Nce2 Ne4 23. Bxe4 Rxe4 24. Rc1 Re7 25. Rxc8 Qxc8 26. Rc1 Rc7 27. h3 Rc4 28. b3 Rxc1+ 29. Qxc1 Qxc1+ 30. Nxc1 Bxd4 31. exd4 a5 32. Nd3 g5 33. f3 f6 34. Kf2 Bc8 35. Ke3 Kf7 36. Nc5 h5 37. g4 Kg6 38. Kf2 f5 39. Kg3 hxg4 40. hxg4 fxg4 41. fxg4 Kf6 42. Kf3 Ke7 43. Kg3 Kf6 44. Kf3 Ke7 45. Kg3 Kf6  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Shakhriyar Mamedyarov wins the Vugar Gashimov Memorial 2016 in tiebreak

Posted by 365Chess.com on June 4, 2016 in Chess news

Mamedyarov, Shakhriyar (2746) – Caruana, Fabiano (2804) [D90]
Gashimov Mem TB 2016 Shamkir AZE (1), 2016-06-04
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg7 5. Qa4+ Bd7 6. Qb3 dxc4 7. Qxc4 O-O 8. Bf4 c6 9. e4 b5 10. Qd3 c5 11. e5 Nh5 12. Bg5 cxd4 13. Qxd4 Nc6 14. Qe3 b4 15. Nd5 Be6 16. Nf4 Nxf4 17. Bxf4 Qa5 18. b3 Bd5 19. Be2 Rad8 20. O-O Bxf3 21. Bxf3 Nxe5 22. Bxe5 Bxe5 23. Rad1 Bf6 24. Qe2 e6 25. g3 Bd4 26. Kg2 Rd6 27. Rd2 Rfd8 28. Rfd1 e5 29. Be4 Qb6 30. Qc4 Kg7 31. f4 exf4 32. gxf4 a5 33. h3 R8d7 34. Bf3 Bg1 35. Qc2 Rxd2+ 36. Rxd2 Rc7 37. Qe4 Qe3 38. Qe5+ Qxe5 39. fxe5 Be3 40. Re2 Bg5 41. Bd5 Bf4 42. Kf3 g5 43. h4 h6 44. hxg5 hxg5 45. Kg4 Rc5 46. e6 fxe6 47. Bxe6 Kf6 48. Bc4 Rc6 49. Re4 Rd6 50. Re8 Rd2 51. Re2 Rxe2 52. Bxe2 Ke5 53. Bb5 Kd4 54. Ba4 Kc3  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Mamedyarov, Shakhriyar (2746) [B35]
Gashimov Mem TB 2016 Shamkir AZE (2), 2016-06-04
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 g6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Bg7 6. Be3 Nf6 7. Bc4 O-O 8. Bb3 Qa5 9. O-O d6 10. h3 Bd7 11. f4 Rfc8 12. Nf3 Be8 13. Qe1 e6 14. Rd1 Rd8 15. g4 b5 16. f5 b4 17. Ne2 d5 18. fxe6 Nxe4 19. Nf4 Ne7 20. Bd4 Qc7 21. Bxg7 Kxg7 22. Nd4 f6 23. Bxd5 Nxd5 24. Qxe4 Nxf4 25. Rxf4 Qe5 26. Qb7+ Kg8 27. Qf3 Rac8 28. e7 Qxe7 29. Rxf6 Rxd4 30. Rxd4 Qe1+ 31. Qf1 Qe3+ 32. Qf2 Qc1+ 33. Qf1 Qe3+ 34. Qf2 Qc1+ 35. Qf1  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Mamedyarov, Shakhriyar (2746) [B35]
Gashimov Mem TB 2016 Shamkir AZE (3), 2016-06-04
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 g6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Bg7 6. Be3 Nf6 7. Bc4 O-O 8. Bb3 Qa5 9. O-O d6 10. h3 Bd7 11. f4 Nxd4 12. Bxd4 Bc6 13. Qe2 Nd7 14. Bxg7 Kxg7 15. Rad1 Nc5 16. Kh1 Rac8 17. Qe3 Nxb3 18. axb3 Qc5 19. Qe1 b5 20. Rf2 b4 21. Nd5 e6 22. Nxb4 Bxe4 23. c3 d5 24. Nc2 a5 25. Nd4 Qe7 26. Ra1 Ra8 27. Qe3 f6 28. c4 e5 29. Nb5 exf4 30. Qxf4 dxc4 31. bxc4 f5 32. Rd1 Rad8 33. Rfd2 Rxd2 34. Rxd2 g5 35. Qf2 g4 36. Qg3 Kh8 37. Nd6 gxh3 38. Qxh3 Qg5 39. Rf2 Rf6 40. c5 Qc1+ 41. Kh2 Kg8 42. Qg3+ Rg6 43. Qf4 Rh6+ 44. Kg3 Rg6+ 45. Kh2 Qxf4+ 46. Rxf4 Rxg2+ 47. Kh3 Rxb2 48. Nxe4 fxe4 49. Rxe4 Rc2 50. Re5 a4 51. Re4 a3 52. Ra4 Rc3+ 53. Kg4 Kf7 54. Kf4 h5 55. Ra7+ Ke6 56. Ke4 h4 57. Kd4 Rg3 58. Ra6+ Ke7 59. Ke5 h3 60. c6 h2 61. Ra7+ Kd8 62. c7+ Kc8  0 – 1 (view game)

Mamedyarov, Shakhriyar (2746) – Caruana, Fabiano (2804) [A41]
Gashimov Mem TB 2016 Shamkir AZE (4), 2016-06-04
1. d4 d6 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. O-O O-O 6. c4 Bf5 7. Nc3 Ne4 8. Bd2 Nc6 9. Nxe4 Bxe4 10. Bc3 d5 11. Qb3 dxc4 12. Qxc4 Qd7 13. Rfd1 Rfd8 14. d5 Bxd5 15. Qh4 Qf5 16. Rxd5 Rxd5 17. e4 g5 18. Nxg5 Qxg5 19. exd5 Qxh4 20. gxh4 Nd4 21. Bxd4 Bxd4 22. Rc1 Bb6 23. Be4 Kg7 24. Rc3 h6 25. Rf3 a5 26. a4 Bd4 27. b3 Ra6 28. Kg2 Rb6 29. Bc2 Be5 30. Re3 Bd6 31. Re4 Kf6 32. h3 Be5 33. Re3 Rd6 34. Be4 Bf4 35. Re2 Rb6 36. Bc2 Rd6 37. Be4 Rd8 38. Kf3 Bd6 39. Bd3 Rg8 40. Re1 Bb4 41. Rc1 Bd6 42. Re1 Be5 43. Rc1 Rd8 44. Be4 Bd6 45. Rg1 Ke5 46. Rd1 Bc5 47. Rc1 Bb6 48. Re1 Rd6 49. Kg2 Rf6 50. Bf3+ Kd6 51. Re4 Rf5 52. Rg4 Ba7 53. Rc4 Rf6 54. Rg4 Bc5 55. Rg8 Bd4 56. Rd8+ Kc5 57. Rd7 Kb4 58. Rxc7 Kxb3 59. Rxb7+ Kxa4 60. Rxe7 Kb4 61. Rb7+ Kc3 62. Rc7+ Kd3 63. Rc6 Rf4 64. d6 Bf6 65. d7 Bxh4 66. Rxh6 Be7 67. Rd6+ Rd4 68. Rxd4+ Kxd4 69. Bh5 f5  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Vugar Gashimov Memorial 2016 Round 9

Posted by 365Chess.com on June 4, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2748 6
2 Caruana, Fabiano USA 2804 6
3 Giri, Anish NED NED 5.5
4 Karjakin, Sergey RUS 2779 5
5 Mamedov, Rauf AZE 2655 4.5
6 Harikrishna, Pentala IND IND 4
7 Radjabov, Teimour AZE 2726 4
8 Safarli, Eltaj AZE 2664 4
9 Eljanov, Pavel UKR 2765 3.5
10 Hou, Yifan CHN 2663 2.5

Eljanov, Pavel (2765) – Radjabov, Teimour (2726) [A45]
Vugar Gashimov Mem 2016 Shamkir AZE (9.1), 2016-06-04
1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 d5 4. e3 Bg7 5. Be2 c6 6. h4 h6 7. Nf3 Qa5 8. Qd2 Bg4 9. Ne5 Bxe2 10. Qxe2 Qa6 11. Qf3 Nbd7 12. a3 Nxe5 13. Bxe5 O-O 14. g4 Nd7 15. Bxg7 Kxg7 16. h5 g5 17. e4 e6 18. Qe3 dxe4 19. Nxe4 Qa5+ 20. c3 Qc7 21. O-O-O Nb6 22. Kb1 Nd5 23. Qd2 b5 24. Nc5 a5 25. Rhe1 Qf4 26. Qe2 Rad8 27. Nd3 Qd6 28. Qd2 Rb8 29. Qc2 Rfd8 30. Nc5 Nf4 31. Qe4 Qd5 32. Nd3 Qxe4 33. Rxe4 Nxd3 34. Rxd3 a4 35. Kc2 Rd5 36. Re5 Rbd8 37. Rde3 R8d7 38. Kd3 Kf8 39. Ke4 Ke7 40. Kf3 R7d6 41. Ke2 Rd8 42. Kf3 R8d6 43. Ke2 Rd8 44. Kf3 R8d6  ½ – ½ (view game)

Harikrishna, Pentala (2763) – Safarli, Eltaj (2664) [E15]
Vugar Gashimov Mem 2016 Shamkir AZE (9.2), 2016-06-04
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Ba6 5. Nbd2 Bb4 6. Qa4 c5 7. dxc5 Bxc5 8. Bg2 Bb7 9. b4 Be7 10. Bb2 O-O 11. O-O Nc6 12. a3 a6 13. Qc2 h6 14. Rad1 Qc7 15. Ne4 Nxe4 16. Qxe4 f5 17. Qe3 Rad8 18. Rd2 Bf6 19. Bxf6 Rxf6 20. c5 bxc5 21. Qxc5 d6 22. Qc4 Qb6 23. Rc1 d5 24. Qc5 Qxc5 25. Rxc5 g5 26. e3 f4 27. Nd4 fxe3 28. fxe3 Ne5 29. Rc7 Ba8 30. Re7 Rc8 31. Rd1 Ng4 32. Bh3 Nf2 33. Bxe6+ Rxe6 34. Rxe6 Nxd1 35. Nf5 Rc1 36. Re8+ Kh7 37. Kg2 Bc6 38. Re7+ Kg6 39. Nd4 Bb5 40. h4 Bd3 41. Re6+ Kf7 42. Kf3 Be4+ 43. Ke2 Nc3+ 44. Kd2 Rd1+ 45. Kxc3 Rxd4 46. Rxa6 Rd3+ 47. Kb2 Rxe3 48. b5 Ke7 49. Rxh6 d4 50. b6 Re2+ 51. Kb3 d3 52. b7 d2 53. Rd6 Bxb7 54. Rd4 g4 55. Kc3 Rg2 56. h5 Rxg3+ 57. Kxd2 Rg1 58. h6 g3 59. Rh4 g2 60. h7 Rd1+ 61. Kc3 g1=Q 62. h8=Q Qc5+  0 – 1 (view game)

Mamedyarov, Shakhriyar (2748) – Giri, Anish (2790) [A49]
Vugar Gashimov Mem 2016 Shamkir AZE (9.3), 2016-06-04
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 d5 5. O-O O-O 6. c3 Nbd7 7. Bf4 b6 8. a4 c5 9. Nbd2 Bb7 10. a5 bxa5 11. Nb3 Qb6 12. dxc5 Nxc5 13. Be3 Qxb3 14. Bxc5 Qxd1 15. Rfxd1 Rfe8 16. Rxa5 a6 17. Ne5 Rad8 18. Bb6 Rb8 19. Ba7 Rbd8 20. Bb6 Rb8 21. Bd4 e6 22. e3 Red8 23. Bb6 Rdc8 24. Ba7 Ra8 25. Bd4 Rc7 26. Rda1 Nd7 27. Nxd7 Rxd7 28. Bf1 e5 29. Bc5 d4 30. cxd4 exd4 31. Bxa6 Rxa6 32. Rxa6 Bxa6 33. Rxa6 f5 34. exd4 Bxd4 35. b4 Bxc5 36. bxc5 Rd1+ 37. Kg2 Rc1 38. Rc6 Kf7 39. Kf3 g5 40. Ke3 Rc3+ 41. Kd4 Rf3 42. Ke5 Rxf2 43. Rf6+ Ke8 44. Rxf5 Rxh2 45. Kd6 Rd2+ 46. Kc7 Rd7+ 47. Kb6 g4 48. Re5+ Kd8 49. Rg5 Rd3 50. Rg8+ Ke7 51. Rxg4 Rb3+ 52. Kc7 Kf6 53. c6  1 – 0 (view game)

Karjakin, Sergey (2779) – Caruana, Fabiano (2804) [C80]
Vugar Gashimov Mem 2016 Shamkir AZE (9.4), 2016-06-04
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 Be6 9. Nbd2 Nc5 10. c3 Be7 11. Bc2 d4 12. Nb3 d3 13. Nxc5 dxc2 14. Qxd8+ Rxd8 15. Nxe6 fxe6 16. Be3 Rd5 17. Rfc1 Nxe5 18. Nxe5 Rxe5 19. Rxc2 Rd5 20. c4 Rd7 21. cxb5 axb5 22. a4 bxa4 23. Kf1 Kf7 24. Rxa4 Rb8 25. Rac4 c5 26. Bxc5 Bxc5 27. Rxc5 Rd1+ 28. Ke2 Rb1 29. g3 R1xb2 30. Rxb2 Rxb2+ 31. Kf3 Rb3+ 32. Ke2 Rb2+ 33. Kf3 Rb3+ 34. Ke2  ½ – ½ (view game)

Hou, Yifan (2663) – Mamedov, Rauf (2655) [A09]
Vugar Gashimov Mem 2016 Shamkir AZE (9.5), 2016-06-04
1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. g3 g6 4. Qa4 d4 5. e3 dxe3 6. dxe3 Na6 7. Nc3 Nc5 8. Qc2 Bg7 9. h3 Nf6 10. e4 O-O 11. Be3 Qa5 12. Bd2 Qb6 13. Rd1 Rd8 14. Be2 Be6 15. Kf1 h6 16. g4 Qc7 17. b4 Ncd7 18. g5 hxg5 19. Nxg5 Nf8 20. Kg2 N6h7 21. h4 a5 22. a3 axb4 23. axb4 Nxg5 24. hxg5 Qe5 25. Rc1 b5 26. Be3 Bxc4 27. Bxc4 bxc4 28. Ne2 c3 29. Nxc3 Qe6 30. Rh3 Ra3 31. Nb1 Rb3 32. Nd2 Rc3 33. Qd1 Rcd3 34. Rc2 Nh7 35. Qh1 Nxg5 36. Bxg5 Qg4+ 37. Rg3 Rxg3+ 38. fxg3 Qxg5 39. Nf3 Qb5 40. Qe1 Qa4 41. Rd2 Rb8 42. e5 Bh6 43. Rd4 Qc2+ 44. Qf2 Qb3 45. Qe1 Be3 46. Rh4 Ra8 47. Kh3 Qd3 48. Rg4 e6 49. Ng5 Bxg5 50. Rxg5 Qf3 51. Rg4 Kg7 52. Rh4 g5  0 – 1 (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark

Vugar Gashimov Memorial 2016 Round 8

Posted by 365Chess.com on June 4, 2016 in Chess news

Partial Standings

Pos Name Fed Rtg Pts
1 Giri, Anish NED NED 5.5
2 Caruana, Fabiano USA 2804 5.5
3 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2748 5
4 Karjakin, Sergey RUS 2779 4.4
5 Harikrishna, Pentala IND IND 4
6 Mamedov, Rauf AZE 2655 3.5
7 Radjabov, Teimour AZE 2726 3.5
8 Safarli, Eltaj AZE 2664 3
9 Eljanov, Pavel UKR 2765 3
10 Hou, Yifan CHN 2663 2.5

Radjabov, Teimour (2726) – Harikrishna, Pentala (2763) [E15]
Vugar Gashimov Mem 2016 Shamkir AZE (8.1), 2016-06-03
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Ba6 5. Qc2 Bb7 6. Bg2 c5 7. d5 exd5 8. cxd5 Nxd5 9. O-O Nc6 10. Rd1 Be7 11. Qa4 Nf6 12. Nh4 O-O 13. Nf5 d5 14. Nc3 Nd4 15. Nxd4 cxd4 16. Qxd4 Bc5 17. Qh4 Ne4 18. Qxd8 Raxd8 19. Bxe4 dxe4 20. Be3 Bxe3 21. fxe3 Rxd1+ 22. Rxd1 Bc6 23. Nd5 Bxd5 24. Rxd5 Rc8 25. Rd7 h5 26. Rxa7 Rc2 27. Kf2 Rxb2 28. a4 g6 29. a5 bxa5 30. Rxa5 f5 31. h4 Kg7 32. Ra7+ Kf6 33. Ra6+ Kf7 34. Ra7+ Kf6 35. Ra6+ Kf7 36. Ra7+  ½ – ½ (view game)

Giri, Anish (2790) – Hou, Yifan (2663) [D38]
Vugar Gashimov Mem 2016 Shamkir AZE (8.2), 2016-06-03
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Qxf6 7. Qb3 c5 8. cxd5 exd5 9. a3 Bxc3+ 10. Qxc3 Nd7 11. g3 O-O 12. Bg2 Re8 13. e3 b6 14. O-O Bb7 15. Rfc1 a5 16. dxc5 Qxc3 17. Rxc3 Nxc5 18. Rac1 Kf8 19. Nd4 Rad8 20. Bf1 Re7 21. Bb5 g6 22. b4 axb4 23. axb4 Ne4 24. Rc7 Nd6 25. Rxe7 Kxe7 26. Rc7+ Kf8 27. Bd3 Rb8 28. g4 Ke8 29. Bb5+ Kf8 30. Bd7 Bc8 31. h3 Bxd7 32. Rxd7 Ne4 33. Nc6 Ra8 34. Ne5 Ra1+ 35. Kg2 Ra2 36. Rxf7+ Kg8 37. h4 Rb2 38. Rf4 Kg7 39. Nc6 b5 40. Nd8 Rxb4 41. Ne6+ Kg8 42. Rf8+ Kh7 43. Rf7+ Kh8 44. Rf8+ Kh7 45. Rf7+ Kh8 46. f3 Rb2+ 47. Kh3 Re2 48. Rf8+ Kh7 49. Rf7+ Kh8 50. Rf8+ Kh7 51. fxe4 Rxe3+ 52. Kh2 Rxe4 53. Rf7+ Kh8 54. Rf8+ Kh7 55. Rf7+ Kh8 56. Nc7 Kg8 57. Rd7 Rxg4 58. Kh3 Rc4 59. Nxd5 Kf8 60. Nf6 Rc6 61. Ng4 Rb6 62. Nxh6 b4 63. Rf7+ Ke8 64. Rf2 b3 65. Rb2 Ke7 66. Ng4 Ke6 67. Re2+ Kf7 68. Rb2 Ke6 69. Kg3 Rb5 70. Nf2 Kf6 71. Ne4+ Kg7 72. Ng5 Kh6 73. Nf3 Rb4 74. Kf2 Kh5 75. Ke3 Rb8 76. Ke4 Rb4+ 77. Kd5 Kg4 78. Ne5+ Kh5 79. Nf3 Kg4 80. Kc5 Rb8 81. Ne5+ Kh5 82. Nc6 Rb7 83. Na5 Rb8 84. Nc6 Rb7 85. Ne5 Rb8 86. Kc4 Rc8+ 87. Kd4 Rb8 88. Kc3 Rb5 89. Nf3 Rb8 90. Nd4 Kxh4 91. Nxb3 g5 92. Rh2+ Kg3 93. Rh7 g4 94. Nd2 Rg8 95. Kd3 Kg2 96. Nc4 Rf8 97. Nd2 g3 98. Rg7 Ra8 99. Ke3 Ra3+ 100. Kf4 Kg1 101. Nc4 g2 102. Nxa3 Kf2 103. Rxg2+ Kxg2  ½ – ½ (view game)

Caruana, Fabiano (2804) – Mamedyarov, Shakhriyar (2748) [B33]
Vugar Gashimov Mem 2016 Shamkir AZE (8.3), 2016-06-03
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Ndb5 d6 7. Bg5 a6 8. Na3 b5 9. Nd5 Be7 10. Bxf6 Bxf6 11. c4 b4 12. Nc2 O-O 13. h4 a5 14. g3 Be6 15. Bh3 Rb8 16. Qd3 Qd7 17. Nxf6+ gxf6 18. Bf5 Qb7 19. Ne3 Nd4 20. O-O b3 21. a3 Kh8 22. Rac1 Rbc8 23. Rfe1 Rc5 24. Qd1 Bxf5 25. Nxf5 Nxf5 26. exf5 Rd8 27. Qh5 Kg7 28. Rc3 h6 29. Ree3 a4 30. Qe2 d5 31. Qf3 Rdc8 32. cxd5 Rxc3 33. Rxc3 Rxc3 34. Qxc3 Qxd5 35. Qb4 h5 36. Qxa4 Qd3 37. g4 Qb1+ 38. Kg2 Qxb2 39. gxh5 Qc2 40. Qg4+ Kh7 41. h6 Kxh6 42. Qg8 Qxf5 43. Qf8+ Kh5 44. f3 Kxh4 45. Qb4+ Qf4 46. Qxb3 Qd2+ 47. Kf1 Kg3 48. f4+ Kxf4 49. a4 f5 50. Qb5 Qd1+ 51. Kf2 Qc2+ 52. Kf1 f6 53. Qb4+ e4 54. Qb5 Kg3 55. Qe2 Qxe2+ 56. Kxe2 f4 57. a5 f3+ 58. Kf1 e3  0 – 1 (view game)

Safarli, Eltaj (2664) – Karjakin, Sergey (2779) [B13]
Vugar Gashimov Mem 2016 Shamkir AZE (8.4), 2016-06-03
1. c4 c6 2. e4 d5 3. exd5 cxd5 4. d4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 Be6 7. Be2 Qa5 8. Bf3 dxc4 9. d5 O-O-O 10. Bd2 Nxd5 11. Nxd5 Rxd5 12. Bxd5 Qxd5 13. Nf3 Bf5 14. O-O e6 15. b3 Bd3 16. bxc4 Qf5 17. Re1 Bc5 18. Be3 Bb4 19. Bd2 Bc5 20. Be3 Bb4 21. Bd2 Bc5 22. Be3  ½ – ½ (view game)

Mamedov, Rauf (2655) – Eljanov, Pavel (2765) [B11]
Vugar Gashimov Mem 2016 Shamkir AZE (8.5), 2016-06-03
1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Bg4 4. h3 Bxf3 5. Qxf3 e6 6. d4 Nf6 7. Bd3 dxe4 8. Nxe4 Qxd4 9. c3 Qd8 10. O-O Nxe4 11. Bxe4 Bd6 12. Rd1 Qc7 13. Qd3 Be5 14. Bxh7 Nd7 15. Be4 O-O-O 16. Qf3 Nf6 17. Bg5 Qa5 18. Bxf6 gxf6 19. Rxd8+ Rxd8 20. Qe2 Bc7 21. Bf3 f5 22. a4 Bb8 23. Kf1 a6 24. Qe3 Bc7 25. Qe2 Kb8 26. Bh5 Qc5 27. Rd1 Rxd1+ 28. Qxd1 Qc4+ 29. Be2 Qh4 30. Qd4 Qxd4 31. cxd4 Bb6 32. Bh5 Kc7 33. Bxf7 Kd6 34. Ke2 Bxd4 35. b3 b5 36. axb5 cxb5 37. g4 Ke7 38. Bg8 fxg4 39. hxg4 a5 40. f4 a4 41. bxa4 bxa4 42. Bh7 a3 43. Bb1 e5 44. fxe5  ½ – ½ (view game)

Official Site

 • Share/Bookmark